Sağlık Aktüel   [ sitene ekle ]
10:22 - TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi-25.05.2018
11:56 - Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
08:47 - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar-25.05.2018
15:26 - ÜTS test ortamında HBYS firmalarının sistem tokeni almaları için izlemesi gereken adımlar
17:54 - Etik kurul üyelerinin dikkatine duyuru
17:10 - Kamu hastaneleri, ADSM ile bazı bölümlerine ad verilmesi ve tabela esasları Yönergesi
16:12 - Klinik araştırma taraflarının dikkatine duyuru
15:24 - Sayıştay Başkanlığı sağlık giderleri hakkında duyuru
14:37 - (227) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Veri Seti hakkında duyuru
13:24 - Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ile ilgili işlemler hakkında duyuru
11:45 - TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi-18.05.2018
10:02 - 04-29 Haziran 2018 Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Yapılacak Kurum Listesi
12:34 - Ürün Takip Sistemi (ÜTS) UTS-v7.11.0 sürümü yayımlandı
02:31 - Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar listesi
02:17 - E-reçete uygulaması hakkında Genelge (2018/2)
01:55 - Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünlerinin analizleri hakkında önemli duyuru
01:37 - e-Nabız sistemine (108) TeleTıp sonuç kayıt paketi eklendi
13:00 - SKRS-3 E-Reçete İlaç Listesi-15.05.2018
12:49 - Tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara dair tebliğ taslağı-16.05.2018
17:46 - 2018 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında Bakanlık kadrolarına yerleşenler hakkında duyuru