• BIST 107.401
  • Altın 174,263
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 25 °C

TKHK, SUT Değişikliği İle İlgili Durum Analizi

TKHK, SUT Değişikliği İle İlgili Durum Analizi
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 30.08.2014 tarihinde yapılan SUT değişikliği ile ilgili durum analizi yayımlandı.
MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?
1

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri: Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ilave ücret alınabilir

Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. Cümle anlaşılır hale getirilmiştir.
2 Yurt dışında görevlendirme halinde sağlanacak sağlık hizmetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde, geçici ya da sürekli görevle bu ülkede bulunanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz. (Görevlendirmelerde) KKTC'de sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde sözleşmesizler tarafından verilen sağlık hizmetleri acil haller hariç SGK tarafından karşılanmayacağı eklenmiştir.
3 Yurt dışında bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmetleri Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına ödenen en yüksek tutarı geçmemek üzere Kurumca karşılanır. Bu ülkede Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz. Bu fıkra kapsamında olan kişilere ayrıca yol ve gündelik gideri ödenmez. (Turistik) KKTC'de alınan sağlık hizmetleri için en yüksek yurt içinde ödenen bedelin ödeneceği, yol ve gündelik bedel ödenmeyeceği eklenmiştir.
4 Yurt dışı tedavi sağlık kurulu raporu: Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince veya Kurumca yetkilendirilen ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulan hastanelerce teyit edilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.  Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır. Yurt dışı tedavi raporlarını düzenleyecek hastanelere İstanbul Şişli Hamidiye Etfal EAH ve İzmir Yenişehir EAH eklenmiştir.  
5 Yol ve gündelik gideri ortak hükümleri: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere mücavir alan içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez. “mücavir alanı” ibaresi “yerleşim yeri” olarak değiştirilmiştir. “mücavir alanı” ibaresi “yerleşim yeri” olarak değiştirilmiştir.
6 Tıbbi malzeme temin esasları, Tanım ve genel hükümler: Ancak, SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.   “SUT eki EK-3/C listelerinde yer alan nihai ısmarlama cihazların” olarak değiştirilmiştir. TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacak tıbbı cihazların kapsamı genişletilmiştir.
7 a) 

Yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi
a) Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında;
(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara %12 işletme gideri ilave edilir.

(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel  ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca karşılanır.

 Bu fiyatlara Kurum bilgi işlem sistemi tarafından %12 işletme gideri ilave edilir.
(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fiyatının üzerine Kurum bilgi işlem sistemi tarafından % 15 işletme gideri, % 1 Hazine kesintisi, % 1 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bedelleri Kurumca karşılanır.
İşletme giderinin Kurum bilgi işlem sistemi tarafından ilave edileceği açıklanmıştır.
Kesintilerin meblağı açıklanmış ayrıca daha önce eklenen KDV tutarı çıkarılmıştır.
 
7 b)  Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; Başlıktan Kamu ihale Kanunu'na tabi olmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ibaresi çıkarılmış, başka madde olarak eklenmiştir (3.2.1.C )
7 c)  Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; Kurum bilgi işlem sistemi tarafından KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır. Cümle yeni eklenmiş ve KİK'na tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca yasal kesinti ilave edilemeyeceği belirtilmiştir.
7 ç)  Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; maddesinin ikinci fıkrası:  3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın bulunamaması halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır), KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir. “KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.” ibaresi “ ve Kurum bilgi işlem sistemi tarafından KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır.” olarak değiştirilmiştir. KİK'na tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme ödemelerine KDV' nin yanında Hazine kesintisi, SHÇEK kesintilerinin ilave edilemeyeceği düzenlenmiştir.
7 d)  Yeni 3.2.1.C – Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;
(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Kurum bilgi işlem sistemine girilen KDV oranında bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi olarak değerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın bulunamaması halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır) ve Kurum bilgi işlem sistemine girilen KDV oranında bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır.”
Özel sağlık hizmet sunuclarının temin ettiği tıbbi malzemeler ile ilgili açıklamalar 3.2.1.B maddesinden ayrılarak yeni madde olarak eklenmiştir.
8 TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” te belirtilen ruhsatlandırma süreci tamamlanana kadar; ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmış olan firmalara ait insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) bedelleri Kurumca karşılanır. İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmektedir.” Allogreft ödemelerinde "MEDULA Allogreft Ürün Onay" ekranında tamamlanmış olma şartı getirilmiştir.  sadece TİTCK tarafından onaylı ürünlerin ödenmesi hükmü çıkartılmıştır. 
TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları onaylanmış olan firmaların onaylı bulunan ürün grupları dışında yer alan ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak bu kapsamda bulunan ürünler için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu” nun oluşturulmuş olması gerekmektedir. İnsan dokusu kaynaklı ürünler (allogreftler) için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu” nun oluşturulmuş olması gerekmektedir.” MEDULA Allogreft Ürün Onay" ekranının oluşturlması sonrasında sadece TİTCK tarafından onaylı ürünlerin ödenmesi hükmü çıkartılmıştır. 
Eşik sistemi ile çalışan, sürekli glikoz monitörizasyonu yapan, uyarı yeteneği olan insülin infüzyon pompası   Kapalı loop mikro infüzyon pompası ödemeden çıkarılmıştır.

Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.

Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.

Madde yeniden düzenlenmiştir. Raylı sistem modülasyon sağlayan tek planlı eksternal fiksatörler, Kıkırdak hücre kültürleri için 3. basamak kısıtlması kaldırılmış, Rijid olabilen intramedüler elastik çiviler, Hücresiz Menisküs İmplantları, Uzatma yapabilen intramedüler çiviler motorlu/manyetik isimli malzemeler için 3. Basamak kısıtlaması getirilmiştir.Bilgisayar destekli /Uzaysal eksternal fiksatörler, Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar, Sentetik menisküs implantları, Hücresiz Kıkırdak Matriksleri için Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartı kaldırılmış, 3. basamak kısıtlaması getirilmiştir. Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler, , interkalar segmentler ve artrodezaparatları isimli malzemeler için  Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartı getirilmiştir.
 
 Sentetik menisküs implantları Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması şartıyla, 45 yaş altında, subtotal menisektomisonrası en az 1 (bir) yıl geçmesine rağmen konvansiyonel tedavi yöntemleri ile ağrısı azalmayan vakalarda bedelleri Kurumca karşılanır.” Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartı kaldırılmıştır.
Absorbe olabilir omuz balon spacer Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması şartıyla, tamir edilemeyen tam kat Rotator cuff yırtıklarında kullanıldığının sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde ve cerrahi olarak yerleştirilen başka bir tıbbi malzeme kullanılmaması kaydıyla, işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.” Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartı kaldırılmıştır.  İşlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanılması halinde bedeli karşılanacaktır.
Hücresiz Kıkırdak Matriksleri Yeni madde   Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.
Hücresiz Menisküs İmplantları Yeni madde  Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.
Bağ/Tendon Güçlendirici İmplantlar Yeni madde  Kendinden Sütursuz Transosseöz Sistemi, işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.

Transosseöz Sistemi Sütür Taşıyıcı, işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.
Biyoçözünür Kompresyon/ Antibiyotikli/ Antibiyotiksiz İnternal Fiksasyon Vidaları     Yeni madde  Kanüllü Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/ Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon Vidası, işlem başına en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca karşılanır.
 Kanülsüz Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/ Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon Vidası, işlem başına en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca karşılanır.”
9 Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini  4.1.5 numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır Bazı hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilmesine yönelik hüküm kaldırılmıştır. 
10 Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept,ustekinumab, tofacitinib ve tosilizumab kullanım ilkeleri Tofacitinib başlığa eklenmiştir.  tofacitinib etken maddesinin kullanım ilkeleri tanımlanmıştır.
Tosilizumab kullanum kurallarına biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye ediciantiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olma zorunluluğu getirilmiştir.
11 Botulismus toksini Tip A kullanım ilkeleri Kullanım ilkesine iki yeni madde eklenmiştir.  Sıkışma tipi üriner inkontinans, sıkışma ve sık idrar semptomları olan aşırı aktif mesane endikasyonunda, Kronik dönemde (spinal şok sonrası dönem) subservikal omurilik hasarı veya multıple skleroza bağlı nörojenik detrusor aşırı aktivitesi olan hastalarda kullanım ilkesi tanımlanmıştır.
12 Enteral beslenme ürünleri  Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz. Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmayacağı belirtilmiştir. sağlık raporunun süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.Malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecek durumlar erişkin ve çocuk olarak ayrılmıştır.
 Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri için kullanım koşulu tanımlanmıştır.
13 Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg)   Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP ibaresine parantaz içinde  Primer İmmun Trombositopeni ibaresi eklenmiştir.  ITP ibaresinin  Primer İmmun Trombositopeni olduğu belirtilmiştir. 
14 Özel düzenleme yapılan ilaçlar

Azasitidin için gerekli sağlık kurulu rapor süresi 4 aydan 6 aya çıkarılmıştır. Yanıt değerlendirilmesi için süre 4 ay yerine 6 ay olarak değiştirilmiştir. Blast oranı İlk değerine göre %50 ve daha fazla azalan hastalarda tedaviye devam süresi 3 ay yerine 2 siklus olarak belirlenmiştir.
Setuksimab etken maddeli ilaç özel düzenleme olan ilaçlar arasından çıkarılmıştır.

Azasitidin ve decitabiniçin birlikte belirlenen reçete edilme kuralları ayrılmıştır.
  Jinekolojik malignite tedavisinde kadın doğum uzman hekimince bu madde kapsamındaki ilaçlar reçete edilebiliyordu.  4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçların jinekolojik malignite tedavisinde  kullanım koşulunda ilgili maddelerinde tanımlı uzman hekimlerin yanı sıra kadın doğum uzman hekimleri bulunmalıdır. 
15 Klopidogrel (kombinasyonları dahil);    asetil salisilik asit kullanamama zorunluluğu kaldırılmıştır.
Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban    Sağlık kurulu raporunda 1 olan kardiyoloji hekim şartı 3 olarak belirlenmiştir.
16 Orlistat kullanım ilkeleri    Sadece resmi sağlık hizmet sunucularında yazılma zorunluluğu kaldırılmıştır.
17  Lipozomal amfoterisin-B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-’nin parenteral formları,kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, posakonazol veya ıtrakonazol (infüzyon      Oral formda reçeteleme koşulu değişmiştir.  Bu ilaçların oral formları için uzman hekim raporu sonrasında enfeksiyon hastalıkları uzman hekiminin onay şartı değiştirilerek, Enfeksiyon hastalıkları uzman hekimince düzenlenecek rapor sonrası tüm hekimlerce reçete edilebilir şeklinde düzenlenmiştir.
18 Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri, Afaktör    Kullanım endikasyonlarına konjenital koagülasyon bozukluğu eklenmiştir.
 Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini yetersizliği, karaciğer yetmezliği gibi) oluşan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koşulu ile tüm uzman hekimlerce bir günlük dozda verilebileceği İdame tedavi, prospektüsünde belirtilen doz şemasına uygun olarak yalnızca hematoloji uzman hekimlerince reçetelenebilceği eklenmiştir.
19 Anti Rh kullanım ilkeleri    “(ITP)” ibaresi “(ITP/Primerİmmun Trombositopeni olarak değiştirilmiştir.
20 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri    Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin devam tedavisinde sadce endokrinoloji uzman hekimi reçete edebilirken, endokrinoloji uzman hekiminin düzenlediği rapora dayanarak iç hastalıkları uzmanıda reçete edebilecektir. 
21 Kişilerin acil durumlarda sözleşmesiz eczanelerden temin ettikleri ilaç bedelinin ödenmesi  Madde eklenmiştir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eczanelerden temin edilen ilaç bedellerinin kişilere ödeneceği belirtilmiştir. 
22 Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi   5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “mücavir alan” ibaresi “Yerleşim yeri” olarak değiştirilmiştir.
23 EK-2/B LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   EKLİ ÇALIŞMA SAYFASINDA
24 EK-2/C LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   EKLİ ÇALIŞMA SAYFASINDA
25 “İntraoperatif Nöromonitorizasyon” İşleminin Ayrıca Faturalanabileceği İşlemler Listesi (EK-2D-4) P615.970/615970 - Torakal disk eksizyonu P615.970/615970 -“Torakal disk eksizyonu/interbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral, direkt lateral)” İşlem adı değiştirilmiştir.
26 Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) Listesi Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) Listesi”nde
* 400.011 kodlu HEMOSTATİK ETKEN İÇEREN TAMPON (100 cm2'den küçük)
( 5cc )  75,00 TL,
* 400.012 kodlu HEMOSTATİK ETKEN İÇEREN TAMPON (100 cm2'den küçük)
( 3 cc ) 45,00 TL olarak fiyat belirlenmiş
Fiyat belirlenmiş.
27 “Eksternal Alt ve Üst Ekstremite Gövde Protez Ortezler” adlı EK-3/C-2 listesi * OP1341-GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON Yeni malzeme eklenmiştir.
28 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1) Listesi
a) (2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için gerekli olan malzemelere ait SUT kodları 2 (iki) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir:                               
1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470, 102.475,102.480,
102.485,102.490,102.495,
102.500                                       2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515, 102.520,102.525,
102.530,102.535
b)  Yeni
c) 103.075-MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLİAK VİDASI - 8.750TL    
a) “(2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için gerekli olan malzemeler ve SUT kodları 3 (üç) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir:

1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470, 102.475,102.480,
102.485,102.490, 102.495,102.500

2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515,102.520,
102.525,102.530,102.535

3- KİFOPLASTİ KİT-3 RF KONTROLLÜ: (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik Keskisi), Kilitleme Dağıtım Kanülü, Kemik Çimentosu Aktivasyon Aparatı, Kemik Çimentosu ve Kemik Çimentosu Karıştırıcıları)”
b) 103.103 -OMURGA TÜMÖRÜ RADYOFREKANS ABLASYON ve RESTORASYON KİTİ (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik Keskisi), RF Ablasyon Aleti)
c) 103.075-MİNİMAL İNVAZİV SAKROİLİAK VİDASI - 1.500TL
a) Kifoplasti kit'leri değiştirilmiştir.
b) Yeni malzeme eklenmiştir.
c) Fiyatı düşürülmüştür.
29

“Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi
a) “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA / RADYOFREKANS” başlığı

b) “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi

a) “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA” olarak değiştirilmiştir.
b) Aşağıdaki malzemeler listeden çıkarılmıştır.
- KN1090 TC ELEKTROD KILAVUZ TÜPÜ
(RF İÇİN)
- KN1091 MİKROMAKROELEKTROD
(RF İÇİN)
- KN1092 MAKROELEKTROD (RF İÇİN)
- KN1093 MİKRO KAYIT ELEKTROD
(RF İÇİN)
- KN1094 MİKRO STİMÜLASYON ELEKTROD (RF İÇİN)
- KN1096 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ
(50 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
- KN1097 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (100 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
- KN1098 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (150 MM UZUNLUK, 0.7-0.9 MM ÇAP)
- KN1099 AĞRI ELEKTROD KANÜLÜ (50-150 MM UZUNLUK, 0.9 MM ÜSTÜ ÇAP)
- KN1100 TC KORDOTOMİ KANÜLÜ (ELEKTROD İÇİN)
- KN1101 TC RİZOTOMİ-TRİGEMİNUS KANÜLÜ (ELEKTROD İÇİN)
- KN1102 ENJEKSİYON KANÜLÜ
- KN1103 ENJEKSİYON ELEKTRODU
- KN1107 TRANSKUTANÖZ STİMULASYON ELEKTRODU
- KN1109 HOOKED WİRE ELEKTROD
- KN1120 KRANİAL SİNİR KİTİ
- KN1121 FAZ REVERSİYON SET 
- KN1174 EPİDURAL SPİNAL ELECTRODLAR
a) Başlık değiştirilmiştir.
b) Bazı malzemeler listeden çıkarılmıştır.
30 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F1) Listesinde fiyatları bulunmamaktadır. • AP1430 KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOLU) CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ 1.200,00
• AP1450 KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA 1.300,00
• AP1460 KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) CoCr/TİTANYUM KAPLAMALI - KUMLAMA 1.250,00
• AP1480 KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) ÇİFT HAREKETLİ ASETABULAR KOMPONENT (ÇİMENTOSUZ) CoCr/TİTANYUM KUMLAMA 1.250,00
• AP2180 KALÇA PRİMER / REVİZYON  FEMORAL STEM / MODÜLER BAŞ/BOYUNLU BAŞ/BOYUN ALTERNATİFLERİ (YÜKSEK OFFSETLİ/DÜŞÜK OFFSETLİ/ANTEVERSIYON/ RETROVERSIYON/ VB.) TÜM MATERYALLER TÜM KAPLAMALAR 1.893,00
Malzemelere fiyat belirlenmiştir.
31  “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H) Listesi *“KR1153” SUT kodlu STENT, AORT KOARKTASYONU (KAPLI, KAPSIZ) tıbbi malzemenin fiyatı 2.250,00 TL “KR1153” SUT kodlu STENT, AORT KOARKTASYONU(KAPLI, KAPSIZ) tıbbi malzemenin fiyatı 3.280,00 TL olmuştur. Fiyatı değiştirilmiştir.
32 “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/ Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F)  düzenlemeler yapılmıştır.
a) "11. Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron"
a) 11 numaralı madde değiştirilmiştir.
“11. Palonosetron HCL (her bir kemoterapi uygulamasında 7 gün için 1 flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron”
Her kür için bir flakon iken; her bir kemoterapi uygulamasında 7 gün için 1 flakon olarak açıklama değiştirilmiştir.
  b) 27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda;  son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu,  kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.) b)  27 numaralı madde değiştirilmiştir.
"27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa’ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde alınan solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)”
İlk defa ilaç kullanacak hastalarda;  son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründeki ibare;  İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde alınan solunum yolu kültüründe olarak değiştirilmiştir.
  c) 49. Omalizumab (12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik astımlı ve vücut  ağırlığı 20-150 kg  olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı, kedi köpek tüyü, hamamböceği ve mold sporları gibi en az bir prenial alerjene duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) (Değişik:RG- 04/05/2013- 28637 / 41-c md. Yürürlük: 11/05/2013)    Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml olduğu belirlenen durumlarda, alerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzman hekimlerinden en az ikisinin yer aldığı  16 hafta süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda tedaviden cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl süreli yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek yine  bu hekimlerce reçetelenir.) c) 49 numaralı maddesi değiştirilmiştir.
49. Omalizumab

a) 12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı, kedi köpek tüyü, hamamböceği ve mold sporları gibi en az bir prenial alerjene duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) serum Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml olduğu belirlenen durumlarda, alerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzman hekimlerinden en az ikisinin yer aldığı 16 hafta süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda tedaviden cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl süreli yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek yine  bu hekimlerce reçetelenir.

b) Kronik İdiyopatik Ürtiker hastalarından daha önce en az 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi almış ancak yanıt alınamamış olan hastalarda, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde dermatoloji ve/veya alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanır. Rapor süresi 3 ayı geçemez. İlk 3 aylık omalizumab ile tedavi süresi sonunda yanıt alındığının raporda belirtilmesi koşuluyla hekim tarafından uygun görülen zaman dilimi sonrasında ikinci 3 aylık tedavi verilebilir. Tedavi süresi 6 aya tamamlanarak tedavi sonlandırılır. 6. aydan sonra nüks olan hastalarda bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın aynı koşullarda tedavi tekrarlanabilir. Reçeteler dermatoloji veya alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerince düzenlenir.”
(b) fıkrası yeni eklenmiş
  Yeni ç)  59, 60 ve 61 numaralı maddeler  eklenmiştir.
“59. İdebenon; yalnızca Fridreich Ataksisi veya serebral ataksi endikasyonunda, nöroloji uzman hekimi raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçetelenir.

60. Biotin; yalnızca Doğuştan Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar, MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati) ve Mitokondrial sitopati endikasyonlarında; metabolizma hastalıkları veya endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilir.

61. Ketojenik tıbbi mama; üç ve üzerinde antiepileptik tedavi uygun doz ve süre kullanılmış olmasına rağmen cevap alınamayan dirençli epilepsi hastalarında, bu durumun belirtildiği çocuk nöroloji veya metabolizma hastalıkları tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden yine bu hekimlerce veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir. Raporda doz, hastanın kalori/kg hesabına göre düzenlenir.”
Yeni eklenmiş
33 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-2 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. EK-3/F-2 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. Liste düzenlenmiştir
“Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir.  EK-3/F-3 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. Liste düzenlenmiştir
“Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”  EK-3/F-4 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir.  EK-3/F-4 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. Liste düzenlenmiştir
“Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/T) bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. (EK-3/T) bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. Liste düzenlenmiştir
“Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. EK-3/N-2 bu Tebliğ eki Liste yeniden düzenlenmiştir. Liste düzenlenmiştir

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 9936 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim