• BIST 107.352
  • Altın 172,835
  • Dolar 4,0612
  • Euro 4,9557
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 30 °C

Teşhisle ilişkili gruplar uygulamasına geçiş

Teşhisle ilişkili gruplar uygulamasına geçiş
01 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda ödenecektir.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.06/804-99/ 46549                               26/11/2010
Konu : Teşhisle İlişkili Gruplar Uygulamasına Geçiş- 260 Hastane
 
………………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı hastanelerin sundukları sağlık hizmetlerinin bedeli halihazırda Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan işlem ücretleri çerçevesinde MEDULA’ya gönderilen (Yeşilkartlı hastalar dahil) fatura bedelleri esas alınarak ödenmektedir.
 
 Bakanlığımızca sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin özelliğine ve ağırlığına göre gruplandırılması suretiyle hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir ödeme yapılması amacıyla son yıllarda sağlık hizmeti bedellerinin ödeme yöntemine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda son aşamaya gelinmiş olup sağlık hizmeti bedelleri Bakanlığımız hastanelerine geliştirilen yeni ödeme modeli çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 
Sağlık hizmeti bedellerinin yeni ödeme modeli olarak Bakanlığımızca yatan hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak ise Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme ilişkin Bakanlığımızca web tabanlı “TİG Klinik Veri programı” geliştirilerek bu programın kullanımına ve sisteme girilecek verilere ilişkin klinik kodlama eğitimi verilmiştir.
 
01 Kasım 2010 tarihinden itibaren, pilot uygulamaya alınan 50 hastaneye ilaveten, Ekli listedeki 260 hastanenin 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda ödenecektir.
 
Sağlık hizmeti bedellerinin TİG ve BBaG doğrultusunda ödenecek olması sebebiyle listede yer alan Bakanlığımız hastanelerinin 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren TİG ve BBaG verilerini “TİG Klinik Veri Programı”na düzenli ve eksiksiz şekilde girmek suretiyle web üzerinden göndermeleri büyük önem arz etmektedir. Kurumlarımızın hastalara sundukları sağlık hizmetinin bedellerinin TİG Klinik Veri programında yer alan verilere göre planlanacak olması sebebiyle, TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na eksik olarak girilmesi halinde, kurumlarımız gerçek sağlık hizmeti bedellerini tam olarak alamama durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle kurumlarımızın sundukları sağlık hizmetinin karşılığı olan bedeli tam olarak alabilmeleri için, başka bir deyişle alacaklarını düşük miktarda almamaları bakımından kurum yöneticileri tarafından konuya azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla Ekli listede yer alan hastanelerin; TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na girişi ile ilgili eksikliklerini tamamlayarak düzenli ve tam olarak veri girişinin yapılmasının sağlanması ve 01 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedellerinin Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda planlanarak ödeneceğinin dikkate alınması ve ekteki TİG uygulamasına ilişkin esaslara uyulması hususlarında;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
Dr. Hasan GÜLER
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
 
EKLER:
1-260 Hastane Listesi
2-TİG Uygulamasına İlişkin Esaslar
 
DAĞITIM:
81 İL VALİLİĞİ
(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 
EK- 2: TİG Uygulamasına İlişkin Esaslar
İlgili hastanelerin 01 Aralık2010 tarihi saat 00.00’dan başlayarak taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan tüm hastalara ilişkin verilerini “TİG Klinik Veri Programı” aracılığıyla Bakanlık sunucusuna göndermeleri gerekmektedir. 01 Aralık 2010 tarihi öncesinde taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan hastalara ait herhangi bir veri girişi kesinlikle yapılmayacaktır.
Kodlamacılar sadece 01 Aralık tarihinden itibaren taburcu olan ve ayaktan sağlık hizmeti alan hasta dosyalarındaki verileri sisteme gireceklerdir. Kodlama odasında eski dosya bulunmadığı ve 01 Aralık 2010 tarihi öncesi döneme ilişkin veri girilmediği hususu hastane TİG yöneticileri tarafından tutanak altına alınacak olup, bu hususun takip ve gözetim yükümlülüğü hastane TİG yöneticilerince yerine getirilecektir.
Ayaktan sağlık hizmeti alan hasta sayılarını branş bazında “TİG klinik veri programı üzerindeki BBaG modülüne haftalık olarak gireceklerdir. İlgili zaman aralıkları BBaG modülünden takip edilecek olup bu konuda gerekli takip ve kontrollerin yapılması Başhekimlerin sorumluluğu altındadır.
01 Aralık tarihinden itibaren taburcu olan hastalara ilişkin protokol numarası ve taburcu tarihi içeren aylık listeler yapılacaktır. TİG sorumlu yöneticileri tarafından sisteme şifre ile erişilerek web arayüzünden dönem sonunda tüm girilmiş hasta listelerinin çıktısı alınacaktır. Bu verilerin TİG’e gönderilmiş olduğu hususu bir tutanak altına alınarak dosyalanacaktır. Aynı şekilde TİG sorumlu yöneticisi tarafından ayaktan sağlık hizmeti alan hastalara ilişkin sisteme girilmiş BBaG sayılarının da web arayüzünden çıktısı alınarak tutanak altına alınıp dosyalanacaktır.
Bakanlığımızca “TİG Klinik Veri Programı” kullanıcı şifreleri güvenlik amacıyla iki ayda bir değiştirilecektir. Bakanlığımızca şifre verilen personelin kurumdan ayrılması halinde Baştabiplik tarafından Bakanlığımıza bilgi verilerek en kısa sürede şifrenin iptali sağlanacaktır.
TİG yöneticilerine daha sonraki tarihlerde kendi hastane verilerini görebilmeleri amacıyla şifre verilecek olup, şifrenin ne zaman ve nasıl verileceği hususu www.tig.saglik.gov.tr sayfasından bilahare duyurulacaktır.
 

 

EK-1: 260 Hastane Liste

Sıra

Hastane Adı

1

Adana Çukurova Devlet Hastanesi

2

Adana Devlet Hastanesi

3

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

4

Adana Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

5

Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

6

Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi

7

Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi

8

Adıyaman Devlet Hastanesi

9

Adıyaman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

10

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

11

Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi

12

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

13

Ağrı Devlet Hastanesi

14

Ağrı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

15

Aksaray Devlet Hastanesi

16

Aksaray Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi

17

Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

18

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi

19

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

20

Ankara Atatürk Göğüs Has Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

21

Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Ve Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

23

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

24

Ankara Dr.S.Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ Ve Has.Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

26

Ankara Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi

27

Ankara Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

28

Ankara Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29

Ankara Fizik Tedavi Ve Reh. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

31

Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

32

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

33

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

34

Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

35

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36

Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

37

Ankara Ulus Devlet Hastanesi

38

Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi

39

Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

40

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

41

Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

42

Ardahan Devlet Hastanesi

43

Artvin Devlet Hastanesi

44

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

45

Aydın Devlet Hastanesi

46

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

47

Balıkesir Devlet Hastanesi

48

Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi

49

Bartın Devlet Hastanesi

50

Bartın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

51

Batman Bölge Devlet Hastanesi

52

Batman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

53

Bayburt Devlet Hastanesi

54

Bilecik Devlet Hastanesi

55

Bingöl Devlet Hastanesi

56

Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

57

Bitlis Devlet Hastanesi

58

Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

59

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

60

Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

61

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

62

Burdur Devlet Hastanesi

63

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

64

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

65

Bursa Devlet Hastanesi

66

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi

67

Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

68

Bursa Prof Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi

69

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi

70

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

71

Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi

72

Çanakkale Devlet Hastanesi

73

Çankırı Devlet Hastanesi

74

Çorum Devlet Hastanesi

75

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi

76

Denizli Devlet Hastanesi

77

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi

78

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

79

Diyarbakır Devlet Hastanesi

80

Diyarbakır Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

81

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

82

Edirne Devlet Hastanesi

83

Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

84

Elazığ Harput Devlet Hastanesi

85

Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

86

Erzincan Devlet Hastanesi

87

Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

88

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi

89

Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

90

Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi

91

Eskişehir Devlet Hastanesi

92

Eskişehir Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

93

Eskişehir Yunus Emre DH

94

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi

95

Gaziantep 75.Yıl Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi

96

Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi

97

Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi

98

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi

99

Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi

100

Giresun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi

101

Giresun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

102

Giresun Prof Dr. Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

103

Gümüşhane Devlet Hastanesi

104

Hakkari Devlet Hastanesi

105

Hatay Antakya Devlet Hastanesi

106

Hatay Doğum Ve Çocuk Bakımevi

107

Iğdır Devlet Hastanesi

108

Isparta Devlet Hastanesi

109

Isparta Gülkent Devlet Hastanesi

110

Isparta Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

111

İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

112

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

113

İstanbul Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

114

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ Ve Sinir Has Eğitim Ve Arş. Hastanesi

115

İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi

116

İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi

117

İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi

118

İstanbul Deri Tenasül Hastalıkları Hastanesi

119

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EĞITIM ARAŞTIRMAH

120

İstanbul Dr.S.Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

121

İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

122

İstanbul Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

123

İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

124

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi

125

İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi

126

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

127

İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

128

İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

129

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

130

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

131

İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

132

İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi

133

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

134

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

135

İstanbul Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

136

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

137

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

138

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Has Eğitim Ve Araş. Hastanesi

139

İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

140

İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi

141

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

142

İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

143

İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

144

İstanbul Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

145

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

146

İstanbul Şişli Devlet Hastanesi

147

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

148

İstanbul Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi

149

İstanbul Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

150

İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

151

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

152

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi

153

İstanbul Yakacık Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

154

İstanbul Yedikule Göğüs Has Ve Cer.Eğitim Ve Arş Hastanesi

155

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

156

İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

157

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

158

İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

159

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

160

İzmir Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

161

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

162

İzmir Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

163

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

164

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

165

İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

166

İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi

167

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

168

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi

169

Kahramanmaraş Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

170

Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi

171

Karabük Devlet Hastanesi

172

Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi

173

Karaman Devlet Hastanesi

174

Kars Devlet Hastanesi

175

Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

176

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

177

Kastamonu Şerife Bacı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

178

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

179

Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

180

Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi

181

Kırıkkale Devlet Hastanesi

182

Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

183

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

184

Kırklareli Devlet Hastanesi

185

Kırşehir Devlet Hastanesi

186

Kilis Devlet Hastanesi

187

Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi

188

Kocaeli Devlet Hastanesi

189

Kocaeli İzmit Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

190

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi

191

Konya Dr.Faruk Sükan Doğum Ve Çocuk Bakımevi

192

Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

193

Konya Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

194

Kütahya Devlet Hastanesi

195

Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi

196

Kütahya Yoncalı Hidroterapi Ve Fizik Tedavi Hastanesi

197

Malatya Devlet Hastanesi

198

Manisa Devlet Hastanesi

199

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

200

Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

201

Mardin Devlet Hastanesi

202

Mardin Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

203

Mersin Devlet Hastanesi

204

Mersin Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

205

Mersin Toros Devlet Hastanesi

206

Muğla Devlet Hastanesi

207

Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

208

Muş Devlet Hastanesi

209

Muş Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

210

Nevşehir Dr. İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi

211

Niğde Devlet Hastanesi

212

Niğde Dr.Doğan Baran Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

213

Ordu Boztepe Devlet Hastanesi

214

Ordu Devlet Hastanesi

215

Ordu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

216

Osmaniye Devlet Hastanesi

217

Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi

218

Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

219

Sakarya Doğum Ve Çocuk Bakımevi

220

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

221

Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi

222

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

223

Samsun Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

224

Samsun Gazi Devlet Hastanesi

225

Samsun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi

226

Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

227

Samsun Mehmet Aydın Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

228

Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

229

Siirt Devlet Hastanesi

230

Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

231

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

232

Sivas Devlet Hastanesi

233

Sivas Numune Hastanesi

234

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

235

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

236

Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

237

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi

238

Şırnak Devlet Hastanesi

239

Tekirdağ Çorlu DH

240

Tekirdağ Devlet Hastanesi

241

Tokat Devlet Hastanesi

242

Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

243

Trabzon Ahi Evren Göğüs,Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

244

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

245

Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

246

Trabzon Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

247

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

248

Tunceli Devlet Hastanesi

249

Uşak Devlet Hastanesi

250

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

251

Van İpekyolu Devlet Hastanesi

252

Van Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

253

Van Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

254

Yalova Devlet Hastanesi

255

Yozgat Bozok Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

256

Yozgat Devlet Hastanesi

257

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

258

Zonguldak Devlet Hastanesi

259

Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

260

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

 Duyurunun aslı için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 20626 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim