• BIST 111.874
  • Altın 174,458
  • Dolar 4,0260
  • Euro 4,9840
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 21 °C

2012 Yılı Eylül Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç)

2012 Yılı Eylül Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç)
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilanı ve münhal kadrolar yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı Eylül Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilanı ve münhal kadrolar yayımlanmıştır;

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi çerçevesinde 2012 yılı Eylül  Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için;

2 Ebe, 15 Hemşire,  321 Sağlık Memuru ( 1 Anestezi, 289 Çevre Sağlığı, 27 İlk ve Acil Yardım, 1 Laboratuvar, 1 Röntgen, 1 Tıbbi Sekreter, 1 Toplum Sağlığı), 2 Sağlık Teknisyeni (2 Laboratuvar),14 Sağlık Teknikeri ( 1 Anestezi, 10 İlk ve Acil Yardım, 1 Laboratuvar, 1 Röntgen, 1 Tıbbi Sekreter), 1 Çocuk Gelişimci, 1 Fizyoterapist, 1 İstatistikçi, 1 Eczacı, 1 Diyetisyen, 1 Psikolog, 1 Şoför ve 1 Mühendis (1 İnşaat) kadrosunun ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL BİLGİLER

1. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://yonetim.sb.gov.tr)  ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.        

2. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

3.  Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

4. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvanı ve branşta, 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

5. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

6. Şoför kadrosuna; halen Şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu ve  5 (beş) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, müracaat edebileceklerdir.

7. 2011 yılı Eylül Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel 2012 yılı Eylül  Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

8. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar, Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatta bulunamayacaktır.

Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

9. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

10. Fizyoterapist, Diyetisyen,  Psikolog ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanacaklar kurada il itibariyle yerleştirilecek olup, yerleşenlerin atamaları Standart ve Personel Dağılım Cetveli (PDC) dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşları tarafından atanacakları sağlık birimleri belirlenerek  yapılacaktır.

11. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 (onbeş) gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir

12. Yukarıdaki usule göre, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarına naklen atanacaklardan Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu)  hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26’ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

13. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarına Şoför unvanında atanacaklar 2 (iki) yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

14. Müracaatta bulunmak isteyenler, öncelikle Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sisteminde (PBS) şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır.

15. Başvurular, 24/08/2012 - 07/09/2012 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

16. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.                               

17. Müracaat edenler, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirerek (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilecek) çıktının bir nüshasına, noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi ile halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih v.b. bilgileri içeren) ekleyerek en geç 12/09/2012 Çarşamba günü mesai bitiminde “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye/ANKARA adresinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği vekili tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Ayrıca belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

12/09/2012 Çarşamba günü Saat 18:00 mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

18. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

19. Müracaatlar, Kura komisyonu tarafından 12/09/2012 – 26/09/2012 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

20. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri 27/09/2012 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8180 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim