• BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 30 °C

2016/1 İller arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi

2016/1 İller arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2016/1 İller arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi Esasları ve 2016/1 İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimi Yerleştirme Takvimi yayımlandı.
 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı: 47907256
Konu: 2016/1 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi

KURUM BAŞKANLIĞINA

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlardan, mezkur Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre noter huzurunda kura ile merkezi yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2016/1 iller arası sözleşmeli aile hekimi merkezi yerleştirme işleminin, ekteki ilan metnine uygun olarak ilan edilmesini, yerleştirme ile ilgili hususların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız internet sitesinden duyurulmasını, belirlenecek olan münhal yerler için PBS üzerinden tercih alınmasını, notere ait harcama bedelinin 2016 yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini tensiplerinize arz ederim.

Doç. Dr. Mustafa Kemal BAŞARALI
Kurum Başkan Yardımcısı

OLUR
.../.../2016

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kurum Başkanı

Ek: İlan Metni (4 sayfa)

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA
2016/1 İLLER ARASI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ
ESASLARI

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8. maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlardan, mezkur Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

GENEL ESASLAR

1- Sözleşmeli aile hekimi yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır,        .

2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına üst üste iki yerleştirme işleminde de doldurulamayan pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.  ^

3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer aile hekimi tabipler başvurabilecektir.

4- Münhal birime yerleştirme işlemi için Başkanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçları ilan edildiği tarih), il içinde yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sadece sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri başvurabilecektir.

2- Görev yaptığı son pozisyonda fiilen l(bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 3359 sayılı Kanun kapsamında DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY bitiş tarihi son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)

4- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8 İnci fıkrasına istinaden, iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi fesih edilir ve l (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.

5- Özelden(kamu dışı) yerleşerek aile hekimliği pozisyonlarında çalışan personel, tercih ettiği ilde özel için aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir,

2- Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin dışında genel yerleştirmeye katılmak isteyip istemediklerini PBS üzerinden seçmeleri gerekmektedir.

3- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLİMİ

1- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak: tercih formunun çıktısını notere veya çalıştıkları kuruma onaylatacaklardır.

2- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Genel Evrak Şubesi Sağlık Mh. A.Adnan Saygun2 Cd. No:55 06100 Sıhhiye ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.Kargo şirketi veva APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Başkanlığımıza vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Kuruma ait değildir.

3- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden ilan edilecektir.

4- Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 19/02/2016 tarihi saat 18:00'den sonra gelenlerin evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Evrakların teslimi sırasında onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu kabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercih formu kuruma ulaşmayan ve tercihleri geçersiz sayılanlar yerleştirmeye alınmayacaktır.

2- İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

3- Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan http://thsk.saglik.gov.tr/ ve http://yonetim.sb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Ataması yapılan sözleşmeli aile hekimleri tarafından yerleştirme işlemini müteakip 15 {on beş) gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır.

2-  Yerleştirme işleminden sonra gerçekleşen kaza vb. zorunlu hallerde 3(üç) ayı geçen mazeret durumları kabul edilmez. 3(üç) ay içinde göreve başlamayanların yerleştirmesi iptal edilir.

3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 inci maddesinin 2 nci fıkrasının e) bendine göre değerlendirilecektir.

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA
2016/1 İLLER ARASI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

1 Şubat 2016 Pazartesi - 5 Şubat 2016 Cuma

tilerden münhal yer belirlenmek üzere boş pozisyonların Kuruma bildirilmesi

2

10 Şubat 2016 Çarşamba

Münhal yerlerin ilan edilmesi

3

10 Şubat 2016 Çarşamba - 15 Şubat 2016 Pazartesi

Son Başvuru 15 Şubat Pazartesi Saat: 18:00'de sona erecektir.

PBS üzerinden başvuruların yapılması

4

19 Şubat 2016 Cuma Saat: 18:00

Adayların tercih başvuru evraklarının Kuruma son geliş tarihi

5

22 Şubat 2016 Pazartesi - 25 Şubat 2016 Perşembe

Başvuru evraklarının kontrolü ve değerlendirilmesi

6

26 Şubat 2016 Cuma

Yerleştirme komisyonu değerlendirme, kabul ve ret listelerinin yayımlanması

7

29 Şubat 20 i 6 Pazartesi

Ret listelerine itiraz başvurularının alınması

8

1 Mart 2016 Salı

Yerleştirme komisyonu son değerlendirme, kabul ret listelerinin yayımlanması

9

2 Mart 2016 Çarşamba

YERLEŞTİRME İŞLEMİ (Yeri ve saati http://thsk.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.)

 

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 10398 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim