• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 22 °C

2013 SUT Ekleri, Eklenen Çıkarılan ve Fiyatı Değişen İşlemler

2013 SUT Ekleri, Eklenen Çıkarılan ve Fiyatı Değişen İşlemler
24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler Sağlık Aktüel tarafından aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi –Muayene Fiyatları (EK-2/A)

 

2013 SUT’da Çocuk Kardiyolojisi ve Geriatri (Yan Dal) muayene ücretleri 1 TL artmıştır. Diğer branşlarda fiyatlar değişmemiştir.

 

Çocuk Ramotolojisi uzmanlık kodu 1599 olarak değişmiştir.

 

 

Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)

 

Muayene dışında faturalandırılabilecek işlemler listeden çıkarılan hizmetler

 

703.010

Ameliyatta EEG monitorizasyonu

801.080

Üre Nefes Testi, C-14

900.150

Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS

900.770

C13-üre nefes testi

909.280

İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi

909.350

Sıvı bazlı sitoloji, otomatik cihaz aracılığı ile

 

 

 

Muayene dışında faturalandırılabilecek işlemler listeye eklenen hizmetler

 

700630 SUT kodlu “Fötal ekokardiyografi” işlemi tekrar ödeme listense alınmıştır.

 

 

Fiyatı Azalan  EK-2/A-2 İşlemleri

 

KODU

İŞLEM ADI

Yeni Puan

Eski Puan

Fark TL

900.361

Aliminyum (Atomik absorbsiyon)

           28,67   

                75,89   

-28,00

900.871

Civa (Atomik absorbsiyon)

           28,67   

                59,02   

-18,00

902.221

Krom (Atomik absorbsiyon)

           28,67   

                59,02   

-18,00

902.610

Mukopolisakkarit analizi (İdrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)

           50,59   

                60,03   

-5,60

 

 

Fiyatı Artan EK-2/A-2 İşlemleri

 

KODU

İŞLEM ADI

Yeni Puan

Eski Puan

Fark TL

904.760

HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte

         227,66   

              185,83   

24,80

904.780

HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte

         227,66   

              185,83   

24,80

904.800

HLA-A, B, C moleküler düşük çözünürlükte

         168,63   

              135,92   

19,40

904.810

HLA-DR, DP, DQ moleküler düşük çözünürlükte

         168,63   

              135,92   

19,40

905.160

Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik

         126,48   

              107,25   

11,40

905.180

Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik

         126,48   

              107,25   

11,40

909.330

Sıvı bazlı sitoloji

           34,00   

                24,79   

5,46

 

 

Listede yer alan işlemler için eski tebliğde olmayan açıklama alanları eklenmiş.

 

 

Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)

 

Tanıya dayalı işlem listesinden kaldırılan işlemler

 

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P590001

Yenidoğan hipotermisi (Selektif baş soğutma veya tüm vücut soğutma)

Hipoksik iskemik ensefalopati tanısında; üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile TSK’ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca en fazla 3 gün süreyle yenidoğan yoğun bakım ücretine ilave olarak faturalandırılabilir. (Günde bir kez faturalanabilir.)

D

*

500,00

P603861

Ventral herni onarımı (laparoskopik)

Tüm malzemeler dahil.

A2

*

3.878,58

P607520

Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge

 

B

*

1.569,65

P607540

Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft

 

B

*

1.569,65

P607550

Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft

 

B

*

1.690,39

P607570

Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı

 

C

*

754,64

P607580

Declotting kanülü, balon kateterli

(Balon Kateter Hariç)

E

*

370,99

P607590

Declotting kanülü, balon katetersiz

 

E

*

185,50

P607610

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması

 

D

*

337,27

P607620

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal

(Cimino tipi)

B

*

1.690,39

P607630

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven

 

E

*

286,68

P607650

Mandril anastomozu

 

C

*

1.207,42

P607660

Mandril yerleştirilmesi

 

D

*

653,96

P607670

Thomas shunt'ı yerleştirilmesi

 

B

*

1.569,65

P611440

Tendon grefti alınması

Bu kod yaralanan tendonun tendon grefti ile onarımını da içermektedir.

D

 

851,60

P619680

Hipospadias onarımı, proksimal

 

A3

*

3.113,69

P620550

Laparoskopi ile tüpligasyon

 

D

*

707,42

P620700

Cott operasyonu

 

B

 

1.879,43

P702540

Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans’a ek

 

 

 

50,08

P704220

Hemodiyaliz (asetatlı)

SUT'un 4.5.4.D.1 numaralı maddesine bakınız.

 

 

227,66

 

Tanıya dayalı işlem listesine eklenen işlemler

 

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P601141

Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi

Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde faturalandırılır.

A3

*

5.756,00

P601881

Laringeal  stenoz cerrahisi

 

B

*

2.526,00

P603752

Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu

 

C

*

1.400,00

P603753

Segmental mastektomi ile birlikte aksiler diseksiyon

 

C

*

1.400,00

P603755

Meme duktus eksizyonu

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

D

*

337,27

P603802

Greftli femoral herni onarımı, tek taraf

Greft dahil

C

*

1.644,00

P603803

Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf

 

C

*

1.370,00

P603804

Greftli femoral herni onarımı, iki taraf

Greft dahil

C

*

2.424,00

P603805

Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf

 

C

*

2.107,00

P603806

Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik

Greft dahil

C

*

1.644,00

P603807

Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik

Greft dahil

C

*

2.424,00

P603831

Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik

Greft dahil

C

*

921,00

P603842

Umblikal herni onarımı, laparoskopik

Greft dahil

C

*

1.430,00

P603843

Greftli epigastrik herni onarımı

Greft dahil

C

*

1.446,00

P603844

Greftsiz epigastrik herni onarımı

 

C

*

1.205,00

P603845

Epigastrik herni onarımı, laparoskopik

Greft Dahil

C

*

1.446,00

P603846

Greftli perineal herni onarımı

Greft dahil

C

*

1.973,00

P603851

Greft/Mesh çıkarılması

 

D

*

550,00

P604071

Laparotomi- packing

Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalandırılmaz

D

*

771,00

P607871

Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri

En fazla 4 ligasyon faturalandırılır.

B

*

300,00

P607931

Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)

Tüm malzemeler dahil

C

*

2.000,00

P609051

Karaciğer Kist hidatiğinde total perikistektomi

 

B

*

1.819,00

P609052

Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon

 

B

*

1.819,00

P609121

Metastazektomi, her bir metastaz, laparoskopik

Aynı faturada iki defadan fazla kodlanmaz.

C

*

1.228,00

P609191

Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon

 

A3

*

5.293,00

P609341

Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik

 

A3

*

2.309,00

P609521

Özefagogastromyotomi, laparoskopik

Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil

B

*

2.733,00

P609551

Krikofaringeal myotomi

 

A3

*

2.122,00

P609877

Duedenal switch-biliopankreatik diversiyon

 BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. (Diyabetli hastalarda uygulanması halinde BMI dikkate alınmaz.)(Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde faturalandırılır.)
Tüm malzemeler dahil.

A3

*

1.800,00

P609891

Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal  perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik

 

B

*

1.667,00

P609911

Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu

 

B

*

2.172,00

P609961

Beslenme jejunotomisi, laparoskopik

 

C

*

1.381,00

P610062

Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik

 

B

*

1.715,00

P610063

Striktüroplasti

 

B

*

1.667,00

P610101

Brid ileusta bridektomi, laparoskopik

 

B

*

1.414,00

P610111

Midgut volvulus (Orta barsak) düzeltilmesi

 

B

*

2.750,00

P610152

Segmenter kolon rezeksiyonu

P610290 ile birlikte faturalandırılmaz.

B

*

2.100,00

P610153

Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik

P610290 ile birlikte faturalandırılmaz.

B

*

2.100,00

P610171

Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik

P610290 ile birlikte faturalandırılmaz.

A3

*

4.580,00

P610348

Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik

 

A3

*

5.213,00

P610361

Rektal Myektomi- Hirschsprung Hst

 

A3

*

3.037,00

P610441

Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik

 

B

*

1.516,00

P610575

Anal fistülde seton uygulaması

P610570 ile birlikte faturalandırılmaz.

 

*

1.157,00

P610621

Anal transpozisyon operasyonu

Konjenital anomalilerde

B

*

5.213,00

P612060

Tırnak çekilmesi, her biri

 

E

*

100,00

P615201

Dekompresif Kraniektomi

 

A2

*

4.015,00

P615202

Chiari malformasyonu dekompresyon+duraplasti

 

A3

*

4.015,00

P615203

Kisto-peritoneal şant takılması

 

B

*

1.986,00

P615204

Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması

 

B

*

1.820,00

P615205

Syringomyeli şantları

 

B

*

1.986,00

P615331

Duraplasti, diğer greftler (Sentetik vb) ile 

 

D

*

851,00

P615581

Petroklival bölge tümör cerrahisi

 

A3

*

6.806,00

P615582

Kavernöz sinus tümör cerrahisi

 

A3

*

6.806,00

P615583

Kavernom ameliyatları

 

A3

*

6.806,00

P615584

Mikrocerrahi kist fenestrasyonu

 

A3

*

5.448,00

P615585

Subdural /epidural abse ameliyatları

 

A3

*

2.317,00

P615586

Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu

 

A3

*

6.806,00

P615831

Servikal anterior oblik korpektomi tek omurga

 

 

*

3.421,00

P617441

İntraoküler lens (IOL) repozisyonu işlemi

P617330, P617340, P617380, P617390, P617420, P617450, P617470, P617510 ile  birlikte faturalandırılmaz.

D

*

300,00

P617442

İntraoküler lens (IOL) çıkarılması

P617.330, P617.340, P617.380, P617.390, P617420, P617.450, P617.470, P617.510 ile  birlikte faturalandırılamaz.

D

*

350,00

P617451

Ön kamaradan silikon alınması

 

D

*

250,00

P618551

Sürrenalektomi transperitoneal, tek taraf, laparoskopik

 

A3

*

3.118,00

P618861

Wilm’s tümörü çıkarılması

 

B

*

2.722,00

P619681

Hipospadias onarımı, penoskrotal

 

B

*

2.268,00

P619682

Hipospadias onarımı, perineal

 

B

*

2.268,00

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç

D

*

843,17

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç

D

*

876,00

P619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

843,17

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

E

*

843,17

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

E

*

876,00

P619929

Sezaryen (Çoğul gebelik)

 

C

*

876,00

P620321

Servikosakropeksi

 

C

*

1.288,00

P620411

Vajene doğmuş myomun çıkarılması

 

D

*

461,00

P620461

Klitoroplasti

Konjenital anomalilerde

B

*

1.566,27

P620462

Labioplasti

Konjenital anomalilerde

B

*

1.879,43

P620591

Over detorsiyonu

 

C

*

859,00

P620662

Uterus perforasyonunun / rüptürasyonunun onarımı

 

C

 

1.288,00

P620951

Radikal parametrektomi

Geçirilmiş basit histerektomi sonrasında ve patoloji sonucunda kanser tespit edilmesi durumunda uygulanır. Lenf nodu diseksiyonu dahildir

A3

*

4.797,00

P621391

Prostatektomi, bipolar TUR

P619520, P619530, P619750, P621090, P621360, P621380, P621390, P621400, P621410 ile birlikte faturalandırılmaz.

A3

*

2.023,61

P701411

Endoskopik mukoza rezeksiyonu

 

E

*

556,00

 

Fiyatı Azalan  Tanıya Dayalı işlemler EK-2/C

 

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

Eski Puan

Fark TL

P604610

Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)

 

A3

*

12.247,00

12.478,92

-137,53

P604910

Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti

 

A2

*

11.000,00

16.486,51

-3.253,50

P611950

Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için

Tendon grefti alınması dahil.

C

 

851,60

1.686,34

-495,00

P612070

Tırnak yatak revizyonu, her biri

 

E

*

75,00

252,95

-105,53

P620560

Tüp ligasyonu

 

D

*

707,00

768,47

-36,45

P915030

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

SUT eki EK-2/D-2 Listesi D grubunda yer alan hastalıklar için

 

 

18,60

26,98

-4,97

 

Fiyatı Artan Tanıya Dayalı işlemler EK-2/C

 

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

Eski Puan

Fark TL

P552003

Üçüncü basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

1.350,00

1.313,66

21,55

P552008

Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası

 

 

*

1.350,00

1.313,66

21,55

P621180

Çok parçalı penil protez implantasyonu

P621190 ile birlikte faturalandırılmaz. Penil protez hariç

A3

 

4.200,00

2.268,30

1.145,50

P621190

Tek parçalı penil protez implantasyonu

P621180 ile birlikte faturalandırılmaz. Penil protez hariç

B

 

4.200,00

1.966,78

1.324,30

P621430

İntraprostatik stent yerleştirilmesi

Stent hariç

C

*

5.800,00

703,71

3.022,10

P701270

Alt ve/veya üst GİS kanamalarında heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması

 

E

 

500,00

278,25

131,50

 

 

İlgili excel dosyalarını indirmek için tıklayınız

 

 

Not: Eklerde ve SUT metninde çalışma devam etmektedir, yapılan karşılaştırmalar daha sonra yayımlanacaktır. Yukarıdaki tablolarda hata varsa lütfen bildiriniz.

 

 

Karşılaştırmalar, Sağlık Aktüel (www.saglikaktuel.com) tarafından hazırlanmıştır, aktif kaynak göstermeden kullanılması halinde yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 105443 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim