• BIST 107.015
  • Altın 172,048
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 26 °C

"4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri" sahiplerini bekliyor!

"4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri" sahiplerini bekliyor!
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından verilecek "4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri" sahiplerini bekliyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından verilecek "4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri" sahiplerini bekliyor;

 

Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri 

Sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenlik, çağın getirdiği teknolojik gelişme ve bilgiler ışığında verilen hizmetin istenen sonuçlarını artırma, istenmeyen sonuçlarını azaltma derecesidir. 

Sağlıkta Kalite Standartları, kalite uygulamalarında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına sadece referans değil, genel olarak iyileştirme yaratacak temel noktaları öne çıkarmada en önemli yol göstericidir. Küreselleşen dünyada iyileştirme ve gelişimin en temel unsur olduğu düşüncesinden hareketle, Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri; sağlık hizmetlerinde sahip olunan SKS bilincinin gelişimini artırmak, SKS bilinciyle başarılarını desteklemek ve kalite iyileştirme stratejilerini daha iyiye yükseltmek amacını gütmektedir. 

Hizmet farklılaşması ve yeniliğine öncelik kazandırmak amacı ile “Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü” ve “Sağlıkta Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” olmak üzere 2 kategoride ödül verilmektedir. 

Bu kapsamda her yıl düzenlediğimiz, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerimiz etkinliği içerisinde gerek sahada gerekse akademik ortamda bu alana ilgi duyan ve bu alanda çalışanların ödüllü yarışmalara katılımlarını beklemekteyiz. 

4. SKS En İyi Uygulama Ödülü 

Sağlık Bakanlığı olarak sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlarımızda kalite çalışmalarını bir kültür haline getirip sağlık çalışanlarının sahiplenmeleri yönünde bir dizi çalışma ve uygulama hayata geçirmiş bulunmaktayız. Hayata geçirilen en önemli çalışmalardan biride uygulamalara yön veren ve kurumlarda hem hasta hem çalışan açısından güvenli bir hizmet verilmesini sağlamada önemli bir araç olan Sağlıkta Kalite Standartlarıdır. Her geçen gün bu standart setinin önemi daha çok anlaşılmakta ve uygulanma düzeyi artmaktadır. 

Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak hayata geçirilen iyi uygulamaların tatlı bir rekabet ortamında geniş kitlelere ulaştırılması kurumların motivasyonunu artırmakta ve diğer kurumların uygulamalarına ışık tutmaktadır. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır temel prensibinden hareketle iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve paylaşılması bilgiyi değerli kılacağı gibi kurumlarımızda Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yapılan faaliyetlere de hız kazandıracaktır. 

Bu yarışma, kurumlarımızda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevk ederek başarılı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Ayrıca kurumlar arası olan tatlı rekabetin kurum içinde de yaşanmasını sağlamaktadır. 

Kurum veya kişilerin en iyi uygulama yarışmasına hazırlanırken geliştirecekleri uygulamaların Sağlıkta Kalite Standartları ile ilişkilendirilmesi temel bir kuraldır. Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartlarının temelinde de hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ana felsefesi yer aldığından iyi uygulamaların hayata geçirilmesi hasta ve çalışan güvenliği konularının da ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacak olup bu alanda önemli ve hızlı adımlar atılmasına vesile olacaktır. Diğer bir deyişle ülkemizde bu alanda inovasyon oluşmasına yeni düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlamış olacaktır. 

Başvuru Şekli ve Koşulları 

Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları

• Sağlıkta Kalite

• Hasta Güvenliği

• Sağlıklı Çalışma Yaşamı

• Çalışan Güvenliği

• Klinik Laboratuvarlarda Kalite

• İndikatör Yönetimi

• Risk Yönetimi

• Çevre Güvenliği

• İlaç Güvenliği

• Radyasyon Güvenliği

• Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 

Kimler Başvurabilir 

• Türkiye Kamu Hastanelerine Kurumuna Bağlı Hastane ve ADSM’ler

• Üniversite Hastaneleri

• Özel Hastaneler

• MSB Hastaneleri

• İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri 

Kurumsal olarak veya sağlık alanında her kademede görev yapan çalışanlar ve akademisyenler bireysel olarak başvuru yapabilirler. 

Başvuru Yapılacak Uygulamanın Sunum Şekli 

Uygulamanın sunum şekli aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde sunulmalıdır. 

• Uygulamanın Amacı

• Uygulamanın Sağlıkta Kalite Standartları ile İlişkisi

• Uygulama Süreci

• Uygulamanın Yapıldığı Bölümler

• Uygulamanın Takibi

• Uygulamadan Öğrenilen Dersler

• Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)

• Kurum veya kuruluşlarda uygulanabilme durumu

• Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)

• Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı 

Ayrıca başvuru metni maksimum 5000 kelimeden oluşmalı, uygulama görsel öğelerle desteklenmeli, ana başlık uygulamayı tam yansıtıyor olmalı, anlatım akıcı ve anlaşılır olmalı ve yazım kuralları açısından da "Tam Metin Şablonu"na uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Tüm başvurular Bakanlıkça belirlenen jüri üyeleri tarafından değerlendirme formunda yer alan kriterler esas alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk üç uygulama dereceye girecek olup V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde sıralama ilan edilecektir.

 

 

SKS En İyi Uygulama Ödülü Jüri Üyeleri

 

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKCI, Anadolu Sağlık Grubu

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kazım SARICI, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Mehmet DEMİR, Acıbadem Sağlık Grubu

Dr. Hasan GÜLER, Sağlık Bakanlığı

Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Sağlık Bakanlığı

Uzm. Dr. Dilek TARHAN, Sağlık Bakanlığı

Av.Süleyman Hafız KAPAN, Sağlık Bakanlığı

 

Önemli Tarihler 

• Son Başvuru Tarihi: 08 Ağustos 2014

• Sonuçlarının İlanı: 14 Ekim 2014 (14 Ekim 2014 tarihinde dereceye giren adaylara tebligat yapılacak olup nihai sonuç V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde açıklanacaktır.) 

Ödül 

• V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine ücretsiz katılım ve Kongre programında dereceye giren uygulamanın sunulması sağlanacaktır.

• Dereceye giren uygulama “Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri” kitabında yayınlanacaktır. 

Teslim Yeri 

Başvurular elden, posta veya kargo yoluyla en geç 08 Ağustos 2014 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi ve ayrıca kalitekongre@gmail.com e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir. 

4. “SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” 

Sağlık Hizmetlerinde kalite, hizmetlerin hem bilimsel hem de bireylerin beklentilerine uygun olarak sunulmasıdır. Sağlık bakımının en temel amacı bireyler ve toplumlar için mümkün olan en iyi sağlığın, uygulamanın elde edilmesidir. Hizmet sunumunda bilgi ve deneyim paylaşımının sürekliliğini sağlamak adına çeşitli ortamlar yaratmak, sağlık sistemindeki, yeni fikirleri, sorunları ve çözümlerini bilimsel bir platforma taşımak hizmet kalitesi amaçlarından biridir. Bu amaçla hasta odaklı ve hizmet standardı odaklı, kurumsal bazda bilimsel ayrıntı taşıyan Sağlıkta Kalite Standartları ortaya koyulmuştur. 

Kalite uygulamalarında hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak esas alınmalıdır. Bununla birlikte karşılaşılan sorunlarla mücadele etmek birlikte çalışma gerektiren zorlu bir süreçtir. Buradan hareketle bilimsel çalışmalarla birliktelik ve katılım elde etme adına “SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” başvurularınızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. 

Başvuru Şekli ve Koşulları 

Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları 

• Sağlıkta Kalite

• Hasta Güvenliği

• Sağlıklı Çalışma Yaşamı

• Çalışan Güvenliği

• Klinik Laboratuvarlarda Kalite

• İndikatör Yönetimi

• Risk Yönetimi

• Çevre Güvenliği

• İlaç Güvenliği

• Radyasyon Güvenliği

• Hasta ve Çalışan Memnuniyeti 

Kimler Başvurabilir 

• Türkiye Kamu Hastanelerine Kurumuna Bağlı Hastane ve ADSM’ler

• Üniversite Hastaneleri

• Özel Hastaneler

• MSB Hastaneleri

• İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri Kurumsal olarak veya sağlık alanında her kademede görev yapan çalışanlar ve akademisyenler bireysel olarak başvuru yapabilirler.

Başvuru Yapılacak Araştırmanın Sunum Şekli 

Araştırmanın sunum şekli aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde sunulmalıdır. 

• Araştırmanın Amacı

• Araştırmanın Süreci

• Bilimsel İlkelere Uygunluğu

• Kurum veya kuruluşlarda uygulanabilme durumu

• Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri

• Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)

• Öğrenilen Dersler

• Araştırmanın Bütçesi ve Finansmanı 

konu başlıklarında, maksimum 5000 kelimeden oluşan, Yazım kuralları açısından da "Tam Metin Şablonu"na uygun olmalıdır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

Tüm başvurular Bakanlıkça belirlenen jüri tarafından değerlendirme formunda yer alan kriterler esas alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk üç araştırma dereceye girecek olup V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde sıralama ilan edilecektir. 

 

Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü Jüri Üyeleri

 

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Sağlık Bakanlığı

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ, Özel Lokman Hekim Hast.

Prof. Dr. Fahri OVALI, Z. Kamil Kadın Çocuk Hast. E.A.H.

Prof. Dr. Bilçin TAK, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Nazmi ZENGİN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU, Sağlık Bakanlığı

Doç. Dr. Gülsen YILMAZ, Ankara E.A.H.

 

Önemli Tarihler

• Son Başvuru Tarihi: 08 Ağustos 2014

• Sonuçlarının İlanı: 14 Ekim 2014 (14 Ekim 2014 tarihinde dereceye giren adaylara tebligat yapılacak olup nihai sonuç V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde açıklanacaktır.)

Ödül

• V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine ücretsiz katılım ve Kongre

programında dereceye giren araştırmanın sunulması sağlanacaktır.

• Dereceye  giren  araştırmanın   “Sağlıkta   Kalite   ve   Güvenlik  Ödülleri”  kitabında

yayınlanacaktır. 

Teslim Yeri 

Başvurular elden, posta veya kargo yoluyla en geç 25 Temmuz 2014 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi ve ayrıca kalitekongre@gmail.com e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

 

"4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri" hakkında Davet ve Bilgilendirme dokümanına ulaşmak için tıklayınız

Ödül başvuru çalışmaları yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3922 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim