• BIST 94.896
  • Altın 280,275
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 22 °C

Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul illeri kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma kurası

Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul illeri kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma kurası
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul illeri kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma kurası ilanı ve münhal kadrolar yayımlandı.

BALIKESİR, KAYSERİ, YOZGAT VE İSTANBUL İLLERİ KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI

İLAN METNİ

Kayseri, Yozgat İlleri Şehir Hastaneleri ile Balıkesir ve İstanbul ilinde hizmete yeni açılan sağlık tesislerinin tabip ve uzman tabip ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 17.08.2018 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 20.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Bu kuraya kadrosu Balıkesir, Kayseri, Yozgat ve İstanbul illerinde bulunan personelin tercih başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar bulundukları iller için müracaatta bulunabilecektir.

5. 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımıza devredilen personelden daha önce Bakanlıkça herhangi bir atama yapılmış olanlar hariç olmak üzere, kura son başvuru tarihi itibariyle bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2018 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

7. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2018 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 ve 26. Maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Uzman Tabip kadrosunda çalışanlar, çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebilecektir.

12. a) Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri halinde atamaları yapılacak olup zamanında sözleşmelerini feshetmemeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayıp ücretsiz izinli sayılanlar bu kuraya müracaat edebilecektir. Bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri halinde atamaları yapılacak olup, sözleşmelerini zamanında feshetmeyenlerin ise atamaları yapılmayacaktır.

c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecektir. Bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak olup zamanında göreve başlamayanların atamaları yapılmayacaktır.

13. Halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalışanların başvuruları kabul edilecektir. Bu kapsamda yerleştirmesi gerçekleşen başvuru sahiplerinin kura tarihi itibariyle iki (2) ay içerisinde sözleşmelerini feshedip atandıkları kurumlarda başlangıç yapmaları gerekmektedir. Zamanında sözleşmelerini feshetmemeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

14. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 12. ve 13. Maddede bahsi geçenler hariç 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmayanların ataması iptal edilecektir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 08.08.2018 Çarşamba – 15.08.2018 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

18. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden yukarıdaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

19. Bu kura için açılacak münhaller birim bazında ilan edilecektir.

 

BALIKESİR, KAYSERİ, YOZGAT VE İSTANBUL İLLERİ KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

26 Temmuz 2018 Perşembe – 02 Ağustos 2018 Perşembe Saat 18:00’e kadar

Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

07 Ağustos 2018 Salı

Saat 18.00’e kadar

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

10 Ağustos 2018 Cuma

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı

4

10 Ağustos 2018 Cuma -13 Ağustos 2018 Pazartesi Saat 18:00’e kadar

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması

5

16 Ağustos 2018 Perşembe

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

6

17 AĞUSTOS 2018 CUMA

KURA TARİHİ

Yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 

İlan metni için tıklayınız 

Kura Takvimi için tıklayınız

Münhal kadrolar için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3877 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim