• BIST 11089.53
 • Altın 2539.161
 • Dolar 32.8321
 • Euro 35.6521
 • Ankara 24 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Bursa 27 °C
 • Antalya 28 °C
 • İzmir 31 °C

2008 SUT uygulamaları konulu Genelge

2008 SUT uygulamaları konulu Genelge
SGK tarafından "2008 SUT uygulamaları" konulu 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgede Fizik Tedavi uygulamasının ne doğrultuda yürütülmesi gerektiği, Genelge ekinde Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi uygulamaları ile günlük rehabilitasyo

SGK tarafından "2008 SUT uygulamaları" konulu 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgede Fizik Tedavi uygulamasının ne doğrultuda yürütülmesi gerektiği, Genelge ekinde Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi uygulamaları ile günlük rehabilitasyon seans sayısı hesabı hakkında örnekler bulunmaktadır.


 
 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

SAYI  : B.13.1.SGK. 199 06 MART 2009
KONU : 2008 SUT uygulamaları

 
GENELGE
2009/40

Bilindiği üzere 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- SUT’un (19.7.1) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, fizik tedavi uygulamalarının fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde hekim dışı sağlık personeli tarafından uygulanmış olması gerektiği hükmü yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu SUT hükmü çerçevesinde “bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon dalı bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında, fiziksel tedavi uygulamalarının; fizyoterapist, hemşire, ebe hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni/ teknikeri, acil tıp teknisyeni/ teknikeri, ortez-protez teknisyeni/ teknikeri, hidroterapi teknikeri, anestezi teknisyeni/ teknikeri, iş uğraşı teknikeri tarafından fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde uygulanabileceği” bildirilmiştir. Uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.

19.7.1. Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi uygulamaları;
(1) Bir hasta için bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan fizik tedavi işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. Bir hasta için günde en fazla bir seans fizik tedavi ücreti ödenir.
(2) Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi uygulamaları bedellerinin ödenmesi için;
• Uygulamaların fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde hekim dışı sağlık personeli tarafından uygulanmış olmadır.
• Hastaların, en az 5 m2 lik hasta kabininde tedaviye alınmış olmalıdır.
• Uygulayıcı personelin her bir üyesi en fazla 2 kabinden sorumlu olmalıdır.
• Bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde aynı anda en fazla 10 hastaya fizik tedavi işlemi uygulanabilir.
(3) Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi seans sayısının hesabında, merkezde tam zamanlı görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısı ve çalışma saatleri, merkezin çalışma saatleri, iş kanununa göre çalıştıracağı hekim dışı sağlık personeli sayısı, kabin sayısı ve seans süresi dikkate alınır. Fizik tedavi seansları en az 60 dakika olarak kabul edilir.


2- SUT’un (19.7.1) ve (19.7.2) numaralı maddelerinde Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularınca uygulanan fizik tedavi işlemleri ile rehabilitasyon uygulamaları bedellerinin ödenmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi uygulamaları ile günlük rehabilitasyon seans sayısı hesabının Genelge eki Örnek Listesinde yer alan örnekler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

19.7.2. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında rehabilitasyon uygulamaları;
(1) Nörolojik rehabilitasyon uygulanan merkezlerde, psikolog ve ortez-protez teknisyeni/ teknikeri, egzersiz salonu, EMG ünitesi, ürodinami ünitesi ve psikoterapi ünitesi bulunması zorunludur. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ayaktan hastalar için sadece ortopedik, nörolojik, pediatrik ve el rehabilitasyon işlemleri, yatan hastalar için bunlara ilave olarak kardiak ve pulmoner rehabilitasyon işlemleri fatura edilebilir.(Değişiklik 22.10.2008-27032 sayılı R.G.)
(2) Pediatrik rehabilitasyon uygulanan merkezlerde, ortez-protez teknisyeni/ teknikeri, egzersiz salonu, EMG ünitesi, ürodinami ünitesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ünitesi bulunması zorunludur. Rehabilitasyon uygulamaları fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde fizyoterapistler tarafından uygulanmış olmalıdır.(Değişiklik 22.10.2008-27032 sayılı R.G.)
(3) Her bir uygulayıcı fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi ve fizyotetapist, seans süresince 1 hastaya rehabilitasyon işlemi uygulayabilir. Bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde aynı anda en fazla 2 hastaya rehabilitasyon işlemi uygulanabilir.(Değişiklik 22.10.2008-27032 sayılı R.G.)
(4) Bir hasta için en fazla 30 seanslık bir rehabilitasyon uygulaması yapılabilir. 30 seanstan sonra uygulamaya devam edilmesi gerektiğinde, Kurumla sözleşmeli üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(5) Kurumca bedeli ödenecek günlük rehabilitasyon seans sayısının hesabında, merkezde tam zamanlı görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısı ve çalışma saatleri, merkezin çalışma saatleri, iş kanununa göre çalıştıracağı fizyoterapist sayısı ve seans süresi dikkate alınır. Rehabilitasyon seansları en az 60 dakika olarak kabul edilir.

3- SUT eki EK-8 Listesi “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı bölümde yer alan tedavi işlemleri için Kurumumuz ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları bünyesindeki nükleer tıp branşlarına yapılan ayaktan müracaatlara ilişkin sağlık hizmetleri SUT’un (24.1.1.2) numaralı maddesi doğrultusunda faturalandırılabilir.

24.1.1.2. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına ödeme
(1) “Ayaktan tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık kurumlarında ayaktan tedavilerde her bir başvuru için, hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre, SUT eki “Ayaktan Tedavilerde Ödeme Listesi” nde (EK–10/B) tutarlar ve yapılması halinde SUT eki “Ayaktan Tedavilerde İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi” nde (EK–10/C) yer alan işlemler ile genetik tetkiklerinin bedelleri Kurumca ödenir.
(2) Sağlık kurumlarının sınıf kodları, yatak sayıları da dikkate alınarak SUT eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları Sınıf ve Kodları Listesi” nde (EK–10/A) belirtilmiştir.
(3) Ayaktan tedavi için başvurularda, Tebliğ eki EK–10/C Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılması;
a) İşlemin SUT eki EK–9 Listesinde yer alması halinde bedelleri “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır bu durumda EK-10/B de yer alan tutarlar faturalandırılamaz.
b) İşlemin sadece SUT eki EK–8 Listesinde yer alması halinde, SUT eki EK–10/ B Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak; işlem bedeli ayrıca faturalandırılabilir.
(4) Ek-10/C Listesinde yer alan işlemlerde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri Kuruma fatura edilemez.
Ancak, SUT eki Ek-10/C Listesinde yer alan işlem yapılması halinde;
·   İşlem, SUT eki EK–9 Listesinde yer alıyorsa “Tanıya Dayalı İşlem Ücreti” ne dahil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri,
·   İşlem, sadece SUT eki EK–8 Listesinde yer alıyorsa bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri,
SUT hükümleri doğrultusunda ayrıca faturalandırılabilir.
(5) SUT eki EK–9 Listesinde yer alan tedavi işlemlerinden sağlık kurumlarında ayaktan tedavide uygulanabilenler, “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır. Bu durumda EK-10/B de yer alan tutarlar faturalandırılamaz.
(6) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında ayakta tedavilerde, pratisyen hekimlerce verilen poliklinik hizmetleri, SUT eki EK–10/A Listesinde sağlık kurumunun bulunduğu sınıf esas alınarak SUT eki EK-10/B Listesinde “9999” kodu ile yer alan “diğer dallar” bölümünden faturalandırılır.
(7) Özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın SUT eki EK-10/B Listesi “Diğer Dallar” bölümünde yer alan ücret üzerinden faturalandırılır.
(8) Ayaktan tedavi için başvurularda, aynı gün günübirlik tedavi kapsamında SUT eki EK-9 Listesinde yer alan tanı amaçlı bir işlem yapılması halinde, EK-9 Listesinde yer alan işlem “Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme” yöntemi ile faturalandırılır. Bu durumda EK-10/B de yer alan tutarlar faturalandırılamaz.
(9) Hastanın 10 gün içinde ayaktan ilk başvurusundan sonraki aynı dala ayaktan başvurularının;
·   Aynı sağlık kurumuna olması halinde sadece SUT eki EK–10/C Listesinde yer alan işlem bedelleri faturalandırılabilir.
·   Farklı sağlık kurumuna olması halinde ise ilk müracaat edilen branş tarafından sevk edilmesi durumu hariç olmak üzere sağlık hizmeti giderleri faturalandırılamaz. (Bu bent hükmü 01 Ocak 2009 01 Nisan 2009 tarihinde uygulamaya konulacaktır.)(Değişiklik 31.12.2008-27097 sayılı Mük.R.G.
(10) Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık kurumunda ilk muayenesini takip eden diğer branşlardaki ayaktan tedavi kapsamında başvuruları, “ayaktan tedavide ödeme uygulaması” kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B de yer alan tutarlar Kuruma fatura edilemez. Ancak SUT eki EK–8 Listesi üzerinden muayene ücreti ve yapılması halinde SUT eki EK–10/C Listesinde yer alan işlem bedelleri faturalandırılabilir.
(11) Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık kurumundaki ilk başvurusunun ana branş, sonraki başvurusunun ilk başvurulan ana branşın yan dalı olması durumunda yan dala başvuru için; SUT eki EK-10/B Listesinde belirtilen tutarlar ile yapılması halinde SUT eki EK–10/C Listesinde yer alan işlem bedelleri faturalandırılabilir. Bu durumda ana branşa başvuru, ayaktan tedavide ödeme uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-10/B de yer alan tutarlar Kuruma faturalandırılamaz. Ancak SUT eki EK-8 Listesi üzerinden muayene ücreti ve yapılması halinde SUT eki EK–10/C Listesinde yer alan işlem bedelleri faturalandırılabilir.(Değişiklik 31.12.2008-27097 sayılı Mük.R.G.
(12) Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından SUT eki EK–10/C Listesinde yer alan işlemler, listede yer alan tutarlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

(13) Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumundan başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kurumuna, SUT eki EK–10/B Listesinde yer alan tutarın % 75’i ödenir.

4- Genelgenin (1) numaralı maddesi 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, (2) numaralı maddesi 13/2/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim. 

                                                                                                       Fatih ACAR
                                                                                                   Kurum Başkanı V.


EK- Örnek Listesi ( 2 sayfa)


Dağıtım
Gereği:                                                   Bilgi:
Kurum Merkez Teşkilatına                          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine               Sağlık Bakanlığına 
                                                              Maliye Bakanlığına
ÖRNEK LİSTESİ
 
ÖRNEK 1
3 tam zamanlı fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, 3 fizyoterapist ve 10 hekim dışı sağlık personelinin görev yaptığı, 25 hasta kabini bulunan ve merkezin çalışma saatinin 8 saat olduğu bir özel merkezde;
 • Poliklinik muayene sayısı = 50 * 3 = 150
 • Kabin sayısına göre seans sayısı = Kabin sayısı (25 * Merkezin çalışma saati (8) = 200
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısına göre seans sayısı = (3) * Aynı anda gözetimi altında uygulanabilecek seans sayısı (10) * Merkezin çalışma saati (8) = 240
 • Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (13) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 208
 • Bu örnekte merkezin günlük uygulayabileceği fizik tedavi seans sayısı 200 seanstır.
 
ÖRNEK 2
         Aynı örnek üzerinden merkezde günlük 8 seans rehabilitasyon uygulamasının yapılması halinde;
         Bir fizyoterapist tarafından saatte bir rehabilitasyon uygulanabildiğinden merkezin çalışma saati de dikkate alındığında 8 seans rehabilitasyon uygulaması bir fizyoterapist tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu durumda fizik tedavi uygulayıcı personel sayısı 13 yerine 12 olarak hesap edilecektir.
 • Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (12) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 192
 • Bu durumda merkezde günlük 192 seans fizik tedavi uygulaması, 8 seans rehabilitasyon uygulaması ve 150 poliklinik hizmeti verilmesi mümkündür.
 
ÖRNEK 3
         Merkezde 26 seans rehabilitasyon uygulandığı düşünüldüğünde;
         Bir fizyoterapist tarafından saatte bir rehabilitasyon uygulaması yapılabildiğinden merkezin çalışma saatleri de dikkate alındığında 3 fizyoterapist tarafından (3 * 8) 24 seans rehabilitasyon uygulaması yapılabilecek 2 seans rehabilitasyon uygulamasının da fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından yapılması gerekir. Bu durumda poliklinik hizmeti veren bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin 2 saatini rehabilitasyon işlemi için ayırması gerekeceğinden;
 • Saatte bakabileceği poliklinik sayısı = Günlük poliklinik sayısı (50) / Merkezin çalışma saati (8) = 6 (sayı tam olarak alınmıştır.)
 • 6 saatte yapacağı poliklinik sayısı = 6 * 6 = 36
 • Bu durumda;
 • Poliklinik sayısı = (50 *2) + 36 = 136
 • Uygulayıcı personel sayısına göre fizik tedavi seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (10) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 160
 • Rehabilitasyon seans sayısı = 26 

ÖRNEK 4
         Merkezin kabin sayısının 30 olduğu düşünülürse;
 • Kabin sayısına göre seans sayısı = Kabin sayısı (30) * Merkezin çalışma saati (8) = 240
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısına göre seans sayısı = (3) * Aynı anda gözetimi altında uygulanabilecek seans sayısı (10) * Merkezin çalışma saati (8) = 240
 • Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (13) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 208
 • Uygulayıcı personel olarak bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının da fizik tedavi uyguladığını düşünürsek; günlük uygulayabileceği en fazla seans sayısı = 16
 • Bu örnekte merkezin günlük uygulayabileceği fizik tedavi seans sayısı 224 seanstır.

Poliklinik muayene sayısı = 50 * 2 = 100

Bu haber toplam 12219 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim