• BIST 117.235
  • Altın 161,959
  • Dolar 3,7784
  • Euro 4,6204
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Bursa 3 °C
  • Antalya 9 °C
  • İzmir 27 °C

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.07.2017

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.07.2017
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (06.07.2017)" güncellemesi yayımlandı.

 

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  06.07.2017

 

1. Yatak işlemlerinde yatak kodu zorunluluğu 01.08.2017 tarihine ertelenmiştir.

2. Aşağıda belirtilen İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişim işlemlerini sadece 1100-Kardiyoloji ve 1586-Çocuk Kardiyolojisi branşları faturalandırabilecek olup, bir hekim bir günde en fazla 15 hasta için faturalandırabilecektir.

 

SUT KODU ADI 
530790 SAĞ KALP KATETERİZASYONU, PULMONER ARTER WEDGE BASINÇ ÖLÇÜLMESİ 
550060 İNVAZİV YÖNTEMLE KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700640 GEÇİCİ TRANSVENÖZ KALP PİLİ; ATRİYAL VEYA VENTRİKÜLER, İLK İŞLEM 
700650 GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTROTUNUN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ, HER BİR UYGULAMA 
700740 SAĞ KALP KATETERİZASYONU 
700750 ENDOMİYOKARDİYAL BİYOPSİ 
700760 SOL KALP KATETERİZASYONU 
700770 TRANSSEPTAL SOL KALP KATETERİZASYONU 
700780 SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
700800 KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700801 PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
700810 SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
700811 Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 
700820 SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ VE VENTRİKÜLOGRAFİ VE/VEYA AORTOGRAFİ 
700830 SELEKTİF SAĞ-SOL KORONER ANJİYOGRAFİ VE BY-PASS KONTROLÜ 
700840 SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ, SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
700841 ASİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700842 SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700843 2 YAŞ ALTI DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700844 YENİDOĞAN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700845 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU VE SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
700846 KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700847 PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
700850 TROMBOLİTİK (FİBRİNOLİTİK) TEDAVİ, İNTRAKORONER 
700860 TROMBOLİTİK TEDAVİ (DİĞER ARTERLER-PULMONER VB.) 
700870 TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMASI, VENÖZ YOLDAN 
700880 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, TEK DAMAR (BALON) 
700890 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700900 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ATEREKTOMİ, BALON ANJİYOPLASTİ DAHİL 
700910 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, TEK DAMAR 
700920 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700921 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT 
700922 PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700923 PERKÜTAN TRANSKATETER ANTİEMBOLİK FİLTRE UYGULAMASI, BALON VE/VEYA STENTE EK OLARAK 
700930 Perkütan balon valvüloplasti, mitral kapak için 
700940 Perkütan balon valvüloplasti, edinsel aort stenozu için 
700942 PERKÜTAN PERİKART SIVISI DRENAJI (FLOROSKOPİ VEYA EKOKARDİYOGRAFİ ALTINDA) 
700990 LAZER ANJİYOPLASTİ, KORONER ARTER 
700991 PERKÜTAN SEPTAL ALKOL ABLASYONU, HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİDE 
701000 PERKÜTAN İNTRAAORTİK BALON YERLEŞTİRİLMESİ 
701001 Perkütan pulmoner balon valvüloplasti 
701002 PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
701003 Perkütan aort balon valvüloplasti 
701004 PERKÜTAN AORT BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
701005 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701006 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, YENİDOĞAN, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701007 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ VE STENT UYGULAMASI, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701008 BALON ATRİYAL SEPTOSTOMİ 
701009 BALON ATRİYAL SEPTOPLASTİ VE SEPTOSTOMİ 
701012 BLADE ATRİYAL SEPTOSTOMİ VE BALON SEPTOSTOMİ 
701013 Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklüzyonu) 
701014 PERKÜTAN TRANS KATETER AORTOPULMONER KOLLATERAL, VENOVENÖZ KOLLATERAL VEYA ARTERİYÖVENÖZ FİSTÜL OKLÜZYONU 
701015 Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüzyonu 
701016 PERKÜTAN TRANSKATETER GUİDE-WİRE İLE ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ 
701017 PERKÜTAN TRANSKATETER ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ İLE DUKTAL STENT İMPLANTASYONU 
701018 PERKÜTAN DUKTUS ARTERİYOZUSA STENT İMPLANTASYONU 
701019 PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE ASD VEYA PFO KAPATILMASI 
701021 PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
701022 PERİVENTRİKÜLER TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
701010 TEMEL TANISAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
701011 TRANSÖZEFAJİYAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
701030 RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, SUPRAVENTRİKÜLER 
701040 RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, VENTRİKÜLER 
701050 AV NOD ABLASYONU 
701060 RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
701061 KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN RF KATETER ABLASYONU 
802360 AORTOGRAFİ, TORAKAL 
802370 AORTOGRAFİ, ABDOMİNAL 
802440 PULMONER ANJİYOGRAFİ 
803400 İNTRAVASKÜLER US (IVUS) 
 P700640  GEÇİCİ TRANSVENÖZ KALP PİLİ; ATRİYAL VEYA VENTRİKÜLER, İLK İŞLEM 
 P700650  GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTROTUNUN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ, HER BİR UYGULAMA 
 P700740  SAĞ KALP KATETERİZASYONU 
 P700750  ENDOMİYOKARDİYAL BİYOPSİ 
P700760  SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700770  TRANSSEPTAL SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700780  SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700800  KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
 P700801  PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 P700810  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
 P700811  Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 
 P700820  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ VE VENTRİKÜLOGRAFİ VE/VEYA AORTOGRAFİ 
 P700830  SELEKTİF SAĞ-SOL KORONER ANJİYOGRAFİ VE BY-PASS KONTROLÜ 
 P700840  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ, SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700841  ASİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700842  SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700843  2 YAŞ ALTI DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700844  YENİDOĞAN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700845  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU VE SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
 P700846  KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
 P700847  PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 P700850  TROMBOLİTİK (FİBRİNOLİTİK) TEDAVİ, İNTRAKORONER 
 P700860  TROMBOLİTİK TEDAVİ (DİĞER ARTERLER-PULMONER VB.) 
 P700870  TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMASI, VENÖZ YOLDAN 
 P700880  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, TEK DAMAR (BALON) 
 P700890  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700900  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ATEREKTOMİ, BALON ANJİYOPLASTİ DAHİL 
 P700910  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, TEK DAMAR 
 P700920  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700921  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT 
 P700922  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700923  PERKÜTAN TRANSKATETER ANTİEMBOLİK FİLTRE UYGULAMASI, BALON VE/VEYA STENTE EK OLARAK 
P700930  Perkütan balon valvüloplasti, mitral kapak için 
 P700940  Perkütan balon valvüloplasti, edinsel aort stenozu için 
 P700942  PERKÜTAN PERİKART SIVISI DRENAJI (FLOROSKOPİ VEYA EKOKARDİYOGRAFİ ALTINDA) 
 P700990  LAZER ANJİYOPLASTİ, KORONER ARTER 
 P700991  PERKÜTAN SEPTAL ALKOL ABLASYONU, HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİDE 
 P701000  PERKÜTAN İNTRAAORTİK BALON YERLEŞTİRİLMESİ 
 P701001  Perkütan pulmoner balon valvüloplasti 
 P701002  PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
 P701003  Perkütan aort balon valvüloplasti 
 P701004  PERKÜTAN AORT BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
 P701005  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701006  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, YENİDOĞAN, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701007  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ VE STENT UYGULAMASI, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701008  BALON ATRİYAL SEPTOSTOMİ 
 P701009  BALON ATRİYAL SEPTOPLASTİ VE SEPTOSTOMİ 
 P701012  BLADE ATRİYAL SEPTOSTOMİ VE BALON SEPTOSTOMİ 
 P701013  Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklüzyonu) 
 P701014  PERKÜTAN TRANS KATETER AORTOPULMONER KOLLATERAL, VENOVENÖZ KOLLATERAL VEYA ARTERİYÖVENÖZ FİSTÜL OKLÜZYONU 
 P701015  Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüzyonu 
 P701016  PERKÜTAN TRANSKATETER GUİDE-WİRE İLE ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ 
 P701017  PERKÜTAN TRANSKATETER ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ İLE DUKTAL STENT İMPLANTASYONU 
 P701018  PERKÜTAN DUKTUS ARTERİYOZUSA STENT İMPLANTASYONU 
 P701019  PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE ASD VEYA PFO KAPATILMASI 
 P701021  PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
 P701022  PERİVENTRİKÜLER TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
 P701010  TEMEL TANISAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
 P701011  TRANSÖZEFAJİYAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
 P701030  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, SUPRAVENTRİKÜLER 
P701040  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, VENTRİKÜLER 
 P701050  AV NOD ABLASYONU 
 P701060  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
 P701061  KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN RF KATETER ABLASYONU 
 P802360  AORTOGRAFİ, TORAKAL 
 P802370  AORTOGRAFİ, ABDOMİNAL 
 P802440  PULMONER ANJİYOGRAFİ 
 P701031  Kriyoablasyon, supraventriküler 
 P701041  Kriyoablasyon, ventriküler 
 P701062  KRİYOBALON İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
 P701063  KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN KRİYOABLASYON 
700943 PERKÜTAN MİTRAL KAPAK ONARIMI 
 P700943  PERKÜTAN MİTRAL KAPAK ONARIMI 
701031 Kriyoablasyon, supraventriküler 
701041 Kriyoablasyon, ventriküler 
701062 KRİYOBALON İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
701063 KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN KRİYOABLASYON 
700944 Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) 
700945 Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) 
 P700944  Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) 
 P700945  Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) 

 

MEDULA Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 25219 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim