• BIST 110.474
  • Altın 174,265
  • Dolar 4,0823
  • Euro 4,9822
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 22 °C

E-Ödenek programı ile ilgili sık sorulan sorular

E-Ödenek programı ile ilgili sık sorulan sorular
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Ödenek programı ile ilgili sık sorulan sorular yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Ödenek programı ile ilgili sık sorulan sorular yayımlandı;

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DUYURU 

E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

 

SORU 1- E-ödenek programı nedir?

CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için MOSİP sistemi aracılığı ile T.C. Ziraat Bankasına aktarılmasına dair bilgisayar programını ifade etmektedir.

SORU2- E-ödenek programının hazırlanmasındaki temel amaç nedir?

CEVAP-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için gerekli olan ve anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma ve işverene gönderilmesi gereken istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi, Kuruma ve işverene gönderilmesi, ödeneğin hesaplanması, ödenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılmasıdır.

SORU 3- E-ödenek programına nereden ulaşılabilmektedir?

CEVAP- Programa, Kurum ünitelerinin kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personeller tarafından “MEYES” şifresi ile “Intra/Uygulamalar/Emeklilik Hizmetleri/İş Göremezlik e-Ödeme Projesi” ekranından ulaşılacaktır.

SORU 4- E-ödenek programı hangi sigortalıları kapsamaktadır?

CEVAP- Program 4/a ve 4/b kapsamında yer alan sigortalılar için kullanılabilecek olup, ilk aşamada yalnızca 4/a sigortalılarının rapor işlemleri için kullanılacaktır.

SORU 5- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için iş göremezlik ödeneğine esas istirahat raporları Kurumumuza nasıl gönderilecektir?

CEVAP- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için düzenlenen istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi uygulamasına başlanana kadar söz konusu raporlar yine manuel ortamda düzenlenip Kuruma gönderilmesi ve ödenmesi uygulamasına devam edilecektir.

SORU 6- E-ödenek programı ne zaman uygulamaya açılmıştır?

CEVAP- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma gönderilen istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine dair programın 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan birinci versiyonu 1 Ağustos 2012 tarihinde işyeri hekimleri, aile hekimleri, bazı sağlık ocakları, askeriye ve belediye hastanelerini kapsama alan ikinci versiyonu 1 Ağustos 2013 tarihinde uygulamaya açılmış olup buna ilişkin sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerin, işverenler ve Kurumun yapacağı iş ve işlemlere ait iş süreçleri yeniden belirlenmiştir.

SORU 7- E-ödenek programı ile hangi tür raporlar düzenlenerek işverenlere ve Kuruma gönderilebilecektir?

CEVAP- E-ödenek programı ile sigortalılara tek hekim ve sağlık kurulu tarafından verilen tüm istirahat raporları gönderilebilecektir. E-Ödenek Programı ikinci versiyonunun devreye girmesiyle birlikte işyeri hekimleri, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, belediye ve askeri hastaneleri hekimleri tarafından da elektronik ortamda istirahat raporu düzenlenebilmekte ve aynı anda Kurum ve işverenlere elektronik ortamda gönderilebilmektedir.

SORU 8- E-ödenek programının işleyişine hangi kurumlar dâhildir?

CEVAP- E-ödenek programının tarafları; tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, işverenler ve Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

SORU 9- Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları kimlerdir?

CEVAP- 5510 Sayılı Kanun gereği sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığınca aşağıdaki şekilde basamaklandırılmıştır:

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları: Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlık merkezi ile Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler.

İkinci basamak sağlık hizmet sunucuları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

SORU 10- Program hangi basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından kullanılabilecektir?

CEVAP- Programın birinci versiyonunda sadece ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları kapsama alınmışken; tamamlanan ikinci versiyonda birinci basamak sağlık hizmet sunucuları, işyeri hekimleri, kurum hekimlikleri, aile hekimleri, belediye hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kuruluşları ve Kurumla anlaşması olan özel sağlık hizmet sunucuları da sisteme dahil edilmiş, söz konusu kurum hekimlerinin elektronik ortamda istirahat raporu hazırlamaları ve aynı anda Kuruma ve işverene gönderebilmeleri sağlanmıştır.

SORU 11- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları E-ödenek programı üzerinden Kuruma gönderilecek midir?

CEVAP- E-ödenek programı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapıldığında sistemde sigortalının ödeneğe müstahak olmadığı görünen sigortalıların raporları da, istatistiki bilgiler için Kuruma, sigortalının istirahatlı olduğunun bilinmesi için de işverene gönderilecektir. Ancak bu sigortalılara ödenek ödenmeyecektir.

SORU 12- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılacak mıdır?

CEVAP- Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşveren ve Kurum ekranlarına düşen bu tür raporlar işveren ve Kurum personeli tarafından “arşive kaldır” butonu kullanılarak arşivlenecektir.

SORU 13- Sonlanmamış raporu bulunan sigortalıya yeni rapor düzenlenebilecek midir?

CEVAP- Evet. Raporu sonlanmadan sağlık tesisine giden sigortalıya, mevcut raporu devam etse dahi aynı veya farklı bir hekimce yeni rapor verilebilecektir. Bu durumda, sigortalının sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte yeni rapor verilmesine karar verilmesi halinde önceki rapor sistem tarafından bir gün önceki tarih itibariyle sonlandırılmış olacaktır.

SORU 14- Kontrollü raporu bulunan ve kontrol tarihinden sonra sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya nasıl işlem yapılacaktır?

CEVAP- İstirahatin kontrol tarihi geçmiş olsa dahi, “mevcut rapor” linkinden sigortalının daha önce verilmiş olan raporu ekrana getirilir ve daha önce verilmiş olan kontrollü rapor, kontrol tarihi itibariyle hekim tarafından hastanın durumuna göre, “çalışır”a çevrilerek sonlandırılabilir. Veya yeni bir rapor öngörülecekse, eski kontrol tarihinden başlamak üzere (raporun bittiği tarihten sonraki gün kontrol tarihi kabul edilecektir.) ikinci bir rapor verilebilir.

SORU 15- Hastane tarafından emzirme ödeneğine esas olmak üzere verilen bir doğum raporu, sigortalının aynı döneme ait başka bir raporunu keser mi?

CEVAP- Hayır. Söz konusu rapor, istirahat raporu niteliğinde değildir. Bu nedenle alınacak doğum raporu, başka bir istirahat raporuna engel oluşturmaz.

SORU 16- Programın işveren tarafında, istirahat raporları nasıl ve ne zaman görüntülenecektir?

CEVAP- Raporlar, sağlık hizmet sunucusu başhekimi, tesis kodu olmayan hekimler ve işyeri hekimleri tarafından onaylandığı zaman elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenebilecektir.

SORU 17- İstirahat raporları posta yoluyla yazılı olarak ayrıca Kuruma gönderilmeye devam edilecek midir?

CEVAP- E-ödenek programı uygulamaya açılmadan önce, sağlık hizmet sunucuları tarafından kâğıt ortamında düzenlenen raporların bir nüshası sigortalıya verildiği gibi, e-Ödenek programının uygulamaya açıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen nedenler ile hekimlerin kâğıt ortamında düzenlenmek zorunda kaldıkları raporların bir nüshası da düzenlendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Kuruma gönderilecektir. E- Ödenek programın devreye girmesiyle birlikte, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlenen raporlar aynı gün veya kağıt ortamında düzenlenen raporlar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükmü gereği en geç 3 iş günü içerisinde başhekim tarafından onaylanarak Kuruma ve işverene gönderilecektir.

Elektronik ortamda düzenlenerek Kuruma ve işverene gönderilen raporların ayrıca kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. Ancak E-Ödenek programında meydana gelen teknik sıkıntılar nedeniyle elektronik ortamda rapor düzenlenememesi veya Kuruma ve işverene gönderilememesi halinde raporlar eskiden olduğu gibi kâğıt ortamında düzenlenerek Kuruma gönderilmeye ve Kurum tarafından da ödenmeye devam edilecektir.

SORU 18- Çalışılmadığına dair bildirim ekranına düşen raporlara işveren nasıl bir işlem yapacaktır?

CEVAP- Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince;

“Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;

a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,

c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 2/3/2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 5 inci maddesinde bu hususta düzenleme yapılmış olup,

(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler (çalışmadı veya çalıştı bildirimi) kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.

Hükmü getirilmiştir.

SORU 19- İşverenin kağıt ortamında düzenlenen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması halinde karşılaşacağı müeyyide nedir?

CEVAP- Çalışılmadığına dair bildirimin yapılması için gönderilen yazılı Tebligata rağmen tebligatın tebellüğünü takip eden 5 iş günü içinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan işverene Kanunun 102 nci maddesinin (i) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır.

SORU 20-Analık sigortasından istirahat raporu hangi süreler için verilir?

CEVAP- 1)Doğum öncesi 8 (çoğul gebelik halinde 10) haftalık süre için

2) Doğum sonrası 8 haftalık süre için

SORU 21- Tek hekim tarafından bir defada en fazla kaç güne kadar rapor verilebilmektedir?

CEVAP- Sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise, hekim, bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile toplamda en çok 20 gün istirahat verebilmektedir. (SSİY Madde 39/1)

SORU 22- Tek hekimin verdiği ikinci rapordan sonraki rapor kim tarafından verilebilmektedir?

CEVAP- İkinci rapordan sonraki raporlar tek hekim tarafından verilememekte, sağlık kurulu tarafından verilmektedir. (SSİY. Madde 39/2)

SORU 23 -Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından en fazla kaç gün rapor verilebilmektedir?

CEVAP- Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından değişik zamanlarda en fazla 40 gün rapor verilebilmektedir. (KVSK Uygulama Tebliği Madde 14/VI)

SORU 24- Sigortalıya sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen tek hekim raporlarının, bir takvim yılı içerisinde 40 günü aşması durumunda ne olacaktır?

CEVAP- Tek hekim tarafından verilen raporların, bir takvim yılında 40 günü aşması durumunda, sistem tarafından, hekimin karşısına raporun sağlık kurulu raporuna dönüştürülmesi için uyarı çıkacak olup 40 günü aşan raporlar sağlık kurulu tarafından verilecektir. (KVSK Uygulama Tebliği Madde 14/VI)

SORU 25- Program istirahat raporlarında hangi ayrımları esas almaktadır?

CEVAP-Program istirahat raporlarında;

1) Tek hekim raporları,

2) Sağlık kurulu raporları,

3) Emzirme ödeneğine esas doğum raporları,

 

ayrımını esas almaktadır.

SORU 26- Programda hangi vaka türlerinde istirahat raporu düzenlenebilmektedir.

CEVAP- Programda iş kazası, hastalık, analık ve emzirme raporu düzenlenebilmektedir. Meslek hastalığı raporları; Sağlık Kurulu tarafından tespit yapılana kadar hastalık sigortası kolundan düzenlenmekte, Sağlık Kurulu tarafından rahatsızlığın meslek hastalığı nedeniyle olduğunun tespit edilmesi halinde “Tahsil Tediye Ekranından” güncelleme yapılarak, hastalık sigortası kolundan düzenlenen rapor meslek hastalığına çevrilmektedir.

SORU 27- E-ödenek Programı menülerinde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından ne tür işlemler yapılabilmektedir?

CEVAP- Programdaki menülerde sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından;

1) Tek hekimin birinci 10 güne kadar vereceği istirahat raporlarında sigortalının iyileştiğine ve artık çalışabileceğine; ya da rapor sonu itibariyle sigortalının hala iyileşmediğine ve tekrar sonu kontrol veya çalışır ile biten 10 günlük süre ile istirahatinin devam edeceğine,

2) Kontrollü raporlarda kontrol süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da ikinci bir kontrol süresi öngörülmesi gerektiğine veyahut da sigortalının sağlık kuruluna sevk edilmesine,

3) Sağlık Kurulu tarafından sigortalılara en fazla altı aya kadar rapor verilebilir. Altıncı aydan sonra hastalığın durumuna göre, rapor süresi sonunda istirahatin son bulacağına ve sigortalının çalışmaya başlayabileceğine; ya da sigortalının maluliyete sevk edilmesi gerektiğine veyahut da tedaviye devam edilmesi halinde maluliyet halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği gerekçesiyle raporunun devam etmesi gerektiğine karar verilmesi mümkün bulunmaktadır.

E-Ödenek sistemi ikinci versiyonda, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi doktorları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları kesintisiz altı aylık süreyi geçmesi halinde sistem rapor düzenlenmesine izin vermemektedir. Altı aylık süreyi aşan tedavilerde sigortalıya rapor düzenlenebilmesi için altı aylık sürenin sonunda sigortalının maluliyete sevki veya maluliyetinin önemli oranda azaltılabileceği hükmünün rapora işlenmesi gerekmektedir. Raporların süresi altı ayı geçtiğinde doktor tarafından kayıt tuşuna basıldığında, sistem maluliyete sevki uygundur veya maluliyeti önemli oranda azaltılabileceği yönünde uyarı vermektedir, yine doktor rapor sürelerini altı ayın altına çekip kayıt tuşuna bastığında yukardaki iki ibarenin yerine “Kontrol”, “Çalışır” veya “Maluliyete Sevk” butonları yeniden aktif hale gelmektedir.

SORU 28- E- ödenek programının Kurum modülünde hangi menüler görüntülenebilmektedir?

CEVAP- Sigortalıların bağlı bulunduğu il müdürlüklerinin kısa vadeli sigortalar servislerinde, sigortalıların istirahat raporlarına ilişkin olarak 9 (dokuz) adet menü görüntülenebilmektedir.

Bunlardan birincisi Kullanıcı İşlemleri, ikincisi Yetki işlemleri, üçüncüsü Emzirme Ödemesi İşlemleri, dördüncüsü İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri, beşincisi İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri altıncısı Onay İşlemleri menüsü, yedincisi muhasebe işlemleri menüsü, sekizincisi tahsilat/tediye işlemleri menüsü ve dokuzuncusu görüntüleme işlemleri menüsüdür.

1-Kullanıcı İşlemleri: Bu menü kullanıcılar için bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup programın kullanımı ile ilgili bilgiler içeren alt menülerden oluşmaktadır.

2-Yetki İşlemleri: Programı kullanmak isteyen sağlık hizmet sunucuları hekimlerine yetki verilen menüler içermektedir.

3- Emzirme Ödemesi İşlemleri: Hastaneler tarafından düzenlenen emzirme ödeneğine esas doğum raporları ünitelerde bu menüde görüntülenmekte ve ödenmesi için onay işlemleri menüsüne gönderilmektedir. Bu ödemeler için talep dilekçesi alınmasına devam edilecektir.

4-İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri: Bu menüde işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmış raporlar görüntülenebilmekte ve ödenek miktarı sistemce hesaplanan raporlar servis personelleri tarafından kontrol edildikten sonra şef ve harcama yetkilisince onaylanmak üzere Onay İşlemleri menüsüne gönderilebilmektedir.

5-İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri menüsü altında yer alan;

a- İşveren Onaysız Ödeme; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmayan istirahat raporlarının rapor bitim tarihi itibariyle iş göremezlik ödeneklerinin ödendiği menüdür.

b- TC Kimlik no ile Ödeme; sigortalılara ait TC Kimlik Numaraları ile ödeme yapılabilen menüdür.

c- Ceza Uygulanacak Raporlar; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması gereken süreyi aşan raporların yer aldığı menüdür.

d- Cezaya Sevk Edilen Raporlar; operatörler tarafından ceza uygulanacak raporların ceza tebligatlarının döküldüğü yerdir.

e- Ceza Listesinden Çıkarılan Raporlar; sehven ceza listesine düşen raporların söz konusu listeden çıkarıldıktan sonra düştüğü menüdür.

f- İşveren Onaysız Rapor Listesi; sağlık hizmet sunucusu başhekimlerince onaylanarak gönderilen ve istirahat süreleri sona ermemiş raporların görüldüğü ekrandır.

g- İşveren Onaysız Tebligat İşlemleri; çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması için işverenlere tebligat gönderilen menüdür.

h- Tebligat/Ceza listesi; işveren onaysız raporlardan tebligat gönderilenlerin listesini yer aldığı bu ekranda tebligat gönderilen fakat işverence yasal süre içinde bildirim yapmayan işverenlere uygulanacak İPC işlemlerinin takip edildiği ekrandır.

 

6- Onay İşlemleri menüsü; operatörler tarafından gönderilen raporların şef tarafından onaylandıktan sonra MOSİP sistemine aktarıldığı menüdür.

7- Muhasebe İşlemleri menüsü;

a-Muhasebe işlemleri; bu menüde MOSİP Sistemine aktarılacak kayıtlar yer almaktadır.

b-Günlük mutabakat listesi; MOSİP Sistemine aktarılan kayıtların listeler halinde görüntülenebildiği menüdür.

c- MOSİP’e Aktarılan Rapor Listesi; MOSİP Sistemine aktarılan sigortalı kayıtlarına ait bilgilerin tarih aralıkları itibariyle görüntülenebildiği menüdür.

8- Tahsilat/Tediye İşlemleri menüsü; bu menü vaka türlerinin (hastalık-iş kazası, iş kazası-hastalık) birbirine geçişini sağlayan, ayrıca elektronik ortamda düzenlenen raporların müstehak olmasına rağmen değişik sebeplerden dolayı ödenememesi durumunda bu menü altında yer alan MANUEL ÖDEME sisteminden ödeme yapılan menüdür.

9-Görüntüleme işlemleri;

a-Tc Kimlik no İle Sorgulama ve Arşivleme; sigortalıların almış oldukları istirahat raporlarına yapılan işlemlerin görüntülenebildiği menüdür.

b-Arşiv Listesi; işlem yapılmadan arşive kaldırılan raporların yer aldığı menüdür.

c-Rapor Sil; sağlık hizmet sunucusu tarafından yanlış veya eksik düzenlenen raporların silinebildiği menüdür.

SORU 29- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendine tabi sigortalıları için eski sistemin uygulanmasına devam mı edilecektir?

CEVAP- Evet. Kanunun 4(b) bendine tabi sigortalılar için programda gerekli düzenleme yapılıncaya kadar manuel ortamda (kâğıt ortamında) rapor düzenlenmesine ve “4/b iş göremezlik programı” üzerinden ödenmesine devam edilecektir. Yukarıdaki kapsamda belirtilen sigortalılardan 4/(c) bendine tabi olan sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olmadıklarından, bu kişilere ait elektronik ortamda rapor düzenlenemeyecek ve Kuruma gönderilmeyecektir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan ve hastalanan memurlar için kâğıt ortamında düzenlenen raporlar Kurumun ilgili birimlerine gönderilebilecektir.

SORU 30- Sigortalının, kontrol muayenesi için farklı bir ildeki sağlık hizmet sunucusuna başvurması mümkün müdür?

CEVAP- Evet. Sigortalı sağlık hizmet sunucusuna başvurması sonucu almış olduğu rapora ait rapor takip no ve sıra no bilgileri, programın veri tabanında tutulduğu için, sigortalı kontrol muayenesine hangi ilde giderse gitsin T.C. kimlik numarası girildiği zaman, kontrol öngörülen rapor, hekimin karşısına tekrar çıkmaktadır. Örneğin İzmir’de çalışmakta olan ve ilk raporunu buradan alan sigortalı, Amasya’da kontrol muayenesine giderse, almış olduğu ilk rapor, Amasya’da kontrole gittiği hekimin karşısına T.C kimlik numarası girildiği zaman sistem tarafından aynı rapor takip ve sıra numarası bir arttırılmış şekilde çıkacaktır. Amasya’ daki doktor, söz konusu raporu, hastanın durumuna göre çalışır’ a çevirebileceği gibi, sonu kontrol veya çalışır ile biten yeni bir rapor tanzim edebilir.

SORU 31- Ücretsiz izin alan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilecek midir?

CEVAP- 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinde, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından toplam dört güne kadar ücretsiz izin verileceği, 74 üncü maddesinde ise, isteği halinde doğum yapan kadın işçiye tek gebelikte on altı, çoğul gebelikte on sekiz haftalık sürenin tamamlanmasından sonra, altı aya kadar ücretsiz izin verileceği öngörülmüş ve Kanunda bu sürelerin haricinde ücretsiz izin düzenlenmesine yer verilmemiştir.

Buna göre 4-a kapsamındaki sigortalıların yukarıda belirtildiği şekilde ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde sağlık hizmet sunucuları tarafından kendilerine istirahat raporu verilmesi halinde iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Bu iki durumun dışında kalan sigortalıların, eksik gün bildirim nedenlerine ait belge türleri incelendiğinde, kısa vadeli sigorta primlerinin yatırılmamış olduğu görülebilecektir.

Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiler, 5510 sayılı Kanunda sadece genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, kısa vadeli sigorta kolu kapsamında bulunmadıkları için, sigortalılık niteliği yitirilecek şekilde kısa çalışma uygulamasına tabi tutulmaları halinde bu kişilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

SORU 32- E- ödenek programı (Birinci ve İkinci Versiyon) ile önceki programda yaşanan hangi sorunlar ortadan kalkmıştır?

CEVAP- Kanunun gerek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, gerekse (b) bendi kapsamında sigortalılar için hazırlanan geçici iş göremezlik ödeme programlarında iş göremezlik ödemelerinin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda (statü değişikliği nedeniyle Kanunda ödeneklerin ödenebilmesi için aranan 90 gün şartının tamamlanamaması, zorunlu sigortalı iken sigortalılığın sona ermesi fakat istirahat raporu nedeniyle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımı alması vb. nedenlerle) ödemeler ancak manuel olarak hesaplanıp MOSİP sistemine atılmak suretiyle yapılmaktaydı. E- ödenek programı ile bu sorunlara meydan verilmemektedir. Çünkü yeni sistem SPAS sistemine entegre olduğundan kısa vadeli sigorta kollarına tabi farklı statülerdeki hizmetleri birleştirmekte, kapsam değiştikçe yeni kapsama otomatik olarak geçmekte ve ödeneğin ödenmesinde problem yaşanmamaktadır. Ayrıca, eski sistemde tek hekim tarafından verilen raporların 40 gün kontrolü, raporların Kuruma intikal etmesinden sonra yapıldığından ve rapor düzenlenmesi aşamasında 40 günü geçip geçmediği tespit edilemediğinden ancak Kurumda ödeme aşamasında tespit edilebildiğinden, bu raporların hastanelere geri gönderilip sağlık kurulu raporuna çevrilmesi istenmekte, bazı ünitelerce sağlık tesisleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları ile birlikte geçici iş göremezlik belgelerinin de yeniden düzenlenmesini istenmekte, özel sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenip resmi sağlık hizmet sunucusu tarafından fenne uygun, usule uygun değildir şeklinde onaylanan raporlar nedeniyle sigortalıların mağduriyetlerine yol açılmaktaydı. Program ile bu sorunlar bertaraf edilmiş durumdadır.

SORU 33- Sigortalılar, geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmek için hangi durumlarda işverenlerinden “Ek Prim Hizmet Belgesi” veya “Sigortalı Hesap Fişi” doldurmalarını isteyebileceklerdir?

CEVAP- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara;

1- Geçici iş göremezlik veya emzirme ödeneklerinin ödenebilmesi için gerekli olan geriye dönük son bir yıl içerisinde 90 veya 120 gün şartlarının, henüz bildirimi yapılmamış bir önceki aya ait primlerle tamamlandığı durumlarda,

2- Sigortalının ilk defa işe başladığı işyerindeki işe girişinin veya toplam hizmet süresi ve kazançlarının sistem tarafından görülemediği veya çalışılmadığına dair bildirim giriş işleminin yapılamadığı durumlarda,

3- Sigortalının ilk işyerinde ilk defa işe girdiği gün iş kazası geçirdiği ve istirahat raporu verildiği durumlarda, emsal kazancın veya asgari kazancın girilmesi gereken durumda,

 

Söz konusu işe giriş ile gün ve kazançların sistemde görülebilmesi, çalışılmadığına dair bildirim giriş işleminin yapılabilmesi için, işverenlerce E-Bildirge sisteminde yer alan ve yukarda belirtilen belge veya fişin doldurulup Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Mevzuata göre, işveren sigortalıya ait aylık prim hizmet belgesini elektronik ortamda, sigortalının çalıştığı dönemi takip eden ayın 7/23 üne kadar yapabilmektedir. Sigortalının raporunun söz konusu tarihten önce sona ermesi yada ödeneğini on’ar günlük sürelerde talep etmesi halinde, yani bildirimin yapılmayan dönemde, Kurum modülünde “işveren onaylı ödeme işlemleri” ekranında sigortalıya ait rapor bir önceki ay kazancı ve girişi olmadığı için düşmemektedir. Bu durumda da sigortalı, işvereninden önceki aya ait aylık prim hizmet belgesini veya sigortalı hesap fişini elektronik ortamda girmesini talep edebilir.

Kazanç hesabı sırasında ayın 23 ü geçtiği halde işveren APHB ’sini süresinde vermemiş ise sigortalının son 3 aya ait (90 günlük süreye ait) eksiği varsa, işveren modülünde bu sigortalı için sigortalı hesap fişi girişinin yapılmasına dair program tarafından uyarı verilmektedir.

SORU 34- E- Ödenek programında, çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan ya da gecikmeli yapan işverenlere verilecek idari para cezaları ve cezaya ilişkin tebligat işlemleri hangi usul ve yöntemlerle uygulanacaktır?

İstirahat raporları elektronik ortamda gönderilen ve ödenekleri ödenen sigortalılar için işverenlerce “01-İstirahat”, “Çalışmadı” veya “Çalıştı” bildirimlerini yapmayanlar ya da süresinde yapmayanlar E-Ödenek programı tarafından tespit edilmekte olup bildirimleri yapmayan ya da süresinde yapmayanlara ait liste Kurum modülünde “Ceza uygulanacak raporlar” menüsünden alınabilmektedir.

Alınan listede;

1-Aylık prim hizmet belgesinde düzenlenen sütundan “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişini” “Çalışmadı” olarak,

2- Manuel veya elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranından sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını “Çalışmadı” veya “Çalıştı” olarak,

bildirmeyen işverenlere Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı, geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Eksik gün nedeni “01-İstirahat” bildirimini yapmayan ya da geç yapan işverenlere eksik gün nedeni bildirimi ile ilgili sigorta primleri mevzuatı gereği idari para cezası uygulandığından ayrı bir ceza uygulanmayacaktır.

Yukarıda açıklandığı şekilde aylık prim hizmet belgesinde, sigortalıya ait kazanç bildirilmeyen dönemde, eksik gün nedeni olarak “01-İstirahat” de bildirilmeyen ya da istirahatli olduğu dönemde kazanç bildirilen, fakat yeni açılan sütundan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi “Çalışmadı” olarak veya Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen adresten “çalıştı” ya da “çalışmadı” olarak bildirim yapılmayan sigortalıya ödenen ödenekler sigortalılardan tahsil edilmeyecek, bu sigortalılara rapor verildiği yönünde işverenlerine Kurumca elektronik mesaj yollandığı da göz önüne alınarak çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması yönünde Tebligat gönderilmeden idari para cezası uygulanacaktır.

Kurum tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmayan işverenlere gönderilen asgari ücretin yarısı tutarındaki idari para cezası Tebligatı, işverene tebliğ edilmeden önce işveren tarafından Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yapılması halinde, bildirim Kanunda belirtilen süreden geç yapıldığından asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezası, onda biri tutarına düşürülerek yeniden uygulanacaktır.

SORU 35- İşveren modülünde hangi işlemler yapılabilmektedir?

CEVAP- E-ödenek programının işveren modülü, istirahat raporu alan sigortalıların işverenleri tarafından çalışılmadığına dair bildirimlerinin yapılacağı modülü ifade etmektedir.

Bu modüle her işveren kendi kullanıcı adı ve şifresi (e-bildirge şifresi) ile http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresine giriş yaptıktan sonra, çalışılmadığına dair bildirim girişine ait iş ve işlemleri yürüteceği ekrana ulaşacaktır. Bu ekrandaki;

Rapor işlemleri menüsü; istirahat raporlarının E-Ödenek programı yoluyla elektronik ortamda işverenin çalışılmadığına dair bildirim ekranına gönderilen ve bu ekranda görüntülenen sigortalılar için çalışılmadığına dair bildirim girişinin yapılması gereken ekrandır.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirim işlemleri, söz konusu bildirimin yapıldığı ekrandır.

Çalışılmadığına dair bildirim işlemleri ekranı; sigortalılar için kağıt ortamında düzenlenen istirahat raporları için “çalışılmadığına dair bildirimin” yapılacağı ekrandır, bu ekrandan yapılan bildirimlere ait ödenekler eski iş göremezlik programından ödenecektir.

Sağlık hizmet sunucuları tarafından aynı sigortalı için hem elektronik ortamda rapor düzenlenerek Kuruma ve işverene gönderilmesi hem de kâğıt ortamındaki çıktısı sigortalının eline verilmesi ve sigortalının da bu raporu işverenine ibraz etmesi halinde şayet ödeneğin ödenmesi için mevzuatta aranan şartlar bakımından herhangi bir sakınca bulunmaması durumunda işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirimin elektronik ortamda yapılması ve ödeneğin de E-Ödenek programından ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerin aylık prim hizmet belgesinde sigortalıların istirahatli oldukları günler için “01 İstirahat” kodu ile eksik gün bildiriminde bulunmaları halinde ayrıca çalışmadığına dair bildirim girişi yapmalarına gerek kalmayacaktır.

SORU 36- E- ödenek programı Kurum modülünde yetki bakımından kullanıcı grupları nelerdir?

CEVAP-Modülü kullanacak olan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personeller, yetki bakımından aşağıdaki kullanıcı gruplarına ayrılmaktadır:

a) IGOR_OPERATOR: Program içerisindeki tüm ödeme kontrol ve hesap işlemlerini yapmaktan sorumlu personel yetkisi.

b) IGOR_SEF: I. Onay yetkilisi.

SORU 37- İş göremezlik ödeneklerine ilişkin iş ve işlemler hangi menüler üzerinden yürütülecektir?

CEVAP-İş göremezlik ödeneklerine ilişkin iş ve işlemler, modüle giriş yapıldıktan sonra

sağlık geri ödeme sistemi üzerinde açılan “iş göremezlik online rapor uygulama ekranında”

yer alan;

 Yetki İşlemleri

 Emzirme Ödemesi İşlemleri,

 İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri,

 İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri

 Onay İşlemleri,

 Muhasebe İşlemleri,

 Tahsilat/Tediye İşlemleri

 Görüntüleme İşlemleri, menüleri üzerinden yürütülecektir.

 

SORU 38- Emzirme Ödeneğine esas doğum raporlarında hangi bilgiler yer alacaktır?

CEVAP-Emzirme ödeneği işlemleri için, modülde “Emzirme Ödemesi İşlemleri” ekranına tıklanıp, işlem tarihi girilmek suretiyle emzirme ödeneğine esas doğum raporu sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda, belirtilen tarihe kadar ünite tarafından henüz işlem görmemiş raporların listesi gelecektir.

Bu listede;

 Raporun işlem tarihi,

 Rapor tipi,

 Rapor takip ve sıra numarası,

 Sigortalı adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

 Bebek doğum tarihi ve canlı çocuk sayısı,

 

bilgileri yer alacaktır.

SORU 39 – Emzirme ödeneğine esas raporlara ait ödeme işlemleri yetkili personel tarafından nasıl gerçekleştirilecektir?

CEVAP-Emzirme ödeneği, canlı doğum gerçekleşmesi durumunda; sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin doğum yapan sigortalı olmayan eşine, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin doğum yapan sigortalı olmayan eşine verilen ödenektir. Bu ödeme için çalışılmadığına dair bildirim aranmayacaktır. Emzirme ödemesi bilgilerini makbuzlaştırmak için sigortalıya ait kayıt seçilerek “ödeme” tuşuna basılacak ve “sigortalı bilgileri” ve “rapor bilgileri”ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra “kaydet” tuşuna basılarak ödeme bilgileri kesinleştirilecektir.

SORU 40– İş Göremezlik ödeneğine esas raporlarda hangi bilgiler yer alacaktır?

CEVAP-İşveren onaylı ödeme işlemleri menüsünün altında işlem tarihi girilmek suretiyle

rapor kaydı sorgulaması yapılacaktır. Açılan ekranda, belirtilen tarih itibarıyla ünite tarafından henüz işlem yapılmamış olan işveren onaylı raporların listesi gelecektir.

Listede yer alan raporlar açıldığında;

Raporun işlem tarihi,

Rapor tipi (hastalık/analık/meslek hastalığı/iş kazası gibi),

Rapor takip ve sıra numarası,

 Düzenleyen tesis kodu ve tesisin adı,

 İş başı/ Kontrol Tarihi,

 

Ayakta ve yatarak tedavi olunan süreler,

Sigortalı T.C. kimlik numarası ile adı ve soyadı,

Ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler,

yer alacaktır.

SORU 41- İşveren onaylı ödeme ekranında yetkili personel tarafından ödeme işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

CEVAP-Söz konusu menüye ait listeden ilgili sigortalının kaydı seçilerek “ödeme” tuşuna basılacak ve “sigortalı bilgileri” ile “rapor bilgileri”ni gösteren ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra, “ödeme hesapla” tuşuna basılarak ödeme hesaplanacaktır (ödenekte kesintiye tabi hallerden biri bulunuyorsa ekranın altında kesintiye mahsus alana bilgi girişi yapıldıktan sonra ödeme hesaplanacaktır). Ödeme tutarının belirlendiği gelen ekranda bilgiler kontrol edildikten sonra “onayla” tuşuna basılacak ve açılan ekranda “… rapor takip numaralı ödeme başarıyla kaydedilmiştir” uyarısının alınmasıyla ödeme kesinleşmiş olacaktır.

SORU 42- E-ödenek sisteminde elektronik ortamda Kuruma ulaşan raporların ödeme ve kontrol işlemlerinin yapıldığı “İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri” ekranından ödemesi yapılan sigortalı için, işverenin çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranında “çalışmadı”, “çalıştı” veya APHB de üzerinden “01 istirahat” eksik gün bildirimi veya “çalışmadı” bildirimi yapmaması halinde uygulanacak işlemler (idari para cezası) nelerdir?

Sağlık tesislerince manuel (kağıt) ortamında gönderilen raporlarda uygulanacak tebligat ve ceza süreci nasıl işlemektedir?

CEVAP-İşveren kendi kullanıcı adı ve şifresi (e-bildirge şifresi) ile http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresinden mevzuatta belirtilen süre dâhilinde (takip eden ayın 7/23 üne kadar) çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmadığı zaman söz konusu raporlardan istirahat süresi sona erenler otomatik olarak Kurum modülünde Ceza Uygulanacak Raporlar ekranında görülecektir. Ünitenin kısa vadeli sigortalar servis personellerince anılan ekranda oluşan rapor listesi her gün takip edilmeli ve yeni gelen kayıtlar için en kısa zamanda Ceza Formu dökülerek Cezaya Sevk Edilen Raporlar ekranına gönderilmelidir.

E-Ödenek programında işveren onaysız ödeme işlemleri menüsü altında Ceza Uygulanacak Raporlar Menüsü içinde, “Cezadan Çıkar, Cezaya Sevk Et, Ceza Formu Dök” bölümleri yer almaktadır.

Söz konusu menülere ait uygulamalar aşağıda açıklanmıştır.

Cezadan Çıkar: Bu bölümde istirahatli bırakılan sigortalıların işverenleri tarafından eski manuel çalışmadığına dair bildirim ekranından “çalıştı” yada “çalışmadı” bildirimi veya E-Ödenek programı üzerinden yeni elektronik çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından bildirimi yapılan, diğer taraftan Aylık Prim Hizmet Belgesinde 01 (İstirahat) kodu veya 12 (Birden Fazla) seçeneklerinden birinin veya “Sigortalı İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmiş olmasına rağmen, proğramsal nedenlerle ceza listesine düşen, ayrıca işten çıkan, ücretsiz izinli olan, yatarak tedavi gören sigortalılar için bildirim yapılmamış olması sebebiyle ceza listesine düşen raporların ceza listesinden çıkarılması amacıyla konulan bir menüdür.

Cezaya Sevk Et: Yukarıda açıklanan çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılma seçeneklerinden herhangi biri kullanılarak bildirimi yapılmayan sigortalıları çalıştıran işverenler için uygulanacak cezanın İşveren Prim Tahsilat Servislerine intikal ettirmek için, kullanılan bir menüdür.

Ceza Formu Dök: Cezaya sevk edilmesine karar verilen işverenler için uygulanacak ceza tebligat formunun oluşturulabileceği bir menüdür. Ceza uygulanmasına karar verilen işverenler için öncelikle “Ceza Tebligat Formu” oluşturulacak ve bir üst yazı ekinde İşveren Prim Tahsilat Servislerine gönderilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Servis personellerince ceza uygulanacak rapor listesine düşen raporlar için gerekli kontroller yapıldıktan sonra cezadan çıkarılmasına karar verilen raporlar “Cezadan Çıkar” butonuna basılarak ceza listesinden düşürülecektir. Ceza uygulanmasına karar verilen işverenler için ise öncelikle “Ceza Tebligat Formu” oluşturulacak ve bir üst yazı ile İşveren Prim Tahsilat Servislerine gönderilecektir. Son işlem olarak “Cezaya Sevk Et” butonuna basarak ceza uygulanan işverenler listeden kaldırılacaktır.

Sağlık tesislerince manuel (kağıt) ortamında gönderilen raporlar için ise rapor bitim tarihi itibariyle sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ancak, raporun içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son tarih itibariyle çalışılmadığına dair bildirim girişinin işveren tarafından kendiliğinden yapılmaması halinde, kağıt ortamında düzenlenen raporun bir nüshasının işverene ulaşmamış olabileceği düşünülerek, işverene çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması için tebligat çekilecek, işvereninin tebligatı aldığı tarihi takip eden 5 iş günü içinde bildirim girişi yapması beklenecek, bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanması için işveren servisine gönderilecektir. İş veren servisince sigortalının işverenine idari para cezası tebligatı gönderilerek asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ancak Kurum tarafından gönderilen İPC tebligatı işveren ulaşmadan önce işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde bu ceza asgari ücretin onda biri tutarında uygulanacaktır.

SORU 43- Onay aşamasına gelmiş ödeneğe esas raporlara ait işlemler nasıl gerçekleştirilecektir?

CEVAP-Onay işlemlerine dair süreç aşağıdaki şekilde işleyecektir:

 Rapora ait ödeme operatör tarafından kontrol edilip kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak “şef” onayına düşecektir.

 Şef, gerekli kontrolleri yapıp onay verdiğinde, sistemce ödeme bilgileri, ikinci onay yetkilisi olan “müdür” onayına sunulacaktır.

 Ödemenin muhasebeleştirilebilmesi ve MOSİP sistemine aktarılabilmesi için mutlaka müdür (harcama yetkilisi veya yetki devrettiği kişi) onayının yapılması gerekecektir.

 Sistem, onay kullanıcıları ve işlem tarihine ait tüm bilgileri arka planda tutmaktadır. Bu şekilde sistemce tutulan bilgilere ileride gerekli görüldüğünde, yapılan ödeme işlemi hakkında erişilebilecektir. İhtiyaç duyulması halinde “onay iptal” mekanizması da çalıştırılabilecek ve böylece henüz muhasebeye aktarılmadan ödeme üzerinde güncelleme yapılması mümkün olabilecektir. Müdür tarafından yapılan iptal kaydı IGOR_Şef ekranına düşecek, şef de yaptığı kontrolde işlemin yanlış olduğuna karar vermesi halinde IGOR_Operatör ekranına gönderebilecektir.

 Söz konusu bilgilere, “onay işlemleri” menüsünden ulaşılabilecektir. Bu menünün altındaki “günlük onay listeleri” menüsüne girildiğinde açılan ekranda yine rapor takip ve sıra no, sigortalı T.C. kimlik numarası bilgilerinin yanı sıra onaylayan kişiler (operatör/şef/müdür), onay tarihleri ve “onay ver” veyahut “onay iptal” tuşları yer alacak ve onaya ilişkin iş süreçleri bu menülerden yürütülecektir.

 Onay ve iptal mekanizması en alt basamaktan başlayarak, en üst yetki grubuna doğru işleyecektir.

 Rapor üzerinde gerekli tüm onaylar yapıldığında, ekranda “rapora ait tüm onaylar tamamlanmıştır. Ödeme MOSİP’e aktarılabilir” ibaresi yer alacaktır.

 Müdür (harcama yetkilisi veya yetki devrettiği kişi) onay işlemini yaptıktan sonra gerekirse, aynı gün MOSİP tarafına düşen kaydı da iptal edebilecektir.

 Eğer onayın iptali için “onay iptal” tuşuna basılırsa, onayın iptal gerekçesi açılan ekrana yazılarak kaydedilecektir.

 

SORU 44- Sigortalıya ait ödenekler muhasebeleştirilmek üzere MOSİP sistemine nasıl aktarılacaktır?

CEVAP-Rapora ait tüm ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalıya ait ödenekler muhasebeleştirilmek üzere MOSİP sistemine aktarılacaktır. Aktarma işlemleri ikinci onay yetkilileri (il müdürleri ya da yetki devettiği) tarafından gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Sistemde “muhasebe işlemleri” menüsü altındaki,

 Muhasebe işlemleri,

 Günlük mutabakat listesi,

 MOSİP’e aktarılan rapor listesi,

 MOSİP SİL

 

menüleri ile muhasebe süreçlerine ilişkin iş ve işlemler takip edilebilecektir.

Bu menülerde, işlem tarihi ile sorgulama yapılarak, şube bazında günlük onay listelerine ve günlük olarak muhasebeye aktarılacak kayıtların listesine ulaşılabilecektir. Bu listelerde rapor takip ve sıra numarası, sigortalı T.C. kimlik numarası, ödeneğe esas vaka türü, ödeme tutarı ve ödeme detayları görüntülenebilecektir.

SORU 45- Uzun süreli istirahatlerde işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim nasıl yapılacaktır?

CEVAP-Uzun süreli istirahatlerde sigortalının talebi halinde raporun belli aralıklarla mevzuata uygun olarak ödenebilmesini sağlamak için, program, işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına olanak sağlayacak, ancak bu bildirim, mutlaka talep edilen sürenin son gününden hemen bir sonraki tarihte yapılacaktır.

Örneğin 2/3/2013-30/4/2013 tarihleri arasında istirahatli bırakılan ve özel sektörde çalışan bir sigortalının ödeneğini, rapor sona erme tarihinden önce en az onar günlük veya birer aylık süreler halinde talep etmesi durumunda, talep edilen günlerin tamamlanmış olması şartıyla ödenek, 10 günlük süreler halinde talep edilmesi durumunda ilk on günlük süre için 13/3/2013 tarihinde, aylık olarak talep edilmesi halinde ilk ay için 1/4/2013 tarihinde, ikinci ay için 1/5/2013 tarihinde Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişinin işveren tarafından Tebliğin 5/1 maddesinde belirtilen adresten sigortalının talep ettiği süreler için yapılması şartıyla hemen ödenecektir. Bu şekilde ödenen Mart/2013 ödeneği için eksik gün nedeninin, anılan aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği en son tarihe kadar bildirilmeyen primlerin izahı açısından ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

SORU 46- Sigortalıya geçici iş göremezlik ödemesi nasıl ve hangi merkez müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

CEVAP- Sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından hastane modülünde verilen istirahat raporlarına T.C. kimlik numarası ile girildiğinde, sistem arka planda sigortalının sigorta sicil numarasına, işveren sicil numarasına ve işverenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ulaşmaktadır. Bu yolla raporun hangi üniteye gönderileceği sistemce belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle istirahat raporlarına ait iş ve işlemler, sigortalı hizmet bildirimlerinin yapıldığı ve işveren dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

Ancak işveren işlemleri yapılmayan, fakat kısa vadeli sigorta işlemleri yapılan sosyal güvenlik merkezlerince, kendi personellerine işveren işlemleri yapılan birime ait ödeme yetkisi almaları halinde merkezlerine ait sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerini ödeyebileceklerdir. Örneğin Ankara İl Müdürlüğüne bağlı Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde işveren işlemleri yapılmaktadır. Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren işverenlerin dosyaları Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gördüğünden Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezi kısa vadeli sigorta servisinde çalışan personellere Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezine ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı sigortalılara ait geçici iş göremezlik ödenekleri adı geçen sosyal güvenlik merkezince ödenebilecektir.

Diğer taraftan, kısa vadeli sigorta ödeme işlemleri il müdürlükleri uhdesinde yapılan ünitelerimizde il müdürünün takdirine göre il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigorta işlemlerini yapacak personellerine il müdürlüğüne ait ödeme yetkisinin verilmesi halinde adı geçen merkezlerce işlem yapılabilecektir.

SORU 47- E-Ödenek programında sigortalıya ait raporun ödemesi yapılırken, ihbar kaydı oluşturulacak mı?

CEVAP-Hayır, Eski sistemde, T.C kimlik numarası girilerek ihbar kaydı oluşturularak ve dosya açılması suretiyle yapılmaktaydı. Ancak E-Ödenek programında ise birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından gönderilen rapor Kurum kayıtlarına intikal ettiğinde SGK veri tabanı tarafından atılan rapor takip numarası ve rapor sıra numarasına göre ödeme iş ve işlemleri ilgili merkez müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, ödeme işlemleri, ilgili ekranların kullanımıyla ihbar kaydı oluşturmaya gerek kalmadan otomatik olarak yapılabilmektedir.

SORU 48- Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödemeleri nasıl yapılacaktır?

CEVAP- E-ödenek sisteminin önceki sistemden farkı, analık halinde sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, doğumdan önceki 8/10 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere ayrı ayrı ödenme imkanı olmasıdır. Hekimin düzenlemiş olduğu doğum öncesi ve doğum sonrası raporlarına istinaden, kişiye doğum gerçekleşmeden önce geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilecektir. Sigortalının aktarma raporunun olması, erken ya da geç doğumun gerçekleşmesi hallerinde, hekim tarafından, e-ödenek sistemine dahil olan sigortalılara verilen raporlarda yer alan takvim üzerinde yapılabilecek değişikliklerle, doğum öncesi ve doğum sonrası ödenebilecek olan süreler kesin olarak saptanarak, ödemelerdeki karışıklıkların önüne geçilmektedir.

SORU 49- Fiilen işyerlerinin şubelerinde çalışmalarına rağmen sigorta iş ve işlemleri işyerinin genel merkezinde yürütülen sigortalılar için çalışılmadığına dair bildirim giriş işlemleri nereden ve nasıl yapılacaktır?

CEVAP- Bazı işyerleri sigortalılarını fiilen işyerinin şubelerinde çalıştırırken sigortalıya ait aylık prim hizmet belgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirim ve benzeri sigortacılık iş ve işlemlerini işyerinin genel merkezinden yapabilmektedirler. Bu durumda E-Ödenek programı aracılığı ile sağlık hizmet sunucularından iş yerlerine elektronik ortamda gönderilen iş göremezlik raporları ve sağlık kurulu raporları sigortalıya ait sigortalama iş ve işlemlerinin yapıldığı işveren numarasına ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında yani iş yerinin genel merkezinde görüleceğinden işveren tarafından çalışılmadığına bildirim girişinin yapılmasında ve sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğini almasında zorluklar yaşanabilecektir. İşverenler sigortalıların yaşayabilecekleri bu tür mağduriyetlerin engellenmesi için genel müdürlükçe yapılan sigortalama iş ve işlemlerini şubelere devrini ya da söz konusu girişler elektronik ortamda şifre ile yapıldığından, anılan şifrelerin şubede çalışan yetkili personellere devrini tercih edebilirler.

SORU 50- E-Ödenek programının yazılım çalışmaları tamamen bitene kadar istirahat raporlarının kağıt ortamında Kuruma ve işveren gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir. İşverenler tarafından sigortalının istirahatli olduğu dönemde iş yerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresinden yapılacaktır. Adı geçen elektronik adreste “Rapor İşlemleri” ve “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş İşlemleri olmak üzere iki menü bulunmaktadır. İşverenler hastanelerden kağıt ortamında gelen raporlara ait bildirimi hangi ekrandan, elektronik ortamda E-Ödenek programından gelen raporlara ait çalışılmadığına dair bildirim girişini hangi ekrandan yapacaktır?

CEVAP - E-Ödenek programının yazılım çalışmaları tamamen bitene kadar istirahat raporları kağıt ortamında Kuruma ve işverene gönderilen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim girişi yukarda belirtilen adresten ulaşılan “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş İşlemleri” menüsünden, istirahat raporları elektronik ortamında E-Ödenek programı üzerinden Kuruma ve işverene gönderilen raporlar için ise çalışılmadığına dair bildirim girişi “Rapor İşlemleri” menüsünden yapılacaktır.

SORU 51- Bir iş yerinden ayrılıp başka bir işyerine geçen sigortalının almış olduğu raporun eski işyerinin çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranına düşmesi durumunda nasıl bir yol izlenecektir?

CEVAP- İşten ayrılan ve yeni bir iş yerine giren sigortalıların aldıkları iş göremezlik raporları, istirahat başlangıç tarihinden bir önceki aya ait aylık prim hizmet belgesini bildiren işveren ekranına, yani sigortalının işten çıktığı işvereninin ekranına düştüğünden ve yeni işveren rapordan haberdar olmadığından çalışılmadığına dair bildirim girişini yapamamakta ve raporlar idari para cezası listesine düşmektedirler. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sağlık hizmet sunucularınca sigortalılar için iş göremezlik raporları düzenlendiğinde, işveren ve kurum ekranlarına düşmesi esnasında E-Ödenek programınca okunan aylık prim hizmet belgesine ek olarak sigortalı işe giriş-çıkış bildirgesinin de okunması da sağlanmıştır. Ancak işverenlerin sigortalının işe giriş bildirgesini sehven vermemesi, idari para cezasına uğramamak için vermemekte ısrar etmesi durumunda raporlar eski işverenin ekranına düşmeye devam etmekte, eski işveren “sigortalı çalışanım değildir” butonu ile bildirim yapsa bile rapor yeni işverenin ekranına düşmemektedir. Bu konuda yeni düzenleme yapılana kadar eski işverenin bilgilendirilmesi, "çalışanım değildir" butonunun kullandırılması, yine de rapor yeni işveren düşmüyorsa yeni işverene idari para cezası uygulanmaması, uygulanmış olanlar var ise cezanın kaldırılması ve tahsil edilmiş ceza bedeli var ise iade edilmesi gerekmektedir.

SORU 52- E-ödenek programında hangi raporların silinmesi gerekmektedir?

CEVAP-Sağlık hizmet sunucusunca elektronik ortamda hazırlanıp Kuruma gönderilen raporlarda bulunması elzem olan ancak raporda bulunmayan herhangi bir bilginin var olması veya raporda düzeltilemeyecek bariz bir hatanın olması durumunda rapor silinmelidir. Rapor Kurum kayıtlarından silindiği zaman sağlık hizmet sunucusunun veri tabanından da silinecektir. Bu durumda hastanenin raporu tekrar yazması gerekmektedir. Örneğin; rapor başlangıç-bitiş tarihi olmayan raporlar ve test amaçlı gönderilen raporlar silinebilir.

SORU 53- E-ödenek programında hangi raporların arşivlenmesi gerekmektedir?

CEVAP-

Hastalıktan verilen iki günlük raporlar,

90 gün prim gün sayısının olmaması nedeniyle ödeneğe müstahak olmayan sigortalının almış olduğu raporlar,

Eski sistemde ödenip dosyası kapatılan ancak yeni sisteme de düşen raporlar,

 

açıklama hanesi doldurularak arşive kaldırılmalıdır. Şu anda programın tüm menülerinde bu buton bulunmakta ve arşive kaldırılan bir rapor arşivden geri çağırılabilmektedir.

SORU 54- Vaka türünün yanlış olduğunun anlaşılması durumunda (önce iş kazası veya meslek hastalığı vakası olmasına rağmen hastalık vakası olarak düzenlenen veya tersi bir durumun söz konusu olduğu durumda) yapılması gereken işlem nedir?

CEVAP- Vaka türünün yanlış olduğunun anlaşılması durumunda E-Ödenek programında bulunan tahsil-tediye ekranlarından eksik ödenmiş olan iki günlük tutar sigortalıya ödenir veya fazla ödenmiş olan tutarlar sigortalıdan tahsil edilir. Vaka türünün değiştirilmesi amacıyla hastaneye başvurulmaz.

SORU 55- Yatarak tedavilerde ve işten çıktıktan sonra alınan istirahat raporları için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişinde bulunması gerekir mi?

CEVAP- Yatarak tedavilerde kişinin hastanede yatıyor olması ve çalışamayacağı göz önünde bulundurularak sigortalın almış olduğu istirahat raporu için işverenden ayrıca çalışılmadığına dair bildirim girişi yapması istenmez. Ayrıca işten çıkan bir sigortalı için de çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek yoktur.

SORU 56- E-ödenek programı üzerinden yapılan hesaplama ile eski program üzerinden yapılan hesaplama arasında tutarsızlık olması durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

CEVAP-E-ödenek programı ile eski program tarafından yapılan hesaplama arasında 1 liranın üzerinde bir farklılığın olması durumunda raporun bir çıktısı alınıp geçici iş göremezlik ödeneği eski program üzerinden ödenecektir. Bu durum ayrıca ilgili sigortalının TC Kimlik Numarası ve şube kodu ile gerekli açıklamalar yazılarak programcıya mail atılması gerekmektedir.

Ayrıca eski sağlık ödeme sisteminde ödenek hesaplanırken sistem virgülden sonraki 2 rakamı alırken e-ödenek sisteminde virgülden sonraki 4 hane alınmaktadır. Ancak ödeme yapılırken virgülden sonraki iki rakam göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Ödeme Tutarı: 20,90 TL

 

SORU 57- Kontrollü raporlarda kontrol tarihinin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda sağlık hizmet sunucusunca nasıl bir işlem yürütülmelidir?

CEVAP- Kontrollü raporlarda kontrol tarihinin hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda sigortalı kontrole kontrol tarihini takip eden iş gününde gitmek zorundadır. Sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya bu durumda hekim tarafından ya ikinci rapor verilecek ya da kontrol tarihi itibariyle “çalışır’a” çevrilerek rapor kapatılabilecektir.

SORU 58- Kontrole gitmeyen sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

CEVAP- Sigortalı, doktorun çalışır kararı olmadan hekim tavsiyesine uymayarak işyerinde çalışmaya başlamış ve çalıştığı tarihten sonra hekime başvurmuş ise söz konusu rapor hekim tarafından kapatılmayacak ve sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendine göre söz konusu rapora ait ödenek ödenmeyecektir. Sehven ödenmiş olanlar da geri alınacaktır.

SORU 59- “Hastane tarafından kapatılmıştır.” uyarısı neyi ifade etmektedir?

CEVAP- Bu uyarı kontrole gitmeyen sigortalı için verilen bir uyarıdır. Kontrole gitmeyen sigortalı için bu uyarı “sigortalı kontrole gitmemiştir. Ödenmez” şeklindedir. Sigortalının bir ay içinde doktora başvurarak kontrollü raporunu “çalışır ’a” çevirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendine göre söz konusu rapora ait ödenek ödenmeyecektir. Kontrol tarihi bir ayı geçtikten sonra sigortalıya yeni bir rapor düzenlendiğinde program arka planda kontrollü raporu “hastane kapattı” uyarısı vererek sonlandırmaktadır.

SORU 60- Hastalıktan verilen kontrollü raporlarda ikinci rapor için 2 günlük kesinti yapılır mı?

CEVAP-Kontrollü rapor bir önceki raporun devamı niteliğinde olan bir rapor olduğundan 2 günlük kesinti yapılmaz. Ancak E-ödenek programının yazılımından kaynaklanan bir nedenle ikinci rapor için bir kesinti yapılması durumunda raporun bir çıktısı alınarak ödeme eski sistem üzerinden yapılmalı veya eski tahsil-tediye ekranlarından bu iki günlük kesinti sigortalıya ödenmelidir.

SORU 61- Uzun süreli istirahatlerde sigortalının ödeneğini kısa sürelerle alabilmesi mümkün müdür?

CEVAP- Sigortalının uzun süreli rapor ödemelerini en az on günlük veya 20 ya da 30 günlük sürelerde talep etmesi ve işvereninden çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması yönünde talepte bulunması ve işverenin de o sürelere ait çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödenebilir.

SORU 62- E-ödenek sistemi ile eski manuel sistemin aynı anda uygulanmasına ne zamana kadar devam edilecektir?

CEVAP- Şu anda birinci ve ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kurumla anlaşması olan sağlık hizmet sunucuları ile iş yeri hekimleri ve aile hekimleri E-ödenek programı üzerinden elektronik ortamda rapor gönderilebilmektedir. E-Ödenek Programı ikinci versiyon yazılım ve iyileştirme çalışmaları devam ettiği, anlaşmasız özel hastanelerin kağıt ortamında düzenlediği ve anlaşmalı hekimlerce onaylanan raporların ödendiği eski sistem ve elektronik ortamda rapor düzenlenen yeni sistemin aynı anda uygulanmasına bir süre daha devam edilecektir.

SORU 63- Doğum öncesi raporun tek seferde ve doğumdan sonra ödenmesi gibi bir zorunluluk var mıdır?

CEVAP- Doğum iznine ayrılmış kadın sigortalı, doğum öncesi raporuna ait istirahat parasını talep edebilir. Bu durumda işverenin sigortalının talep ettiği güne kadar geçen süre için çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması halinde sigortalının iş göremezlik ödeneği onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödenebilir. Doğum gerçekleşmeden doğum öncesine ait raporların ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Doğum öncesi rapor illaki tek seferde talep ediliyorsa o zaman doğum veya erken doğum tarihinin beklenmesi gerekmektedir.

SORU 64- 32. Haftada doğum iznine ayrılan kadın sigortalının erken doğum yapması durumunda sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl bir işlem yapılmalıdır?

CEVAP- Hastane normal doğum öncesinde 32 inci haftada hastaneye gelen kadın sigortalıya 56 veya 70 günlük doğum öncesi raporu düzenler. Doğum iznine ayrılmış olan kadın sigortalının, erken doğum yapması durumunda, sağlık hizmet sunucusu tarafından ön kayıt ekranında yeni rapor düzenlenir. Yeni rapor düzenlenirken erken doğum tarihi ve erken doğumun olduğu doğum haftası rapora işlenir. Bu güncelleme işleminden sonra program erken doğum tarihine kadar geçen süreler için ödeneğin doğum öncesi rapor parası olarak ödenmesini, erken doğumdan sonraki 56 veya 70 günlük süreden eksik kalan günleri doğum sorası rapora ilave ederek ödenmesini sağlar.

SORU 65-İşverenin ısrarla çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması durumunda sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?

CEVAP- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 2/3/2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 5 inci maddesinde bu hususta düzenleme yapılmış olup,

(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.

Hükmü getirilmiştir.

Dolayısıyla rapor bitim tarihinden sonra sigortalının rapor ücretinin ödenmesi için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapması beklenmeyecektir. Sigortalının ödeneği ödendikten sonra işverene idari para cezası uygulanması için işlemler başlatılacaktır.

SORU 66-E-ödenek programında ve eski sağlık ödeme sisteminde farklı ya da aynı sağlık hizmet sunucusunca aynı tarih aralığı için mükerrer istirahat raporu düzenlenebilir mi?

CEVAP- Şu anda e-ödenek sistemi ve eski sağlık ödeme sistemi birbirini görmemektedir. Dolayısıyla aynı tarih aralığı için aynı kişiye farklı ya da aynı sağlık hizmet sunucusunca istirahat raporu düzenlense bile ödemelerin MOSİP’e aktarılması sırasında oluşturulan kontrol mekanizması sayesinde aynı tarih aralığı için sistemce ödemeye izin verilmemektedir.

SORU 67-Kontrollü raporlarda, elektronik ortamda hazırlanan ilk raporun ardından ikinci raporun hazırlanması esnasında programın hata vermesi ve rapor düzenlenememesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

CEVAP- Bu durumda sağlık hizmet sunucusu tarafından söz konusu sigortalı için ikinci rapor manuel ortamda hazırlanacak ve eski sistem üzerinden ödemesi yapılacaktır.

SORU 68-“DİKKAT! Rapor kontrol durumunda iken ödeme yapıldı.” uyarısı ile karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP-Bu uyarı uzun süreli istirahat raporu alan sigortalıya talep etmesi halinde ödeneğinin onar, yirmişer veya otuzar günlük periyodlarla ödendiğini gösteren uyarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki durum mevcuttur. Birincisi; uzun süreli istirahatinin sonunda kontrol verilen sigortalının rapor parasını periyodlar halinde alması ancak kontrol tarihinde kontrole gitmemesi durumunda sistem son periyodun ödemesinin yapılmasına izin vermemektedir. Sigortalı sağlık hizmet sunucusuna 1 ay içince başvurup “kontrol” olan rapor durumunu “çalışır’ a” çevirmezse daha önce almış olduğu ödenek 5510 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendi hükmü gereğince geri tahsil edilmesi gerekmektedir. İkinci durum ise; bu tip raporların hangi ekranlardan takip edilmesi gerektiğidir. Bu tip raporların takibinin işveren onaysız rapor listesi ekranından takip edilmesi gerekmektedir.

SORU 69-Harcama yetkilisi tarafından MOSİP’e aktarılan ödemelerin MOSİP sisteminde görünmemesi halinde nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP- MOSİP sistemine aktarılan bir ödemenin görünmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda sisteme giriş yapılırken kullanılan adresin doğru olup olmadığına dikkat edilmelidir.

SORU 70-Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından en fazla kaç gün rapor verilebilmektedir?

CEVAP- Sigortalılara tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise hekim bunu bir defa daha tekrarlayabilmekte ve yine en fazla 10 güne kadar olmak kaydı ile toplamda en fazla 20 gün istirahat verebilmektedir. İkinci rapordan sonraki raporların ise sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından en fazla 40 gün rapor verilebildiğinden; 40 günü aşan raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir.

Rapor sürelerine ilişkin bu iki durum da, hazırlanan E-ödenek programı tarafından kontrol edilmekte ve aynı hekim tarafından sigortalıya iki defadan ve toplamda 20 günden fazla, ya da tek hekim tarafından bir takvim yılı içerisinde 40 günden fazla rapor verilmesi önlenmektedir.

SORU 71- Günlük mutabakat listesinin işlevi nedir?

CEVAP- MOSİP sistemine aktarılan ödemeler ile MOSİP sistemine düşen ödemelerin birbirleriyle uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesine yardımcı olan bir listedir.

SORU 72- Eski sistem üzerinden ödemesi yapılmış bir istirahat raporunun yeni sistemde de gelmesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

CEVAP- Manuel olarak ödenmiş bir raporun elektronik olarak da Kuruma intikal ettirilmesi durumunda rapor açıklama yazılarak arşive kaldırılabilir.

SORU 73- “Rapora ait MOSİP'e aktarılmış ödeme olduğundan RAPORU SİLEMEZSİNİZ !” uyarısı verilen raporlarda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

CEVAP- Bu uyarı MOSİP sistemine aktarılmış bir ödeneğe ait raporun silinmesi sırasında çıkmaktadır. MOSİP sistemine düşen bir ödeme ancak MOSİP tarafında oluşturulacak bir silme butonuyla silinebilir. Bu nedenle silme işleminin MOSİP tarafında yapılması gerekir.

SORU 74- Çalıştığı halde eşi veya babası üzerinden aylık alan kimselere hastane tarafından istirahat raporu verilebilir mi?

CEVAP- SPAS sisteminde bir kişi hem eşinden veya babasından aylık almakta, hem de 4/(a) ve (b) kapsamında çalışmakta ise sağlık aktivasyonu hak sahibi olarak aylık aldığı kapsamdan verilmektedir. Bu durum söz konusu kişinin iş göremezlik ödeneğinden faydalanamayacağı anlamına gelmez.

Diğer taraftan 2330 ve 3713 sayılı yasalara göre terör malulü, harp malulü, vazife malulü olarak aylık alanlardan aynı zamanda 4/(a) ve (b) kapsamında çalışanların aylıkları kesilmez ve kendilerine çalıştıkları kapsama göre sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından iş göremezlik ödeneği ödenir.

Bu kişilere SPAS sisteminde 4/(a) ve (b) kapsamının dışındaki kapsamlardan provizyon verilmesi istirahat raporu düzenlenmeyeceği ve iş göremezlik ödeneği ödenmeyeceği anlamına gelmez. Sağlık hizmet sunucusu hekimlerinin bu durumda olan sigortalılara yukarıda belirtilen kapsamlarına göre yukarda belirtilen sigorta kollarından istirahat raporu düzenlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca SPAS ile E-ödenek sistemi arasında entegrasyon sağlandığından E-ödenek sistemi müstahaklığı otomatik olarak SPAS’tan çekmektedir. Dolayısıyla Kurum personellerimizin istirahat raporu alan sigortalılar için eski karne sisteminde aktivasyon açmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu durumda hastanede rapor tanzim etmek isteyen hekimlerin sigortalının T.C. numarası ile giriş yaparak MEDULA üzende yer alan “Provizyon Tipi İş göremezlik” butonunu kullanmaları halinde provizyon sigortalının çalıştığı kapsam olarak değişmekte ve rapor düzenlenebilmektedir.

SORU 75- Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışanlara elektronik ortamda istirahat raporu düzenlenebilir mi?

CEVAP- Emekli olup da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler için iş kazası ve meslek hastalığından istirahat raporu düzenlenebilir ve geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Ancak aynı kişilere hastalıktan ve analıktan geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Fakat bu durumda da sigortalının SPAS’taki sağlık provizyonu aylık aldığı kapsamdan verildiğinden rapor düzenlenemez. Bu durumda da 74 üncü cevapta belirtildiği şekilde hekimce “provizyon tipi iş göremezlik” olarak değiştirilmelidir.

SORU 76-Hangi raporlar için işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek yoktur?

CEVAP-

 Ücretsiz izin,

 Yatarak tedavilerde,

 İşten çıkan sigortalı,

 2 güne kadar olan raporlar,  

 Son bir yıl içinde sigortalıya doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmediğinden geçici iş göremezlik ödeneği almaya müstehak olmayan sigortalılara ait raporlar,

 

için işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 

SORU 77-Sağlık hizmet sunucusu tarafından elektronik ortamda düzenlenen aynı raporun Kurum modülünde birden fazla görünmesi durumunda ne yapılmalıdır?

CEVAP-Bunlardan bir tanesi için işlem yapılması kalan raporlarında arşive kaldırılması gerekmektedir. Ancak bu raporlar birbirlerinden ayrıştırılamıyor ve biri arşive atılınca veya silinince hepsi de arşive atılıyor veya siliniyorsa bu durumda söz konusu raporların kâğıt ortamında çıktısının alınması, e-ödenek sisteminden silinmesi ve eski iş göremezlik programından eski usulle ödenmesi gerekmektedir.

SORU 78- Karma rapor verilen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken hastaneden taburcu olduğu gün ayaktan mı yatarak mı ödenecektir?

CEVAP- Sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından verilen karma istirahat raporlarında hastanın taburcu olduğu tarih, yatarak tedavinin bittiği tarih olarak sistem tarafından işleme alınmakta olup, ayakta istirahat başlangıç tarihinin yatarak istirahatin bittiği tarihi takip eden gün olarak girilmesi gerekmektedir.

SORU 79- İdari para cezası uygulanırken nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP- İstirahat raporları elektronik ortamda düzenlenerek Kuruma ile işverene gönderilen ve ödenekleri ödenen sigortalılar için işverenlerce “01-İstirahat”, “Çalışmadı” veya “Çalıştı” bildirimlerini yapmayanlar ya da süresinde yapmayanlar E-Ödenek programı tarafından tespit edimekte olup bildirimleri yapmayan ya da süresinde yapmayanlara ait liste Kurum modülünde “Ceza uygulanacak raporlar” menüsünden alınabilecektir.

Alınan listede;

1-Aylık prim hizmet belgesinde düzenlenen sütundan “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişini” “Çalışmadı” olarak,

2- Manuel veya elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranından sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını “Çalışmadı” veya “Çalıştı” olarak,

bildirmeyen işverenlere Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı, geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Eksik gün nedeni “01-İstirahat” bildirimini yapmayan ya da geç yapan işverenlere eksik gün nedeni bildirimi ile ilgili sigorta primleri mevzuatı gereği idari para cezası uygulandığından ayrı bir ceza uygulanmayacaktır.

Yukarıda açıklandığı şekilde aylık prim hizmet belgesinde, sigortalıya ait kazanç bildirilmeyen dönemde, eksik gün nedeni olarak “01-İstirahat” de bildirilmeyen ya da istirahatli olduğu dönemde kazanç bildirilen, fakat yeni açılan sütundan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi “Çalışmadı” olarak veya Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen adresten “çalıştı” ya da “çalışmadı” olarak bildirim yapılmayan sigortalıya ödenen ödenekler sigortalılardan tahsil edilmeyecek, bu sigortalılara rapor verildiği yönünde işverenlerine Kurumca elektronik mesaj yollandığı da göz önüne alınarak çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması yönünde Tebligat gönderilmeden idari para cezası uygulanacaktır.

Kurum tarafından gönderilen asgari ücretin yarısı tutarındaki idari para cezası Tebligatı işverene tebliğ edilmeden önce işveren tarafından Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yapılması halinde, asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezası, onda biri tutarına düşürülerek yeniden uygulanacaktır.

SORU 80- “Arşive kaldır” ve “Rapor sil” butonları hangi durumlarda ve nasıl kullanılmalıdır?

CEVAP- Programın açılmasından sonra Kurum personelimiz tarafından Arşive kaldır” butonlarının tüm menülere konması halinde kendilerinin iş yoğunluğunun azalacağı ve büyük kolaylık sağlayacağı konusunda yoğun isteklerin geldiği görülmüştür. Bu buton şu anda sadece İşveren Onaylı Ödeme İşlemleri menüsünde ve İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri menüsünde mevcuttur. Ancak T.C. Kimlik Numarası ile Sorgulama Ekranından sorgulanan tüm raporlar hangi menüde yer alırsa alsınlar arşive kaldırılabilmektedir.

“Rapor sil” butonu ise hatalı bilgiler içermesi sebebiyle ödeme yapılamayacak durumda olan ve sağlık hizmet sunucuları tarafından silinmesi istenen raporların silinmesi sırasında kullanılmalıdır. Rapor silinmesi durumunda söz konusu rapor Kurum veri tabanından silineceği gibi, mutlak surette sağlık hizmet sunucusu veri tabanından ve işveren ekranından da silinecektir.

SORU 81 - Kontrollü raporların ödemesi yapılırken nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP- Kontrollü rapor, sağlık hizmet sunucusunca sigortalıya verilen raporda sigortalının istirahat sona erme tarihi itibariyle çalışabileceği konusunda şüphe olması durumunda verilen rapordur. Rapor bitim tarihinde kontrole gelen sigortalı hakkında hekimce iyileştiği ve çalışabileceği konusunda kanaate varılması durumunda sigortalının istirahat raporundaki “kontrol” olan durumu çalışabileceği anlamına gelen “çalışır’a” çevrilerek rapor kapatılır. Ancak hekimce sigortalının iyileşmediğine dolayısıyla çalışamayacağına karar verilmesi durumunda kontrollü raporla ilişkili olarak bir rapor daha düzenlenebilir. Bu durumda düzenlenen ikinci rapor birinci rapordan bağımsız bir rapor değil, birinci raporun devamı niteliğindedir. Bu durum aslında bu iki raporun tek rapor olduğu anlamına gelmektedir. Keza bu tür raporlar için E-ödenek sisteminde tek takip numarası verilmekte ve birinci rapora “1” sıra numarası verilirken ikincisine aynı takip numarası ve “2” sıra numarası verilmektedir. Kontrollü raporlarda söz konusu iki rapor birbirinden ayrı raporlar olmadığından hastalıktan verilen raporlarda ikinci rapor için ayrıca 2 günlük kesinti yapılmaz.

SORU 82- Sağlık hizmet sunucusu hekiminin rapor düzenlediği ekrana giriş yaptığı şifreyi unutması durumunda ne yapmalıdır?

CEVAP- Sağlık hizmet sunucusu hekiminin şifresini unutması durumunda, şifre talep ettiği sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne, sağlık hizmet sunucusunun kullanmakta olduğu resmi e-posta veya resmi yazı yolu ile başvurmalı ve şifresinin yenilenmesini talep etmelidir.

İlgili müdürlükte görev yapan Kurum personeli gelen talebi yerine getirmek için, E- ödenek İş göremezlik uygulamasında “Yetki İşlemleri” menüsünde, “Şifre Resetleme” linkini kullanmalıdır.Aşağıda açıklanan adımlar izlenerek şifre resetlenebilir.

- Linke tıklandığında gelen sayfada doktorun TC Kimlik numarası girilmelidir.

 yetki-islemleri.jpg

- Sorgulama sonucu eğer doktorun yetkisi aktif ise sistem tarafından yeni şifre üretilerek güncellenir.

 doktor-tc-no.jpg

- Söz konusu adımlar tamamlandığında sağlık hizmet sunucusu hekimi yeni şifresiyle rapor ekranlarını yeniden kullanabilir ve şifresini istediği şekilde değiştirilebilir.

yeni-sifre.jpg 

SORU 83- Ceza Uygulanacak Raporlar menüsünde sehven (hata ile) yer alan istirahat raporlarına nasıl bir işlem uygulanacaktır?

CEVAP- İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri menüsünün altında yer alan ‘Ceza Uygulanacak Raporlar’ ekranına sehven düşen Eylül 2013 ayı (İşverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişinin yapılıp yapılmadığının sistemce kontrol edilmeye başladığı tarih) ve öncesine ait raporlar için çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması nedeniyle işverene uygulanacak olan idari para cezası tebligatı gönderilmeden önce yetkili personelce aşağıda yer alan işlem aşamaları takip edilmelidir:

1- İşverenlere idari para cezası tebligatı gönderilmeden önce ilk olarak mutlaka çalışılmadığına dair bildirim girişinin manuel olarak yapıldığı ekranlar kontrol edilecektir.

2- Elektronik ortamda yapılan çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranları kontrol edilecektir.

3- Hizmet dökümü ekranlarında sigortalılar adına eksik gün sebebi “01-İstirahat” ve “12-Birden Fazla” ile bir bildirim olup olmadığına bakılacak bu durumlardan herhangi birinin olup olmadığı kontrol edilecektir.

4- Son olarak yine hizmet dökümü ekranlarında istirahatli olduğu dönemde tam prim bildirilen sigortalılar için "istirahatli olduğu ay içerisinde sigortalı işyerinde çalışmamıştır" kutucuğunun işaretlenip işaretlenmediği kontrol edilecektir. Bu kontrol Sigortalı Tescil ve Hizmet Dökümünde sigortalıya ait primin bildirildiği aya ait satırın yanında yer alan Yıldız (*) işareti kontrol edilerek yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen ekranlardan herhangi biri kullanılarak bildirimin yapıldığı tespit edilen işverenler hiç zaman kaybedilmeden ceza listelerinden çıkarılacaktır. Ceza listesinden çıkarılan raporun ilgili ekrana düştüğünün kontrolü de personelce yapılacaktır.

Eylül ayından sonra düzenlenen istirahat raporları için ise bu kontroller sistem tarafından sırasıyla otomatik olarak yapılacaktır. Eylül ayı sonrasına ait raporların sehven ceza listesine düştüğünün personel tarafından tespit edilmesi halinde sorun igorhata@sgk.gov.tr adresine iletilmelidir.

SORU 84- İşten çıktıktan sonra sigortalılık niteliğini henüz yitirmeden ya da bir işyerinden çıkıp başka bir işyerinde işe başlayan ve istirahat raporu alan sigortalıya ait çalışılmadığına dair bildirim girişi nasıl olacaktır?

CEVAP-İşten ayrılıp 9 gün içerisinde başka bir işyerinde işe başlayan sigortalı eğer yeni işveren tarafından işe giriş bildirgesi verilmeden istirahat raporu almış ise söz konusu istirahat raporu eski işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranına düşmektedir. Bu durumda istirahat raporuna ait çalışılmadığına dair bildirim girişinin yapılabilmesi için öncelikle yeni işveren sigortalıya ait işe giriş bildirgesini Kuruma bildirmesi, eski işverenin ise ekranında yer alan ‘Personelim Değildir’ butonunu tıklaması gerekmektedir. Akabinde sistem tarafından bu raporun yeni işverenin ekranına düşmesi sağlanacaktır. Çalışılmadığına dair bildirim girişi yeni işveren tarafından yapılacaktır.

Ancak, yeni işveren tarafından prim bildirilmiş olsa dahi sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilmemiş ise eski işveren ‘Personelim Değildir’ butonuna tıklasa bile rapor yeni işverene düşemeyecektir. Bu durumda rapor eski işveren tarafından arşive kaldırılıp E-ödenek sistemi üzerinden ödemesi yapılamayan bu rapor MOSİP2 sisteminde yer alan şahıs ödemeleri menüsünden ödemesi yapılacaktır. Bu arada raporun eski işveren ekranına düşmesi halinde eski işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmadığı için eski işverenin Kurum modülünde Ceza listesine düşmüş durumunda eski işverene İPC uygulanmayacak, yeni işverenin de sigortalının istirahat aldığı dönem içerisinde Aylık Prim Hizmet Belgesinde eksik gün kodlarını bildirip bildirmediği kontrol edilecektir.

SORU 85- Hastalıktan düzenlenen 2 gün ve daha kısa süreli raporlar ile son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme gün sayısı ve dolayısıyla ödemeye müstahak olmayan raporların bir kısmının sistem tarafından otomatik olarak arşive atılmaması halinde ne yapılmalı?

CEVAP- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının düzenlemiş olduğu ödemeye müstahak olmayan raporlar, işveren ekranlarına düşmekte ancak ödemesi Kurum modülünde yapılmayacağı için sistem tarafından otomatik olarak arşive atılmaktadır.

Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından 2. Versiyon üzerinden düzenlenen raporların ise işveren tarafından arşive kaldırılması halinde Kurum modülünde de otomatik olarak arşive kaldırılacaktır. Diğer raporların ise personel tarafından arşive kaldırılması gerekmektedir.

SORU 86- Doktorun birden fazla sağlık hizmet sunucusunda çalışması durumunda E-ödenek programı ikinci versiyon üzerinden şifre ile yetkilendirme nasıl yapılacaktır?

CEVAP- İlgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından doktora tek şifre üzerinden tesis kodları seçilerek iki ayrı yetkilendirme yapılacaktır. Doktor rapor düzenlerken hangi tesis kodu üzerinden işlem yapacaksa onu seçerek rapor düzenleyebilecektir.

SORU 87- İş kazası Meslek hastalığı bildirim programı ile E-Ödenek programının entegrasyonu nasıl sağlanmaktadır?

İKMH bildirim formu ile E-ödenek programının entegrasyonunun sağlanması için TC Kimlik No sorgulama ve iş kazası tarihi olmak üzere 2 alan oluşturulmuştur. Buna göre TC Kimlik No üzerinden yapılan sorgulama ile sigortalının İKMH bildirim formunun Kuruma gönderilip gönderilmediği sorgulanarak sağlık hizmet sunucusu hekimince düzenlenecek istirahat raporunun iş kazasından düzenlenebilmesi için gerekli kontrol yapılmaktadır.

İş kazası tarihinin sorgulanmasında ise, işveren tarafından İKMH bildiriminin Kuruma yasal süresi içinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Eğer rapor başlangıç tarihi İKMH bildirim tarihine ilişkin yasal süre geçmiş ise sistem tarafından uyarı verilir. Bu durumda Kurum personelinin manuel ekranlardan işverene gerekli rücu işlemlerini başlatması gerekmektedir.

SORU 88- E-ödenek 1. versiyon hastane modülünde düzenlenmiş istirahat raporlarının 2.versiyon ekranlarında görüntülenme ve söz konusu raporların güncellenme imkanı bulunmakta mıdır? CEVAP- E-ödenek 1. Versiyon hastane modülünde düzenlenmiş raporlar 2.versiyon hastane modülü ekranlarında geçmiş raporlar menüsünde görüntülenebilmekte ancak silme, güncelleme ya da devam raporu verme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle 1. versiyon hastane modülünde düzenlenmiş raporların yine 1. Versiyon programı üzerinden güncellenmesi veya devam raporu verilmek istendiğinde bu versiyon üzerinden rapor düzenlenmesi gerekmektedir.

SORU 89- E-ödenek 2. versiyon hastane modülünde düzenlenmiş istirahat raporlarının yine aynı versiyon üzerinden ancak farklı sağlık hizmet sunucusu tarafından görüntülenme, silme ve söz konusu raporların güncellenme imkanı bulunmakta mıdır?

CEVAP- E-ödenek 2. versiyon hastane modülünde düzenlenmiş istirahat raporlarının yine aynı versiyon üzerinden fakat farklı sağlık hizmet sunucusu tarafından görüntülenme, güncellenme ve devam raporu verebilme imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte silme işlemi ancak raporun düzenlendiği sağlık hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebilir.

SORU 90- Doğum öncesi aktarma raporu alan sigortalıların, daha erken izne ayrılmayı talep etmeleri durumunda söz konusu raporlar elektronik ortamda yeniden düzenlenebilmekte midir?

CEVAP- E-ödenek 2. versiyon hastane modülünde doğum öncesi raporlarda mevcut rapor ekranından giriş yapıldığında güncelleme ekranı çıkmaktadır. Bu ekran rapor durumu çalışır olan (aktarma raporu) doğum öncesi raporlarda öngörülen çalışma süresinin değiştiği durumlar için kullanılmaktadır. Örneğin 37 inci haftaya kadar çalışır raporu alan bir sigortalının istirahatinin 35 inci haftaya çekilmesi için bu ekrandan “kaçıncı haftaya kadar çalışabilir” bölümüne 35 yazılarak raporun güncellenmesi gerekmektedir. Güncellenen raporda izin başlama tarihi ve tahmini bebek doğum tarihleri de yine sistem tarafından yeniden hesaplanmaktadır.

 

 

 

Bu haber toplam 7052 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim