• BIST 93.353
  • Altın 195,936
  • Dolar 4,7566
  • Euro 5,4938
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 26 °C

İzmir'de seçim sonrası 10 günlük sağlık ocağı kapandı

İzmir'de seçim sonrası 10 günlük sağlık ocağı kapandı
AK Parti heyeti, seçim sürecinde İzmir’de mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine jet hızıyla sağlık ocağı açtı. Hemşire ve doktorlar görev yapmaya başladı. Ancak 31 Mart’ta ocağın kapısına kilit vuruldu. Doktor ve hemşire de gelmez oldu.

İz­mi­r’­in Bor­no­va il­çe­si il­ginç bir se­çim ya­tı­rı­mı­na sah­ne ol­du. Yıl­lar­dır ruh­sat­lı bi­na ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le açıl­ma­yan Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, so­run se­çim ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da AK Par­ti­li­le­re ak­ta­rı­lın­ca 20 Mar­t’­ta açıl­dı. An­cak se­çi­min bit­me­si­nin he­men ar­dın­dan sağ­lık oca­ğı­nın ka­pı­sı­na ki­lit vu­rul­du. Va­tan­daş­lar, 10 gün açık ka­lan bi­na­ya ‘se­çim kon­du­’ ben­zet­me­si yap­tı. Ma­hal­le­nin es­ki muh­ta­rı Fi­liz Ka­ra­te­kin Er­do­ğan da “Yıl­lar­ca uğ­ra­şıp aç­tır­dık ama öm­rü 10 gün ol­du­” de­di.

TÖ­REN­LE KUR­DE­LE KE­SİL­Dİ

 Al­tın­dağ Sem­ti­’n­de­ki Mer­kez Ma­hal­le­si­’n­de ev­le­rin he­men he­men ta­ma­mı­nın ruh­sat­sız ol­ma­sı yıl­lar­dır bu böl­ge­ye sağ­lık oca­ğı ya­pıl­ma­sı­na en­gel ol­du. Va­tan­daş­la­rın yap­tık­la­rı her baş­vu­ru, ruh­sat­lı bi­na bu­lu­na­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ge­ri çev­ril­di. Se­çim ça­lış­ma­sı­na ge­len AK Par­ti­li­le­re so­run ak­ta­rıl­dı. Böl­ge­de­ki en­der ruh­sat­lı bi­na­lar­dan bi­ri­si­ne 50 bin TL’­lik mas­raf ya­pıl­dık­tan son­ra Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ek bi­na­sı ola­rak se­çim­ler­den 10 gün ön­ce törenle hiz­me­te açıl­dı. Sa­at 09.00 ile 12.00 sa­at­le­ri ara­sın­da baş­ka bi­rim­ler­de­ki hem­şi­re­ler bu bi­na­ya ge­çi­ci ola­rak gön­de­ril­di. Dok­tor­lar da za­man za­man mer­ke­ze ge­lip gö­rev yap­tı. An­cak ge­çen pa­zar ye­rel se­çim­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan mer­kez ta­ma­men ka­pan­dı. Nö­bet­çi hem­şi­re­ler de gel­me­me­ye baş­la­dı.

‘BAKANLIKTAN ONAY BEKLENİYOR’

İz­mir Halk Sağ­lı­ğı Mü­dür Yar­dım­cı­sı Fa­tih Yük­se­koğ­lu, ruh­sat­lı bi­na ol­ma­dı­ğı için sağ­lık mer­ke­zi ku­ra­ma­dık­la­rı­nı sa­vun­du. Yük­se­koğ­lu, “Ek bi­na adı al­tın­da, ge­zi­ci pro­sedür­le­re uy­gun bir yer aç­tık. Sağ­lık mer­ke­zi­nin en az 60 met­re­ka­re ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu alan 45 met­reka­re. Bu yüz­den ruh­sat alı­na­mı­yor. Bir ai­le he­ki­mi de gö­rev­len­di­ri­le­mi­yor. Bu­ra­ya ge­len dok­tor yan­lış bir te­da­vi uy­gu­la­ma­sı du­ru­mun­da, ruh­sat­lı bi­na­lar­da­ki si­gor­ta şart­la­rı bu­ra­da ol­ma­dı­ğı için tüm taz­mi­na­tı ken­di­si öde­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor. Bu risk ne­de­niy­le dok­tor gön­de­re­me­dik. Sa­de­ce hem­şi­re gel­di. Eğer ba­kan­lık bu­ra­ya, ge­çi­ci hiz­met bi­na­sı iz­ni ve­rir­se, yi­ne dok­tor ve hem­şi­re ar­ka­daş­la­rı­mız bu böl­ge­ye gi­dip hiz­met ve­re­cek­le­r” de­di.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2148 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim