• BIST 117.216
  • Altın 165,687
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 20 °C

SGK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü

SGK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü ve 2010-2011 Yılı Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü ve 2010-2011 Yılı Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları yayınlandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ

 

 

Amaç

Madde 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği hazırlanan bu Protokolün amacı; genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilere, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinin satın alma yönteminin ve sağlık hizmeti bedelinin ödenmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Protokol; Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişileri kapsar.

Taraflar

Madde 3- Bu Protokolün tarafları, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Sunucularının Sağlık Hizmeti Giderlerinin Karşılanma Şekli

Madde 4- Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişilerden;

a)   211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu (69'uncu maddesi b fıkrası 4'üncü bendi ve 70'inci maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere) çerçevesinde tedavileri sağlananlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerine herhangi bir ücret ödenmez, sağlık hizmeti giderleri Maliye Bakanlığınca, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) aktarılan genel bütçeden karşılanır.

b)   211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 70'inci maddesinde sayılanlar ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda sayılmayan ancak ilgili mevzuatta belirlenen kontenjan dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan diğer genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78'inci maddesi esaslarına göre ödeme yapar.

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Sunucularında Sağlık Hizmeti Sunulmasının Usul ve Esasları

Madde 5- Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 5510 sayılı Kanununun 73'üncü ve 78'inci maddeleri çerçevesinde yapılan Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesinde belirlenen usul ve esaslara göre sağlık hizmetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından satın alır ve 4'üncü madde esaslarına göre ödeme yapar.

Bu Protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile kişisel bilgilerin aktarılması, gizliliği, korunması ve değiştirilmesi dahil olmak üzere diğer ayrıntılı düzenlemelerin belirlendiği Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesini yapmaya TSK Sağlık Komutanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

 

Mevcut Protokolün Yürürlükten Kaldırılması

Madde 6- Sosyal Güvenlik Kurumu ile TSK Sağlık Komutanlığı arasında yapılmış olan 15.06.2007 tarihli "Sağlık Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanan Kişilerin Askerî Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Faydalanmalarına Dair Protokol" 15 Ekim 2010 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Protokolün Yürürlük Tarihi ve Süresi

Madde 7- 15.10.2010 - 31.12.2011 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bu Protokol tarafların mutabakatı üzerine müştereken imzalanmıştır.

Ankara,.... /... /2010

 

M. Vecdi GÖNÜL                                     Beşir ATALAY                                   Mehmet ŞİMŞEK

Millî Savunma Bakanı                            İçişleri Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

Ömer DİNÇER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA 2010-2011 YILI SAĞLIK HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ USUL

VE ESASLARI

Amaç

Madde 1- Bu Sözleşmenin amacı, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesindeki kişilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü ve 78 inci maddeleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmetlerinin satın alma yöntemi, sağlık hizmetleri bedelinin ödenmesi, kişisel bilgilerin aktarılması, gizliliği, korunması ve değiştirilmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Sözleşme, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularını, genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Kurumca karşılanan kişileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Sözleşme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü ve 78 inci maddeleri ile "Sosyal Güvenlik Kurumu İle Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü" çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Taraflar

Madde 4- Bu Sözleşmenin tarafları, TSK Sağlık Komutanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumudur. Tanımlar

Madde 5- Bu Sözleşmede geçen;

a)                  Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını,

b)                  Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c)                   Komutanlık: TSK Sağlık Komutanlığını,

ç)      Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

d)                  TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

e)                   5510 sayılı Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

f)                   211 sayılı Kanun: 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,

g)                   MEDULA: Sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin Kurumca toplanması ve bu verilere dayanılarak sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik bilgi transferi işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,

h)                  SUT: Sağlık hizmetinin sunulduğu tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

i)        Sağlık hizmeti sunucusu: Türk Silahlı Kuvvetleri birinci, ikinci ve üçüncü basamak yataklı,
yataksız, seyyar ve yüzer sa
ğlık kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer sağlık kurum ve kuruluşlarını,

j)       Sağlık verileri gizli tutulacak kişiler: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yapan sağlık verileri gizli tutulacak olan ve listesi Komutanlıkta tutulan kişileri, ifade eder.

 

Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları

Madde 6- 2010 ve 2011 yılında; Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Kurum tarafından karşılanan kişilerden; a) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu (69 uncu maddesi b fıkrası 4 üncü bendi ve 70 inci maddesinde

1

sayılanlar hariç olmak üzere) çerçevesinde tedavileri sağlananlar için; Kurum tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerine herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, sağlık hizmeti giderleri Maliye Bakanlığınca, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) aktarılacak genel bütçeden karşılanacaktır.

b)    211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 70 inci maddesinde sayılanlar ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda sayılmayan ancak ilgili mevzuatta belirlenen kontenjan dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan diğer genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Kurum tarafından karşılananlar için; Kurum, Türk Silahlı Kuvvetlerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78 inci maddesi esaslarına göre ödeme yapılacaktır.

c)     (a) fıkrasında tanımlanan kişilerin, sağlık hizmeti sunucuları dışında kalan Kurumla sözleşmeli diğer sağlık hizmeti sunucularından aldığı sağlık hizmeti giderleri SUT hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumca karşılanacaktır.

ç) Sağlık hizmeti sunucusunda ayaktan sağlık hizmeti alanlara ilaç verilmesi/temin edilmesi hallerinde ilaç bedeli Komutanlıkça karşılanacak olup, söz konusu reçetelerin Kurumla sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde ise ilaç bedeli SUT hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumca karşılanacaktır.

 

Komutanlığın yükümlülükleri

Madde 7- Sözleşme kapsamında Komutanlık aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir.

a)                         Komutanlık, Sözleşmenin kapsam başlıklı 2 nci maddesinde sayılan kişilere, SUT çerçevesinde verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla, Sözleşme de belirtilen hükümler ve bu hükümler dışındaki SUT hükümleri ile diğer ilgili mevzuatı uygulamakla yükümlüdür.

b)                         Sağlık hizmeti sunucusu Kurumdan veya kapsamdaki kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemez.

c)                         Sağlık hizmeti sunucusu, ayaktan ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlilleri bünyelerinde veya başka bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadır. Ancak, 6.a maddesinde sayılan kişiler için; sağlık hizmeti sunucusu tarafından ayaktan ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlillerin sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde yapılamadığı veya hizmet alımı yoluyla temin edilemediği durumlarda; sağlık hizmet sunucusu bu kişileri sevk/istem belgesi düzenleyerek, Kurum ile sözleşmeli diğer resmi sağlık hizmeti sunucusuna gönderebilir. Sözleşmeli diğer resmi sağlık hizmeti sunucularınca Kuruma ibraz edilen bu tetkik ve/veya tahlillere ilişkin fatura bedelleri sevk/istem belgesine dayanılarak hizmeti veren resmi sağlık hizmet sunucusuna SUT hükümleri çerçevesinde Kurumca ödenir. Sağlık hizmeti sunucusu yatarak tedavileri sağlanan kişilerin tıbbi malzeme ve ilaçlarını temin/tedarik etmek zorundadır. Sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilmesi gereken tıbbi malzeme ve ilaçların kişiye temin ettirilmesi halinde, söz konusu tutarlar SUT hükümlerine göre ilgili kişiye ödenir. Sözleşmenin 6.a kapsamında sayılan kişilere ödenen bu tutarlar, sözleşme dönemi sonunda Bakanlığa sağlık hizmetleri için aktarılan genel bütçeden Kurumca tahsil edilecek olup, 6.b kapsamında sayılan kişilere ödenen bu tutarlar ise Kurum tarafından sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup edilir.

ç) Sağlık hizmeti sunucusu, bu sözleşmenin 6.a maddesinde sayılan kişilerin tedavisi ile ilgili olarak Kuruma herhangi bir belge göndermeyecek olup, bu Sözleşmenin 6.b maddesinde sayılan kişilerin tedavisi ile ilgili olarak ise SUT hükümlerinde belirtilen belgeleri (MEDULA sistemine yönelik belgeler hariç) fatura ile birlikte Kuruma gönderecektir. Kurumca teftiş ve soruşturma gibi haller nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde; sağlık hizmeti sunucusu istenen bilgi ve belgeleri Komutanlığın uygun görüşünü de alarak en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderir. Sağlık hizmeti sunucusu; Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine neden olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve diğer tüm adli vakalar ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş

 

fatura/hizmet detay belgesini diğer bilgi ve belgeler ile birlikte, ilişkilendirildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne iletir.

d)                         Komutanlık, sağlık hizmeti sunucularına ve doktorlara ait bilgileri MEDULA bilgi sisteminde güncel tutar.

e)                         Sözleşme kapsamındaki kişilerin sevklerinin askeri ambulans veya askeri hasta nakil aracı ile yapılması durumunda Kurumdan ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

f)                          Komutanlık, sağlık hizmeti sunucularının ürettiği sağlık hizmetlerine ilişkin istatistik raporlarını, Komutanlık ve Kurumun birlikte belirleyeceği format ve yöntemle Kuruma gönderir.

g)                         İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 70 inci maddesi çerçevesinde tanımlanan kişiler ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda sayılmayan ancak ilgili mevzuat gereğince belirlenen kontenjan dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alan diğer genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Kurum tarafından karşılananların hak sahipliği sorgulamasını Kurumun sağlayacağı imkanlar doğrultusunda yapar.

h)                         Bu Sözleşmenin kapsam başlıklı 2 nci maddesinde sayılan kişilerden SUT çerçevesinde tahsil edilecek katılım payları ile sağlık hizmeti sunucularınca ayaktan hastalara verilecek olan ilaçlardan alınacak katılım payları sağlık hizmeti sunucusu tarafından tahsil edilecek olup, tahsil edilen katılım paylarına ilişkin listeler, bu sözleşmenin 6.b maddesi gereğince Kuruma iletilen faturalarla birlikte teslim edilecek ve Katılım payları bu faturalardan mahsup edilecektir. Fatura tutarlarının katılım payını karşılamaması durumunda, kalan bakiye sağlık hizmet sunucusunun takip eden aylara ilişkin faturalarından mahsup edilecektir.

ı) 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık hizmeti sunucuları en geç 31 Aralık 2011 tarihine kadar MEDULA sistemine geçmek zorundadır.

 

Kurumun yükümlülükleri

Madde 8- Kurum aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir.

a)                         Kurum MEDULA sistemini çalışır halde tutar.

b)                         TSK mensuplarının sağlık hizmeti sunucuları dışında kalan Kurumla sözleşmeli diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan ve MEDULA Sisteminde kayıtlı bulunan sağlık hizmetine ilişkin verilerini Komutanlığın talebi halinde sağlamakla yükümlüdür.

c)                         Kurum, Komutanlığın bu Sözleşmenin yürütülmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılar. Faturaların Düzenlenmesi, İncelenmesi ve Ödenmesi

Madde 9- Faturalar aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanıp Kuruma teslim edilecek ve incelemesi yapılarak ödenecektir.

a)                                     Bu sözleşmenin 6.b fıkrası kapsamındaki kişilerin tedavilerine ilişkin faturalar SUT ve Kurumun ilgili mevzuatı çerçevesinde manuel olarak düzenlenerek ekli tüm belgelerle (MEDULA sistemine yönelik belgeler hariç) birlikte Kuruma teslim edilecektir.

b)                                     Faturalar, Kurum mevzuatına göre incelenerek ödemesi yapılacaktır.

c)                                      Sağlık hizmeti sunucularının Kuruma gönderdiği faturaların incelenmesinde örnekleme yöntemi kullanılmayacaktır.

 

Ortak hükümler

Madde 10- Bu Sözleşme kapsamında TSK Sağlık Komutanlığı ile Kurum aşağıdaki ortak yükümlülükleri yerine getirecektir.

a)              09 Ekim 2010 tarihli ve 27724   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Silahlı

Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre Kuruma devredilen kişiler ile devir tarihinden sonra ilk defa veya yeniden göreve başlayan kişilerden bilgileri gizli tutulacak personele ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

 

1.    Bilgileri gizli tutulacak personelin tesciline ilişkin veriler TSK tarafından Kuruma teslim edilir. Kurum bu personel için oluşturulan işyeri numarası üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere tescil işlemlerini yapar. Kurum tarafından oluşturulan işyeri numarası şifresi yalnızca TSK personelinde olacak ve verilerin silme, ekleme ve düzeltme yetkisi sadece TSK'ya ait olacaktır.

2.    Bu madde kapsamındaki personelin bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgiler Kurum genel veri tabanına yüklenir.

 

b)    Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlardan sözleşmesi bitenlerin genel sağlık sigortalılıkları TSK tarafından sonlandırılır.

c)    15 Ekim 2010 tarihinden itibaren, TSK bünyesinde çalışan askeri ve sivil personelin, Kanunun 77 nci maddesinde belirtilen sağlık hizmet sunucusunu seçme hakkı, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusundan sonra geçerli olmak kaydıyla; sağlık hizmeti sunucularına müracaat, sevk, istirahat, rapor işlemleri ve yurt dışı tedavisine esas sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, TSK sağlık mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir. Bu personelin dışında kalan ve genel sağlık sigortası kapsamında olan diğer kişiler için ise Kurum mevzuatının ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

 

Geçici Madde

Madde 1- Bu Sözleşme öncesinde sağlık hizmeti sunucularınca verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kuruma teslim edilen faturaların incelenmesi sonucu doğacak alacak Komutanlığa ayrıca ödenir. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Kurum alacağının oluşması durumunda bu tutar Komutanlığa yapılacak ödemelerden düşülür.

Madde 2- Bu Sözleşme öncesinde tedaviye başlanan ve Sözleşme sonrasında da tedavisi devam eden 6.b kapsamındaki hastaların 14 Ekim 2010 (dahil) tarihine kadar olan sağlık hizmetleri için yürürlükten kaldırılan protokol hükümlerine göre faturalandırma yapılacaktır. 15 Ekim 2010 (dahil) tarihinden sonraki sağlık hizmetleri için ise bu Sözleşme hükümleri uygulanır. Madde 3- Tedavi giderleri Komutanlıkça karşılanan 6.a kapsamındaki kişilerin, bu Sözleşme öncesinde diğer resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında başlayan ve Sözleşme sonrasında da devam eden tedavilerinden 14 Ekim 2010 (dahil) tarihine kadar olan sağlık hizmeti bedelleri Komutanlıkça, 15 Ekim 2010 (dahil) tarihinden sonraki sağlık hizmet bedelleri için ise bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde karşılanır.

 

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Sözleşme 15.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu Sözleşme hükümleri TSK Sağlık Komutanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müştereken yürütülür.

 

14 Ekim 2010

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Adına                                                       Sosyal Güvenlik Kurumu Adına

 

Orhan AKBAŞ                                                                                 M. Emin ZARARSIZ

Korgeneral TSK Sağlık Komutanı                                                           Kurum Başkanı

 

 

 

Protokolün aslı için tıklayınız.

Bu haber toplam 18261 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim