• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 5 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 11 °C

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı 05 Aralık 2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS , ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR.

1

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ. DR.

1

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

BİYOMEDİKAL / BİLGİSAYAR/ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. TIBBİ GÖRÜNTÜLEME, DİFÜZYONTENSOR MRI KONULARINDA YAYIN
YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE
DİYETETİK

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

2

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VEYA PSİKOLOJİ VEYA ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ MEZUNU VE İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

TIP FAKÜLTESİ MEZUNU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI VEYA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ BİLİMLER

TIBBİ PATOLOJİ

YRD. DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1.  Adayın H indexi;

a.  YRD.Doç’ler için H index Kriteri   4

b.  Doç’ler için H index Kriteri            8

c.  PROF.DR.’ler için H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden
SCI’ e göre bakılmalıdır)

2.  TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan
burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.  BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmişNörobilim,
Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip,
Mikrocerrahi Anatomisi, 
Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.  Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.  Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak
çalışma yayınlamış olmak.

CERRAHİ BİLİMLER

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

YRD. DOÇ. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

ÇOCUK CERRAHİSİ

PROF. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

GENEL CERRAHİ

DOÇ. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

GENEL CERRAHİ

PROF. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM

DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ BİLİMLER

KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM

YRD. DOÇ. DR.

4

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD.Doç’ler için H index Kriteri     4

b. Doç’ler için H index Kriteri              8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri  12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2.  TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan
burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.  BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.  Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.  Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

CERRAHİ BİLİMLER

KALP - DAMAR
CERRAHİSİ

YRD. DOÇ. DR.

3

CERRAHİ BİLİMLER

KULAK BURUN VE
BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİBİLİMLER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YRD. DOÇ. DR.

2

DAHİLİBİLİMLER

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROF. DR.

1

DAHİLİBİLİMLER

İÇ HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİBİLİMLER

İÇ HASTALIKLARI

YRD. DOÇ. DR.

2

DAHİLİBİLİMLER

KARDİYOLOJİ

PROF. DR.

1

DAHİLİBİLİMLER

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİBİLİMLER

TIBBİ FARMAKOLOJİ

DOÇ. DR.

1

 

10673/1-1

 
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1552 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim