• BIST 10471.32
  • Altın 2438.986
  • Dolar 32.5101
  • Euro 35.0303
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 25 °C
  • İzmir 26 °C

01.10.2014 Tarihli SUT Revizyonunun Değerlendirilmesi

01.10.2014 Tarihli  SUT Revizyonunun Değerlendirilmesi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 01.10.2014 tarihli SUT revizyonunun değerlendirilmesi.
MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?
1 IVF tedavisine ilişkin maddede deneme sayısı 2 idi. Tüp bebek tedavisi deneme sayısı 3'e çıkarılmış 3'üncü denemeden alınacak katılım payı %20 olarak belirlenmiştir. IVF tedavileri deneme sayısı 2'den 3'e çıkarıldığı için  katılım payı düzenlenmiştir.
2 Diş tedavileri uygulama esasları ile ilgili madde;
*Sağlık kurulu raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir.
*Özürlü kişilerin diş tedavileri, sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale gerekmesi durumunda..
*En az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde... 

* Cümleye "Ağız ve Diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir." ibaresi eklenmiştir.
* Maddeye veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için ibaresi eklenmiş.


* Üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde

* Muayenenin yapılamadığının raporda belirtilmesi gerekecek.
* Sedo analjezi ile gerçekleştirilen tedavilerin anestezi bedeli de ödeme kapsamına alınmıştır.

* Ortodontik tedavi için düzenlenecek raporda üç diş hekimi olması yeterli olacak. Ortodonti uzmanı/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekimi koşulu kaldırılmış. 
3 *"Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti" başlığı değiştirilmiş.
*Bu kapsamdaki tıbbi malzemeler ultrasonik makas olarak değerlendirilemez hükmü kaldırılmış.
*Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, göğüs cerrahisi, genel cerrahi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanıyordu.

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında, yatarak tedavilerde, epikrizde aşağıdaki durumlardan en az birinin ve kullanılan tıbbi malzeme sayısının belirtilmesi şartıyla bedelleri Kurumca karşılanıyordu.

*Hücresiz Kıkırdak Matriksleri; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanıyordu. 
*Başlık "Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar" olarak değiştirilmiş.
*Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında, acil servislerde veya yatarak tedavilerde, epikrizde aşağıdaki durumlardan en az birinin belirtilmesi şartıyla en fazla 2 (iki) adet olmak üzere bedelleri Kurumca karşılanacak.

*Hücresiz Kıkırdak Matriksleri; SUT eki “EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” için 612732 veya 612976 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” için P612732 veya P612976 SUT kodları ile birlikte uygulanması ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanacak. 
*Başlığa Ultrasonik Cerrahi Problar eklenmiş.
*Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, göğüs cerrahisi, genel cerrahi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanıyorken "Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar" sadece üçüncü basamakta kullanılması halinde ödenecek.

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında acilservislerde de yapılması halinde ödenecek. En fazla 2 adet malzeme bedeli ödenecek.

*Hücresiz Kıkırdak Matrikslerinin; SUT eki “EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” için 612732 veya 612976 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” için P612732 veya P612976 SUT kodları ile birlikte uygulanması gerekmektedir. 
4 4. Madde: Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması (3) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalarda SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan raporlara göre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.

(5) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 2.4.4.F-6(2) fıkrasında belirtilen bölge, seans ve sağlık raporu sayıları da hesaba katılır. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda bölge ve seans kontrolü yapılmaz. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilir.
(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller de Kurumca karşılanabilecek olup farklı zamanlarda aynı tanı ile aynı bölgeye uygulanan tedaviler devam eden tedavi olarak değerlendirilerek ilk 30 seanstan sonra uygulanacak tedaviler için SUT’un 2.4.4.F-1(1)b bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G80 kodu ile yer alan tanılarda; 31-60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının resmi sağlık hizmeti sunucularında ya da nöroloji, ortopedi uzmanlarının olduğu özel sağlık hizmeti sunucularında yapılmış olması, 60 seans üzeri fizik tedavi uygulamalarının da resmi sağlık kurumlarında yapılmış olması gerekmektedir.

 
Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması başlıklı maddesini 3-5-6 ve 11. fıkralarında değişiklik yapılmıştır.
3. fıkradan çıkarılan kısım 3713  sayılı  Kanun ( Terör Madurları) ve 2330 sayılı kanuna ( Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında Kanun)  bağlı olarak aylıklık alanlarda bölge ve seans  kısıtlmasına tabi olmayan tanılar kaldırılmıştır. Bu kişilerde fizik tedavi ve rahabilistasyon için gerekli  sağlık raporlarına göre genel bölge seans kontrolü olmadan hizmet alabileceklerdir.
5. fıkrada G80 kodlu (Serebral palsi) tanılarda raporların resmi sağlık hizmet sunucularında yapılma zorunluluğu ve bölge kontrolü kaldırılmıştır. Ancak 16 yaşına kadar yılda 90 seans, 16 yaşından sonra yılda 30 seans FTR bedelleri karşılanacaktır.
Bölge ve seans kısıtlması olmayan tanılarda, ilk yıl raporda belirtilen sayıda sonraki yıllarda 60 seansa kadar tedavi bedelleri karşılanacaktır. 60 seans üzeri tedavi için3. basm sağlık hizmet sunucularında yapılma zorunluluğu getirilmiştir..
5 2.4.4.I - Fakoemülsifikasyon (FAKO) işlemleri
(3) SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemlerin yapılması halinde, işlem tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı sağlık hizmeti sunucusunda “P617410” kodlu Lazer kapsülotomi-sineşiotomi işleminin de yapılması durumunda; “P617410” kodlu işlemin bedeli Kurumca karşılanmaz.  SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” işlemlerin yapılması halinde işlem tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde başka bir sağlık hizmeti sunucusunda P617410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi işlemi yapılması durumunda ise “P617410” kodlu işlem bedeli Kurumca karşılanır ve SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemleri yapan sağlık hizmeti sunucusundan “P617410” kodlu işlem bedeli mahsup edilir." 
 hükmü kaldırılmıştır.  
6 IVF Tedavilerine İlişkin;
*En fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine..
*Maddeye yeni fıkra eklenmiştir.

* İki ibaresi üç olarak değiştirilmiştir.

*“(5) Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılıNakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulüolarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”
ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

* IVF tedavileri deneme sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştır.
*  Harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, vazife malulü olarak aylık alan kişiler ve eşleri (2330 sayılı Kanun gereği vazife malul aylığı alanlar ve bunların eşleri, 2330 sayılı Kanun'un 47'inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri) için en az beş yıldır gss'li olma veya prim günü ile son üç yılda diğer tedavilerden sonuç alamamış olma koşulu aranmayacak.
7 *SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde bedelleri fatura tutarı üzerinden ödeniyordu. Pozitif liste çalışmaları tamamlandığı için SUT eki tıbbi malzeme listelerinde yer almayan malzemeler serbest koddan fatura edilemeyecek.  Malzemelerin ödenmesi için pozitif listelerde yer alması gerkmekte ve bu listelerdeki fiyatlar esas alınarak ödeme yapılacaktır. 
8 3.1.3 - Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(1) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen ilgili branşlara ait Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemelerin SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları aşağıdaki SUT eki listelerde tanımlanmıştı.
(2) Aşağıdaki branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(4)  İlgili branş listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/M Listesinde yer alan tıbbi malzemelerin endovasküler/nonvasküler girişimsel işlem yapan branşlarca da kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
(7) SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz. 
*(1)“...temin edilen ilgili branşlara” ibaresinden sonra  “/ürün gruplarına” ibaresi eklenmiştir.
*(2)“Aşağıda tanımlı SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki bent eklenmiştir.
“s) Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A),”
*(4)“İlgili branş/ürün grubu listesinde yer almayan, ancak SUT eki diğer branş/ürün grubu listelerinde bulunan ve ilgili branş tarafından da kullanılabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki diğer branş/ürün grubu listesindeki SUT kodu ve geri ödeme kurallarına uygun olarak, ilgili branş tarafından faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.” şeklinde değiştirilmiş.
 
*(7) “ SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda hiçbir koşulda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak ısmarlama tıbbi cihaz kapsamında bulunan tümör rezeksiyon protezi şeklindeki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında bu şart ve MEDULA-Hastane sistemi üzerinden faturalandırma şartı aranmayacak olup manuel faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.” şeklinde değiştirilmiş.
*Branşlara, ürün grupları dahil edilmiş
*Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemelerin eklenmesi sonrası serbest kodlu malzeme fatura edilmesi engellenmiştir.
*Tümör rezeksiyon protezi için manuel fatura düzenlenebilecektir.
9 Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi


*SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde…


*SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”*SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde…
*SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
*SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde…

*SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.”
 


*Tıbbi malzemelerde ödeme kapsamında olanlardan fiyatı belirlenmeyen malzeme kalmamıştır.
* Daha önce SUT ekinde fiyatı belli olmayan malzemeler  alış fiyatı üzerinden belli koşullarda ödeniyordu. Bu düzenleme ile fiyatlarda SUT eki Listeler esas alınacaktır.


 
10 3.3.1 - Yara bakım ürünleri
(3)ç) Klinik bulgular (eksüdasyon, kavitasyon gibi özellikler ayrıca belirtilecektir),
(5) Sağlık kurulu raporları ayakta tedavide 2 ay, yatarak tedavilerde ise yatış süresince geçerlidir.
(7) Tek reçetede en fazla 15 günlük miktar yazılabilir.
(9) Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara bakım ürünleri ile “epidermolysis bullosa” hastalığında kullanılması şartıyla gazlı bez ve çeşitleri, sargı bezi ve çeşitleri, petrolatum/parafin emdirilmiş leno bez dokuma, yapışmayan köpük örtüler, yapışmayan film örtüler ve yapışmayan prokolloidler gruplarında yer alan yara bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır.
3.3.14 - Hücre içermeyen kıkırdak implant ve otolog kondrosit implant

(1) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.*"Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti" başlığı değiştirilmiş.
*Bu kapsamdaki tıbbi malzemeler ultrasonik makas olarak değerlendirilemez hükmü kaldırılmış.
*Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, göğüs cerrahisi, genel cerrahi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanıyordu.

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında, yatarak tedavilerde, epikrizde aşağıdaki durumlardan en az birinin ve kullanılan tıbbi malzeme sayısının belirtilmesi şartıyla bedelleri Kurumca karşılanıyordu.

*Hücresiz Kıkırdak Matriksleri; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanıyordu.
*"Yara bakım ürünleri ve Antimikrobiyal Örtüler" olarak başlık değişmiş.
*Fıkralarda geçen, Yara bakım ürünlerine Antimikrobiyal Örtüler eklenmiş.
*Eksüdasyon, kavitasyondan sonra "enfeksiyon" eklenmiş.
*(5) "Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında sağlık kurulu raporları ayakta tedavide 6 ay geçerlidir." eklenmiş.
*(7) "Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylık miktar yazılabilir." eklenmiş.
*"(9) Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara bakım ürünleri ile “immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında” hastalığında kullanılması şartıyla gazlı bez ve çeşitleri, sargı bezi ve çeşitleri, petrolatum/parafin emdirilmiş leno bez dokuma, yapışmayan köpük örtüler, yapışmayan film örtüler ve yapışmayan prokolloidler gruplarında yer alan yara bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır." şeklinde değiştirilmiştir.


3.3.14 – Kıkırdak hücre kültürleri

(1) SUT eki “EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” için 612731 veya 612975 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” için P612731 veya P612975 SUT kodları ile birlikte uygulanması ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik), Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”

e) 3.3.15 numaralı alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 3.3.16 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “durumunda bedeli Kurumca karşılanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Hiatus ve diyafragma hernilerinin açık ve laparoskopik onarımlarında durumunda bedeli Kurumca karşılanır.”


*Başlık "Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar" olarak değiştirilmiş.
*Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında, acil servislerde veya yatarak tedavilerde, epikrizde aşağıdaki durumlardan en az birinin belirtilmesi şartıyla en fazla 2 (iki) adet olmak üzere bedelleri Kurumca karşılanacak.

*Hücresiz Kıkırdak Matriksleri; SUT eki “EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” için 612732 veya 612976 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” için P612732 veya P612976 SUT kodları ile birlikte uygulanması ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanacak. 
Yara bakım ürünlerine Antimikrobiyal Örtüler eklenmiş olup, deri nekrozuyla seyreden hastalıkların rapor süresi uzatılmış ayrıca önceden epidermolysis bullosa hastalığı ile sınırlandırılan deri hastalıklarının kapsamı genişletilmiştir.

Başlık değiştirilmiş, Kod belirlenerek kısıtlama getirilmiştir.
Yapışık önleyiciler başlıklı 3.3.15 yürülükten kaldırılmıştır.
Çift yüzlü yamalar için yeni endikasyon eklenmiştir.


*Başlığa Ultrasonik Cerrahi Problar eklenmiş.
*Damar kapama ve kesme probu (açık cerrahi), doku füzyonu açık aleti; üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında, göğüs cerrahisi, genel cerrahi uzmanının olduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanıyorken "Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar" sadece üçüncü basamakta kullanılması halinde ödenecek.

*Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında acilservislerde de yapılması halinde ödenecek. En fazla 2 adet malzeme bedeli ödenecek.

*Hücresiz Kıkırdak Matrikslerinin; SUT eki “EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” için 612732 veya 612976 SUT kodları, “EK-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” için P612732 veya P612976 SUT kodları ile birlikte uygulanması gerekmektedir. 
11  4.2.42.B IVF Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU gonadotropin ödenir.   En fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU” olarak ödenir. Uygulama seansı ve fiyatı artırılmıştır.
Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli hasta grubunda; en fazla 2 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU gonadotropin ödenir. Ayrıca bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranmaz. En fazla 2 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU” ibaresi “en fazla 3 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU” olarak ödenir. Uygulama seansı ve fiyatı artırılmıştır.
12 a)  614171 Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi Beyin cerrahisi, Radyoloji veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılır. Fiyatı 501,085 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kod eklenmiştir.
b) 614180   Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi. Fiyatı 501,085 TL  614180 Büyük kemik bifokal. Fiyatı 533,90 TL olarak değiştirilmiştir. İşlem adı değiştirilmiş ve fiyatı arttırılmıştır.
c) EK-2/B EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA KEMİK UZATMA/DEFORMİTE DÜZELTME CERRAHİSİ İşlem başlığı değiştirilmiştir.
ç)Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen işlemler ektedir. (EK-2/B).
d) 614310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi. İşlem çıkartılmıştır. İşlem çıkartılmıştır.
13 a) Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde EK-2/C  Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler. Yeni başlık eklenmiştir. (P803190” SUT kodlu “Perkütan ablasyon tedavisi” işleminden önce gelmek üzere)
b) Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde EK-2/C EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA KEMİK UZATMA/DEFORMİTE DÜZELTME CERRAHİSİ İşlem başlığı değiştirilmiştir.
c) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ektedir. (EK-2/C)
P614310” SUT kodlu “Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi. İşlem çıkartılmıştır. İşlem çıkartılmıştır.
d) Listeden çıkarılan işlemler ektedir. (EK-2/C)
14 “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi” listesinde yer alan işlemler yeniden düzenlenmiş olup ektedir. ( EK-2/D-2)
15 ““İntraoperatif Nöromonitorizasyon ” İşleminin Ayrıca Faturalandırılabileceği İşlemler Listesi” nde Ek-2/D-4 yer alan “615970, P615970” SUT kodlu işlemin adı Torakal disk eksizyonu/interbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral, direkt lateral) idi. “615970, P615970” SUT kodlu işlemin adı “Torakal disk eksizyonu” olarak değiştirilmiş. İŞLEM ADI DEĞİŞİKLİĞİ
  “615971, P615971” SUT kodlu “İnterbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral, direkt lateral)” işlemi eklenmiştir. YENİ EKLEME
16 “KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER” başlıklı EK-3/B-2 listesinin dördüncü sırasında yer alan tıbbi malzemenin adı “Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler/Xenogreftler/Sentetik Greftler” idi. Tıbbi malzemenin adı “Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler” olarak değiştirilmiştir. İŞLEM ADI DEĞİŞİKLİĞİ
17 “Diğer Protez Ortezler” başlıklı EK-3C-3 listesinde yer alan “DO1021” SUT kodlu tıbbi malzeme GÖZ PROTEZLERİ “DO1021” SUT kodlu tıbbi malzeme GÖZ PROTEZLERİ açıklamaya H kodu eklenmiştir.  
18 “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde EK-3/E-1 aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 103 103 kodlu OMURGA TÜMÖRÜ RADYOFREKANS ABLASYON ve RESTORASYON KİTİ (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom (Kemik Keskisi), RF Ablasyon Aleti) malzemenin fiyatı yoktu
a)103103” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 17.000,00 TL FİYATI BELİRLENMİŞ
  b) 103104 kodu ile SERVİKAL FÜZYON İMPLANTI (SERVİKAL İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, STANDART, SENTETİK GREFTLİ malzeme fiyatı 961 TL YENİ EKLEME
  c) 103105 kodu ile LOMBER FÜZYON İMPLANTI (LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK, PLIF, SENTETİK GREFTLİ) malzeme eklenmiş.Fiyatı 1000 TL olarak belirlenmiştir.
103106 kodu ile LOMBER FÜZYON İMPLANTI ( LOMBER İNTERBODY KAFES, RİGİD, PEEK,TLIF,SENTETİK GREFTLİ) malzeme eklenmiş. Fiyatı 1450 TL olarak belirlenmiştir
YENİ EKLEME
19   Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna
Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde EK-3/F-2 fiyatı değişen tıbbi malzemeler bu
Tebliğ eki Liste (5) numaralı listede belirtilmiştir.
Fiyatı değişen tıbbi malzemeler
Tebliğ eki Liste (5) numaralı listede yer almaktadır.
20   a)Listede yer alan “KB1009” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmiştir Tıbbi malzemenin fiyatı belirlenmiş
b)KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARLARI” başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası değiştirilmiştir.  İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından uygun görülen kişilerde Kurumca bedeli karşılanacağı şartı getirilmiş
c)ORTA KULAK İMPLANTI başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası değiştirilmiştir.
ç)BEYİN SAPI İMPLANTI” başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
21   “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde EK-3/K fiyatı belirlenen tıbbi malzemeler
MERSİLEN TAPE 65 MM İPLİK 30 CM TAPE 5 MM ½ YUVARLAK BLUNT POINT ÇİFT İĞNELİ SERKLAJ SÜTÜRÜ ,SİLİKON BALON HSG KATETERİ,
6 KOLLU MESH
 


 

 
Tıbbi malzemelerin fiyatı belirlenmiş
22   Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde EK-3/L değiştirilmişir.
b) Listeden “TORBALAR”,“ÜRİNER SİSTEM SONDALARI” başlıkları ve başlıkların altında yer alan “UR1018”, “UR1019”, “UR1020”, “UR1021”, “UR1022”, “UR1023”, “UR1024”, “UR1025”, SUT kodlu tıbbi malzemeler ile “ÜROSTOMİ TORBALARI ve MALZEMELERİ” başlığı ve başlığın altında yer alan “UR1082”,”UR1083”,”UR1084” SUT kodlu tıbbi malzemeler çıkarılmıştır.
Listede fiyatları  belirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiştir
23   “Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde EK-3/O fiyatı belirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir. Listede fiyatları  belirlenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir
24   Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde EK-3/P fiyatı belirlenen tıbbi malzemeler; HEMODİYAFİLTRASYON ARTER-VEN SETİ,HEMOFİLTRE, HİGH FLUX,PD-PEAD PERİTON DİYALİZ BAĞLANTI SETİ (BEBEK İÇİN),ALETLİ PERİTON DİYALİZİ SETİ (BEBEK İÇİN) Tıbbi malzemelerin fiyatı belirlenmiş

 

SUT değişiklikleri tablosu için tıklayınız 

Ek-2/B'de yapılan değişiklikler için tıklayınız

Ek-2/C'de yapılan değişiklikler için tıklayınız

Ek-2/D-2'de yapılan değişiklikler için tıklayınız

Ek-2/F'de yapılan değişiklikler için tıklayınız 

 

Not: Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, başta Ersin Karabulut ve Ali Batga olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz.

 

Bu haber toplam 62167 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim