• BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 12 °C

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-01.07.2016

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-01.07.2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 1 Temmuz 2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Kadro ilanlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan Öğretim Üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde görevlendirilebilir.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ARANAN ŞARTLAR

Adana Numune SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Profesör

1

Ortopedik onkoloji alanında tecrübeli olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

FTR

Doçent

1

Romatoloji yan dal ihtisası yapmış olmak. Kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda eğitim almış olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji Doçenti olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği ve kanser hücreleri hücre kültürü ile ilgili çalışmaları olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçenti olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

TAVI ve karotis stentleme işlemlerinde deneyimli olmak.

Antalya SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Elektrofizyoloji ve ASD’nin perkütan kapatılması alanlarında deneyimli olmak.

Antalya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Robotik cerrahi konusunda eğitim almış olmak.

Antalya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Endoskopik Sinus Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Antalya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Nazofarenks, pankreas ve kolorektal kanserler üzerine çalışmaları olmak.

Antalya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Meme, akciğer ve tiroid kanserleri konularında çalışmaları olmak.

Antalya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

Artroskopik diz cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Palyatif bakımda deneyimli olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Obezite ve kilo kaybı üzerine çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal uzmanı olmak. Obezite Nörofarmakolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Mitral balon valvuplastisi alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

Bilişsel Davranışçı terapi ve kişilik bozuklukları alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

Bilişsel Davranışçı terapi alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Multitravmalarla oksidatif stres ilişkisine dair çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Pediatrik Nöroşirurji alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

İleri Pediatrik Laporoskopi eğitimi almış olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolon kanseri moleküler biyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Doçent

2

Jinekolojik onkoloji konularında çalışmaları olmak..

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Atrial fibrilasyon ve çalışan kalpte By-pass konusunda deneyimli olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Aort diseksiyonlarının tedavisinde alternatif metod çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Doçent

2

Yeni antiagreganların damar tıkanıklığına etkilerine dair deneysel çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Behçet Hastalığı alanında odiyolojik çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Ön kafa kaidesi ve Larengofarengeal reflü konusunda çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Profesör

1

Artroplasti ve Spor Hekimliği alanında çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Profesör

1

El Cerrahisinde deneyimli, Ayak Cerrahisinde çalışmaları olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör

1

Ağız, Yüz, Çene Cerrahisi Anadal ve El Cerrahisi yandal uzmanı olmak.

Bursa Y. İhtisas SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Nefrotik hastalıklarla ile ilgili çalışmaları olmak.

Diyarbakır GaziYaşargil SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yrd. Doç.

4

Çocuklarda ağrı skorları üzerine çalışmaları olmak.

Diyarbakır GaziYaşargil SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Tüberküloz peritonit üzerine çalışma yapmış olmak.

Diyarbakır GaziYaşargil SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Yrd. Doç.

1

İleri düzey laparaskopik cerrahi eğitimi almış olmak.

Diyarbakır GaziYaşargil SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Boyun kitleleri histopatolojik analizi üzerine çalışmaları olmak.

Diyarbakır GaziYaşargil SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

Radyoloji uzmanı olmak.

Samsun SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

4

Laparoskopik Fıtık Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Trabzon Kanuni SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yrd.Doç.

5

Brakial blokaj ile ilgili çalışmaları olmak.

Trabzon Kanuni SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Allerji ve İmmunoloji alanında yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Trabzon Kanuni SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olmak.

Trabzon Kanuni SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

Endokrinoloji uzmanı olmak.

Trabzon Kanuni SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.

3

Çocuklarda intraskrotal patolojiler ile ilgili çalışma yapmış olmak

Kayseri SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Karaciğer ve böbrek nakli ile ilgili eğitim almış olmak.

Kayseri SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Santral Blok Teknikleri ve Pleksus Blok Uygulamalarında deneyim sahibi olmak.

Kayseri SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Doçent

2

Femoral geometri, Manyetik Rezonans Terapi ile ilgili çalışmaları olmak.

Kayseri SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Diyaliz hastalarında volüm kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Kayseri SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

2

Tıp fakültesi mezunu olmak. Patoloji uzmanı olmak.

Van SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Ağır metallerin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisini araştıran çalışmaları olmak.

Kocaeli Derince SAUM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel Kardiyolojide deneyimli ve koroner mikrodolaşımüzerine çalışmalar

yapmış olmak.

Kocaeli Derince SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Doçent

1

Minimal invaziv cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.

Kocaeli Derince SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Robotik laparoskopik radikal prostatektomi konusunda eğitim almış olmak.

Konya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Akciğer transplantasyonunda iskemi reperfüzyon injürisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Konya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Yanık tanı ve tedavisi ile ilgili eğitim almış olmak. Laparoskopik kolon cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Programı

Yrd.Doç.

5

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anesteziyoloji ve Reanimasyonuzmanı olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd.Doç.

5

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinden birinde uzman olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr.

Yrd.Doç.

5

Biyosensör konularında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Yrd.Doç.

5

Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini psikoloji alanında yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı Pr.

Yrd.Doç.

5

Tıp Fakültesi bölümü mezunu olmak. Aile hekimi uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Yrd.Doç.

3

Deneysel psikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

2

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Gıda mühendisliği bölümünde yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.

6318/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2396 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim