Sağlık Aktüel   [ sitene ekle ]
09:01 - SKRS-3 E-Reçete İlaç Listesi-23.01.2018
07:36 - Cibali SSGM’nin SGK 2018 yılı sözleşmesi için bilgi notu
18:04 - TİTCK'dan ilaç firmalarının dikkatine duyuru-22.01.2018
17:36 - e-Nabız Doktor Erişim Hekim Kullanım Kılavuzu
17:32 - Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemleri ve genel hususlar (KHGM)
17:15 - KPSS–2017/8 göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
17:08 - TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi-19.01.2018
18:50 - 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar/Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme
18:34 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından sertifikalandırılan sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşları
18:20 - Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (19.01.2018 tarihinden geçerli)
18:18 - 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme
18:12 - Yerelleşme sürecine ilişkin duyuru-19.01.2018
16:19 - 2018 SGK Sözleşmesinde yapılan değişiklikler (Birleştirilmiş hali)
14:38 - Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi-19.01.2018
12:29 - 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme-19.01.2018
12:23 - Kamu işyerleri ile ters işyeri kodu tanımlanan özel işyerlerinin belge verme süresinde yapılan değişiklik
12:20 - Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde başlanılacak
11:59 - 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi acil servislere ilişkin veriler
10:32 - 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistikleri
10:08 - Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Hakem Hastane Listesi-19.01.2018