• BIST 117.216
 • Altın 165,528
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • Ankara 10 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Bursa 14 °C
 • Antalya 13 °C
 • İzmir 13 °C

Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Hizmeti için bireysel danışmanlık hizmeti alımı ilanı

Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Hizmeti için bireysel danışmanlık hizmeti alımı ilanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Hizmeti için bireysel danışmanlık hizmeti alımı ilanı yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Hizmeti için bireysel danışmanlık hizmeti alımı ilanı yayımlandı;


İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DESTEK PROJESİ  

KADIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI İSTATİSTİK HİZMETİ İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

 

 

İkraz No: 7717-TU
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Proje Referans No:  A.4.4.1/SAGEM/55
İhale Referans No: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/29 – Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Danışmanı
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 25.06.2013
Son Başvuru Tarih ve Saati: 09.07.2013 – 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesinin (SSYYDP) [eski ismi Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP)] uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından Proje kapsamındaki belirli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bu çerçevede, SAGEM, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması, uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak görevlerini de yürütmektedir.

 

Bu kapsamda, SAGEM tarafından yürütülmesi planlanan faaliyetlerden biri de,  “Türkiye’de Kadın Sağlığı Araştırması” dır. Söz konusu araştırma ile yerel ve ulusal ölçeklerde sağlığın geliştirilmesi programlarının planlanmasında kullanılabilecek veri oluşturulmasının yanında kadın sağlığı ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi, sağlık politikalarının ve uygulamalarının kanıt temelli, ihtiyaca yönelik olmasına katkı vermek hedeflenmiştir. İlgili araştırmadan elde edilecek verilerin ayrıntılı teknik analizlerin yapılması, örneklem çerçevesinin ve ağırlıklarının değerlendirilmesi ve çalışmanın bilimsel açıdan daha nitelikli, uluslararası standartlara uygun olması amacıyla, istatistik alanında uzmanlaşmış bir profesyonelden bireysel danışmanlık alınması planlanmaktadır.

 

Danışman rapor bazlı olarak çalışacaktır. Hizmetlerin Temmuz 2013 içinde başlatılması ve muayene ve kabulde geçen süreler hariç dört ay içinde tamamlanması planlanmıştır. Danışman çalışmalarını kendi ofis ortamında ve kendi imkânlarıyla yürütecektir.

 


 

Beklenen hizmetler:

 

Danışman, İdarenin ilgili personeliyle yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen konularda İdareye teknik destek hizmeti verecektir:

 1. Çalışmanın bilimsel araştırma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Çalışmanın tüm aşamalarında (planlama, uygulama, analiz ) yer almak; bu amaçla çalışmaya rehberlik etmek, elde ettiği teknik sonuçları SAGEM ile paylaşmak,
 3. Çalışma süresince soru formunun hazırlanması, geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasının sağlanması, saha uygulamasında örnekleme ilişkin çıkabilecek sorunların çözümünde, veri girişi, verilerin analizi, yapılacak istatistiksel analizler, sonuçların yorumlanması süreçlerine rehberlik etmek,
 4. Çalışmanın sonuçlarını araştırmanın çıktılarını ortaya koyacak olan verilerin analiz sürecini, ulusal ihtiyaçları ve uluslararası talepleri göz önüne alarak yürütmek,
 5. Araştırmaların yukarıda bahse konu aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda incelemek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri SAGEM’ e yazılı olarak bildirmek
 6. Araştırma sonuçlarının ve/veya bilimsel makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında istatistiksel değerlendirme konularında SAGEM’ e teknik destek sağlamak
 7. Özellikle araştırma yöntemleri konusunda, SAGEM personelinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak SAGEM’ deki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmak

 

Danışman, çalışmanın tüm süreçlerinde ayrıntıları aşağıda belirtildiği şekilde iki aşamalı olarak İdareye teknik destek sağlayacaktır:

 

Birinci aşamada; 

 1. Araştırmanın planlanması aşamasında destek verilmesi,
 2. Örneklem çerçevesinin ve ağırlıklarının değerlendirilmesi
 3. Soru formunun istatistiksel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi,
 4. Yüklenici firma tarafından teslim edilecek araştırmanın 1. ilerleme raporunun istatistiksel açıdan değerlendirilmesi,
 5. Çalışmanın saha uygulamasına ilişkin personel eğitimlerinde örneklem, veri toplama, veri girişi konularında destek verilmesi

İkinci aşamada

 1. Veri girişi ve veri tabanının denetlenmesi, 
 2. Yüklenici firma tarafından teslim edilecek 2. İlerleme raporunun istatistiksel açıdan değerlendirilmesi, 
 3. Yüklenici firma tarafından teslim edilecek taslak final raporun ve final raporun istatistiksel açıdan değerlendirilmesi,
 4. Araştırma konusuyla ilgili hazırlanacak raporlarda, makalede kullanılacak istatistikî analizlerin, tabloların yapılması ve gerekli tüm süreçlerde istatistiksel açıdan destek verilmesi;

 

İdare yukarıdaki hizmetlere ilaveten yine çalışma konusuyla sınırlı kalmak kaydıyla gerektiğinde ilgili konularda teknik destek almak üzere Danışmanın İdarede ve/veya Bakanlığın ilgili birimlerinde kısa sureli toplantılara katılmasını talep edebilecektir. Bu tür toplantılar için gerekli lojistik destek İdare tarafından sağlanacaktır.

 

Aranılan nitelikler:

 

 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin; Biyoistatistik A.B.D ya da Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.B.D da en az doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak ve en az son 5 yıldır akademik düzeyde çalışıyor olmak.
 • Sağlık alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale ve benzeri yayınlar yapmış olmak
 • Bilgisayarda ofis programları ile raporlama sistemleri, araştırmalarda veri analizi ve uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler alanlarında deneyimli olmak
 • Tercihen Ülkemiz sağlık sistemi, Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi ve yeni sağlık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Sağlık alanında yürütülmüş projelerde aktif olarak araştırmacı, veri analizi ve raporlamalarda görev almış olmak

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans KodunuSSYYDP/ SAGEM/ 2013/ INDIVIDUAL/ IC/23 – Kadın Sağlığı Araştırması İstatistik Danışmanı - içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 09.07.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

1. Kat Satınalma Birimi Oda No: 101

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: 0312-585 68 00  - Faks: 0312-585 69 27

E-mail: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 (312) 585 68 34 - 585 69 17 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2273 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim