• BIST 117.216
  • Altın 165,528
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 11 °C

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-13.10.2016

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-13.10.2016
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 13 Ekim 2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Sıra No.

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.*

3

1

Eczacılık Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. NörodejenaretifDeney Modelleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

2

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Yrd.Doç.Dr.*

3

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneysel Preeklampsikonusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

3

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Yrd.Doç.Dr.*

2

1

Eczacılık Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal Biyosensör Sistemler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

4

Eczacılık

Eczacılık Teknolojisi

Farmasotik Teknoloji

Yrd.Doç.Dr.*

2

1

Eczacılık Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

5

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

IVF ve Embriyonik Kök Hücre konusunda en az iki yıl yurt dışı deneyimli olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent Dr.

1

1

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı/belgesi olmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent Dr.

1

1

Nöroimmünoloji alanında uluslararası deneyimli olmak.

8

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tıp Eğitimi Alanında doktora unvanı almış olmak; Ölçme Değerlendirme alanında çalışma yapmış olmak.

9

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde en az iki yıl çalışmış olmak ve Jinekolojik Onkoloji alanında yayınlanmış yurt dışı çalışması olmak.

10

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Anksiyete bozukluğu olan çocuklarda olumlu Anne Babalık Eğitimi alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışmaları olmak.

11

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Alanında Avrupa Bord Sertifika sahibi ve Vasküler Flep Modelleri ile ilgili yayınlanmış deneysel çalışma yapmış olmak.

12

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi konusunda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak ve TransoralRobotik Cerrahi konusunda uluslararası eğitim sertifikası almış olmak.

13

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Kalp Transplantasyonu konusunda yurt içi ve yurtdışı eğitim almış olmak.

14

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Kardiyo-Onkoloji alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışması olmak.

15

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Deneysel Testiküler Kriyoablasyon Modeli alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışması olmak.

16

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

17

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

18

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Zeydilik konusunda çalışmış olmak.

19

Sağlık Bilimleri

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Sosyal Hizmet ABD’da doktora yapmış olmak, engelli ve ailesiyle grup çalışmaları, karma yöntemli çalışmalarda bulunmuş olmak.

20

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak, Basınç Yaraları ve Bireysel Hemşirelik Bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak, meslekte en az 3 yıl klinik ve en az 3 yıl öğretim deneyimli olmak.

21

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Çocukluk Döneminde Diyabet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22

Sosyal ve Beşeri Bil.

Felsefe

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Schopenhauer ve Nietzsche üzerine çalışmış olmak.

23

Sosyal ve Beşeri Bil.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Üretim Yönetimi alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri üzerine çalışmış olmak, İngilizce ders verebilme yeterliğine sahip olmak.

24

İktisadi ve İdari Bil.

İktisat

İktisat Politikası

Yrd.Doç.Dr.

2

1

Bölgesel Kalkınma, Endüstri Bölgeleri ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında çalışmaları ve yayını bulunmak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doktora yapmış olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 - Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

8867/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1020 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim