Sağlık Aktüel   [ sitene ekle ]
15:26 - ÜTS test ortamında HBYS firmalarının sistem tokeni almaları için izlemesi gereken adımlar
17:54 - Etik kurul üyelerinin dikkatine duyuru
17:10 - Kamu hastaneleri, ADSM ile bazı bölümlerine ad verilmesi ve tabela esasları Yönergesi
16:12 - Klinik araştırma taraflarının dikkatine duyuru
15:24 - Sayıştay Başkanlığı sağlık giderleri hakkında duyuru
14:37 - (227) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Veri Seti hakkında duyuru
13:24 - Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ile ilgili işlemler hakkında duyuru
11:45 - TİTCK Ruhsatlı Ürünler Listesi-18.05.2018
10:02 - 04-29 Haziran 2018 Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Yapılacak Kurum Listesi
12:34 - Ürün Takip Sistemi (ÜTS) UTS-v7.11.0 sürümü yayımlandı