• BIST 8513.54
 • Altın 1610.668
 • Dolar 27.5635
 • Euro 28.8662
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 18 °C
 • Bursa 12 °C
 • Antalya 21 °C
 • İzmir 21 °C

Bir Reçetenin Eczane Serüveni

Bir Reçetenin Eczane Serüveni
TEİS: “Bir Resmi Kurum Reçetesi 74 İşlemden Geçiyor” Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczacıların her gelen resmi kurum reçetesinde 74 tane işlemle uğraştıklarını söyledi.

TEİS: “Bir Resmi Kurum Reçetesi 74 İşlemden Geçiyor” Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczacıların her gelen resmi kurum reçetesinde 74 tane işlemle uğraştıklarını söyledi.

Bu işlemlerin hiç birinin ücrete tabi olmadığına işaret eden Saydan:
” Gün boyunca her reçetede bu kadar çok ayrıntıya dikkat etmek zorunda olan eczacılar, kendi sağlıklarını hiçe sayarak, tüm fedakarlıklarıyla hastalarına hizmet etmektedirler. Bu yüzden Yetkililere sesleniyoruz: Tüm AB ülkelerinde var olan “reçete başına eczacı meslek hakkı ücreti”nin, prosedürü en ağır olan Türkiye’de de eczacılara ödenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Saydan, eczaneye gelen bir kurum reçetesinin macerasını şu şekilde sıraladı:
 1. Sağlık Karnesinin ait olduğu kurumla eczanenin anlaşması olup olmadığının kontrolü.
 2. Sağlık Karnesinde yazılı olan karne sahibi ismiyle reçetede yazılı olan ismin aynı olup olmadığının kontrolü.
 3. Sevk kâğıdındaki hasta adıyla karnedeki hasta adının aynı olup olmadığının kontrolü,
 4. Sevk kağıdında tarihin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolü,
 5. Sevk kağıdında protokol no. sunun doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolü,
 6. Sevk kağıdında teşhisin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolü,
 7. Sevk kağıdında doktor imza ve kaşesinin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolü,
 8. Sevk kâğıdında kurum çıkış kayıt bilgilerinin doğru şekilde yer alıp almadığının kontrolü,
 9. Reçetede tarihin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 10. Reçetede protokol no.sunun doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 11. Reçetede teşhisin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 12. Reçetede ilaçların adının doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 13. Reçetede ilaçların kutu miktarının doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 14. Reçetede yazılı ilaçların reçete teşhisiyle uyumlu olup olmadığının kontrolü,
 15. Reçetede doktor tarafından yapılmış düzeltmelerde doktor kaşe ve imzasının olup olmadığının kontrolü,
 16. Eşdeğer ilaç verilmişse reçete arkasına verilen eşdeğer ilacın onayının yapılması,
 17. İlacı alan kişiden reçetenin arka yüzüne kaç kutu kaç adet ilaç aldığının yazılarak isim ve imzasının alınması
 18. İlacı alan kişiden reçete arkasına tel.no.su ve/veya adresinin alınması,
 19. SSK'lı hastalardan ilaç farkı ödemeleri durumunda reçete arkasına kabili rücü kaşesi basılarak isim ve imzasının alınması,
 20. Reçete arkasına eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından imza atılıp işlem yapılan tarihin atılması.
 21. Reçetede yer alan ilaçların uzman doktor yazması gerekip gerekmediğinin ve ilgili uzman tarafından yazılıp yazılmadığının kontrolü,
 22. Kolesterol ilaçları için LDL ve trigliserit düzeylerinin aranan ölçülerde olup olmadığını kontrolü,
 23. Mide ilaçlarında bir aylık tedavi dozunun verilebilmesi için bir aylık tedavi ibaresinin ve gerekli teşhisin yazılıp yazılmadığının kontrolü,
 24. Klopidrogel etken maddeli ilacın raporunun başlangıç tarihi olarak stent takılış tarihinin işlenmesine dikkat edilmesi,
 25. Osteoporoz ilaçlarında kemik ölçüm sonuçlarının aranan değerlerde olup olmadığının kontrolü,
 26. Rapor fotokopilerinin aslı gibidir onayının olup olmadığının kontrolü,
 27. Raporlarda yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak yer alıp almadığının kontrolü,
 28. Reçetenin provizyon sistemine doğru bir şekilde kaydının yapılması,
 29. Provizyon siteminden alınan çıktının reçete arkasına ilavesi
 30. İlaç fiyat küpürlerinin düzgün bir şekilde kesilmesi,
 31. Kesilen ilaç fiyat küpürlerinin kurumların istediği düzende reçete arkasına ilavesi,
 32. Sistemden onayı alınan ilaçların üzerine kullanış şekillerinin yazılması ve hastaya tarif edilmesi,
 33. İşlemi biten karne ve ilaçların hastaya teslim edilmesi
 34. Hastadan alınan ya da kurumdan daha sonra alınacak hasta katılım payının tahsili ve yazarkasa fişinin kesilmesi,
 35. Reçetede yazılı olan ilaçlarda fark çıkması durumunda bu farkın neden çıktığının hastaya izahı, bu farkın tahsili ve yazarkasa fişinin kesilmesi
 36. SSK reçetelerinde muayene ücreti olarak belirlenmiş paranın hastadan istenmesi, Bu istenen paranın neden istendiğinin hastaya detaylı anlatımı,Bu paraya neden fiş kesmediğimizin ayrıca ayrıntılı izahı, ve en sonunda bu paranın tahsilatı.
 37. Eşdeğer ilaç almayı kabul etmeyen hastaya fark ödemesi gerektiğini söylemek ve tahsil etmek.
 38. Eşdeğer ilacı piyasada bulunmadığı halde neden aldığı ilaç için fark ödemesi gerektiğini hastaya izah etmek.
 39. Reçetede yazılı olan ilacın eczanede bulunmaması durumunda bu ilacın en seri şekilde temini ve hastaya ulaştırılması,
 40. Reçetede yer alan majistral ilacın hazırlanması ve hastaya sunumu,
 41. Soğukta muhafaza edilmesi gereken ilaçları soğuk zincire uygun şekilde teslim etmek,
 42. Kan ürünü reçetelerini mevzuatı çerçevesinde karşılayıp ilacı teslim etmek,
 43. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları bu reçeteler karşılığında vermek
 44. Kırmızı ve yeşil reçeteleri reçete kayıt defterine, uyuşturucu ve psikotrop defterlerine kayıt edip gerekli bilgileri doldurmak,
 45. Kırmızı ve yeşil reçetelere eczane kaşesi basıp imzalamak,gerekli bilgileri doldurmak,
 46. Hastaya verilen ve işlemleri tamamlanan reçeteleri kurumuna göre ayrı ayrı tasnif etmek,
 47. Fatura kesmeden önce hazırlanan reçetelerin ve listelerin herhangi bir eksikliğinin olup olmadığını tekrar tekrar kontrol etmek.
 48. Kurumların fatura döneminde her kurumun ayrı ayrı döküm listelerini çıkarıp faturalarını kesmek,
 49. Kurumların istediği düzene göre reçeteleri zarflayıp/kolileyip teslim etmek
 50. Kan ürünü reçeteleri ile Kırmızı ve yeşil reçetelerin listelerini hazırlayıp her ay İl sağlık müdürlüğüne teslimini sağlamak,
 51. Sürekli kullandığı ilaç doktor tarafından yazılmadığı için sinirlenmiş bir şekilde eczaneye gelen hastanın sinirlerini yatıştırmak,
 52. Doktor tarafından yazılarak aldığı ve kullandığı ilacın neden iyi gelmediğini soran hastaya makul ve mantıklı bir açıklama yapmak,
 53. Doktor tarafından reçeteye yazılan ilaçların neden geri ödeme kapsamında yer almadığını izah etmek,
 54. Provizyon sistemine Ek2-c listesindeki ilaçları giriş yapılırken raporda aranan şartların hepsini tek tek kontrol etmek,tedavi şeması girmek,
 55. SSK reçetelerinde reçete arkasına ilacı alanın T.C. kimlik numarasını yazmak,
 56. SSK reçetelerine Sigorta sicil ya da tahsis numarasının yazılması,
 57. İlaçların son kullanma tarihini kontrol etmek,
 58. Hazırlanarak kullanılması gereken ilaçların hazırlanış şeklini tarif etmek ya da hastaya hazırlayıp vermek,
 59. İlgili birime ulaşmayan kaybolan evrakı arayıp bul(ama)mak,
 60. İlgili saymanlığa ya da Mal müdürlüğüne ulaşan evrakların Hasta katılım paylarının hesaba yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek,
 61. Aynı saymanlık ya da Mal Müdürlüğünden yapılan ödemelerden hangisinin hangi kuruma veya faturaya ait olduğunu bul(ama)mak,
 62. İade reçetelerin eksikliklerini tamamlayıp ilgili kuruma teslim etmek, ödenmesi için teslim edilen evrakın yeniden sıraya girmesine razı olmak ve beklemek,
 63. Ödeneği olmayan kurumlara ait fatura bedellerinin finansı için banka kredisi kullanarak depolara olan borçları ödemek,
 64. Ödenek yokluğundan ödemeleri aylarca gecikmiş olsa da Saymanlıklardan fatura bedellerini eksiksiz alabilmek için o güne kadar olan vergilerin tamamını zamanında ödemiş olmak,
 65. Son kullanma süresi dolan ilaçların imhası ve mali kaydının düşülmesi için gerekli olan Sağlık Md.lüğü ve Maliye'ye başvuruları yapıp bu ilaçların imhasını ve stoktan düşümünü sağlamak,
 66. Eczanede oluşan tıbbi atıkları ayrı olarak muhafaza edip bunları tıbbi atık toplama aracına teslim etmek,
 67. Bazı ilaçları Kurum iskontolu almadığı halde kurum iskontolu olarak fatura etmek ve bundan dolayı bu tip ilaçları zararına vermek ve bu zararı finanse etmek.
 68. Provizyon sistemine göre elindeki ilacı bitmemiş gözüken; ilacını düşürmüş ya da kaybetmiş olan hastaların ilaçlarını neden alamadıklarını izah etmek, mağduriyetin giderilmesi için kuruma nasıl başvuracaklarına dair yol göstermek.
 69. Özel kullanım şekli olan ilaçları (ör: astım ilaçları) nasıl kullanacaklarını hastalara uygulamalı olarak tarif etmek.
 70. Özel şartları olan bazı ilaçları kullanırken dikkat edilmesi ya da yapılması gerekenleri izah etmek, o tip ilaçlarla beraber alınması ya da alınmaması gereken gıdaları belirtmek.
 71. Sürekli hastalarımızın kronik hastalıklarını da çok iyi bildiğimizden herhangi bir başka rahatsızlıktan dolayı doktora gitmeleri durumunda verilen ilaçların kronik hastalıklarına uygun ilaçlar olup olmadığına dikkat etmek.
 72. Reçetede yazılı olan ilaçların ve kullanım dozlarının hastaya (yaş,cinsiyet vb.) uygun olup olmadığını kontrol etmek,
 73. Reçetede yazılı olan ilaçların birbiriyle etkileşimlerinin olup olmadığını kontrol etmek,
 74. Provizyon sistemlerinin çalışmadığı ve hastaların ilaçlarını alamadıkları durumlarda hastalara bu durumu izah etmek”

Bu haber toplam 1910 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim