• BIST 110.932
  • Altın 175,113
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 20 °C

Duygusal hayatımıza göre besleniyoruz

Duygusal hayatımıza göre besleniyoruz
Ne kadar mutlu ve huzurluysak kendimizden o kadar memnun oluruz. Duygusal hayatımız iyi gittiği zamanlar, geleceğe ait beklentiler ve gerçekleşmesini arzuladığımız dilekler ve planlarımız içinde formda bir ...

Ne kadar mutlu ve huzurluysak kendimizden o kadar memnun oluruz. Duygusal hayatımız iyi gittiği zamanlar, geleceğe ait beklentiler ve gerçekleşmesini arzuladığımız dilekler ve planlarımız içinde formda bir vücut, sağlıklı bir beden ilk sıralardadır hep.


Duy­gu­sal ha­ya­tı­mız­da­ki renk ve ha­re­ket­ler ço­ğu­mu­zun di­ye­ti­ni ve ki­lo­su­nu olum­lu ya da olum­suz bi­rin­ci de­re­ce­den et­ki­li­yor. Şişmanlığın sık gö­rü­len sağ­lık prob­le­mi ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, he­pi­mi­zin sağ­lı­ğı için bes­len­me­si­ni plan da­hi­lin­de or­ga­ni­ze et­me­si mo­dern ha­ya­tın bi­ze sun­du­ğu ge­rek­li­lik.

Mut­suz­sak ör­güt bi­ze vız ge­lir!

“Sağ­lık­lı bes­len­me­nin ve dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin öne­mi gü­nü­müz­de bir­çok ör­güt ta­ra­fın­dan vur­gu­lan­mak­ta­” di­yen bes­len­me ve di­yet uz­ma­nı Nil Şa­hin Gür­han “Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü (WHO) baş­ta ol­mak üze­re, bir­çok uz­man ku­ru­luş sağ­lı­ğın ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­sin­de sağ­lık­lı bes­len­me­nin ve dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ‘vaz­ge­çil­me­z’ ol­gu­lar ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta di­le ge­ti­rir­ler.

An­cak duy­gu­lar ör­güt fa­lan ta­nı­mı­yor ço­ğu za­man, duy­gu­sal ola­rak çök­müş­sek mut­suz ve hu­zur­suz isek hiç­bir ör­güt hiç­bir ça­lış­ma bi­zi bağ­la­mı­yor. Ne ol­du­ğu umu­ru­muz­da ol­mu­yor, ken­di­mi­zi akın­tı­ya bı­ra­kıp faz­la ki­lo­mu­za ki­lo ka­tıp, dep­res­yo­nun kı­yı­sın­dan baş­la­yıp dep­res­yo­nun mer­ke­zi­ne yol ala­bi­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Yaşam sürenizi uzatır

Gür­han, sağ­lık­lı bes­len­me­nin fay­da­la­rı­nı şöy­le sı­ra­la­dı:
*Sağ­lık­lı bes­len­me, men­tal fonk­si­yon­la­rın ye­ter­li ve dü­zen­li ola­rak sür­dü­rül­me­si için ge­rek­li­dir. Ya­şam bo­yu ka­lı­cı, zin­de bir ha­fı­za­nın anah­ta­rı­dır. Sağ­lık­lı bes­le­nir­se­niz, sağ­lık­lı dü­şü­ne­bi­lir, eşi­niz­le ara­nız­da olan prob­lem­ler­de da­ha doğ­ru ka­rar­lar ve­re­bi­lir ve da­ha olum­lu so­nuç­lar­la at­la­ta­bi­lir­si­niz.

*Eşiy­le sağ­lık­lı mut­lu ve uzun ya­şa­ma­yı kim is­te­mez. Sağ­lık­lı bes­len­me ya­şam sü­re­si­ni uza­tır. Şe­ker, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı, ba­zı kan­ser tür­le­ri ve yük­sek tan­si­yo­na ya­ka­lan­ma ris­ki­ni as­ga­ri dü­ze­ye in­di­rir. Ya­şam­dan ke­yif alın­ma­sı­nı sağ­lar. Ki­şi­yi zin­de ve ener­jik kı­lar, ki­şi­nin ya­şam ka­li­te­si­ni yük­sel­tir. Sağ­lık­lı ve ka­li­te­li bir­lik­te­lik için önem­li bir par­ça­dır.

Bir kere es geçerseniz alışkanlık yapar

Fiziksel performansının ve fiziksel iş kapasitesinin sürdürülmesinde sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gürhan, “Eşinizle aranız nasıl olursa olsun,işyerinize gittiğinize işinize konsantre olduğunuzda, iş saatlerine paralel sağlıklı beslenme öğünleri oluşturmayı ihmal etmeyin. Bir kere es geçip boş verirseniz, bu durum alışkanlık haline gelebilir” dedi.

Fiziksel aktivite size birçok fayda sağlar

*Kas gü­cü­nüz ve es­nek­li­ği­niz yük­sek olur. Kas do­ku­su mik­ta­rı­nız, bu­na bağ­lı ola­rak ba­zal me­ta­bo­lik hı­zı­nız ve ener­ji har­ca­ma­nız ar­tar. Ki­lo yö­ne­ti­min­de ba­şa­rı sağ­lar­sı­nız.

*Ke­mik do­ku­su­nu ve bağ do­ku­la­rı­nı güç­len­di­rir. Sağ­lık­lı ke­mik do­ku­su ya­şam ka­li­te­si­ni ar­tı­rır ve sü­rek­li­li kı­lar.

*Vü­cut du­ru­şu­nu de­ğiş­ti­rir, es­te­tik ve sağ­lık­lı bir gö­rü­nüm el­de eder­si­niz.

Eşinizle sohbet ederken yürüyün

“Dü­zen­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin sağ­lı­ğı­mı­za olan olum­lu et­ki­le­ri­nin çok faz­la ol­du­ğu­nu da unut­ma­mak ge­re­kir” di­yen Gür­han, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “An­cak, iş tem­po­su, alı­şık ol­du­ğu­muz ya­şam sti­li, sos­yal ya­şan­tı­mız, fi­zik­sel ak­ti­vi­te­mi­zi mi­ni­mum dü­zey­le­re in­di­re­bi­lir. Ye­ni ve sağ­lık­lı alış­kan­lık­lar ka­za­na­rak form­da, ener­jik, ak­tif ve sağ­lık­lı bir ha­ya­ta mer­ha­ba de­mek için ha­yat ar­ka­da­şı­nız­la bir­lik­te ve sos­yal ha­ya­tı­nız için­de ola­bi­le­cek mak­si­mum dü­zey­de ha­re­ket­li ol­ma­lı­sı­nız.”

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Bitki Ansiklopedisinde ve haberlerde yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, uzmana danışmadan bilinçsiz kullanımda ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilir, başka bir hastalığı tetikleyebilir veya bir organınıza zarar verebilir. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.
Bu haber toplam 2838 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim