• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 15 °C

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Ek Kadro Dağıtım Sonuçları

Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Ek Kadro Dağıtım Sonuçları
27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Değiş:27/05/2012 tarih ve 28305 sayılı Ek 5 inci maddenin son fıkrasında; ”Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık...

EK KADRO DAĞITIMI

 

        27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Değiş:27/05/2012 tarih ve 28305 sayılı Ek 5 inci maddenin son fıkrasında; ”Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak  kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ek kadroların dağıtımına ilişkin bilgiler ilan metninde ayrıca belirtilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

   Kamu Hastaneleri Kurumunun planlamasına göre Sağlık Bakanlığı özel sağlık kuruluşlarına 2012-2013 yılı için verilecek kadro adedi 2024 olarak belirlenmiştir.

   Bu kapsamda 06.06.2012 tarihinde 33.üncü Planlama ve İstihdam Komisyonunda alınan karar ile Planlama metni ve 2012-2013 yılı içinde verilecek ek kadro dağıtım ilanı 25.06.2012 tarih ve 12238 sayılı bakanlık makam onayı ile uygun görülmüştür.26.06.2012 tarih ve 045-12573 sayılı yazı ile bakanlık internet sitesinde 27.06.2012 tarihinde ilan edileceği bildirilmiştir.

   27.06.2012 tarihli Ek kadro ilanımıza göre özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarının talepleri SKYS sistemi üzerinden kadro talepleri alınmıştır. Toplam 487 hastane ve 850 diğer sağlık kuruluşları (Tıp/dal merkezi ,poliklinik, müessese ve laboratuvar  ) ek kadro talebinde bulunmuştur.

   Ek kadro dağıtım ilanımızda belirtildiği gibi bu dönemde tercih yapan hastanelerin SKYS kayıtları esas alınarak değerlendirilmiştir.

  Özel Hastanelerin kadroları SKYS sisteminden alınmış olup ilan tarihi 28.06.2012 tarihine kadar  yapılmış olan kadro devirleri  dikkate alınarak kadroları tespit edilmiştir.

   Sağlık Hizmetleri Planlama Metninde belirtilen tablolara uygun olarak tercih yapan hastaneler 1/3 ve 2/5 , Kadro/yatak oranına göre değerlendirmeye alınmış ve 183 tane hastanenin kadro hakkı olduğu tespit edilmiştir.1/3 ve 2/5 e göre kadro hakkı olan hastanelerin başvuruları taleplerine bağlı kalınarak  tercih sıralarına göre branş branş değerlendirilmiştir.

   İlan tarihleri arasında taleplerini giremeyen özel sağlık kuruluşları Genel müdürlüğümüze müracat etmiş ve ek süre talep etmişlerdir. Bu kişilerin madur olmaması açısından 24.07.2012 tarihinde 1 günlük ek süre tanınarak talepte bulunmalarına hak tanınmıştır.

Branş değerlendirilmesi yapılırken kadro hakkı olan 183 hastanenin tercih sıraları dikkate alınmış ve öncelikle ilk 6 tercihi değerlendirilmeye alınmış ve uygun olan hastanelere ek kadro dağıtım usulü ve taloda belirtilen usüller  çerçevesinde  kadrolar verilmiştir. Özel hastanelerin kadro hakkı olanlarının 6 tercihten sonraki talepleri var ise ve kadro haklarıda var ise kalan kadrolara göre bu prensipler dikkate alınarak dağıtım yapılmıştır. Bu dönemde 183 özel hastaneye 695 kadro verilmiştir. Özel Hastanelere verilen kadrolar Tablo A de gösterilmiştir.    

Hastane tarafından talep edilerek Bakanlığımızca uygun görülen hastanelere kadrolar verilmiştir. Verilen kadro ile birlikte bu kadroların ait olduğu uzmanlık dallarındaki hiçbir kadro devredilemez.

  Ayrıca:

 1.Ek kadro dağıtımı ilan edildiği tarihe kadar SKYS kayıtlarına göre uygun olmayan ancak müdürlük ve bakanlık kayıtlarında yatak sayısı fazla olan ve bu dönemde kadro hakkı bulunan, hastanelere SKYS kayıtlarının esas alınması nedeniyle kadro verilememiştir. Tespit edilen 47 hastaneden kadro hakkı olanlara, kalan kadrolardan bu dağıtım dönemindeki prensiplere göre Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak kadrolar verilecektir. 

  2.Kadro talep süresi tamamlanmadan ve usulüne uygun olarak yatak artırım  talebinde bulunan hastanelerin ön izin projeleri uygun bulunarak diğer resmi işlemlerini tamamlayamadıkları için kadro hakkı kazanamamış hastanelerden, Resmi işlemlerini tamamlayarak yatak artırımının ruhsata ilave edileceklere, kalan kadrolardan bu dağıtım dönemindeki kadro dağıtım prensiplerine göre Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılacaktır.

DAĞITILAN KADROLARIN UZMANLIK DALI DEĞERLENDİRİLMESİ

 

UZMANLIK DALLARI

AÇIKLAMA

 

ACİL TIP

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

GENEL CERRAHİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

GÖZ HASTALIKLARI

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

İÇ HASTALIKLARI

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYO.

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

RADYODİAGNOSTİK

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

PATOLOJİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ÜROLOJİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

ÇOCUK CERRAHİSİ

Her hangi bir kısıtlamaya gidilmemiş ve tercih sırasına

göre kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Tüm talepler için hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve kadroları  2 kadroya kadar olanların  kadro talepleri karşılanmıştır.

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ

Tüm talepler için hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

NÜKLEER TIP

Tüm talepler için hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve kadro hakkı olanların talepleri karşılanmıştır.

  

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1) Hiç kadrosu olmayanlara yatak sayısı dikkate alınarak birer kadro verilmiştir.

2) KVC si olanlar için KVC merkezleri için belirlenen asgari kadroyu geçmeyen talepler karşılanmıştır.

3) asgari kadronun üzerinde olan kardiyoloji talepleri uygun bulunmamıştır

KARDİYOLOJİ

 

  

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

İkinci kadro ilavesi talepleri uygun görülmemiştir.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

NEFROLOJİ

NÖROLOJİ

 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

GASTROENTEROLOJİ

TIBBİ ONKOLOJİ

 

HEMATOLOJİ

Tüm talepler için hastanelerin yatak sayısına göre sıralama yapılmış ve her hastanenin sadece bir kadro talebi karşılanmıştır.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Kadrosu olanların ilave talepleri uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Hiç kadrosu olmayanlar ile,yenidoğan yb yatak sayısı 10 un altında olan hastanelere 1 kadro ,yenidoğan yb yatak sayısı 10 un üzerinde olan hastanelerin ise ihtiyaca göre talepleri karşılanmıştır.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Hiç kadrosu olmayanlar ile, kadın doğum için üç kadroya kadar olan kadro talepleri karşılanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 Ekler İçin Tıklayınız.

Bu haber toplam 10076 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim