• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 17 °C

2012 yılı ruhsatlandırma,mesul müdürlük bedelleri

2012 yılı ruhsatlandırma,mesul müdürlük bedelleri
Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılı ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük, permi ve sertifika ruhsat bedelleri konulu duyuru ve fiyat listeleri yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "2012 yılı ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük, permi ve sertifika ruhsat bedelleri" konulu duyuru ve fiyat listeleri yayınlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TSH.18.00.01-842
Konu : Fiyat tarifesi

                                             BAKANLIK MAKAMINA

        663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsat bedelleri ile 209 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereği İl Sağlık Müdürlükleri ve Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ücretlendirilmesine ilişkin fiyat tarifeleri ilişikte sunulmuş olup;
       Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan fiyat tarifelerinin 2012 yılı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.
Dr. Seraceddin ÇOM
Genel Müdür V.


Uygun görüşle arz ederim.
…./01 /2012


Dr. Yasin ERKOÇ
Müsteşar YardımcısıOLUR
/ 01 / 2012


Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

EK: 1 (1 sayfa)
2 (2 sayfa)
 

Duyurunun Aslı

 2012 Fiyat Listesi.xlsx

 Birinci Basamak 2012 ücret listesi-2.xls

 81 ile dağıtımlı yazı.doc
 

 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN SERTİFİKA,         RUHSAT VB.HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLEBİLMESİNE  İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ                                                  EK 2
S. NO: VERİLECEK HİZMET 2011 YILI ÜCRET TL. 2012 YILI ÜCRET TL.
1 Kaplıca işletmleri tesis izni 157,00   173,00  
2 Kaplıca işletmeleri işletme izni 214,00   236,00  
3 Kaplıca işletmeleri izinde değişiklik (yenileme, kayıp vb.) 214,00   236,00  
4 Kaplıca işletmeleri peloid üretim izni 358,00   394,00  
5 Her türlü  mesul müdürlük sertifikası 54,00   60,00  
6 Su işletmeleri tesis izni 477,00   526,00  
7 Su işletmeleri doğal mineralli su onayı 192,00   212,00  
8 Su işletmeleri ikram maksatlı üretim izni 214,00   236,00  
9 Su işletmeleri  imla şekli ilavesi  440,00   485,00  
10 Su işletmeleri Her bir imla şekli için etiket onayı ve etiket yenileme  222,00   245,00  
11 Su işletmeleri Kaynak ilavesi 740,00   816,00  
12 Su işletmeleri  depo ilavesi (betonarme, çelik tank vb.) 369,00   407,00  
13 Su işletmeleri işletme izni 987,00   1.088,00  
14 Su işletmeleri itahalat izni  (her imla şekli için ayrı ayrı) 493,00   544,00  
15 Ambulans Servisleri uygunluk belgesi 263,00   290,00  
16 Ambulans için uygunluk belgesi 176,00   195,00  
17 İlkyardım eğitim merkezi uygunluk belgesi 285,00   315,00  
18 Ambulans Servisleri, İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul müdürlük belgesi 89,00   98,00  
19 Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V’e göre bir ürün için (Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil, 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre)  800,00   882,00  
20 Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (12 nci ve 14 üncü maddelerine göre) 650,00   717,00  
21 İlave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları,   (12 nci ve 14 üncü maddelerine göre) 50,00   55,00  
22 Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, bir ürün için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) 4.500,00   4.962,00  
23 Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, bir ürün için ruhsat değerlendirme ücreti 3.200,00   3.528,00  
24 Ürün tipi ilavesi değerlendirme, (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) 1.800,00   1.985,00  
25 Bir zararlı ilavesi için değerlendirme (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) 500,00   551,00  
26 Eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) 250,00   276,00  
27 Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V’e göre bir ürün için  ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil ,  13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) 225,00   248,00  
28 Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) 200,00   220,00  
29 İlave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (13, 15, 16 ncı maddelere göre )   50,00   55,00  
30 Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) 1.600,00   1.764,00  
31 Ürün tipi ilavesi değerlendirme, (13, 15, 16 ncı maddelere göre ) 900,00   992,00  
32 Bir zararlı ilavesi için değerlendirme, (13, 15, 16 ncı maddelere göre) 250,00   276,00  
33 Eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi (13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) 150,00   165,00  
34 Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) 650,00   717,00  
35 Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi dahil (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) 6.500,00   7.167,00  
36 Eksiksizlik kontrolünün yapılması , (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) 5.500,00   6.064,00  
37 Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi  (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) 47.850,00   52.760,00  
38 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi  (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği  gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) 43.500,00   47.963,00  
39 Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veya IB'ye eklenmesi) 625,00   689,00  
40 Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veyaIB'ye eklenmesi) 4.000,00   4.410,00  
41 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veyaIB'ye eklenmesi) 29.125,00   32.113,00  
42 Su İşletmeleri  belge yenileme (kayıp vb.) 210,00   232,00  
43 Su İşletmeleri  Serbest satış/sağlık sertifikası  54,00   60,00  
44 Tüketici  Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı,  Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi, Oyuncak  vb.) Sağlık ve Serbest Satış Sertifikası   54,00   60,00  
45 Tüketici  Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı,  Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belge Düzenlenmesi 1.206,00   1.330,00  
46 Tüketici  Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı,  Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesinde Yer Alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına  54,00   60,00  
47 Tüketici  Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı,  Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Belge Yenileme (ek ürün ilavesi, kayıp vb.) 210,00   232,00  
48 Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına) 210,00   232,00  
49 Biyosidal Ürünler ön başvuru 54,00   60,00  
50 Biyosidal Ürünlerin ürün sağlık ve serbest satış sertifikası   54,00   60,00  
51 Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürüntipi, hedef organizma ilavesi ve gramaj için) 1.206,00   1.330,00  
52 Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ithalat/üretim) 3.619,00   3.990,00  
53 Biyosidal Ürünlerin  ürün üretim yeri değişikliği (ürün başına) 1.809,00   1.995,00  
54 Biyosidal Ürünlerin  ürün isim değişikliği (ürün başına) 1.809,00   1.995,00  
55 Biyosidal Ürünlerin ürün belge yenileme (ürün başına) 210,00   232,00  
56 Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı  6.031,00   6.650,00  
57 Biyosidal Ürünlerin çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için) 1.600,00   1.764.00
58 Biyosidal Ürünlerin tescil harcı (her bir ürün için) 2.412,00   2.660,00  
59 Tüketici  Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı,  Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün başına etiket değişikliği ücreti,    25,00  


 

Bu haber toplam 14734 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim