• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 19 °C

SUT -Varolan hastalığı dışında yeni bir hastalığa yakalananlar yandı

SUT -Varolan hastalığı dışında yeni bir hastalığa yakalananlar yandı
Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar bundan böyle hasta raporlu olsa dahi en fazla 1 aylık doza kadar ödenecek. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için Sağlık Uygulama Tebliği'nde ...

Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar bundan böyle hasta raporlu olsa dahi en fazla 1 aylık doza kadar ödenecek. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınacak. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüberküloz, astım, çölyak, zeka geriliği, şizofreni, kronik viral hepatitler, kalp yetmezliği ve yara iyileşmesinin geciktiği gibi durumlarda yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılması halinde yapılan işlem, Kurumca karşılanacak. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi puanı esas alınarak Kurumca ödenecek.
Ancak bazı istisnai işlemlerin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına yüzde 50 ilave edilerek Kuruma fatura edilecek.

-FİZİK TEDAVİ "AYAKTAN TEDAVİ UYGULAMASI" KAPSAMINDA FATURALANDIRILACAK-

Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları "ayaktan tedavide ödeme" uygulaması kapsamında faturalandırılacak.

-EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELLERİ HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ İLE FATURALANDIRILACAK-

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmeti bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi esas alınarak faturalandırılacak.
Hastaya kullanılan her türlü tıbbi malzemenin sağlık hizmeti sunucusu tarafından temini zorunlu olacak. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere tıbbi malzeme ile sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaçların bedelleri ilaveten faturalandırılabilecek. Reçete edilmesi halinde ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-9 Listesinde yer alıyorsa "tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme" yöntemi ile EK-9 Listesinde yer almıyorsa, "hizmet başına ödeme" yöntemi ile fatura edilecek. Ancak, EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9 Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-8 Listesinden de fatura edilebilecek. Üçüncü basamak sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA Sisteminde belirtecekler.

-SAĞLIK KURULUŞU "ACİL" KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMİ "ACİL" DİYE FATURALANDIRIRSA, HASTANIN KATILIM PAYI DA ONLARDAN ALINACAK-


Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yayımlanan Başbakanlık genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda yürütecekler. Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri "Yeşil alan muayenesi" adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanacak. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT'te yer alan ilgili hükümler uygulanacak.
Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmeyecek ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilecek.

-HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ BEDELLERİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK-

Hiperbarik oksijen tedavisi ( HBO) bedelleri, bünyesinde hiperbarik oksijen tedavi merkezi bulunan Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunda veya "Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında faaliyet sürdüren Kurumla sözleşmeli özel merkezlerde yapılması halinde SGK tarafından karşılanacak.
HBO tedavisine raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde başlanması gerekiyor. Tedaviye başladıktan sonra tedavinin yapıldığı merkezin uzman hekiminin onayı ile tedaviye bir defada kesintisiz en fazla yedi gün ara verilebilecek. Tedaviye yedi günden daha uzun süre kesintisiz ara verilmesi halinde maksimum seans sayısı dikkate alınarak yeni rapor düzenlenecek.
Bir hasta için günde en fazla bir seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanacak. Ancak ani işitme kaybı ve acil hastalarda, tedavinin başladığı gün dahil en fazla yedi gün boyunca günde birden fazla seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanacak.

-RADYO CERRAHİ YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERDE ÜCRET BEDELİNİN KARŞILANMASINDA ŞARTLAR AĞIRLAŞTIRILDI-

Yeni Tebliğ kapsamında, SGK tarafından radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için; cyberknife tedavisinde radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu, gammaknife tedavisinde en az 2 beyin cerrahi ve en az bir radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekecek.

-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BEDELLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN RAPOR İSTENECEK-

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin Kurumca faturalandırılabilmesi için sağlık raporunun düzenlenmesi gerekiyor.
Söz konusu işlemde tedavi bedelinin karşılanması için 30 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince; 31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurumu sağlık kurulunca, 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.
Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanacak.
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanacak. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilecek.
Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri "hizmet başına ödeme yöntemi" ile faturalandırıldığında Kurumca karşılanacak.

-BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANAN YATARAK UYGULANAN FİZİK TEDAVİLERİ BİR YIL İÇİNDE 60 SEANSI GEÇEMEYECEK-

Bedeli SGK tarafından karşılanan yatarak uygulanan fizik ve rehabilitasyon tedavilerinde özel sağlık hizmet sunucularınca yapılan tedaviler bir yıl içerisinde 60 seansı geçemeyecek.

Uygulamalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerin gözetiminde yapılacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları 60 dakika olarak kabul edilecek.

-ESWT İŞLEMİ DİĞER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İŞLEMLERİ İLE BİRLİKTE FATURALANDIRILAMAYACAK-

Ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) tedavisi için gereken uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile spor hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek.
ESWT tedavisi, sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilit ve kalsifik tendinit tanılarında uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanacak.
Bir hasta için bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan ESWT işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanacak. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilecek.
ESWT işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamayacak.
Öte yandan, robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması için gereken sağlık kurulu raporu, üçüncü basamak sağlık kurumlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin katıldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecek.
Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamayacak. Bir hasta için bir yılda en fazla 30 seans uygulanabilecek. Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla 15 hasta faturalandırılabilecek.

-SPOR HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA BİR YILDA AYNI BÖLGEDEN TOPLAM 30 SEANSA KADAR İŞLEMİN BEDELİ KURUMCA KARŞILANACAK-

Resmi sağlık kurumlarında görevli; spor hekimlerince sunulan spor hekimliği uygulamalarının bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için bu hekimler tarafından, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince sunulan tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanabilmesi için bu uzman hekimler tarafından sağlık raporu düzenlenmesi gerekecek. Düzenlenecek raporda uygulanacak tedavi ve tedavi süresi belirtilecek.
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ait bedeller Kurumca karşılanacak. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilecek.

-KEMOTERAPİ İLAÇLARININ HASTAYA KULLANILAN MİKTAR KADARI FATURA EDİLEBİLECEK-

Beş iş günü sonra yürürlüğe alınacak madde kapsamında robotik kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilmesi mümkün olacak. Uygulamanın esasları Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak.

-HASTANIN TEDAVİSİNDE İLK DEFA REÇETE EDİLECEK İLAÇLAR EN FAZLA 1 AYLIK DOZA KADAR ÖDENECEK-

Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar hasta raporlu olsa dahi en fazla 1 aylık doza kadar ödenecek. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınacak. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilecek.Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3031 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim