• BIST 110.413
  • Altın 174,198
  • Dolar 4,0861
  • Euro 4,9815
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 22 °C

Üniversite personeliyle ilgili görevde yükselme yönetmeliği değişti

Üniversite personeliyle ilgili görevde yükselme yönetmeliği değişti
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı;

 

 

 

30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Unvan Değişikliği Sınavı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “İşgünü” başlıklı yeni bir tanım eklenmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

“İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Unvan değişikliğine tabi kadrolar başlıklı üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Kütüphaneci, Mütercim, Antrenör, Öğretmen, Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı, Programcı, Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Resteratör, Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlığı Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar ile (7) numaralı alt bendinde yer alan Özel Kalem Müdürü kadrosuna ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna sınavsız atama yapılır. Doktora eğitimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olanlar uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanırlar. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Savunma Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak.

b) Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.

c) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.

ç) Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak.

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

f) Baş Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun olmak.

2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak.

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

4) Programcı unvanında çalışıyor olmak.

ğ) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda çalışıyor olmak.

h) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak.

ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartlara haiz olmak.

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ( l ) bendinin 1 numaralı alt bendindeki en az ibaresi çıkarılmıştır.

b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

i) Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör kadrolarına atanabilmek için;

1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 Kurumun belirleyeceği tarihlerde Personel Dairesi Başkanlıklarınca, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

Aylıksız izinde bulunanlarda dahil olmak üzere, kanunen verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür. Başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç başvuru tarihinin son gününe kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

Ancak, kanunen verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

Yukarıdaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığınca veya bu Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi ve programları düzenlenebilir.

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek personelde aranacak nitelikler, görevde yükselme eğitimine girecek personele ve birimlere eğitim tarihinden, unvan değişikliği sınavına girecek personele ve birimlere sınav tarihinden en az 45 gün önce; Görevde yükselme eğitimine katılacaklara eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar ise eğitim tarihinden en az 15 gün önce kurumca duyurulur.

Başvuru süresi beş işgününden az olamaz.

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına ilan edilen kadrolardan ancak birisi için katılma isteklerini ilan tarihi içerisinde başvuru inceleme kurulunca açılmak üzere kapalı zarf içerisinde bir dilekçe ile ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bildirirler.

İlgili daire başkanlıkları veya birim amirleri, başvuru dilekçelerini ilanın bitim tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde personel daire başkanlığına gönderirler.

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulunun oluşumu, toplantı nisabı ve başvuruların incelenmesi

MADDE 14 Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulu Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında bu kurumların başkanlarının, yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı en az üç asil ve bir yedek olmak üzere atama yapılacak kadroların unvanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılması için en geç başvuru tarihinin son günü itibarıyla görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı başvuru inceleme kurulunu oluştururlar.

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz.

Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir.

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eğitim birimince yürütülür.

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise başvuru şartlarını taşıyan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasına göre;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Halkla ilişkiler,

h) Etik davranış ilkeleri.

Görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları kurumca hazırlanarak eğitimden önce eğitime katılacaklara verilir. Birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ve şekli

MADDE 17 Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı kurum tarafından boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile yükseköğretim kurumları ise bu sınavları kendileri yapabileceği gibi yukarıda sayılan kurumlardan birine de yazılı olarak yaptırırlar.

Kurumlar, görevde yükselme sınavı için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını, unvan değişikliği sınavı için ise başvuru inceleme kurulunca sınava girecek adayların ilan edildiği tarihi müteakiben otuz gün içerisinde gerekli protokolü tesis etmek amacıyla sınavı yapacak olan kuruma müracaat eder.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi halinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 16 ncı maddedeki konuların ağırlığına göre belirlenir. Sınavda sorulacak sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve klasik şekilde sorulabilir.

Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş yıl süreyle görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun oluşumu ve toplantı nisabı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun oluşumu ve toplantı nisabı”

Kurumlar gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler.

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 19 Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak.

c) Sınav kurulu 16 ncı maddenin (g) bendindeki konulara ilişkin ders notlarını görevde yükselme eğitimine katılacak adaylara eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliği ile ilgili ders notlarını ise unvan değişikliği sınavına katılacak adaylara sınav tarihinden en az bir ay önce verilmesini sağlamak.

d) Sınavların sonuçlarını, en yüksek nottan başlamak üzere bir başarı listesi düzenleyerek ilan etmek.

e) Sınavlarla ilgili tutanakları tanzim etmek.

f) İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak.

g) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yapmak.

Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığının ortak konulara ilişkin hazırlamış olduğu ders notları esas alınır. Bu ders notları eğitime katılacak ilgili personel tarafından temin edilir.

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş işgünü içerisinde ilan eder ve ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlere yazılı olarak bildirir.

Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğu tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların % 5inden fazlasının hatalı olduğunun beş işgünü içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılmayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılır.

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden beş işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından beş işgünü içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye ve kuruma yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 Yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlandırma yapılmak suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan mevzuatta öngörülen süre içinde göreve başlamayanların aylıksız izinde olanlar dahil atama hakları sona erer ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurur, sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alan başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

Bu Yönetmeliğin Hizmet grupları başlıklı 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolardan, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan geçiş yapılabilir.

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları taktirde; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar ile aynı fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

EK

 

EK-1

 

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Sicil No

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Ölçüt

Puanı

Adayın Puanı

1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En üst öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

b) Üç Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

ç) Yüksek Lisans

d) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin; (İşçi statüsü ve geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil.)

a) On yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için

b) On yıldan sonraki her bir yılı için

 

 

 

 

 

1

0,15

 

3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS); (Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde alınan KPDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır.)

a) (E) alanlara

b) (D) alanlara

c) (C) alanlara

ç) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

 

4. Alınan disiplin cezalarından;

a) Her uyarma için

b) Her kınama için

c) Her aylıktan kesme için

ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-1

-2

-4

-6

 

5. Görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için sınava girme hakkını kaybeden ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına mazeretsiz katılmayanlara;

a) Mazeretsiz olarak katılmadığı ilk eğitim veya sınav için

b) Mazeretsiz olarak katılmadığı sonraki her eğitim veya sınav için

 

 

 

-2

-3

 

 

Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

 

 

       

 

 


 

Bu haber toplam 3435 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim