• BIST 10679.98
  • Altın 2455.718
  • Dolar 32.9337
  • Euro 35.2874
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 28 °C

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı 22 Haziran 2015 tarihli ve 29394 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a’da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SAYI

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / ALAN

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

12

SAĞLIK BİLİMLERİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

13

SAĞLIK BİLİMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR.

1

Çocuk Gelişimi veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya özel eğitim bölümü mezunu ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

14

SAĞLIK BİLİMLERİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR.

2

Tıp Fak. Lisans ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

15

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD DOÇ. DR.

3

Hemşirelik veya Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

16

SAĞLIK BİLİMLERİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

Tıp Fak. veya İşletme Lisans Mezunu, Sağlık Yönetimi veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

17

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri                  4

b. Doç’ler için H index Kriteri                            8

c. PROF. DR.’ler için H index Kriteri                12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre veRejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

18

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

19

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

20

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

21

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

7

22

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

23

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

24

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

25

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

26

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

27

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

28

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

29

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

30

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

31

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

32

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

7

33

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

34

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

35

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

36

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

37

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

38

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

39

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

40

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

41

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

5447/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3035 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim