Sağlık Aktüel   [ sitene ekle ]
18:34 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından sertifikalandırılan sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşları
11:59 - 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi acil servislere ilişkin veriler
10:32 - 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi poliklinik, yatış, yoğun bakım ve acil servis istatistikleri
10:08 - Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Hakem Hastane Listesi-19.01.2018
10:00 - 79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
18:02 - Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi-17.01.2018
17:12 - Hastanelere ve branşlara göre MR istem oranları
17:56 - Sağlık Bakanlığı Askerlik Yoklaması Sağlık Muayenesi İşlemleri Aile Hekimleri Kılavuzu (e-Yoklama)
10:48 - Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi güncellendi-12.01.2018
10:35 - Şehir Hastanesine Taşınan/Taşınacak Sağlık Tesislerinin İhtiyaç ve Stok Fazlası Tıbbi Cihaz ve Demirbaşları