• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 22 °C

Hastalık kalkanı gıdalar neler?

Hastalık kalkanı gıdalar neler?
Po­zi­tif dü­şün,spor yap­,dü­zen­li uy­u, stres­ten ko­run,­ doğ­ru bes­len­!

Bu beş ku­ra­lı ye­ri­ne ge­tir­mek has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­da ve ba­ğı­şık­lı­ğa ta­van yap­tır­ma­da bi­re­bir.

Sağ­lık­lı ya­şa­mın ve has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­nın anah­tarlarından en önemlisi doğ­ru bes­len­mek­ten ge­çi­yor. Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç has­ta­lık­la­ra kal­kan olan gı­da­la­rı açık­la­dı.

Kızılcık tam bir an­ti-aging de­po­su

Vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler ba­kı­mın­dan çok zen­gin­dir. Fay­da­sı say­mak­la bit­me­yen kı­zıl­cık, güç­lü an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip baş­ta ol­mak üze­re ba­ğı­şık­lık sis­te­mi so­run­la­rın­da yar­dım­cı olur ve ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­rir. Bol lif içe­ri­ği ile sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır, za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de tok­luk his­si­ni artı­rır. Vü­cu­du­muz­da­ki il­ti­hap­lan­ma­yı ön­le­yen, aler­ji­le­ri azal­tan, kan da­mar­la­rı­nı güç­len­di­ren muh­te­şem an­ti­ok­si­dan­dır. Me­no­poz­da­ki ateş bas­ma­la­rı­nı ön­ler. Re­ti­na­yı ko­rur, ber­rak gö­rüş sağ­lar­lar.

Bey­ni­miz­de bu­lu­nan epi­fiz be­zi, ha­va ka­rar­dık­tan son­ra me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lar. Ya­şam rit­mi­mi­zi ve uy­ku­mu­zu bu hor­mo­na borç­lu­yuz. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si gü­nü­müz­de­ki te­mel an­ti aging te­da­vi­le­rin­den bi­ri­dir, kı­zıl­cık tam bir me­la­to­nin de­po­su­dur. Ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı ar­tı­rır, çiğ­den ha­zır­lan­mış kı­zıl­cık su­yu ve­ya kay­na­ta­rak ya­pı­lan kı­zıl­cık şer­be­ti, kan pıh­tı­laş­ma­sı­nı dü­zen­ler. Özel­lik­le şe­ker has­ta­la­rı için ya­rar­lı­dır. Ka­bu­ğu ateş dü­şü­rü­cü ve is­hal ke­si­ci­dir.

Is­pa­nak beyin fonksiyonlarını harekete geçiriyor

An­ti­ok­si­dan dü­ze­yi çok yük­sek­tir. Vi­ta­min mi­ne­ral­le­ri ve pro­te­in açı­sın­dan çok zen­gin­dir. Çe­şit­li kan­ser tür­le­ri ile mü­ca­de­le­ye yar­dım­cı olur. Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma ile iliş­ki­li be­yin fonk­si­yon­la­rın­da­ki dü­şü­şü azalt­tı­ğı ve kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Yor­gun­lu­ğu gi­de­rir. Kan­sız­lı­ğa iyi gel­me­si­nin ya­nın­da so­ğuk al­gın­lı­ğı, ağız, bo­ğaz ve gö­ğüs has­ta­lık­la­rı­na kar­şı da fay­da­lı­dır. Yük­sek tan­si­yo­na kar­şı sa­vaş açar. Sa­kin­lik ve­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. İd­rar sök­tü­rü­cü­dür. Ya­ra ve ya­nık­la­rı iyi­leş­tirir. Ke­mik­le­ri ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Diş çü­rü­me­le­ri­ni ön­ler, ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Şe­ker has­ta­la­rı­na ya­rar­lı­dır.

Tere damar sertliğine bire bir

A , B2, C, K, E ve PP vi­ta­min­le­ri içe­rir. Te­rede bu­lu­nan K vi­ta­mi­ni, bir ka­dı­n için tav­si­ye edi­len gün­lük mik­ta­rın yüz­de 100'ü­nü sağ­lar. Sa­de­ce 1 su bar­da­ğı su te­re­si da­mar sert­li­ğini ön­ler ve ke­mik­le­ri güç­len­di­rir. De­mir ba­kı­mın­dan ıs­pa­nak­tan da­ha zen­gin­dir. İyi bir ka­bız­lık gi­de­ri­ci­dir. Kro­nik bron­şit ve di­ğer gö­ğüs has­ta­lık­la­rın­da bal­gam sök­tü­rür. Gö­ğüs an­ji­nin­de de ya­rar­lı­dır. Ök­sü­rü­ğü ke­ser. Dam­la ve ro­ma­tiz­ma has­ta­la­rı için çok şi­fa­lı­dır. Kan şe­ke­ri­ni azal­tır, vü­cut­ta­ki za­rar­lı bak­te­ri­le­ri öl­dü­rür. Yağ ya­kar ve za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olur.

Papaya her der­de de­va

C, A ve E vi­ta­min­le­ri ba­rın­dır­ma­sı ne­de­niy­le, kalp has­ta­lı­ğı ve ko­lon kan­se­ri­ne kar­şı ko­rur. Dü­zen­li yen­di­ği tak­dir­de ka­bız­lı­ğa, ka­na­yan ba­sur ve kro­nik is­ha­le iyi ge­lir, Ener­ji ver­di­ği için ço­cuk­lar, ha­mi­le ve em­zi­ren­ler için tam bir kuv­vet de­po­su­dur.Sin­di­ri­mi en ko­lay mey­ve­ler­den bi­ri ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra di­ğer be­sin­le­rin ko­lay­ca sin­di­ril­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­nur. Su­yu si­vil­ce ve si­ğil­le­re kul­la­nı­la­bi­lir.

Ahududu tam bir cephane

Tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye yar­dım­cı olur. Ka­nı te­miz­ler, vü­cut­ta bi­ri­ken ze­hir­li mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­lar.Yap­rak­la­rı­nın özü­ter­le­tir ve id­rar sök­tü­rür. Ba­ğır­sak­la­rın ça­lış­ma­sı­nı dü­ze­ne so­kar. Ka­bız­lı­ğı gi­de­rir. Ate­şi dü­şü­rür. Vü­cu­da dinç­lik ve­rir. Ahu­du­du su­yu­böb­rek ve saf­ra ke­se­si taş­la­rı­na çok fay­da­lı­dır. Bo­ğaz, ba­dem­cik ve göz il­ti­hap­la­rı­na iyi ge­lir. Göz il­ti­hap­lan­ma­la­rın­da su­yuy­la pan­su­man ya­pıl­dı­ğın­da fay­da­sı var­dır. Mi­de ül­se­ri olan­la­rın kul­lan­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

Tatlı patates besin bombası

Pa­ta­tes ve pan­car ara­sı bir tat­tır. Bes­le­yi­ci­lik ola­rak da tam bir bom­ba­dır! Ay­rı­ca sin­di­ri­mi ko­lay ve aler­ji ris­ki dü­şük ol­du­ğu için be­bek­lerin ilk be­sin­ler­den bi­ri­dir. Mor olan­lar­da eş­siz bir pig­ment var­dır ve bu pig­ment il­ti­hap çö­zü­cü­lük­ten kan­ser ön­le­yi­ci­li­ğe ka­dar ya­rar­lı­dır. A vi­ta­mi­nin­den çok zen­gin­dir. C vi­ta­mi­ni, man­gan, ba­kır, B6 vi­ta­mi­ni ve mi­ne­ral­le­r içe­rir. Kan şe­ke­ri­ni dü­zen­ler. Kalp kri­zi ris­ki­ni dü­şü­rür. Do­ğal şe­ker içe­rir. Bu şe­ker­ler do­la­şım sis­te­mi­miz­de ya­vaş sal­gı­lan­dı­ğın­dan ki­lo alı­mı ve şe­ker yük­sel­ti­ci et­ki­le­ri az­dır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Bitki Ansiklopedisinde ve haberlerde yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, uzmana danışmadan bilinçsiz kullanımda ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilir, başka bir hastalığı tetikleyebilir veya bir organınıza zarar verebilir. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1892 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim