• BIST 110.932
  • Altın 175,230
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 16 °C

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-01.07.2016

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-01.07.2016
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 1 Temmuz 2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Unvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

Doçent

2

1

Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde doçentliğini almış olup değerler eğitimi alanında çalışma yapmış olmak.

2

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Bölümü/İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı/

İlköğretim ve lise matematik öğretmen adaylarının doğru ve ters orantılı ilişkileri anlamlandırmaları konusunda çalışma yapmış olmak.

3

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/

Balıklarda sitogenetik, filogenetik, genotoksik konularında çalışma yapmış olmak.

4

Doçent

2

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü/

Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri konusunda çalışma yapmış olmak.

5

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/

Farmakoloji (Toksikoloji) Bilim Alanında doçentliğini almış olmak ve moleküler toksikoloji ve kanser genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Yardımcı Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Antropoloji Bölümü/

Osmanlı arşiv vesikalarına göre II. Abdulhamit dönemi Osmanlı-Ermeni patrikhanesi din ilişkileri ve Osmanlı döneminde Ermenilere verilen hak ve imtiyazlar konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Yardımcı Doçent

3

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/

Pamukta yeni nesil küçük RNA dizileme ve biyoenformatik analizler ile mikroRNA karakterizasyonu ve Isı Şok Proteinleri ile mikroRNAlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı/

Kobi ihracat destekleri ve döviz kurlarındaki artış konularında çalışma yapmış olmak.

9

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Maliye Bölümü/ Mali Hukuk Anabilim Dalı/

Muhasebe eğitiminde simülasyon tekniği üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/

Siyaset ve Sosyal Bilimler bilim dalında doktora yapmış olmak ve sosyal teoride toplum ve ulus devlet kavrayışı konusunda çalışma yapmış olmak.

11

Yardımcı Doçent

3

1

Kaman Meslek Yüksekokulu/ Elektronik ve Otomasyon Bölümü/ Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr./

Au/PVA:Zn/n-Si (MPS) yapıların hazırlanması ve temel elektriksel özelliklerinin ışık altında incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

12

Yardımcı Doçent

3

1

Kaman Meslek Yüksekokulu/ Gıda İşleme Bölümü/ Gıda Teknolojisi Pr./

Patates, yer elması, şeker pancarı ve kırmızı pancar kabuğu ekstraktları ila veli buzun, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının muhafazası süresince (3±1ºC) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ Makine Mühendisliği Bölümü/ Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı/

TWİP çeliklerde ikizlenme mekanizmasının mekanik özelliklere etkisi ve DP ve TWİP çelikleri ile alüminyum malzemelerin mekanik özellikleri ve şekillendirilebilme özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

14

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ Makine Mühendisliği Bölümü/ Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı/

Elektro-Erozyon yöntemi ile delik delmede multi-fizik simulasyonu konusunda çalışmaları olmak.

15

Yardımcı Doçent

5

1

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi/ Müzik Bölümü/

Ses eğitimi alan kadınların menstrual döngü - menstrual, folliküler vepremenstrual evre-ses özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

16

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Pr./

Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, özyönetimli öğrenme hazır bulunuşluğu ve motivasyona etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

17

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi Pr./

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı ve kavram yanılgısına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

18

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi/ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı/

Sitopatoloji ve tiroit patolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

19

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Kardiyoloji Anabilim Dalı/

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve hipertrofik kardiyomiyopative infektif endokardit konularında çalışma yapmış olmak.

20

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Kardiyoloji Anabilim Dalı/

Orta/ciddi romatizmal mitral darlığında sol atriyal apendikste trombüsformasyonunun demografik özellikler kullanılan ilaçlar ve hematolojik parametreler ile İlişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

6312/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1098 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim