• BIST 118.399
  • Altın 396,675
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 25 °C
  • İzmir 24 °C

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-04.09.2019

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-04.09.2019
Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...

 

 

 

4 EYLÜL SUT DEĞİŞİKLİĞİDüzenleme Serdal Serin
serdal.serin@mlpcare.com
Değişiklik alanıEskiYeniAçıklama
SUT METİN1.7 - Provizyon işlemleri
(2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası (Ek: RG- 18/03/2014- 28945/ 1 md. Yürürlük: 01/04/2014) veya YUPASS numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,

b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.
1.7 - Provizyon işlemleri
(2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası (Ek: RG- 18/03/2014- 28945/ 1 md. Yürürlük: 01/04/2014) veya YUPASS numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,

b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün
sayısı sayısının yetersiz olması veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.
Cümledeki anlam karmaşası giderildi.
SUT METİN2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.
2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır. Aynı başlık altında yer alan 702430 kodlu Pulmoner rehabilitasyon işleminin göğüs hastalıkları uzman hekimleri, 702500 kodlu Yutkunma rehabilitasyon işleminin KBB uzman hekimleri tarafından yapılması durumunda verilen bu hizmetler hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.”
Kırmızı ile belirtilen cümle eklenmiştir.

 

 

MALZEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Liste AdıSUT Kodu Malzeme AdıEski Malzeme AdıKural Eski Tutar  Yeni Tutar Değişiklik
EK-3/HKR3010YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ (1) 3. basamak hastanelerde, en az 2 (iki) kardiyoloji uzmanının imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile Kurumca bedeli karşılanır.       6.000  Malzeme eklendi
EK-3/HKR3000ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) (1)(Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardiyoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile sadece P606150 kodlu işlem  veya 606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. 17.000  17.000  Kural değişikliği
EK-3/HKR3001TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Kardiyoloji uzmanı ile birlikte  Radyoloji  veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile sadece P605820 kodlu işlem veya 605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca  bedeli karşılanır.    13.000     13.000  Kural değişikliği
EK-3/HKR4000PERKÜTAN SOL ATRİYUM APPENDİKS KAPAMA SİSTEMİ (1) Yüksek inme riski olan (CHA2DS2VASc skoru ≥3) hastalarda aşağıdaki şartlardan en az birinin bulunması halinde açık kalp cerrahisi yapılan merkezlerde 2 (iki) kardiyoloji ve nöroloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
  a) Oral antikoagülan kullanımı esnasında majör kanama (TIMI tanımına göre)  geçiren hastalarda,
  b) Oral antikoagülan kullanımına rağmen tekrarlayan emboli geçiren hastalarda.
    10.000  Malzeme eklendi
EK-3/I STERNUM SABİTLEME MALZEMELERİKOSTA VE/VEYA STERNUM SABİTLEME/ KAPAMA MALZEMELERİ(1)  Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda üç (3) KVC uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar:
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) Obezite (VKİ≥üç(3)0) Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d)  Reoperasyon
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f)  Mediastinit
g)  Diabetik hastalarda bilateral İMA kullanımı
ğ) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
h) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
(2) Aşağıdaki malzemelerden plak ve vidalar hariç her ameliyatta en fazla 4 adet fatura edilebilir.

 
  Alan adı değişikliği
EK-3/IKV5000KLİPS/KELEPÇE            450  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5001KABLO            150  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5002KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK ( HER BOY ŞEKİLVE ÖZELLİK DAHİL )            800  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5003KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN VİDA ( HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)            100  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5004KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)         1.100  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5005KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR            800  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5006PASLANMAZ ÇELİK KABLO            150  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5007PEEK BANTLAR            450  Malzeme eklendi
EK-3/IKV5008DİĞER BANT SİSTEMLERİ            450  Malzeme eklendi
EK-3/IKV4021ENDOTEL KORUMA SOLÜSYONU (1) P604910, P604920, P604930, P604940, P604950, P604960, P604970, P604980, P604990, P605000 ve P605010 işlem kodları ile birlikte paket harici fatura edilebilecek şekilde ve aşağıda yer alan maddelerden herhangi birinin varlığı durumunda her ameliyatta en fazla 1 adet kullanılması durumunda bedeli karşılanır;
a) 45 yaş ve altı;
1) İnsülin bağımlı DM hastalar veya
2) İlaç raporuyla belgelenen en az bir adet antilipidemik ilaç kullanan veya preoperatif dönemdeki tetkiklerde LDL değeri 130 mg/dl ve üzerinde olan hastalarda
b) Diyaliz uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda,
c) Redo koroner bypass olgularında,
ç)     Periferik arter hastalığı nedeniyle anjiyografik olarak dokümante edilmiş arteriyal damar grefti kullanılamayan hastalarda kullanıldığında.
       3.350  Malzeme eklendi
EK-3/JKB1017NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜS TIRAŞ BIÇAKLARI/ BURLARI (Tek kullanımlık)SİNÜS TRAŞ BIÇAKLARI VE BURLARI (Tek kullanımlık)           567  Malzeme Adı değişikliği
EK-3/K Üİ (ÜRİNER İNKONTİNANS) TEDAVİSİ İÇİN ASKI MATERYALLERİ (PP,PVDF)     
EK-3/KKD1009RETROPUBİK PARAÜRETRAL ASKI (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden  bedeli Kurumca karşılanır.          150  Kural değişikliği
EK-3/KKD1010TRANSOBTURATOR ASKI (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.          150  Kural değişikliği
EK-3/KKD1011PREPUBİK ASKI (1) 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum ve 1 (bir) Üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden  bedeli Kurumca karşılanır.          150  Kural değişikliği
EK-3/KKD1013KADIN SLING (AYARLANABİLİR) (1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda, 2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
(1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır.
          673  Kural değişikliği
EK-3/KKD1014MİNİ SLING (1) Pelvik organ prolapsusu (POP) ve stres inkontinans tanıları konulan hastalarda,  2 (iki) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
(1) Stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır.
       1.000  Kural değişikliği
EK-3/L KADINLAR İÇİN (1) 2 (iki) Üroloji ve 1 (bir) Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.
(1) 2 (iki) üroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
  Kural değişikliği
EK-3/LUR1017MİNİ SLING (1) Stres inkontinans tanıları konulan hastalarda bedeli Kurumca karşılanır       1.000  Kural değişikliği
EK-3/MGR2011KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F DEN KÜÇÜK, 105 CM VE ÜZERİKATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI  4.5F DEN KÜÇÜK        2.240  Malzeme Adı değişikliği
EK-3/MGR2012KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F - 8F ARASI, 105 CM VE ÜZERİKATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI  4.5F- 8F ARASI        2.240  Malzeme Adı değişikliği
EK-3/MGR3000ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Radyoloji uzmanı ile birlikte  KVC  veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile (Ek: RG-14/10/2014-29145/10-d md. Yürürlük: 14/10/2014) sadece P606150 kodlu işlem veya 606150 kodlu işlem  ile birlikte fatura edilmesi halinde  bedeli Kurumca karşılanır.     17.000  Kural değişikliği
EK-3/MGR3001ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Radyoloji  uzmanı ile birlikte   Kardiyovasküler cerrahi   veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı  ile (Ek: RG-14/10/2014-29145/10-f md. Yürürlük: 14/10/2014)sadece P605820 kodlu işlem veya 605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde kurumca  bedeli karşılanır.     17.000  Kural değişikliği
EK-3/OHO1020Sepsis Adsorbsiyon Kolonu (1) 3. basamak hastanelerde anestezi, hematoloji ve enfeksiyon uzmanlarının onayı halinde ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen;
   a) Kanıtlanmış bakteriyel enfeksiyon olması,
   b) SOFA skoru >2 olması,
   c) Klinik olarak hipovoleminin olmadığı durumda OAB >65 mmHg olması için vazopresor desteği                 gerektirmesi,
   ç) Kan laktat düzeyi > 2 mmol/L olması, 
   d) Septik şok klinik tablosu gelişmiş olması,
şartlarını birlikte taşıyan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
  Kural değişikliği
EK-3/S KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK VE VİDALAR 1) Üç ve/veya daha fazla kostanın iki veya daha fazla noktadan kırıldığı olgularda en fazla 6 (altı) adet olmak üzere,
(2) İki ve/veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda Kurumca bedeli karşılanır.
  Kural değişikliği
EK-3/S STERNUM SABİTLEME MALZEMELERİ (1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda üç (3) Göğüs cerrahisi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar:
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) (Değişik:RG- 26/11/2016- 29900/ 32 md. Yürürlük: 26/11/2016) Obezite (VKİ≥üç(3)0)  Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d) Reoperasyon gereken durumlar
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f) Mediastenit
g) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
ğ) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
  Kural değişikliği
EK-3/SGHC1050KOSTA VE/VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN PLAK ( HER BOY ŞEKİL ÖZELLİK DAHİL )           800   Kaldırıldı
EK-3/SGHC1060KOSTA VE/VEYA STERNUM KIRIĞI İÇİN VİDA ( HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)           100   Kaldırıldı
EK-3/SGHC1070               KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)        1.100   Kaldırıldı
EK-3/SGHC1080                     KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR           800   Kaldırıldı
EK-3/SGHC1090PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELER STERİL           450    
EK-3/S  KOSTA VE/VEYA STERNUM SABİTLEME/KAPAMA MALZEMELERİ (1) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda 3 (üç ) göğüs cerrahisi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden vidalar hariç her ameliyatta en fazla 4 (dört ) adet fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
Endikasyonlar;
a) KOAH (FEV1 <%80,  FEV 1/FVC <%70)
b) (Obezite (VKİ≥otuz(30))
c)  İleri yaş (≥80 yaş)
ç) Son dönem böbrek yetmezliği / hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar
d) Reoperasyon gereken durumlar
e) Postoperatif erken dönem reeksplorasyon sırasında
f) Mediastenit
g) İlgili uzmandan osteoporoz tanılı rapor almış hastalar
ğ) Neoadjuvan tedavi almış hastalar
h) Postoperatif sternumda dehisens gelişen hastalarda
(2) Aşağıdaki endikasyonlardan en az birinin sağlandığı durumlarda vidalar hariç her ameliyatta en fazla 6 (altı) adet fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a) Üç veya daha fazla kostanın deplase kırıklarında,
b) Travma sonucu gelişen göğüs stabilizasyonunu bozan sternum fraktüründe,
c) İki veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda,
ç) Konjenital göğüs duvarı deformite rekonstrüksiyon ameliyatlarında.
  Malzeme eklendi
EK-3/S TİTANYUM/ NİTİNOL MALZEMELER (TÜM PARÇALARI)    Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2000KLİPS/KELEPÇE            450  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2001KABLO            150  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2002KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)            800  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2003KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN VİDA (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)            100  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2004KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)         1.100  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2005KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR            800  Malzeme eklendi
EK-3/S DİĞER               Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2006PASLANMAZ ÇELİK KABLO            150  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2007PEEK BANTLAR            450  Malzeme eklendi
EK-3/SGHC2008DİĞER BANT SİSTEMLERİ            450  Malzeme eklendi
EK-3/S BRONKOSKOPİK HACİM KÜÇÜLTÜCÜ MALZEMELER (1) Üçüncü basamak hastanelerde, Göğüs hastalıkları ve/veya Göğüs cerrahisi uzmanlarından 3(üç) hekim tarafından oluşturulmuş konsey kararı ile bedeli Kurumca karşılanır.

(1) Üçüncü basamak hastanelerde, göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi uzmanlarından oluşturulan sağlık kurulu raporu ile pulmoner rehabilitasyon programını tamamlamış olduğu belgelenmiş, amfizemi ön planda ileri evre (GOLD III, IV) KOAH hastalarında bedeli Kurumca karşılanır.
  Kural değişikliği
EK-3/SGHC2008ENDOBRONŞİYAL VALF, METAL, TEK YÖNLÜ (1) Üçüncü basamak hastanelerde, Göğüs hastalıkları ve/veya Göğüs cerrahisi uzmanlarından 3(üç) hekim tarafından oluşturulmuş konsey kararı ile
(2) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli Kurumca karşılanır.


(1) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin varlığı halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 a) FEV1 %20-%45
 b) Rezidüel volüm ≥ %175 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 c) TLC >%100 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 ç) Loblar arası fissür komplet, hedef lob büllöz olacak
       7.008  Kural değişikliği
EK-3/SGHC1740ENDOBRONŞİYAL YAY (COİL), METAL, SARMAL  (1) Bir seansta en fazla bronkoskopi raporunda belirtilen segment sayısı kadarının bedeli aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin varlığı halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 a) FEV1 %20-%45
 b) Rezidüel volüm ≥ %175 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
 c) TLC >%100 (Pletismografi ile ölçülmüş değer)
       2.400  Kural değişikliği

 

Malzeme KoduSUT Kodu Yeni Fiyat  Eski Fiyat FarkFiyat Değişimi
EK-3/IKV1361              1.500             10.000  -8.500-85%
EK-3/F-1AP2860                  603                   575  295%
EK-3/F-1AP2880                  603                   575  295%
EK-3/F-1AP2950                  603                   575  295%
EK-3/F-1AP3380                  595                   566  285%
EK-3/F-1AP3590              1.116               1.063  535%
EK-3/F-1AP3670              1.323               1.260  635%
EK-3/F-1AP3750              1.116               1.063  535%
EK-3/F-1AP3840              2.414               2.299  1155%
EK-3AOR4825              3.675               3.500  1755%
EK-3AOR4826              3.675               3.500  1755%
EK-3/E-2KN1081              3.465               3.300  1655%
EK-3/F-1AP2810              1.661               1.582  795%
EK-3/F-1AP2820              1.661               1.582  795%
EK-3/F-1AP2830              1.918               1.827  915%
EK-3/F-1AP2840              1.827               1.740  875%
EK-3/F-1AP2850              1.827               1.740  875%
EK-3/F-1AP2870                  724                   690  345%
EK-3/F-1AP2890                  724                   690  345%
EK-3/F-1AP2900              1.543               1.470  735%
EK-3/F-1AP2910              1.543               1.470  735%
EK-3/F-1AP2920              1.781               1.696  855%
EK-3/F-1AP2930              1.697               1.616  815%
EK-3/F-1AP2940              1.697               1.616  815%
EK-3/F-1AP2960              2.085               1.986  995%
EK-3/F-1AP2970              3.276               3.120  1565%
EK-3/F-1AP2980              2.978               2.836  1425%
EK-3/F-1AP2990              2.835               2.700  1355%
EK-3/F-1AP3000              2.835               2.700  1355%
EK-3/F-1AP3010                  456                   434  225%
EK-3/F-1AP3020              2.639               2.514  1265%
EK-3/F-1AP3030              2.400               2.286  1145%
EK-3/F-1AP3040              2.160               2.057  1035%
EK-3/F-1AP3050              2.160               2.057  1035%
EK-3/F-1AP3090              3.017               2.874  1445%
EK-3/F-1AP3390                  798                   760  385%
EK-3/F-1AP3400                     69                      66  35%
EK-3/F-1AP3410                     69                      66  35%
EK-3/F-1AP3420              2.052               1.954  985%
EK-3/F-1AP3430              1.865               1.777  895%
EK-3/F-1AP3440              1.683               1.603  805%
EK-3/F-1AP3450              1.773               1.688  845%
EK-3/F-1AP3460              2.052               1.954  985%
EK-3/F-1AP3470              1.865               1.777  895%
EK-3/F-1AP3480              1.683               1.603  805%
EK-3/F-1AP3490              1.773               1.688  845%
EK-3/F-1AP3550                  643                   613  315%
EK-3/F-1AP3560                     67                      64  35%
EK-3/F-1AP3570              1.421               1.354  685%
EK-3/F-1AP3580              1.293               1.231  625%
EK-3/F-1AP3600              1.175               1.119  565%
EK-3/F-1AP3610              1.950               1.857  935%
EK-3/F-1AP3620              1.773               1.688  845%
EK-3/F-1AP3630              1.531               1.458  735%
EK-3/F-1AP3640              1.612               1.535  775%
EK-3/F-1AP3650              1.685               1.605  805%
EK-3/F-1AP3660              1.531               1.458  735%
EK-3/F-1AP3680              1.393               1.326  665%
EK-3/F-1AP3690              1.872               1.783  895%
EK-3/F-1AP3700              1.702               1.621  815%
EK-3/F-1AP3710              1.469               1.399  705%
EK-3/F-1AP3720              1.547               1.473  745%
EK-3/F-1AP3730              1.421               1.354  685%
EK-3/F-1AP3740              1.293               1.231  625%
EK-3/F-1AP3760              1.175               1.119  565%
EK-3/F-1AP3770                  103                      98  55%
EK-3/F-1AP3780                  103                      98  55%
EK-3/F-1AP3790              1.920               1.829  915%
EK-3/F-1AP3800              1.823               1.737  875%
EK-3/F-1AP3810              2.921               2.782  1395%
EK-3/F-1AP3820              2.655               2.529  1265%
EK-3/F-1AP3830              2.293               2.184  1095%
EK-3/F-1AP3850              3.718               3.541  1775%
EK-3/F-1AP3860              3.380               3.219  1615%
EK-3/F-1AP3870              2.919               2.780  1395%
EK-3/F-1AP3880              3.072               2.926  1465%
EK-3/F-1AP4320              6.584               6.270  3145%
EK-3/F-1AP4330              6.803               6.479  3245%
EK-3/F-1AP4340              6.584               6.270  3145%
EK-3/F-1AP4350              6.803               6.479  3245%
EK-3/F-1AP4360              1.898               1.808  905%
EK-3/F-1AP4370                  459                   437  225%
EK-3/F-1AP4380              1.898               1.808  905%
EK-3/F-1AP4390              1.898               1.808  905%
EK-3/F-1AP4400              2.392               2.278  1145%
EK-3/F-1AP4410              2.502               2.383  1195%
EK-3/F-1AP4420              2.392               2.278  1145%
EK-3/F-1AP4430              2.502               2.383  1195%
EK-3/F-1AP4440              6.647               6.331  3175%
EK-3/F-1AP4450              6.757               6.435  3225%
EK-3/F-1AP4460              6.647               6.331  3175%
EK-3/F-1AP4470              6.757               6.435  3225%
EK-3/F-3TR2300              1.890               1.800  905%
EK-3/HKR1005              8.715               8.300  4155%
EK-3/HKR1010              9.765               9.300  4655%
EK-3/HKR2029              1.701               1.620  815%
EK-3/HKR2030              1.701               1.620  815%
EK-3/IKV1118              3.884               3.699  1855%
EK-3/IKV1121              5.880               5.600  2805%
EK-3/IKV1242              1.701               1.620  815%
EK-3/IKV1243              1.701               1.620  815%
EK-3/IKV2022              4.368               4.160  2085%
EK-3/IKV2023              4.368               4.160  2085%
EK-3/IKV2024              4.368               4.160  2085%
EK-3/IKV2025              4.368               4.160  2085%
EK-3/JKB1035            37.196             35.425  1.7715%
EK-3/MGR1042              4.368               4.160  2085%
EK-3/MGR1043              4.368               4.160  2085%
EK-3/MGR1044              4.368               4.160  2085%
EK-3/MGR1045              4.368               4.160  2085%
EK-3/MGR1046                  357                   340  175%
EK-3/MGR1292              1.701               1.620  815%
EK-3/MGR1293              1.701               1.620  815%
EK-3/N-1AG2260              1.654               1.575  795%
EK-3/N-1AG2270              1.985               1.890  955%
EK-3/N-1AG2530              1.044                   994  505%
EK-3/N-1AG2550              1.323               1.260  635%
EK-3/N-1AG2610              3.234               3.080  1545%
EK-3/N-1AG2640              4.961               4.725  2365%
EK-3/N-1AG2650              3.969               3.780  1895%
EK-3/N-1AG2660              8.673               8.260  4135%
EK-3/N-1AG2690              4.300               4.095  2055%
EK-3/N-1AG2870                  725                   690  355%
EK-3/F-3TR2250              3.975               3.750  2256%
EK-3/F-3TR2260              4.770               4.500  2706%
EK-3/F-3TR2270              4.346               4.100  2466%
EK-3/F-3TR2280              7.155               6.750  4056%
EK-3/F-3TR2290              2.120               2.000  1206%
EK-3/F-3TR2310            13.674             12.900  7746%
EK-3/F-3TR2320            12.402             11.700  7026%
EK-3/F-3TR2330            10.335               9.750  5856%
EK-3/F-3TR2340            11.342             10.700  6426%
EK-3/F-3TR2350            10.335               9.750  5856%
EK-3/F-3TR2360            13.674             12.900  7746%
EK-3/F-3TR2370            12.402             11.700  7026%
EK-3/F-3TR2380            11.342             10.700  6426%
EK-3/F-3TR2390              8.745               8.250  4956%
EK-3/F-3TR2400            10.335               9.750  5856%
EK-3/F-3TR2410              9.540               9.000  5406%
EK-3/F-3TR2470                  636                   600  366%
EK-3/F-3TR2480              7.844               7.400  4446%
EK-3/F-3TR2490              7.155               6.750  4056%
EK-3/F-3TR2500            16.960             16.000  9606%
EK-3/F-3TR2510              3.975               3.750  2256%
EK-3/F-3TR2520              4.770               4.500  2706%
EK-3/F-3TR2530              4.346               4.100  2466%
EK-3/F-3TR2540              9.116               8.600  5166%
EK-3/F-3TR2550              8.268               7.800  4686%
EK-3/F-3TR2560              7.526               7.100  4266%
EK-3/F-3TR2570              4.770               4.500  2706%
EK-3/F-3TR2580              5.565               5.250  3156%
EK-3/F-3TR2590              3.975               3.750  2256%
EK-3/F-3TR2600              4.770               4.500  2706%
EK-3/F-3TR2610              4.346               4.100  2466%
EK-3/F-3TR2620                  636                   600  366%
EK-3/F-3TR2630              4.770               4.500  2706%
EK-3/F-3TR2640              4.240               4.000  2406%
EK-3/F-3TR2650              7.950               7.500  4506%
EK-3/F-3TR2660              7.420               7.000  4206%
EK-3/F-3TR2670              6.678               6.300  3786%
EK-3/F-3TR2680              5.088               4.800  2886%
EK-3/F-3TR2690              5.936               5.600  3366%
EK-3/F-3TR2700              7.155               6.750  4056%
EK-3/F-3TR2710              5.565               5.250  3156%
EK-3/F-3TR2720              6.360               6.000  3606%
EK-3/F-3TR2730              7.950               7.500  4506%
EK-3/F-3TR2740              6.360               6.000  3606%
EK-3/F-3TR2750              7.155               6.750  4056%
EK-3/F-3TR2760                  159                   150  96%
EK-3/F-3TR2770              7.950               7.500  4506%
EK-3/F-3TR2780              7.420               7.000  4206%
EK-3/F-3TR2790              9.540               9.000  5406%
EK-3/F-3TR2800              8.480               8.000  4806%
EK-3/F-3TR2810              5.035               4.750  2856%
EK-3/F-3TR2820              4.240               4.000  2406%
EK-3/F-3TR2830              1.081               1.020  616%
EK-3/F-3TR1930              3.200               3.000  2007%
EK-3/F-3TR1920              2.675               2.500  1757%
EK-3/F-3TR1940              2.943               2.750  1937%
EK-3/F-3TR2420              1.605               1.500  1057%
EK-3/F-3TR2430              1.605               1.500  1057%
EK-3/F-3TR2440              1.338               1.250  887%
EK-3/F-3TR2450              3.210               3.000  2107%
EK-3/F-3TR2460              2.782               2.600  1827%
EK-3/F-3TR1950              2.700               2.500  2008%
EK-3/F-3TR1960              3.240               3.000  2408%
EK-3/F-3TR1970              2.970               2.750  2208%
EK-3/F-1AP3060              1.035                   941  9410%
EK-3/F-1AP3080                  804                   731  7310%
EK-3/F-1AP3290                  674                   613  6110%
EK-3/F-1AP3310              1.128               1.025  10310%
EK-3/F-1AP3330              1.128               1.025  10310%
EK-3/F-1AP3350              1.128               1.025  10310%
EK-3/F-1AP3530                  757                   688  6910%
EK-3/F-1AP3540                  757                   688  6910%
EK-3/HKR1068                     97                      88  910%
EK-3/HKR1084                     84                      76  810%
EK-3/HKR1085                     84                      76  810%
EK-3/HKR1154                  916                   833  8310%
EK-3/HKR1157                  806                   733  7310%
EK-3/HKR1181              5.581               5.074  50710%
EK-3/HKR2027                  752                   684  6810%
EK-3/IKV1161                  916                   833  8310%
EK-3/IKV1164                  806                   733  7310%
EK-3/IKV1240                  752                   684  6810%
EK-3/IKV1296                     97                      88  910%
EK-3/IKV1342              5.581               5.074  50710%
EK-3/MGR1079                     97                      88  910%
EK-3/MGR1129                  916                   833  8310%
EK-3/MGR1132                  806                   733  7310%
EK-3/MGR1290                  752                   684  6810%
EK-3/N-1AG2310              2.017               1.834  18310%
EK-3/N-1AG2360              3.758               3.416  34210%
EK-3/N-1AG2410              6.245               5.677  56810%
EK-3/N-1AG2420              1.294               1.176  11810%
EK-3/N-1AG2590              2.279               2.072  20710%
EK-3/N-1AG2600              2.834               2.576  25810%
EK-3/OHO1000              1.574               1.431  14310%
EK-3/OHO1003              5.227               4.752  47510%
EK-3/PNF1026                     13                      12  110%
EK-3/PNF1032                     10                      10  110%
EK-3/PNF1033                     10                      10  110%
EK-3/HKR4002                  440                   400  4010%
EK-3/E-2KN1074              4.840               4.400  44010%
EK-3/E-2KN1075                  385                   350  3510%
EK-3/E-2KN1079              1.078                   980  9810%
EK-3/E-2KN1080              1.210               1.100  11010%
EK-3/F-1AP3070              1.724               1.568  15710%
EK-3/F-1AP3100              2.107               1.915  19210%
EK-3/F-1AP3300                     70                      64  610%
EK-3/F-1AP3320                  789                   717  7210%
EK-3/F-1AP3340                  789                   717  7210%
EK-3/F-1AP3360                  789                   717  7210%
EK-3/F-1AP3370                     87                      79  810%
EK-3/F-1AP3500                  345                   314  3110%
EK-3/F-1AP3510                  299                   272  2710%
EK-3/F-1AP3520                  345                   314  3110%
EK-3/F-3TR1000            18.425             16.750  1.67510%
EK-3/F-3TR1010            16.775             15.250  1.52510%
EK-3/F-3TR1020            15.235             13.850  1.38510%
EK-3/F-3TR1030            23.100             21.000  2.10010%
EK-3/F-3TR1040            20.900             19.000  1.90010%
EK-3/F-3TR1050            19.140             17.400  1.74010%
EK-3/F-3TR1060            22.990             20.900  2.09010%
EK-3/F-3TR1070            20.790             18.900  1.89010%
EK-3/F-3TR1080            18.975             17.250  1.72510%
EK-3/F-3TR1090            24.750             22.500  2.25010%
EK-3/F-3TR1100            22.880             20.800  2.08010%
EK-3/F-3TR1110            20.790             18.900  1.89010%
EK-3/F-3TR1120            24.530             22.300  2.23010%
EK-3/F-3TR1130            22.770             20.700  2.07010%
EK-3/F-3TR1140            20.680             18.800  1.88010%
EK-3/F-3TR1150            22.330             20.300  2.03010%
EK-3/F-3TR1160            20.240             18.400  1.84010%
EK-3/F-3TR1170            18.425             16.750  1.67510%
EK-3/F-3TR1180            13.970             12.700  1.27010%
EK-3/F-3TR1190            12.650             11.500  1.15010%
EK-3/F-3TR1200            11.550             10.500  1.05010%
EK-3/F-3TR1210            10.450               9.500  95010%
EK-3/F-3TR1220              9.460               8.600  86010%
EK-3/F-3TR1230              8.635               7.850  78510%
EK-3/F-3TR1240              2.640               2.400  24010%
EK-3/F-3TR1250              2.310               2.100  21010%
EK-3/F-3TR1260              4.400               4.000  40010%
EK-3/F-3TR1270              3.850               3.500  35010%
EK-3/F-3TR1280              2.530               2.300  23010%
EK-3/F-3TR1290              2.200               2.000  20010%
EK-3/F-3TR1300              4.290               3.900  39010%
EK-3/F-3TR1310              3.740               3.400  34010%
EK-3/F-3TR1320            19.360             17.600  1.76010%
EK-3/F-3TR1330            17.600             16.000  1.60010%
EK-3/F-3TR1340            16.060             14.600  1.46010%
EK-3/F-3TR1350            23.320             21.200  2.12010%
EK-3/F-3TR1360            21.560             19.600  1.96010%
EK-3/F-3TR1370            19.910             18.100  1.81010%
EK-3/F-3TR1380            23.100             21.000  2.10010%
EK-3/F-3TR1390            21.340             19.400  1.94010%
EK-3/F-3TR1400            19.800             18.000  1.80010%
EK-3/F-3TR1410            14.080             12.800  1.28010%
EK-3/F-3TR1420            12.870             11.700  1.17010%
EK-3/F-3TR1430            11.660             10.600  1.06010%
EK-3/F-3TR1440            13.970             12.700  1.27010%
EK-3/F-3TR1450            12.650             11.500  1.15010%
EK-3/F-3TR1460            11.550             10.500  1.05010%
EK-3/F-3TR1470              9.460               8.600  86010%
EK-3/F-3TR1480              8.580               7.800  78010%
EK-3/F-3TR1490              7.810               7.100  71010%
EK-3/F-3TR1500            10.670               9.700  97010%
EK-3/F-3TR1510              9.680               8.800  88010%
EK-3/F-3TR1520              8.800               8.000  80010%
EK-3/F-3TR1530            10.450               9.500  95010%
EK-3/F-3TR1540              9.460               8.600  86010%
EK-3/F-3TR1550              8.580               7.800  78010%
EK-3/F-3TR1560              6.600               6.000  60010%
EK-3/F-3TR1570              6.325               5.750  57510%
EK-3/F-3TR1580              4.950               4.500  45010%
EK-3/F-3TR1590            10.120               9.200  92010%
EK-3/F-3TR1600            24.200             22.000  2.20010%
EK-3/F-3TR1610            22.000             20.000  2.00010%
EK-3/F-3TR1620            19.910             18.100  1.81010%
EK-3/F-3TR1630              1.430               1.300  13010%
EK-3/F-3TR1640              1.980               1.800  18010%
EK-3/F-3TR1650              1.430               1.300  13010%
EK-3/F-3TR1660              7.040               6.400  64010%
EK-3/F-3TR1670              6.380               5.800  58010%
EK-3/F-3TR1680              4.950               4.500  45010%
EK-3/F-3TR1690              4.510               4.100  41010%
EK-3/F-3TR1700              7.040               6.400  64010%
EK-3/F-3TR1710              6.380               5.800  58010%
EK-3/F-3TR1720              4.950               4.500  45010%
EK-3/F-3TR1730              4.510               4.100  41010%
EK-3/F-3TR1740              9.900               9.000  90010%
EK-3/F-3TR1750              9.020               8.200  82010%
EK-3/F-3TR1760              7.150               6.500  65010%
EK-3/F-3TR1770              6.600               6.000  60010%
EK-3/F-3TR1780              2.200               2.000  20010%
EK-3/F-3TR1790              1.870               1.700  17010%
EK-3/F-3TR1800              1.650               1.500  15010%
EK-3/F-3TR1810              2.200               2.000  20010%
EK-3/F-3TR1820              1.870               1.700  17010%
EK-3/F-3TR1830              1.650               1.500  15010%
EK-3/F-3TR1840              3.850               3.500  35010%
EK-3/F-3TR1850              3.300               3.000  30010%
EK-3/F-3TR1860              2.750               2.500  25010%
EK-3/F-3TR1870              2.200               2.000  20010%
EK-3/F-3TR1880              2.750               2.500  25010%
EK-3/F-3TR1890              2.200               2.000  20010%
EK-3/F-3TR1900              3.300               3.000  30010%
EK-3/F-3TR1910              2.750               2.500  25010%
EK-3/F-3TR1980              6.600               6.000  60010%
EK-3/F-3TR1990              7.150               6.500  65010%
EK-3/F-3TR2000              6.875               6.250  62510%
EK-3/F-3TR2010            14.850             13.500  1.35010%
EK-3/F-3TR2020              5.500               5.000  50010%
EK-3/F-3TR2030            22.220             20.200  2.02010%
EK-3/F-3TR2040            20.625             18.750  1.87510%
EK-3/F-3TR2050            23.100             21.000  2.10010%
EK-3/F-3TR2060            21.450             19.500  1.95010%
EK-3/F-3TR2070                  550                   500  5010%
EK-3/F-3TR2080            15.290             13.900  1.39010%
EK-3/F-3TR2090            13.970             12.700  1.27010%
EK-3/F-3TR2100            11.550             10.500  1.05010%
EK-3/F-3TR2110            12.650             11.500  1.15010%
EK-3/F-3TR2120              3.960               3.600  36010%
EK-3/F-3TR2130              3.300               3.000  30010%
EK-3/F-3TR2140              3.630               3.300  33010%
EK-3/F-3TR2150            16.830             15.300  1.53010%
EK-3/F-3TR2160            15.290             13.900  1.39010%
EK-3/F-3TR2170            13.970             12.700  1.27010%
EK-3/F-3TR2180              1.122               1.020  10210%
EK-3/F-3TR2190              7.920               7.200  72010%
EK-3/F-3TR2200              7.260               6.600  66010%
EK-3/F-3TR2210              6.600               6.000  60010%
EK-3/F-3TR2220            11.550             10.500  1.05010%
EK-3/F-3TR2230            13.970             12.700  1.27010%
EK-3/F-3TR2240            12.650             11.500  1.15010%
EK-3/F-3TR2245            27.500             25.000  2.50010%
EK-3/F-3TR2246            29.370             26.700  2.67010%
EK-3/F-3TR2247            31.240             28.400  2.84010%
EK-3/GGZ1019                  248                   225  2310%
EK-3/GGZ1020                     13                      12  110%
EK-3/GGZ1021                     33                      30  310%
EK-3/GGZ1022                     33                      30  310%
EK-3/GGZ1023                  580                   527  5310%
EK-3/GGZ1024                  440                   400  4010%
EK-3/GGZ1025                  545                   495  5010%
EK-3/GGZ1026                     55                      50  510%
EK-3/GGZ1027                  248                   225  2310%
EK-3/GGZ1028                  447                   406  4110%
EK-3/GGZ1030                  977                   888  8910%
EK-3/HKR1023              2.200               2.000  20010%
EK-3/HKR1025                  880                   800  8010%
EK-3/HKR1026                  413                   375  3810%
EK-3/HKR1027                  413                   375  3810%
EK-3/HKR1028                  880                   800  8010%
EK-3/HKR1031                  770                   700  7010%
EK-3/HKR1032                  880                   800  8010%
EK-3/HKR1033                  220                   200  2010%
EK-3/HKR1034              1.100               1.000  10010%
EK-3/HKR1035                  330                   300  3010%
EK-3/HKR1036                  770                   700  7010%
EK-3/HKR1037                  550                   500  5010%
EK-3/HKR1038              2.420               2.200  22010%
EK-3/HKR1044              3.850               3.500  35010%
EK-3/HKR1063                     17                      15  210%
EK-3/HKR1064                     17                      15  210%
EK-3/HKR1065                     66                      60  610%
EK-3/HKR1066                  110                   100  1010%
EK-3/HKR1067                     77                      70  710%
EK-3/HKR1069                  110                   100  1010%
EK-3/HKR1070                  132                   120  1210%
EK-3/HKR1071                     83                      75  810%
EK-3/HKR1072                     98                      89  910%
EK-3/HKR1073                  110                   100  1010%
EK-3/HKR1074                  132                   120  1210%
EK-3/HKR1086                  138                   125  1310%
EK-3/HKR1087                  138                   125  1310%
EK-3/HKR1088                  204                   185  1910%
EK-3/HKR1089                  204                   185  1910%
EK-3/HKR1090                  132                   120  1210%
EK-3/HKR1091                  204                   185  1910%
EK-3/HKR1118              1.650               1.500  15010%
EK-3/HKR1119                  550                   500  5010%
EK-3/HKR1126                  770                   700  7010%
EK-3/HKR1155                  997                   906  9110%
EK-3/HKR1156                  821                   746  7510%
EK-3/HKR1158              1.045                   950  9510%
EK-3/HKR1159              2.365               2.150  21510%
EK-3/HKR1160            13.200             12.000  1.20010%
EK-3/HKR1162                  935                   850  8510%
EK-3/HKR1163                  935                   850  8510%
EK-3/HKR1164              2.750               2.500  25010%
EK-3/HKR1165              2.530               2.300  23010%
EK-3/HKR1166              1.925               1.750  17510%
EK-3/HKR1173                  712                   647  6510%<