• BIST 9041.73
  • Altın 2111.046
  • Dolar 31.5203
  • Euro 34.2484
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 20 °C

Bakanlık SUT için özel sektörün taleplerini dikkate alacak mı?

Bakanlık SUT için özel sektörün taleplerini dikkate alacak mı?
En fazla yüzde 30 oranında fark ücreti alması kararlaştırılan özel sektör, ayakta kalmasını SUT fiyatlarına bağladı. Sağlık Bakanlığı, çok yakında açıklanacak SUT fiyatlarıyla çözüm beklentisine giren özel sektörü GSS içinde yapılandırmayı hedefliyor.

En fazla yüzde 30 oranında fark ücreti alması kararlaştırılan özel sektör, ayakta kalmasını SUT fiyatlarına bağladı. Sağlık Bakanlığı, çok yakında açıklanacak SUT fiyatlarıyla çözüm beklentisine giren özel sektörü GSS içinde yapılandırmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı ile özel sağlık kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda sektör, Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) fiyatların yeniden belirlenmesini talep etti. En fazla yüzde 30 oranında ilave ücret alması kararlaştırılan sektör, farklı çözüm arayışlarına girdi. Bir çok kuruluşun SGK ile sözleşme imzaladığını ve yüzde 30 ilave ücret almaya başladığını belirten Bakanlık yetkilileri, çok az sayıda kuruluşun imza vermediğini söyledi.

Bakanlık yetkilileri, sektör talebinin SUT’un revize edilerek tekrar yayınlanması yönünde olduğunu ifade ederek, “Yüzde 30’dan daha fazla ilave ücret alamayacakları için SUT’taki hizmet ücretleri onlar açısından önemli hale geldi. SUT yaklaşık iki yıldır hem kuralları hem fiyatları açısından revize edilmedi. SUT da parçalı bölümlerden oluşuyor; paket ücretler, ayaktan tedavi için başvuru ücretleri, hizmet başı ücretler gibi bölümleri var. SUT’un bir an önce revizyondan geçirilmesi gerekiyor, sektör bu talebinde haklı” diye konuştu.

Yasa radikal değişiklik getiriyor
Sağlık Bakanlığı, özel sektörü GSS yapısıyla uyumlu olacak şekilde yeniden dizayn ediyor. 1 Temmuzdan itibaren emekliler açısından yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS), 1 Ekimde de tüm nüfus açısından yürürlüğe girecek. Yeni yasayla birlikte radikal bir değişikliğin yaşanacağına dikkat çeken Bakanlık yetkilileri, yasaya geçişte bazı zorluklar olabileceğini ve özel sağlık kuruluşlarının organizasyonlarını, maliyetlerini tekrar gözden geçirmek zorunda olduğunu bildirdi.

“Sektörün elinde çok büyük bir hekim gücü var. Bakanlıkta 24 bin hekim hizmet verirken özelde 17-18 bin hekim hizmet veriyor. Bu önemli bir güç” diye konuşan yetkililer, ülke olarak yeni bir kanunun çerçevesi içine girildiğini ve sektörün de tabloyu bütün olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

SUT yönetmelikleri çok yakında yayınlanacak
Kanunun yürürlükte olmasına karşın SUT’un bir tebliğ olduğunu ve öncesinde bazı yönetmeliklerin yayınlanması gerektiğini anımsatan yetkililer, yönetmelik çalışmalarında son aşamaya gelindiği bilgisini verdi. “SGK özellikle Fiyat Tespit Komisyonu yönetmeliği ve GSS yönetmeliğini tamamlamak üzere. Önümüzdeki günlerde bu yönetmelikler yayınlanacak ve SUT’un yayınlanması için yasal prosedür sona ermiş olacak” diye konuşan Bakanlık yetkilileri, toplantıda özel sektöre bilgi verildiğini ve taleplerinin kaydedildiğini açıkladı.

SUT sadece fiyat artışı olarak görülmemeli

Bakanlık temsilcileriyle geçen haftadan bu yana yapılan görüşmelerde, özel ve kamu sektörü taleplerinin ortak paydada bir araya getirilerek, Bakanlıkça SGK’ya iletilmesi ve SUT’un neticelendirilmesi öngörülüyor. Tebliğin SGK tarafından yayınlanmasına karşın Sağlık Bakanlığının bir çok bölümde onayının ve profesyonel katkısının gerektiğine dikkat çeken yetkililer, “GSS’nin hayata geçtiği şu ilk günlerde listelerin doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor, uygulamaya sorunsuz geçmemiz lazım, bu nedenle uzlaşmacı halde çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

Bakanlık yetkilileri yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Sağlık Bakanlığı özel sektörle bir araya gelerek onların bu konudaki taleplerini aldı. Özel sektörün yüzde 30 ile hizmeti sürdürebilmesi için taleplerini karşılayacak öneriler değerlendiriliyor ve SGK ile çalışılıp SUT neticelendirilecek. Olaya sadece SUT’taki fiyatların yükseltilmesi talebi şeklinde bakılmamalı. Yeni kanunun dikkatli okunması gerek. Vatandaşlar için de çok ciddi hususlar içeriyor. Mesela kanser, yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri gibi tedaviler gibi ciddi hastalıklar için ne özelde ne kamuda ilave ücret alınamayacak. Yüzde 30 bile alınamayacak. Bu hizmetlerin iyi belirlenmesi, fiyatların maliyetleri karşılayacak ölçüde belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle SUT’a sadece fiyat artışı talebiyle bakmamak gerek. Tebliğ, hem hizmetlerde fiyat artışını içeriyor, hem bir takım hizmetlerde esas ve usülleri düzenlemeyi içeriyor.

Sektör detaylı sınıflandırma istiyor
Toplantıda özel sektörün gündeme getirdiği, özel hastane ve sağlık kuruluşlarının tıbbi nitelik veri sistemine göre sınıflandırılmasına ilişkin Bakanlık yetkilileri şunları kaydetti:
“Kanun çok açık ifade ediyor: Sağlık hizmet sunucuları tıp eğitimi, hizmet basamağı, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurları dikkate alınarak bir sınıflandırılmaya tabi tutulmalı. Hem kamu hem özel sağlık hizmet sunucuları sınıflandırılabilir deniliyor. Bu çerçevede önceden de kullandığımız sınıflandırma var. Yeni düzenlemede de buna benzer sınıflandırma kullanılabilir. Önceki sınıflandırmada yatarak hizmet veren ve ayaktan hizmet veren özel sağlık kuruluşları şeklinde sınıflandırılıyordu. Sektörün şimdi daha detaylı bir sınıflandırma istediği görülüyor. Fakat bunun özel sigortacılık mantığıyla yapılan A, B, C gibi sınıflandırılması şeklinde yapılması doğru olmayabilir. Bu sosyal güvenlik açısından da doğru olmaz. Dünya modelleri incelendiğinde bu işin çok da kolay olmadığı görülüyor.

“Sistem branş anlaşmasına uymayabilir”

Branş bazında anlaşma konusunda biraz daha çalışmanın gerektiğini belirten yetkililer şunları söyledi:
“Bu konu tartışılabilir. Çünkü altında doldurulması gereken çok husus var. Eskiden SSK’nın yapmış olduğu branş anlaşmaları ile çok benzerlik içermeyecek. Çünkü yeni bir sisteme geçiyoruz ve bu yeni sistem branş bazında anlaşmaya çok uymayabilir. Bunun kurallarının ve altyapısının iyi doldurulması, ihtiyaçların iyi belirlenmesi lazım. Bu konudaki çalışma henüz sonuçlanmadı. Özel sektör de bu talebinin altını çok dolduramadı. ‘SGK branş bazında sözleşme yapsın’ demek pek yeterli olmuyor. Yeni sağlık sisteminde GSS ruhu içinde bir değerlendirme yaparak buna karar vermek gerekiyor.

Özel sektör önerileri neler?


Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Bakanlıkla yapılan görüşmelerde şu önerileri sıraladı:
1. Kuruma ilave yük getirmeksizin üst düzey hizmet sunan kamu ve özel sağlık kuruluşları için gelir imkanı sağlayacağı gibi ödenecek fark sebebiyle gereksiz sayıda işlemlerin yapılmasını engelleyecektir. Bu gerekçelerle listeden çıkarılacak A3 ve B grubundaki istisnai işlemlerin fiyat düzeltmeleri mutlaka yapılmalıdır.
2. Standardın üstünde özellikleri bulunan lüks oda fiyat tespiti; makul bir fiyat belirlenerek kaliteli hizmet sunumunun ve bu hizmeti sunan merkezlerin teşvik edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
3. Özellikli işlemlerde reel fiyat uygulamasına geçilmesi; bu işlemlere erişilebilirliğin sağlanması hizmet alanlar açısından çok önemlidir. Bu hizmetler; kanser cerrahisi, organ nakilleri, kopan organ gibi mikro cerrahi işlemlerdir. Bunların büyük bir kısmı fark alarak hizmet sunan özel hastaneler ile üçüncü basamak kamu hastanelerinde verilebilmektedir ve bu durum hizmete ulaşılabilirliği zorlaştırmaktadır. Mevcut fiyatlarla üçüncü basamak eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri bu işlemleri maliyetinden de az bedelle yürütmekte, performans puanı da yetersiz olduğundan tercih edilmemektedir. Hasta özel merkezlere yönelmekte, bu da yüksek fark nedeniyle gerçekten mağdur hasta grubu oluşturmaktadır. Bu hizmetlerde fark alınması engellenecekse özel hastaneler için ekte önerilen SUT fiyatlarına yüzde 50 oranında ilave yapılmalıdır.
4. Sağlık kurumlarının niteliklerine göre sınıflandırılması; kaliteli sağlık hizmeti sunumunu özendirici, rekabet unsurlarını gözeten yeni bir fark uygulaması anlayışı geliştirilmelidir. SGK, bu anlayışla sınıflandırılmış hastanelerin sınıflarına göre farklı fiyatlar tespit etmeli ve bu sınıfların alacakları fark oranları da yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişkenlik göstermelidir.
5. Sınıflandırmaya göre ayaktan tanı paketlerinin ücretlendirilmesi; ayaktan tanı paketinde üniversite hastanelerine uygulanan fiyat tarifesinin, ekte bulunan sınıflandırmaya göre A grubuna giren özel hastanelere de uygulanması önerilmektedir. Sınıflandırmaya göre A grubuna yaklaşık 25 - 30 özel hastane girebilmekte olup, bunun da en az 15’i sistemin dışında kalacak ve SGK’ya herhangi bir yük oluşturmayacaktır. Geriye kalan A grubu özel hastaneler ise SGK bütçesine yük getirmeyecektir. B, C ve D grubu özel hastanelerin paket fiyatları ise üniversite ve hizmet hastaneleri arasında uygun bir skalaya oturtulmalıdır.
6. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ileri teknolojilerle yapılan hizmetler; teknolojik farklılıkların maliyetleri de farklı olduğundan, SGK’nın toplam bütçesini etkilemeyecek şekilde yapılan düzenleme ektedir.
7. Özellikli branşlarda, branş bazında anlaşma yapılması; özel sağlık sektöründe SUT fiyatlarıyla hizmet veremeyen ama kamunun ihtiyacı olduğu ve reel durumda farkın da sınırlı olarak alındığı bazı branşlarda kısmi anlaşmaların yapılması sağlanmalıdır.
8. Özellikli laboratuar tetkikleri; özellikli laboratuar tetkiklerinin paketten çıkarılarak Ek 10 C’ye alınması sağlanmalıdır.

Fatma Ergüzeloğlu-Medimagazin

Bu haber toplam 1599 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim