• BIST 98.592
  • Altın 277,230
  • Dolar 5,7720
  • Euro 6,4342
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 27 °C

Anestezi ve Reanimasyon hekimleri hakkında duyuru

Anestezi ve Reanimasyon hekimleri hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Anestezi ve Reanimasyon hekimleri hakkında duyuru yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Anestezi ve Reanimasyon hekimleri hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE!

 

Konu: Anestezi ve Reanimasyon Hekimleri Hakkında

 

Kurumumuz web sayfasında 24.08.2012 tarihinde “Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlığı ile yayımlanmış olan duyuruda;

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden,

 

a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünün,

 

b) D ve E grubu ameliyat ve girişimler için duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin,

 

anestezi ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bildirilmiştir.

 

Ancak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurumuz ekinde yer alan liste içeriğine istinaden yapılan değerlendirme sonucunda,

 

530.020, 530.060, 550.070, 550.360, 600.060, 600.370, 600.590, 600.730, 602.980, 608.370, 611.320, 611.960, 614.490, 618.640, 618.641, 618.642, 618.890, 618.990, 619.560, 619.760 ve 620.241 işlem kodlarının adı geçen duyuru ekinde yer alan listeden çıkartılmasına karar verilmiştir.

 

Bu itibarla, yukarıda a ve b maddelerinde (yeni liste üzerinden) belirtilen işlemler ve bu işlemlerin (SUT eki Ek-9 listesinde yer alan karşılıklarında da olmak üzere), Kurumumuza fatura edilebilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden hastanede görev yapmakta olan anestezi ve reanimasyon uzman hekimi bilgisi 03.09.2012 tarihinden itibaren kontrol edilmeye başlanacaktır.

 

Konuyla ilgili olarak güncellenmiş olan yeni liste (D ve E grubu kontrol yapılacak işlem listesi) duyurumuz ekinde yayımlanmakta olup, tüm sağlık hizmet sunucularına ileride yaşanabilecek olumsuz durumların engellenebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri amacıyla önemle duyurulur.

 

KODU İŞLEM ADI GRUBU
  GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER  
  KATETER İŞLEMLERİ  
  AMELİYATLAR  
  AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI  
  A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)  
  A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)  
  A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)  
  B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)  
  C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)  
  D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)  
  E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)  
  Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla,  ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.  
540.050 Yenidoğan ek puanı C grubu D grubu
540.060 Yenidoğan ek puanı D grubu E grubu
540.070 Yenidoğan ek puanı E grubu E grubu
  Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.   
  ANESTEZİ VE REANİMASYON  
  TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR  
550.010 Anestezi öncesi muayene E grubu
550.020 Apne testi  D grubu
550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. E grubu
550.080 Laringeal maske uygulaması  E grubu
550.090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı E grubu
550.100 Muayene anestezisi, ameliyathanede E grubu
550.110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı E grubu
  ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ  
550.160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) D grubu
550.170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) E grubu
550.180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu
550.190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) E grubu
  Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya   
550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 D grubu
550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 E grubu
550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 E grubu
550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan  1-149 E grubu
  Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır  
550.310 Yeni doğan anestezi puanı C grubu  D grubu
550.320 Yeni doğan anestezi puanı D grubu  E grubu
550.330 Yeni doğan anestezi puanı E grubu  E grubu
  ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI  
  Enjeksiyonlar  
550.350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi D grubu
  Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi  
550.410 Aksiller pleksus sinir bloğu E grubu
550.460 Femoral sinir üçlü blok E grubu
550.470 Gasser ganglion sinir bloğu D grubu
550.480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu E grubu
550.550 İnterskalen sinir bloğu E grubu
550.560 Laringeal sup/rek sinir bloğu E grubu
550.570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu E grubu
550.630 Sakral / koksigeal sinir bloğu E grubu
550.640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu  E grubu
550.650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu E grubu
550.660 Siyatik sinir bloğu E grubu
  Sempatik Sinir Blokları-Tanısal  
550.710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu  E grubu
550.740 Stellat ganglion sinir bloğu E grubu
  İntraspinal Sinir Blokları  
550.760 Epidural kan/serum yaması E grubu
550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu)  D grubu
550.780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter D grubu
550.790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter D grubu
550.810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok E grubu
550.820 Subaraknoid kateter D grubu
550.830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter D grubu
  Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik  
550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu D grubu
550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu D grubu
550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu D grubu
550.940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu D grubu
  Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)  
550.980 Faset Eklem (tek) RFT D grubu
551.010 Paravertebral lumbar RFT D grubu
551.020 Paravertebral torakal RFT D grubu
551.030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT D grubu
551.040 Perkütan intradiskal RFT D grubu
551.050 PİRFT intradiskal D grubu
551.060 RFT Nörotomi D grubu
551.070 Sakroiliak eklem (tek) RFT D grubu
551.080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) D grubu
551.100 Stellat ganglion RFT D grubu
  Nöromodülasyon  
551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması D grubu
551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma D grubu
  Diğer  
551.250 BİS Monitorizasyonu  E grubu
551.260 Epidural blok (kontinu) D grubu
551.270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok D grubu
551.300 IV. Lidokain testi E grubu
551.310 İntraplevral kateter (kontinu blok)  D grubu
551.320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA)  E grubu
551.330 Kontinu perineural opiat analjezisi E grubu
551.340 SEDO-analjezi E grubu
     
  CERRAHİ UYGULAMALAR  
  DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ  
  DERİ   
600.110 Yanıkta fasiyotomi  D grubu
600.120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması  D grubu
  DERİ VE DERİALTI  
600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu D grubu
  GREFTLER  
  FLEPLER  
  BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ  
  BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ  
  Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler  
602.380 Adenoidektomi D grubu
602.900 Lingual tonsil eksizyonu D grubu
603.030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı D grubu
  GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER  
  TORAKS DUVARI  
603.270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı E grubu
603.300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral D grubu
603.350 Mediastinotomi ile eksplorasyon E grubu
603.400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık E grubu
  GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER  
  Meme  
  PERİTON BOŞLUĞU  
604.020 Laparoskopi, tanısal D grubu
  KARDİYOVASKÜLER SİSTEM,  KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ  
  VENÖZ REKONSTRÜKSİYON  
  EKSPLORASYON  
607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil D grubu
607.370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter D grubu
  TRAKEA VE BRONŞ  
608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla D grubu
608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte D grubu
608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte D grubu
608.490 Trakeostomi stenozu açılması D grubu
  AKCİĞERLER VE PLEVRA  
  SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ  
  KARACİĞER  
  SAFRA YOLLARI  
  ÖZOFAGUS  
  MİDE-DUODENUM  
  JEJUNUM VEYA İLEUM  
  APPENDİKS  
  KOLON  
610.291 Kolostomi revizyonu D grubu
  REKTUM   
610.430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta D grubu
  ANÜS  
  KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ  
  Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula  
  Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella  
  Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri  
  Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği  
  Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal  
  Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal  
  ALÇI  ve ATELLER  
  TRAKSİYON   
  ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU   
  KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU   
  ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU   
610.920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu  E grubu
610.930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu  E grubu
610.940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu  D grubu
  KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ   
610.950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük E grubu
610.970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta D grubu
  ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ    
611.210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan D grubu
  AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON   
  OSTEOTOMİLER    
  İMPLANT ÇIKARMA   
611.330 Eksternal fiksatör çıkarma D grubu
611.360 Orta kemik implant çıkarma D grubu
611.370 Küçük kemik implant çıkarma D grubu
  YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ  
  EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE  CERRAHİSİ  
611.440 Tendon grefti alınması D grubu
611.990 Tendon transferi, ilave her tendon için  D grubu
612.040 Tenotomi, myotomi D grubu
  TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON   
  PEDİATRİK ORTOPEDİ   
613.470 PEV maniplasyon dahil alçı E grubu
613.480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi D grubu
  PELVİS VE KALÇA EKLEMİ   
  OMURGA CERRAHİSİ   
  Osteotomi  
  Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi  
  Artrodez  
  SPİNAL ENSTRÜMANTASYON  
  DİĞER İŞLEMLER  
  EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ   
  HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ  
  EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI  
  EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA  
  ORTOPEDİK ONKOLOJİ   
  Örnekleme Yöntemi  
614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi D grubu
614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi D grubu
  Rezeksiyonlar  
614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin D grubu
  REKONSTRÜKSİYONLAR  
  Biyolojik Rekonstrüksiyonlar  
  SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ  
  ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ  
614.720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim D grubu
614.730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim  D grubu
  SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ  
  STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR  
614.840 Açık kordotomi  D Grubu
614.990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku  D Grubu
  KAFA TRAVMA AMELİYATLARI  
615.230 Burr Hole eksplorasyonu, tek D grubu
  KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR  
  EPİLEPSİ AMELİYATLARI  
618.300 Mastoidektomi kavitesi debridmanı E grubu
  ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ  
  BÖBREK  
  ÜRETER  
618.920 Retrograd üreteral kataterizasyon D grubu
618.960 Üreteral  J Stent takılması D grubu
618.970 Üreteral balon dilatasyonu D grubu
619.620 Vezikostomi D grubu
  ÜRETRA  
619.830 Üretrolitotomi (açık cerrahi)  D grubu
  KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI  
  DOĞUM ÜCRETLERİ  
  GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER  
620.990 Laparoskopi diagnostik D grubu
  JİNEKOLOJİ  
  VAGİNAL OPERASYONLAR  
  ABDOMİNAL OPERASYONLAR  
620.510 Dış gebelik operasyonu D grubu
620.550 Laparoskopi ile tüpligasyon D grubu
620.560 Mini laparatomi ile tüpligasyon D grubu
620.620 Postpartum tüpligasyon D grubu
  ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR  
620.960 William Dolores süspansiyon D grubu
  İNFERTİLİTE AMELİYATLARI  
620.980 Histeroskopi operatif D grubu
620.990 Laparoskopi diagnostik D grubu

 

Duyurunun aslı için tıklayınız

Duyurunun eki için tıklayınız

 

MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncellendi-04.09.2012

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 40251 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim