• BIST 4.827,04
  • Altın 1070.8
  • Dolar 18.6277
  • Euro 19.5766
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 5 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 8 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-10.12.2021

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-10.12.2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10 Aralık 2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31685

TEBLİĞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Hemodiyaliz tedavisi süresince, “Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen tetkikler ve bu tetkiklerin tekrarı, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler, gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkikler, seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti fiyata dâhil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.4 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“2.4.4.Ö - İntraoperatif Nöronavigasyon İşlemi

(1) “İntraoperatif nöronavigasyon” işlem bedeli SUT eki EK-2/C listesinde yer alan P614981 kodu üzerinden ve SUTun 2.2.2.B numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kurallar uygulanmaksızın faturalandırılacak olup; SUT eki “İntraoperatif Nöronavigasyon İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi (EK-2/D-5)”nde yer alan işlemler ile birlikte uygulanması ve işlemin beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan ““Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış protez ve ortez merkezlerinden temin edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Listede yer alan “530586” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Listede yer alan “614980” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Listede yer alan “614980” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

614981

İntraoperatif nöronavigasyon

 

9.960,78

ç) Listede yer alan “802891” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

802892

Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi, ven, tek lezyon

Varis işlemleri bu koddan faturalandırılmaz. 700860, P700860, 802800, 80290 ile birlikte faturalandırılmaz. Fibrinolitik ilaç ayrıca faturalandırılır. Aynı seansta en fazla iki adet faturalandırılır.

1.972,49

802893

Perkütan Farmakomekanik Tromboliz/Trombektomi, Pulmoner Arter, tek lezyon

700740, P700740,700760, P700760,700780, P700780, 700860, P700860, 802800, 802890 ile birlikte faturalandırılmaz. Fibrinolitik ilaç ayrıca faturalandırılır. Aynı seansta en fazla iki adet faturalandırılır.

2.385,61

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P614980” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “P614980” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

P614981

İntraoperatif nöronavigasyon

 

A3

9.960,78

MADDE 6- Aynı Tebliğin EK-2’sine Ek-l’de yer alan ““İntraoperatif Nöronavigasyon” İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi (EK-2/D-5)” eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede “Yara Bakım Ürünleri” başlığı altında yer alan SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OR4531

KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

17,00

OR4532

KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

13,00

 

OR4535

GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA)

100-224 cm2

 

26,00

 

OR4537

HİDROKOLLOÎD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

9,00

OR4538

HİDROKOLLOİD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

7,00

OR4539

HİDROKOLLOİD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

6,00

 

OR4541

ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

17,00

OR4542

ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

13,00

 

OR4544

GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

28,00

 

OR4546

GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

17,00

 

OR4547

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2

 

47,00

OR4548

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 100-224 cm2

 

39,00

OR4549

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

 

29,00

OR4551

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

19,00

 

OR4558

HİDROFÎBER YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

 

17.00

OR4559

HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

14,00

 

OR4564

GÜMÜŞLÜ HİDROFÎBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

30,00

 

OR4565

NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 0-224 cm2

 

61,00

 

OR4567

NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

39,00

 

OR4569

PARAFİN TÜL KAPAMALAR (KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ- SÜLFADİAZİN/ İYOT/ GÜMÜŞ İÇEREN PARAFİN TÜL KAPAMALAR DAHİL)

 

2,00

 

OR4571

BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, TEK TABAKALI

 

1,00

OR4572

BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, İKİ TABAKALI

 

1,00

 

 

OR4576

KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

8,00

OR4577

KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

6,00

OR4578

KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

3,00

 

b) Listede yer alan “OR6070” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/G)” nde yer alan “GZ1028” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)” nde yer alan “KR2009” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

KR2009

KATETER, İNTRAV ASKÜLER GÖRÜNTÜLEME, KORONER

(1) Sol ana koroner lezyonlarının değerlendirilmesinde, restenoz değerlendirilmesinde, bifurkasyon/ trifurkasyon darlıklarının değerlendirilmesinde veya stent trombozu değerlendirilmesinde kullanılması ve epikrizde en az 2 (iki) kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde bedeli karşılanır.

1430,00

 

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L)” nde yer alan “UR 1001”, “UR1002”, “UR1003” ve “UR1004” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci maddelerinin (a) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddelere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Diabetes Mellitusta,”

“d) Vasküler kaynaklı tüm erektil disfonksiyonda,”

MADDE 11- Aynı Tebliğ eki “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/0)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Listede yer alan “H01000” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci maddesinde yer alan “Aferez komisyonunun (Sağlık Bakanlığı içerisinde)” ibaresi “Sağlık Bakanlığı Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonunun” şeklinde değiştirilmiştir.

Listede yer alan “H01002”, “HO1003”, “HO1004”, “H01005”, “HO1006”, “H01007”, “HO1008”, “HO1009”, “HOl 010”, “HO1016”, “LIO1017”, “HO1018” ve “HO1019” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hematoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile bedeli karşılanır.”

c) Listede yer alan “HO1011” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gastroenteroloji ve hematoloji uzmanlarının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile bedeli karşılanır.”

ç) Listede yer alan “HO1012”, “HO1013”, “HO1014” ve “HOl 015” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lipid elektroforezi ile tespit edilen Ailesel Hiperlipidemi vakalarında diyet ve maksimum kombine oral antihiperlipidemik tedaviye cevap vermeyen vakalarda hematoloji uzmanı ile birlikte endokrinoloji veya kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile bedeli karşılanır.”

MADDE 12- Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” Ek-2 ’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Tebliğin;

7 nci maddesinin (a) bendi 28/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

4 üncü maddesinin (ç) bendi ve 9 uncu maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri, 5 inci ve 6 ncı maddeleri yayımı tarihinden 10 iş günü sonra, ç) 12 nci maddesinde düzenlenen ekli listede “fiyat değişiklik tarihi”, “listeye giriş tarihi”, “listeden çıkış tarihi”

bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, diğer ilaçlar yayımı tarihinde,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin aslı için tıklayınız

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 64828 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim