• BIST 1.007
 • Altın 485,202
 • Dolar 7,3139
 • Euro 8,6489
 • Ankara 30 °C
 • İstanbul 28 °C
 • Bursa 27 °C
 • Antalya 35 °C
 • İzmir 28 °C

2018/ 2. dönem 4924 sözleşmeli statüye geçiş ilan metni

2018/ 2. dönem 4924 sözleşmeli statüye geçiş ilan metni
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018/ 2. dönem 4924 sözleşmeli statüye geçiş ilan metni yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018/ 2. DÖNEM 4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ İLAN METNİ

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

Sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyen personel en fazla 3 (üç) tercih yapabilecektir. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel sadece kadrosunun bulunduğu hastaneye talepte bulunabilecektir. Personel Başhekim tarafından onaylanmış 4924 sayılı Sözleşmeli Pozisyona Geçiş Talep Formu ile kadrosunun bulunduğu hastaneye müracaat edecek ve ilgili Hastane yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilan metninde açıklanan takvim çerçevesinde Müdürlüğümüze gönderecektir.

USUL VE ESASLAR

 1. Sadece kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde bulunan personelin sözleşmeli statüye geçiş talebi değerlendirilecek olup, kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olmayanların talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 3. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 4. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
 5. Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir
 6. Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı hastanedeki pozisyon sayısının, çalışan personel sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak yapılacaktır.
 7. 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
 8. Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
 9. Öncelikle pozisyonun bulunduğu hastanede çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.
 10. Personelin görev yaptığı hastanede durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.
 11. Boş kalan münhal pozisyonlar için diğer başvurular arasından; kura ile sözleşme imzalayacak personel yerleştirilmesi yapılacaktır.   
 12. Kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
 13. Müdürlüğümüze bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde Eğitim Görevlisi ve Başasistan olarak görev yapan Acil Tıp hekimlerinin, vize cetvelindeki pozisyonlardan “uzman tabip” unvanında sözleşmeliye geçişleri yapılabilecektir. (Müdürlüğümüze vize edilmiş sözleşmeli eğitim görevlisi ve başasistan pozisyonu bulunmamaktadır.)
 14. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Müdürlüğümüz emrinde sözleşmeli yönetici olarak görev alanların anılan Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak atama sırasında 663 sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
 15. Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum ) bulunan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 16. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.
 17. Başvuru evrakları imzasız, onaysız ve eksik olan, ayrıca hastaneler tarafından 13/12/2018 tarihi saat: 17:00’a kadar Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvuru evraklarının hastaneler tarafından listelenerek teslim tutanağı ile Müdürlüğümüz Sözleşmeli Personel Atama (663,4924) Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
 18. Başvuru evrakları zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 19. Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 20. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.


Kura Takvimi

Başvuruların Alınması: 05/12/2018-12/12/2018

Başvuru Evraklarının Müdürlüğe Son Geliş Tarihi: 13/12/2018 saat:17.00

Başvuruların Değerlendirilmesi: 14/12/2018-18/12/2018

Kuraya Katılacakların İsim Listesinin Yayınlanması:19/12/2018

Kura Yeri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Şeref Kara Toplantı Salonu

Kura Tarihi: 21/12/2018 Saat:15:00

 

EK:

1-Münhal Pozisyonlar 

2-Başvuru Formu 

AÇIKLAMA:

1-Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edemezler” ile 13 maddesinde yer alan “Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel istihdam edilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler 2(iki) yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmetler, yeniden işe alınmalarında kazanılmış hak teşkil etmez.” hükümlerine istinaden Müdürlüğümüzce işlem tesis edilecektir. 

2-Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine) dönmeden servis değişikliği yapılmayacaktır.

3-Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip ve Tabip unvanında devlet memuru olarak çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Kurumumuza ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Kurumumuzun uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.    

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5558 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim