• BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 13 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 16 °C

Uyarmıştık Uyarmaya Devam Ediyoruz

Uyarmıştık Uyarmaya Devam  Ediyoruz
Uyarmıştık uyarmaya devam ediyoruz “taşeronlaştırılıyoruz”
UYARMIŞTIK UYARMAYA DEVAM  EDİYORUZ
“TAŞERONLAŞTIRILIYORUZ”
 
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği olarak  dört (4) yıldır uyarıyoruz,uyarmaya devam edeceğiz.Tüm sosyal haklar alınırken,Personel reform yasası ve 5510 sayılı kanunları ile  artık düşünmeyen sadece Emire itaat eden köle çalışan sınıfı oluşturulmaya devam ediliyor.
Ülkemizde memurların haklarını almak ve mevcut hakları korumakla mükellef olan kamu adına sendikacılık yaptığını ifade eden sendikalarımız yan ve yandaş olarak  bir yerlere dayanmaya devam ederken memurların iş güvencesi ortadan kaldıran kanunlara kıllarını kıpırdatmadan seyrediyor.
4857 sayılı İşçi Kanunu ve 657 DMK ortadan kaldırılıp bizlerin çalışan konumuna düşürülmesine  susanlar ve destekleyenler yarın  bizlere nasıl açıklama yapacaklar çok merak ediyoruz.
Peki bu günlere  nasıl gelindi;Bilindiği gibi 3-4 ay önce Bolu’da yapılan toplantıyı adil ve demokratik olarak gösterip buradaki kararları destekleyenler  yarın  sözleşme sonunda yeterli görülmeyen veya disiplin suçu işleyenlerin işlerine son verilmesi uygulaması ile karşı karşıya gelindiğinde çalışanlara nasıl açıklamalarda bulunacaklar çok merak ediyoruz.
          Bilindiği gibi  memurlarımızın maaşlarının aylık bildirimleri internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)’una yatırılmaktadır.  DPB verilerine göre Mart 2010 ayı itibarıyla memur sayısı 2milyon 233 bin 661 olup, tarihinin en düşük seviyesindedir
 Çok sayıda memur, emekli olarak veya istifa ederek ayrıldığı halde yerine memur alınmamıştır.
 AB ülkesi dediğimiz  Fransa ve Almanya’da nüfusun yüzde 8-10’u kadar memur-kamu görevlisi varken, ülkemizde nüfusun sadece yüzde 3’ü kadarının memur olduğunu görmekteyiz.
Sağlıkta taşeronlaşmanın ilk hareketi bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 10.7.2003 tarihinde yapılan düzenleme ile ihale yoluyla sağlık personeli alımı yapılmaya başlanmıştı.
 Danıştay, "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli" Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ı düzenleyen Sağlık Bakanlığı tebliğinin yürütmesini durdurdu.
 Danıştay, tebliğin dayanağı olan Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmünün iptali istemiyle ayrıca Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı.
Türk Tabipler Birliği, 5 mayıs 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Tebliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Tebliğin dayanağı olan 4924 sayılı yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine eklenen bendin Anayasa'ya aykırılık iddiasını da ciddi bulan mahkeme heyeti, bu hükmün Anayasa'nın "hukuk devleti" ilkesini içeren 2. ve "kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğini" düzenleyen 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, iptali istemiyle Anayasa mahkemesine götürme kararı verdi.Daha sonrası malum olduğu üzere KAMU, MEMUR ALMAK YERİNE TAŞERONLAŞMAYI TERCİH ETMİŞTİR.
Bu gün sağlıkta sekiz (8) farklı istihdam yapılmasının nedeni böl parçala yönet taktiğidir.
Boşalan memur kadrolarını doldurmak yerine mevcut hükümet, sağlık işlerini  taşeronlara ve ihaleyle müteahhitlere vermeye başlamamıştır. Bu gün sağlık bakanlığında yaklaşık 200.000 taşeron firmalardan insanlarımız çalışmaktadır. Bu rakam bazılarına göre normal olabilir.
Ama bizce normal değil.Çünkü yaklaşık 7-8 ay  önce Bursa da 112 Ambulans Hizmetlere devrini normal görenler,taşeron firmalardan yakınlarını (Hemşire, Radyoloji, Laboratuvar, Anestezi Teknisyeni /teknikeri) çalışmasına müsaade edenler sayesinde bu günlere gelinmiştir.
 
Peki bu kanun Bolu ilimizde  yapılan çalıştaydaki  konular ve katkı düşünceleri olduğu  gibi geçerse ne olur gelin bunları irdeleyelim
  
1-            Sağlıkta kısmi olan taşeronlaşma birimleri;bu kanunla tüm birimlerde taşeronlaşma olacak ve düşük ücret ve sosyal güvencesiz çalışanları göreceğiz.(Bu gün yasal olmayan Üniversite,kamu hastanelerinde  taşeron şirketler üzerinden işçi statüsünde gösterilerek     asgari ücretle hemşire,Laboratuvar Teknisyeni Teknikeri,Anestezi Teknisyeni Teknikeri,Radyoloji Teknisyeni Teknikerleri v.b meslek gurupları  çalıştırılmaktadır.
2-            Meslek hastalıkları artacak hastalarda hastane enfeksiyonları artacak
3-            Bazı işler bölünerek özel sektöre ihale edilmektedir. Mesela,mutfak, temizlik, güvenlik, ulaştırma işleri ihaleyle özel sektöre verilmektedir.
4-            Mesleklerin Görev yetki ve sorumlulukları verilmeyecek herkes her yerde çalışır duruma getirilecek.Görev sorgulanamaz hale getirilecek
5-            Hak arayanlar tutulan uydurma tutanaklarla sorgulanıp işine son verilmesinin önü açılacak  
6-            Çalışanlar (Artık işçi/memur tanımı Yok) Yemek parası cepten ödenecek 657DMK gereğince memurların haftalık çalışma süresi 40, günlük çalışma süresi ise 8 saat iken, Çalışan statüsü kazandırıldığı için Kamu Hastane Birlikleri ile Özel/devlet hastanesinde görev yapanların haftalık çalışması 45-50 günlük çalışması da 9-10 saat olacaktır.Öğlen arası gibi olgu olmadığı için bir saat yemek izni kaldırılacaktır.
7-            Ülkemizdeki Sözleşmeli olacak personelin sayısının 1.3milyondur bu kanunla MEMUR KADROSU TAMAMEN KALDIRILMASININ ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAKTIR.
Bun yanı sıra 5510 sayılı kanununda yapılması planlanan değişikliklere ait kanun taslağı meclis alt komisyonunda görüşülerek üst komisyona hazırlanmaktadır.
 
Şu an yasanın getirecekleri ile ilgili çalışanlara düzenli bilgi aktarılmadığı için her şey normal gelmektedir. Millet ve Sağlık Çalışanları olarak istersek Biz de bu kanunları  engelleyebiliriz. Biz karşı koyarsak bu kanunları  geçiremezler! Ama yine benim sendikam benim siyasi görüşüm ne derse doğrudur diyorsak hepimize geçmiş olsun.
 
Peki bu 5510 sayılı kanun vatandaşlar olarak neleri elimizden almakta gelin bunda bir irdeleyelim
 
1-            Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) 5510 sayılı beklemekte fakat çıkması an meselesi
2-            Sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda oluşacak kayıplardan bazıları şöyle:
3-             Zaten kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar, hem de erkekler için 65'e çıkarılacak. (Madde 28)
4-            Emekliliğe hak kazanabilmek için yakın zamanda 5.000 'den 7,000 güne çıkarılan prim ödeme zorunluluğu 9,000 gün prime çıkacak. (Madde 27)
5-            Emekli maaşları% 23 ila% 33 arasında düşürülecek (Madde 29) Yıpranma hakkı gasp edilecek
6-            Aylık geliri 1390,6 YTL'den fazla olan bütün vatandaşlar her ay 73 ila 475 YTL Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacak. (Madde 88)
7-            Sadece ayakta tedavi olununca değil; hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince de'Katılım payı' adı altında bıraktı ÖDENECEK. (Madde 68)
8-             Katılım payı' Gerektiğinde beş Katına kadar arttırılacak (Madde 68) Bütün Sağlık Hizmetleri Paralı olacak.
9-            Sağlık hizmeti alabilmek için bu Ülkenin VATANDAŞI olmak, üstelik vergi ödemek, dahası Genel Sağlık Sigortası primi yatırmak, hatta bir de 'katılım payı' ödemek yetmeyecek.
10-          Buna ilave olarak Şimdi bir de'ilave ücret'adı altında para ödemek gerekecek.
 (Geçici Madde 5)
11-          Bütün dünyada anne sütünün önemi yeniden anlaşılır ve emzirme teşvik edilirken Türkiye'de "sigortalının çocuğuna bir ay anne sütü yeter 'mantığı geçerli olacak. Daha önce doğum yapan sigortalılara 6 ay süreyle verilmesi öngörülen altı aylık emzirme yardımı bir aya düşürülecek.
12-          Hastalanan sigortalılara verilen iş görememezlik ödeneği % 16 azalacak. (Madde 18, 19, 80)
13-          Emekli Bağ-Kur'lularının maaşından10 yıl süreyle % 10oranında Genel Sağlık Sigortası primi kesilecek. (Madde 88)
14-           Primini ödeyemeyen vatandaşlarsağlık hizmeti alamayacak, Hastane kapılarından geri dönecek. (Madde 88, 89, 90)
15-          Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuğuna buğdayına, üzümüne tütününe el konulacak. (Madde 87) Peki bu kanunun hiç mi göstermelik faydaları yok.Olmaz mı? Ufak tefek kırıntılar atılmış sus payı olarak birileri bunları malzeme yapsın diye bunlar neler bir inceleyelim
1- Halen 657 Sayılı DMK’ya göre çocuğu olan babaya 3 gün izin verilmektedir. (Babalık izni 10 güne çıkarılıyor.)
2- Halen 657 DMK’ya göre 2 çocuk için çocuk parası verilmektedir.(Yeni kanuna konulacak düzenlemeyle her çocuk için para verilecek.)
3- Bazı memurlara ayni olarak verilen yiyecek yardımı (kanunla  giyecek yardımı da ayni değil nakdi olacak.)
4- Halen Emeklilere verilen harcırah 500 TL iken  çıkarılacak (kanunla; halen emeklilere, emekliliklerini geçirecekleri yere gitmeleri için 500 lira harcırah verilmektedir. Bu rakam da tasarıyla 750 liraya çıkarılacaktır.)
5-Hafta sonları il dışına çıkış şu an dilekçe ile yapılırken (çıkarılacak kanunla serbest bırakılmakta )
            Bunlar bizler için çok önemli şeyler değildir.Özlük hakları alınırken,sosyal güvencesiz çalışma ve taşeronlaşma getirilirken bunların bizce hiçbir anlamı yoktur.
Burada asıl amaç Özelleştirmedir.
Yargının ağır aksak işlediği ülkemizde;kime karşı kimden hak istenecektir.Yada halen 15 suçtan dolayı yargılanmakta olan hastane başhekimi varken yada özel hastane hissedarı başhekimler varken bunlara halen görevine devam ettiren sağlık bakanlığı varken nasıl hak aranacaktır.
 Sağlık Bakanlığı ve SGK bu gün özel  hastanelerde,hatta taşeron olarak hastanelerinde çalışan sağlık personellerinin nasıl çalıştırıldıklarından ve sosyal güvencelerinin nasıl verildiğinden yada ücret ödemelerinin nasıl yapıldığından bilgileri varmı acaba ? (Örn. 1000Tl ödedikleri bir çalışana asgari ücret kadarını bankaya geri kalanını elden ödedikleri gibi)
 4734-ve4735 KiK’e kurumlarda taşeron firmalardan  sağlıkla ilgili alanlara istihdam edilenlerin personellerin kimler olduklarını bilmektemidirler?
Bu kanunla  Önce merkezden yerele, sonra da yerelden özel sektöre işler devredilecektir.Yani sosyal devletten vaz geçilerek  Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS) ile uluslararası sermayeye taahhüt ettiği bütün alanlardan çekilecektir. Türkiye’yi pazar haline getirecektir.

www.saglikdernek.org
 
                                                                                           Saygılarımızla
                                                                       Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği
                                                                                          Yönetim Kurulu A.
                                                                                          Hüseyin AYHAN


Bu haber toplam 3627 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim