• BIST 4.976,55
  • Altın 1165.264
  • Dolar 18.8088
  • Euro 20.429
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Bursa 2 °C
  • Antalya 8 °C
  • İzmir 3 °C

2022 Yılı İlk Altı Ay İçin Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri

2022 Yılı İlk Altı Ay İçin Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı İlk Altı Ay İçin Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-99910406-799-290   27.01.2022
Konu : 2022 Yılı İlk Altı Ay İçin Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Sağlık alanında Bakanlığımızca tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 1. fıkrasında “Eğitim programları için kişi başına ödenecek eğitim ücreti, konusuna göre ilgili birimlerce belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.” hükmü ile ''Kişi başına eğitim ücreti, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre doçentler için öngörülmüş ek ders ücreti göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarın, eğitim programının Bakanlıkça belirlenmiş olan toplam ders saati sayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Ortaya çıkan meblağ, o eğitim için kişi başı tavan ücreti olarak alınır ve kişi başına alınacak eğitim ücreti tavan eğitim ücretini aşamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereği Bakanlığımızca onaylanan sertifikalı eğitim programlarının ek listede yer alan 2022 yılı ilk altı ay için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunda;

Tensiplerini arz ederim.

 

Dr. Gülsen TOPAKTAŞ
Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanı

          Uygun görüşle arz ederim.
  Prof. Dr. Semra ULUSOY KAYMAK
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

 

OLUR
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Ek: Liste (3 sayfa)

 

SIRA
NO

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI

DERS
SAATİ

KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET (Türk Lirası) (1 Ocak-30 Haziran 2022)

1

Çocuk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

200

11.772,25

2

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

250

14.715,31

3

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

115

6.769,04

4

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

5

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

6

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

240

14.126,70

7

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

200

11.772,25

8

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

240

14.126,70

9

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

120

7.063,35

10

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

11

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

240

14.126,70

12

Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

186

10.948,19

13

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

154

9.064,63

14

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

176

10.359,58

15

Hekimler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı

704

41.438,32

16

DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) Sertifikalı Eğitim Programı

80

4.708,90

17

Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

60

3.531,68

19

Akupunktur (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

535

31.490,77

18

Akupunktur (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

413

24.309,70

20

Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı

80

4.708,90

21

Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı

120

7.063,35

22

Larva Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

60

3.531,68

23

Osteopati Sertifikalı Eğitim Programı

1000

58.861,25

24

Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı

64

3.767,12

25

Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

26

Fitoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

280

16.481,15

 

Fitoterapi (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

215

12.655,17

27

Klasik Homeopati (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

350

20.601,44

Klasik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

350

20.601,44

Klasik Homeopati (Eczacı) Sertifikalı Eğitim Programı

210

12.360,86

Klinik Homeopati (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

350

20.601,44

Klinik Homeopati (Diş Hekimi)Sertifikalı Eğitim Programı

350

20.601,44

28

Ozon Uygulaması (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

120

7.063,35

Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

60

3.531,68

29

Mezoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

128

7.534,24

Mezoterapi (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

50

2.943,06

30

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı

200

11.772,25

Hipnoz Uygulaması /(Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

31

Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) Sertifikalı Eğitim Programı

205

12.066,56

Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) Sertifikalı Eğitim Programı

185

10.889,33

Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları) Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

32

Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı Sertifikalı Eğitim Programı

90

5.297,51

33

Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı

256

15.068,48

34

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

480

28.253,40

35

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

36

Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

37

Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı

240

14.126,70

38

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

320

18.835,60

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

480

28.253,40

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

480

28.253,40

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

800

47.089,00

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) Sertifikalı Eğitim Programı

320

18.835,60

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) Sertifikalı Eğitim Programı

160

9.417,80

39

Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

48

2.825,34

40

Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı Eğitim Programı

80

4.708,90

41

Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması Sertifikalı Eğitim Programı

56

3.296,23

42

Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

43

Temel Tıbbi KBRN Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

44

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı

18

1.059,50

46

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Sertifikalı Eğitim Programı

280

16.481,15

47

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı

71

4.179,15

48

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

49

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

960

56.506,80

50

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

960

56.506,80

51

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı

2580

151.862,03

52

Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

53

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

54

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür Sertifikalı Eğitim Programı

40

2.354,45

55

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim)

35

2.060,14

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim)

32

1.883,56

56

Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı

24

1.412,67

 

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 55410 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim