• BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 10 °C

MEDULA Kullanım Kılavuzu - 27.09.2010

MEDULA Kullanım Kılavuzu - 27.09.2010
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (27.09.2010) " yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (27.09.2010) " yayınlandı.


MEDULA Kullanım Kılavuzu (27.09.2010) V 3.1.0' i indirmek için tıklayınız.

Değişen Bölümler

 

Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 27.09.2010
Değişen Bölümler DiabetTakipFormuDVO ve DiabetTakipFormuKayitDVO'daki kanBasanci alanı kaldırıldı. sissistolikKanBasinci ve diyastolikKanBasinci alanları eklenmiştir. VKİ alanı değiştirilmiştir. VKİ'de vucüt kitle indeksi değeri tam olarak gönderilecektir. Örn:22.3 Not: 01.10.2010 tarihinde aşağıdaki değişiklikler gerçek ortamına aktarılacak.
-ESWL işlemlerinin rapor ile gönderilmesi -Etkin Madde ile ilaç raporu kaydı -Diyabet Takip Formu kaydı. -Anomali fazla dişlerin kaydedilmesi - Tahlil işlemi kaydederken tetkik sonuçlarının da alınması (TahlilBilgisiDVO sınıfından sonuc ve birim alanları çıkarılmış onun yerine TahlilBilgisiDVO sınıfına TahlilSonucDVO[] dizisi eklenmiştir.) -Radyoloji işlemi kaydedilirken radyoloji sonucunun da alınması ( Sonuç alanı double olarak tanımlıydı String olarak değiştirildi) -Yurtdışı sigortalılar için provizyon alımı
   
  -Fatura kayıt sırasında tüm işlemler için kdv hariç fiyat gönderilmesi
  -Radyoloji ve Diğer işlemlerde kesi bilgisi alınmaya başlanacak
   
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 26.08.2010
Değişen Bölümler Muayene katılım payı alınmayacak tanılarda muayene katılım payının alınmaması için Muayene bilgisinde ozel durum alanında "6: Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu vardır." gönderilerek beyan edilmelidir.
 
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 26.07.2010
Değişen Bölümler Organ nakli için takip alınırken Hasta TC alanına alıcının TC'si, Donör TC alanına ise vericinin TC'si yazılmalıdır.Bu şekilde alınan takiplerde Takip bilgilerinde hasta bilgileri alıcının bilgileridir.Donör için ayrıca bir işlem yapılacak ise Hasta TC alanına vericinin TC'si yazılarak yeni bir takip alınmalıdır.
   
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 15.07.2010
Değişen Bölümler ProvizyonCevapDVO'ya  SigortaliAdliGecmisDVO[] eklendi.Sigortalıya en son alınan Adli Vaka, Trafik Kazası ve İş Kazası provizyon bilgilerinin dönmesi sağlandı.
   
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 09.07.2010
Değişen Bölümler DiabetTakipFormuKayitDVO'da tanılar ICD10 olarak gönderilecek. Listede olmayan hastalıklar içinde digerHastalikTaniKodu alanından ICD10 kodu gönderilecek. DiabetTakipFormuKayitDVO'ya glukoMetre, insulinPompasi, insulinPompasiVerTarihi ve insulinPompasiDegTarihi alanları eklendi. TakipFormuHastalikDVO'ya aşağıdaki hastalıklar eklenmiştir. 12: Hiperkolesterolemi 13: Hiperlipidemi
   
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 01.07.2010
Değişen Bölümler ESWL işlemlerinde rapor kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle ESWL raporlarının kaydedilebilmesi için ESWLRaporBilgisiDVO da değişiklikler yapılmıştır. İlaç raporları kaydedilirken Etkin Madde kodu ile birlikte kaydedilecektir. Etkin Madde kodları kurumumuz sitesinde ayrıca duyurulmuştur. IlacRaporDVO'ya RaporEtkinMaddeDVO eklenmiştir. RaporDVO'ya IlacTeshisBilgiDVO eklenmiştir. İlaç raporları kaydedilirken TeshisBilgisiDVO ve TaniBilgisiDVO yerine IlacTeshisBilgiDVO
   
  kullanılacaktır.
   
  İlaç raporlarındaki etkin maddeler için SUT kurallarının okunabileceği Yardımcı işlemler web servisi altındaki
  etkinMaddeSutKuraliGetir metodu geliştirilmiştir.
   
  Diabetes Mellitus hastaları için takip formu Medula Sistemine kaydedilecektir. Takip Formu kayıt,okuma ve silme
  metotları 4.6 -Takip Formu Kayıt Metotları başlığı altında bulunmaktadır.
   
  Hizmet kayıttaki diş işlemleri kaydedilirken alt ve üst çenin sağ ve sol tarafı için birer tane diş hizmeti
  kaydedilebilmesi için DisBilgisiDVO da değişiklik yapılmıştır. DisBilgisiDVO'a sagAltCeneAnomaliDis,
  sagUstCeneAnomaliDis, solAltCeneAnomaliDis ve solUstCeneAnomaliDis eklenmiştir.
   
  ProvizyonGirisDVO da test ortamında yakinlikKodu alanı eklenmiştir.Yurtdışı sigortalı provizyonu için bu alan
  kullanılacaktır.
   
  TahlilBilgisiDVO sınıfına sonuc ve birim alanları eklenmiştir. Sonuç alanı tahlil bilgisinin sonuç değeri için
  kullanılırken, birim alanı da sonuc alanının birimini tutmak için kullanılır.
   
  TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sınıfına sonuc, birim ve aciklama alanları eklenmiştir. Sonuç alanı tetkik ve radyoloji
  bilgisinin sonuç değeri için kullanılırken, birim alanı da sonuc alanının birimini tutmak için kullanılır. Açıklama da
  istenirse radyolojik tetkike ait 200 karakterlik açıklama yapmak için oluşturulmuştur.
   
  HizmetDetayDVO'daki epikriz özet bilgisi için kullanılan aciklama alanı da 255 karakterden 1000 karaktere
  çıkarılmıştır. Örnekleme sonunda artık epikriz rapor özeti çıktısı alınabilecek ve bu 1000 karakterlik alan da bu çıktıda
  görüntülenebilecektir.
   
  Not: Bu değişiklikler test sunucusunda yapılmıştır. HBYS sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapabilmek için
  test servislerini kullanınız.
   
  Gerçek ortamdaki sağlık tesis bilgileri (sözleşme,doktor,vs.) test ortamına aktarılmıştır. Test ortamındaki tesis
  muayene kullanıcılarının şifreleri 123456 olarak değiştirilmiştir. Tesislerin şifrelerini değiştirmeleri
  gerekmektedir.
   
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 02.04.2010
Değişen Bölümler Yardımcı İşlemler web servisine kesintiYapilanIslemler metodu eklenmiştir. - Tesis kodu ve evrak referans numarası kullanılarak evrak referans numarasına ait katılım payı kesintileri ve inceleme birimi tarafından yapılmış kesinti bilgilerine ulaşmanızı sağlar.
 
Versiyon 3.1.0
Yayınlanma Tarihi 29.03.2010
Değişen Bölümler Provizyon tipi alanına K: Kurum Sevki alanı eklendi.( Sut'un 4.2.B-14 maddesine bakınız. ) Takip tipi alanına S: Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi alanı eklendi. (Sut'un 4.2.1.B-2 maddesine bakınız.) AmeliyatveGirisimBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. DigerIslemBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. DisBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. HastaYatisBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. IlacBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. KonsultasyonBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. MalzemeBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. MuayeneBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. TahlilBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. TaniBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sınıfına "ozelDurum" String alanı eklendi. Değişiklikler 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Rf ajan bedelleri işleme dahil edildiği için Rf seçeneği kaldırılmıştır. Kurum sevkli(Sgk ilgili birimlerince sevk edilen) işlemler %100 örneklenecektir. Yenidoğan takibini bebeğin kendisiyle devam etmek için yeni doğan takibine bağlı takip alırken bebeğin tc'si, devredilen kurum ve sigortali türü bilgisi ile provizyon alınır.Diğer durumlarda bağlı takip alırken tc göndermeyin.
   
Versiyon 3.0.2
Yayınlanma Tarihi 03.03.2010
Değişen Bölümler Yeni Medula V3 gerçek ortam web servis URL adresleri ; (Eski adresler 29.03.2010 tarihine kadar geçerlidir) Hasta Kabul Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayıt Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardımcı web servisler : • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl
 
Versiyon 3.0.2
Yayınlanma Tarihi 28.01.2010
Değişen Bölümler Yardımcı İşlemler web servisine getOrneklenmisTakipler metodu eklenmiştir.
 
Versiyon 3.0.2
Yayınlanma Tarihi 20.08.2009
Değişen Bölümler RaporKaydet sürecindeki RaporGirisDVO değiştirildi.
   
  Notl: ESWT ve FTR işlemleri için Rapor zorunlu hale getirildi. FTR ve ESWT raporlarının süresi 1 yıldır.
  Aynı vücut bölgesi için 1 yıl içinde sadece 1 tane ESWT veya FTR raporu alınabilir. 1 kişi 1 yıl içinde farklı
  vücüt bölgelerinden toplamda en fazla 2 tane ESWT veya FTR raporu alabilir.
   
  Rapor sürecine iki tane metod eklendi.
   
  -raporBilgisiBulRaporTakipNodan: Rapor takip numarası ile rapor bilgilerine ulaşmanızı sağlar.
  -raporBilgisiBulTCKimlikNodan  : TC kimlik numarası ile belirli rapor türündeki raporların bilgilerine ulaşmanızı
  sağlar.
   
  Not2 : 01.09.2009 tarihinde bu değişiklikler gerçek ortama aktarılacaktır. Medula V3 gerçek ve test ortamı
  URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde yer almaktadır.
   
Versiyon 3.0.1
Yayınlanma Tarihi 06.07.2009
Değişen Bölümler 18 yaş altı için provizyon isteklerinde medula sistemi provizyon işleminin yanı sıra hata kodu olarak 9000 ve uyarı mesajı olarak da "Provizyon sorgulamasını yaptığınız çocuğun ana yada babasına ait TC kimlik numarası adı, soyadı, ve ikametgah adresi bilgileri ile GSS tescili için mahalinizdeki SGK İl/Merkez Müdürlüğüne başvurması için yönlendiriniz!" şeklinde bir uyarı mesajı dönecektir.Sorgulama sonucunda provizyon işlemi gerçekleştirilecek olup yine takip no dönecektir, 9000 hata kodu hata olarak değerlendirilmemelidir. Uyarı mesajı olarak algılanıp saglık hizmeti alan kişiye mesajda belirtildiği üzere yönlendirme işlemi yapılmalıdır.
   
Versiyon 3.0.1
Yayınlanma Tarihi 21.05.2009
Değişen Bölümler *updateTedaviTipiOnkoloji metodu çıkarıldı. updateTedaviTipi metodu eklendi. *updateProvizyonTipi metodu eklendi. *HastaYatisOkuCevapDVO'ya yeni doğan tarih,yeni doğan çocuk sıra no ve donör TCK alanları eklendi.
   
  *HizmetOkuCevapDVO içinde HizmetDVO'ya odemeSorguDurum alanı eklendi.
  *TakipDVO'ya yeni doğan tarih ve yeni doğan çocuk sıra no alanları eklendi.
   
  Not: Hasta yatışı kapatıldıktan sonra paket işlem girilemiyordu.Eğer yatış kapatıldıktan sonra 15 gün içerisinde
  ayaktan ilk takip alınmamışsa ya da başka ayaktan üzerinden bağlı ayaktan takip alınmamışsa yani ameliyat sonrası 15
  gün kontrol muayenesi kuralını ihlal edecek bir takip alınmamışsa sistem yatışı kapatılmış yatan takibine paket işlem
  girmeye izin verecektir.
   
Versiyon 3.0
Yayınlanma Tarihi 27.03.2009
Değişen Bölümler *updateTedaviTipiOnkoloji metodu eklendi. Not : Medula V3 gerçek ortam URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde yer almaktadır.
 
Versiyon 3.0
Yayınlanma Tarihi 20.02.2009
Değişen Bölümler • TakipAra metodunun giriş ve çıkış parametrelerinin içeriği değişmiştir. • TakipDVO 'ya sevkDurumu alanı eklendi. • HastaBilgileriDVO 'ya sigortaliTuru alanı eklendi. • Tedavi Tipi alanına 16 : ESWT değeri eklendi. • HizmetOkuGirisDVO ' ya hizmetSunucuRefNolari parametresi eklenmişitir.
 
Versiyon 3.0
Yayınlanma Tarihi 02.02.2009
Değişen Bölümler * Sevk Bildir metodu eklendi. * Takip tipi alanına
   
  Y : Yoğun Bakım
  P : Hizmetin İptal Olması veya Yarım Kalması
  eklendi.
  * Tedavi Tipi alanına 15 : Plazmaferez Tedavisi değeri eklendi.
  * HastaBilgileriDVO dan sosyalGuvenlikNo, karneNo, yakinlikKodu bilgileri çıkarılmıştır.
  * HastaCıkısCevapDVO 'ya yatisBaslangicTarihi, yatisBitisTarihi alanları eklenmiştir.
  * HastaCikisIptal metodunun giriş parametresi HastaCikisIptalDVO olarak değişmiştir.
  * HastaYatışOkuCevapDVO aynı hasta basvurusuna birden fazla yatış kaydı olabilecek durumlar için güncellenmiştir.
  * FaturaGirisDVO ve FaturaCevapDVO 'ya faturaRefNo alanı eklenmiştir.
  * Takip oku metodunda TakipDVO 'ya faturaTeslimNo alanı eklenmiştir.
   
Versiyon 3.0
Yayınlanma Tarihi 26.12.2008
Değişen Bölümler Kalvuz da hatalı ve eksik bilgiler düzeltilmiştir. Düzeltilen bölümler sarı renkle gösterilmiştir.


 

Bu haber toplam 15363 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim