• BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 26 °C

Bulaşıcı hastalık ICD10MSVS ilişkisi tablosunda yapılan değişiklik

Bulaşıcı hastalık ICD10MSVS ilişkisi tablosunda yapılan değişiklik
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Bulaşıcı hastalık ICD10MSVS ilişkisi tablosunda yapılan değişiklik hakkında duyuru yayımlandı.

 

Bulaşıcı Hastalık ICD10MSVS ilişkisi tablosunda yapılan değişiklik Hk;

ICD10MSVS ilişkisi tablosunda 68 numaralı bulaşıcı hastalık tanı kodunda Z11.1 tanı kodu pasife alınmıştır, güncel liste ekteki gibidir.

Bütün AHBS ve HBYS yazılımı geliştiren firmaların en geç 21.06.2018 tarihine kadar kendi tarafında güncellemelerini yapması gerekmektedir.

 

 

BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR ICD-10 KODLARI (Nisan-2018)
GRUPHASTALIK ADIICD-10 TANI KODUTANI ADIMSVS
ABoğmacaA37A37    - Boğmaca68
A37.0A37.0 - Boğmaca, bordetella pertussis'e bağlı68
A37.1A37.1 - Boğmaca, bordetella parapertussis'e bağlı68
A37.8A37.8 - Boğmaca, diğer bordotella türlerine bağlı68
A37.9A37.9 - Boğmaca, tanımlanmamış68
ABotulismusA05.1A05.1 - Botulizm68
ABrusellozA23A23    - Bruselloz68
A23.0A23.0 - Bruselloz, Brucella melitensis’e bağlı68
A23.1A23.1 - Bruselloz, Brucella abortus’a bağlı68
A23.2A23.2 - Bruselloz, Brucella suis’e bağlı68
A23.3A23.3 - Bruselloz, Brucella canis’e bağlı68
A23.8A23.8 - Bruselloz, diğer68
A23.9A23.9 - Bruselloz, tanımlanmamış68
M49.1M49.1 - Brusella spondiliti68
M49.10M49.10 - Brusella spondiliti, birden fazla yer, vertebrada68
M49.11M49.11 - Brusella spondiliti, oksipito-atlanto-aksial bölge68
M49.12M49.12 - Brusella spondiliti, servikal bölge68
M49.13M49.13 - Brusella spondiliti, servikotorasik bölge68
M49.14M49.14 - Brusella spondiliti, torasik bölge68
M49.15M49.15 - Brusella spondiliti, torakolomber bölge68
M49.16M49.16 - Brusella spondiliti, lomber bölge68
M49.17M49.17 - Brusella spondiliti, lumbosakral bölge68
M49.18M49.18 - Brusella spondiliti, sakral ve sakrokoksigeal bölge68
M49.19M49.19 - Brusella spondiliti, yer tanımlanmamış68
ADifteriA36A36    - Difteri68
A36.0A36.0 - Faringeal difteri68
A36.1A36.1 - Nazofaringeal difteri68
A36.2A36.2 - Laringeal difteri68
A36.3A36.3 - Kutanöz difteri68
A36.8A36.8 - Difteri, diğer68
A36.9A36.9 - Difteri, tanımlanmamış68
AGonoreA54A54    - Gonokok enfeksiyonu68
A54.0A54.0 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok68
A54.1A54.1 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar68
A54.2A54.2 - Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar68
A54.3A54.3 - Gonokoksik göz enfeksiyonu68
A54.4A54.4 - Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi68
A54.5A54.5 - Gonokoksik farenjit68
A54.6A54.6 - Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu68
A54.8A54.8 - Gonokok enfeksiyonları, diğer68
A54.9A54.9 - Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış68
N74.3N74.3 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal68
M73.0M73.0 - Gonokokkal bursit68
O98.2O98.2 - Gonore, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden68
AKabakulakB26B26    - Kabakulak68
B26.0B26.0 - Kabakulak orşiti68
B26.1B26.1 - Kabakulak menenjiti68
B26.2B26.2 - Kabakulak ensefaliti68
B26.3B26.3 - Kabakulak pankreatiti68
B26.8B26.8 - Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte68
B26.9B26.9 - Kabakulak, komplikasyonsuz68
AKızamıkB05B05    - Kızamık68
B05.0B05.0 - Kızamık, ensefalit komplikasyonlu68
B05.1B05.1 - Kızamık, menenjit komplikasyonlu68
B05.2B05.2 - Kızamık, pnömoni komplikasyonlu68
B05.3B05.3 - Kızamık, otitis media komplikasyonlu68
B05.4B05.4 - Kızamık, bağırsak komplikasyonlu68
B05.8B05.8 - Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte68
B05.9B05.9 - Kızamık, komplikasyonsuz68
AKızamıkçıkB06B06    - Kızamıkçık [Rubella]68
B06.0B06.0 - Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu68
B06.8B06.8 - Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte68
B06.9B06.9 - Kızamıkçık, komplikasyonsuz68
AKoleraA00A00    - Kolera68
A00.0A00.0 - Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı68
A00.1A00.1 - Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı68
A00.9A00.9 - Kolera, tanımlanmamış68
AKuduz A82A82    - Kuduz68
A82.0A82.0 - Orman kuduzu68
A82.1A82.1 - Kent kuduzu68
A82.9A82.9 - Kuduz, tanımlanmamış68
AKuduz riskli temasZ20.3Z20.3 - Kuduza temas ve maruz kalma68
W54W54  - Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme68
Z24.2Z24.2 - Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı68
AMeningokokkal HastalıkA39A39    - Meningokok enfeksiyonu68
A39.0A39.0 - Meningokoksik menenjit68
A39.1A39.1 - Waterhouse-Friderichsen sendromu68
A39.2A39.2 - Akut meningokoksemi68
A39.3A39.3 - Kronik meningokoksemi68
A39.4A39.4 - Meningokoksemi, tanımlanmamış68
A39.5A39.5 - Meningokoksik kalp hastalığı68
A39.8A39.8 - Meningokoksik diğer enfeksiyonlar68
A39.9A39.9 - Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış68
ATifoA01.0A01.0 - Tifo68
ASarı HummaA95A95    - Sarı humma68
A95.0A95.0 - Silvatik sarı humması68
A95.1A95.1 - Kent sarı humması68
A95.9A95.9 - Sarı humma, tanımlanmamış68
ASıtma B50B50    - Plasmodium falciparum sıtması68
B50.0B50.0 - Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte68
B50.8B50.8 - Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu68
B50.9B50.9 - Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış68
B51B51    - Plasmodium vivax sıtması68
B51.0B51.0 - Plasmodium vivax sıtması, dalak rüptürü ile beraber68
B51.8B51.8 - Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber68
B51.9B51.9 - Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz68
B52B52    - Plasmodium malariae sıtması68
B52.0B52.0 - Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte68
B52.8B52.8 - Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte68
B52.9B52.9 - Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz68
B53B53    - Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış68
B53.0B53.0 - Plasmodium ovale sıtması68
B53.1B53.1 - Simian plasmodia'ya bağlı sıtma68
B53.8B53.8 - Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer sıtma, başka yerde sınıflanmamış68
B54B54    - Sıtma, tanımlanmamış68
P37.3P37.3 - Konjenital falciparum sıtması68
P37.4P37.4 - Konjenital sıtma, diğer68
ASifilizA50A50    - Konjenital sifiliz68
A50.0A50.0 - Erken konjenital sifiliz, semptomatik68
A50.1A50.1 - Erken konjenital sifiliz, latent68
A50.2A50.2 - Erken konjenital sifiliz, tanımlanmamış68
A50.3A50.3 - Geç konjenital sifilitik okülopati68
A50.4A50.4 - Geç konjenital nörosifiliz [juvenil nörosifiliz]68
A50.5A50.5 - Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik68
A50.6A50.6 - Geç konjenital sifiliz, latent68
A50.7A50.7 - Geç konjenital sifiliz, tanımlanmamış68
A50.9A50.9 - Konjenital sifiliz, tanımlanmamış68
A51A51    - Erken sifiliz68
A51.0A51.0 - Primer genital sifiliz68
A51.1A51.1 - Primer anal sifiliz68
A51.2A51.2 - Primer sifiliz, diğer bölgelerde68
A51.3A51.3 - Sekonder sifiliz, deri ve muköz membranlarda68
A51.4A51.4 - Sekonder sifiliz, diğer68
A51.5A51.5 - Erken sifiliz, latent68
A51.9A51.9 - Erken sifiliz, tanımlanmamış68
A52A52    - Geç sifiliz68
A52.0A52.0 - Kardiyovasküler sifiliz68
A52.1A52.1 - Nörosifiliz, semptomatik68
A52.2A52.2 - Nörosifiliz, asemptomatik68
A52.3A52.3 - Nörosifiliz, tanımlanmamış68
A52.7A52.7 - Semptomatik geç sifiliz, diğer68
A52.8A52.8 - Geç sifiliz, latent68
A52.9A52.9 - Geç sifiliz, tanımlanmamış68
A53A53    - Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış68
A53.0A53.0 - Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış68
A53.9A53.9 - Sifiliz, tanımlanmamış68
O98.1O98.1 - Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden68
N74.2N74.2 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik68
M73.1M73.1 - Sifilitik bursit68
ASu çiçeği (Varisella)B01B01    - Varisella [su çiçeği]68
B01.0B01.0 - Varisella menenjiti68
B01.1B01.1 - Varisella ensefaliti68
B01.2B01.2 - Varisella pnömonisi68
B01.8B01.8 - Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte68
B01.9B01.9 - Varisella, komplikasyonsuz68
AŞarbonA22A22    - Şarbon68
A22.0A22.0 - Deri şarbonu68
A22.1A22.1 - Pulmoner şarbon68
A22.2A22.2 - Gastrointestinal şarbon68
A22.7A22.7 - Şarbon septisemisi68
A22.8A22.8 - Şarbon türleri, diğer68
A22.9A22.9 - Şarbon, tanımlanmamış68
AŞark ÇıbanıB55.1B55.1 - Deri leishmaniasisi68
B55.2B55.2 - Mukokutanöz leishmaniasis68
B55B55    - Leishmaniasis68
B55.9B55.9 - Leishmaniasis, tanımlanmamış68
ATetanozA34A34    - Gebelik tetanozu68
A35A35    - Tetanoz, diğer68
ANaonatal tetanozA33A33    - Yenidoğan tetanozu68
ATüberkülozA15A15    - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.0A15.0 - Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış68
A15.1A15.1 - Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış68
A15.2A15.2 - Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.3A15.3 - Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış68
A15.4A15.4 - İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.5A15.5 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.6A15.6 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.7A15.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.8A15.8 - Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A15.9A15.9 - Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış68
A16A16    - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış68
A16.0A16.0 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif68
A16.1A16.1 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış68
A16.2A16.2 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş68
A16.3A16.3 - İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A16.4A16.4 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A16.5A16.5 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A16.7A16.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A16.8A16.8 - Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A16.9A16.9 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış68
A17A17    - Sinir sistemi tüberkülozu68
A17.0A17.0 - Tüberküloz menenjit68
A17.1A17.1 - Menenjial tüberkülom68
A17.8A17.8 - Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer68
A17.9A17.9 - Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış68
A18A18    - Organların tüberkülozu, diğer68
A18.0A18.0 - Kemik ve eklem tüberkülozu68
A18.1A18.1 - Ürogenital sistem tüberkülozu68
A18.2A18.2 - Tüberküloz periferik lenfadenopati68
A18.3A18.3 - Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu68
A18.4A18.4 - Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu68
A18.5A18.5 - Göz tüberkülozu68
A18.6A18.6 - Kulak tüberkülozu68
A18.7A18.7 - Adrenal bezlerin tüberkülozu68
A18.8A18.8 - Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların68
A19A19    - Miliyer tüberküloz68
A19.0A19.0 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin68
A19.1A19.1 - Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin68
A19.2A19.2 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış68
A19.8A19.8 - Miliyer diğer tüberkülozlar68
A19.9A19.9 - Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış68
P37.0P37.0 - Konjenital tüberküloz68
J65J65    - Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte68
K23.0K23.0 - Tüberküloz özofajiti68
K67.3K67.3 - Tüberküloz peritoniti68
K93.0K93.0 - Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları68
M01.1M01.1 - Tüberküloz artrit68
M01.10M01.10 - Tüberküloz artrit, birden fazla yer68
M01.11M01.11 - Tüberküloz artrit, omuz bölgesi68
M01.12M01.12 - Tüberküloz artrit, kol68
M01.13M01.13 - Tüberküloz artrit, ön kol68
M01.14M01.14 - Tüberküloz artrit, el68
M01.15M01.15 - Tüberküloz artrit, pelvik bölge ve kalça68
M01.16M01.16 - Tüberküloz artrit, bacak68
M01.17M01.17 - Tüberküloz artrit, ayak bileği ve ayak68
M01.18M01.18 - Tüberküloz artrit, diğer68
M01.19M01.19 - Tüberküloz artrit, yer tanımlanmamış68
M49.0M49.0 - Vertebra tüberkülozu68
M49.00M49.00 - Vertebra tüberkülozu, birden fazla yer, vertebrada68
M49.01M49.01 - Vertebra tüberkülozu, oksipito-atlanto-aksial bölge68
M49.02M49.02 - Vertebra tüberkülozu, servikal bölge68
M49.03M49.03 - Vertebra tüberkülozu, servikotorasik bölge68
M49.04M49.04 - Vertebra tüberkülozu, torasik bölge68
M49.05M49.05 - Vertebra tüberkülozu, torakolomber bölge68
M49.06M49.06 - Vertebra tüberkülozu, lomber bölge68
M49.07M49.07 - Vertebra tüberkülozu, lumbosakral bölge68
M49.08M49.08 - Vertebra tüberkülozu, sakral ve sakrokoksigeal bölge68
M49.09M49.09 - Vertebra tüberkülozu, yer tanımlanmamış68
M90.0M90.0 - Kemik tüberkülozu68
M90.00M90.00 - Kemik tüberkülozu, birden fazla yer68
M90.01M90.01 - Kemik tüberkülozu, omuz bölgesi68
M90.02M90.02 - Kemik tüberkülozu, kol68
M90.03M90.03 - Kemik tüberkülozu, ön kol68
M90.04M90.04 - Kemik tüberkülozu, el68
M90.05M90.05 - Kemik tüberkülozu, pelvik bölge ve kalça68
M90.06M90.06 - Kemik tüberkülozu, bacak68
M90.07M90.07 - Kemik tüberkülozu, ayak ve ayak bileği68
M90.08M90.08 - Kemiğin tüberkülozu, diğer68
M90.09M90.09 - Kemiğin tüberkülozu, yer tanımlanmamış68
N33.0N33.0 - Tüberküloz sistit68
N74.0N74.0 - Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu68
N74.1N74.1 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı68
O98.0O98.0 - Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden68
AHepatit AB15B15    - Akut Hepatit A68
B15.0B15.0 - Hepatit A, hepatik komalı68
B15.9B15.9 - Hepatit A, hepatik komasız68
AHepatit BB16B16    - Akut Hepatit B68
B16.0B16.0 - Akut Hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı68
B16.1B16.1 - Akut Hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız68
B16.2B16.2 - Akut Hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı68
B16.9B16.9 - Akut Hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız68
AHepatit CB17.1B17.1 - Akut Hepatit C68
AHepatit DB17.0B17.0 - Akut delta (süper) enfeksiyonu, Hepatit B taşıyıcısında68
AHepatit EB17.2B17.2 - Akut Hepatit E68
BÇiçekB03B03    - Çiçek68
BEbolaA98.4A98.4 - Ebola virüs hastalığı68
BPoliomiyelitA80A80    - Akut poliomyelit68
A80.0A80.0 - Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı68
A80.1A80.1 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı68
A80.2A80.2 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli68
A80.3A80.3 - Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış68
A80.4A80.4 - Akut nonparalitik poliomyelit68
A80.9A80.9 - Akut poliomyelit, tanımlanmamış68
BAkut Solunum Yetersizliği SendromuU04U04    - Ağır akut solunum sendromu [SARS]68
U04.9U04.9 - Ağır akut solunum sendromu [SARS], tanımlanmamış68
B97.2B97.2 - Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni68
CBatı Nil Virüsü EnfeksiyonuA92.3A92.3 - Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu68
CCreutzfeldt-Jacob HastalığıA81.0A81.0 - Creutzfeldt-jakob hastalığı68
CChikungunya AteşiA92.0A92.0 - Chikungunya virüs hastalığı68
CDank AteşiA90A90    - Dank ateşi [klasik dank] 68
A91A91    - Dank hemorajik ateşi 68
CEkinokokkoz (Kist Hidatik)B67B67    - Ekinokokoz68
B67.0B67.0 - Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu68
B67.1B67.1 - Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu68
B67.2B67.2 - Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu68
B67.3B67.3 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin68
B67.4B67.4 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış68
B67.5B67.5 - Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu68
B67.6B67.6 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin68
B67.7B67.7 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış68
B67.8B67.8 - Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış68
B67.9B67.9 - Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış68
CEpidemik TifüsA75A75    - Tifüs68
A75.0A75.0 - Tifüs, Rickettsia prowazekii’ye bağlı epidemik bitle taşınan68
A75.1A75.1 - Nükseden tifüs [Brill hastalığı]68
A75.2A75.2 - Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı68
A75.3A75.3 - Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı68
A75.9A75.9 - Tifüs, tanımlanmamış68
CHantavirus Enfeksiyonları B33.4B33.4 - Hantavirüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS]68
A98.5A98.5 - Hemorajik ateş, renal sendromla beraber (hantavirüse bağlı)68
Cİnvaziv Haemophilus İnfluenzae HastalıklarıG00.0G00.0 - Hemofilus menenjiti68
A41.3A41.3 - Septisemi, haemophilus influenza'ya bağlı68
A49.2A49.2 - Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış68
CİnfluenzaJ09J09    - Influenza kesin tanımlanmış influenza virüsüne bağlı68
J10J10    - İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı68
J10.0J10.0 - İnfluenza, pnömoni ile birlikte, influenza virüsü belirlenmiş68
J10.1J10.1 - İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş68
J10.8J10.8 - İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş68
Cİnvaziv Pnomokokkal Hastalık(Lar)A40.3A40.3 - Septisemi, streptococcus pneumoniae68
G00.1G00.1 - Pnömokokkal menenjit 68
M00.1M00.1 - Pnömokokal artrit ve poliartrit 68
CKalaazar (Visseral Leishmaniazis)B55.0B55.0 - Visseral leishmaniasis (Kala-Azar)68
CKene Kaynaklı Ensefalit (Tick Borne Ensefalit -TBE)A84A84    - Viral Ensefalitler, kene ile taşınan68
A84.0A84.0 - Uzak doğu ensefaliti keneyle taşınan [rus bahar-yaz ensefaliti]68
A84.1A84.1 - Orta avrupa ensefaliti keneyle taşınan68
A84.8A84.8 - Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan68
A84.9A84.9 - Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış68
CKırım Kongo Kanamalı AteşiA98.0A98.0 - Kırım-Kongo hemorajik ateşi 68
CKonjenital Kızamıkçık Sendromu (KKS )P35.0P35.0 - Konjenital kızamıkçık sendromu68
CLyme HastalığıA69.2A69.2 - Lyme hastalığı68
M01.2M01.2 - Artrit, Lyme hastalığında68
M01.20M01.20 - Artrit, Lyme hastalığında, birden fazla yerde68
M01.21M01.21 - Artrit, Lyme hastalığında, omuz bölgesi68
M01.22M01.22 - Artrit, Lyme hastalığında, kol68
M01.23M01.23 - Artrit, Lyme hastalığında, ön kol68
M01.24M01.24 - Artrit, Lyme hastalığında, el68
M01.25M01.25 - Artrit, Lyme hastalığında, pelvik bölge ve kalça68
M01.26M01.26 - Artrit, Lyme hastalığında, bacak68
M01.27M01.27 - Artrit, Lyme hastalığında, ayak bileği ve ayak68
M01.28M01.28 - Artrit, Lyme hastalığında, diğer68
M01.29M01.29 - Artrit, Lyme hastalığında, yer tanımlanmamış68
CLejyoner HastalığıA48.1A48.1 - Lejyoner hastalığı68
CLepra A30A30    - Lepra [Hansen hastalığı]68
A30.0A30.0 - Belirsiz lepra68
A30.1A30.1 - Tüberküloid lepra68
A30.2A30.2 - Sınırda tüberküloid lepra68
A30.3A30.3 - Sınırda lepra68
A30.4A30.4 - Sınırda lepramatöz lepra68
A30.5A30.5 - Lepramatöz lepra68
A30.8A30.8 - Lepra, diğer formları68
A30.9A30.9 - Lepra, tanımlanmamış68
CLeptospirozA27A27    - Leptospiroz68
A27.0A27.0 - İkterohemorajik leptospiroz68
A27.8A27.8 - Leptospiroz türleri, diğer formları68
A27.9A27.9 - Leptospiroz, tanımlanmamış68
CQ- AteşiA78A78    - Q- Ateşi68
CSubakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)A81.1A81.1 - Subakut sklerozan panensefalit68
CŞistozomiyazB65B65    - Siştozomiyaz [Bilharziyaz]68
B65.0B65.0 - Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz]68
B65.1B65.1 - Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz)68
B65.2B65.2 - Schistosoma japonicum şiştozomiyazı68
B65.3B65.3 - Serkaryal dermatit68
B65.8B65.8 - Şiştozomiyazlar, diğer68
B65.9B65.9 - Şiştozomiyaz, tanımlanmamış68
CToksoplazmozB58B58    - Toksoplazmoz68
B58.0B58.0 - Toksoplazma okülopatisi68
B58.1B58.1 - Toksoplazma hepatiti68
B58.2B58.2 - Toksoplazma meningoensefaliti68
B58.3B58.3 - Akciğer toksoplazmozu68
B58.8B58.8 - Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte68
B58.9B58.9 - Toksoplazmoz, tanımlanmamış68
P37.1P37.1 - Konjenital toksoplazmozis68
CTrahomA71A71    - Trahom68
A71.0A71.0 - Trahom başlangıç dönemi68
A71.1A71.1 - Trahom aktif dönemi68
A71.9A71.9 - Trahom, tanımlanmamış68
B94.0B94.0 - Trahom sekeli68
CTularemiA21A21    - Tularemi68
A21.0A21.0 - Ülseroglandüler tularemi68
A21.1A21.1 - Oküloglandüler tularemi68
A21.2A21.2 - Pulmoner tularemi68
A21.3A21.3 - Gastrointestinal tularemi68
A21.7A21.7 - Yaygın tularemi68
A21.8A21.8 - Tularemi, diğer formları 68
A21.9A21.9 - Tularemi, tanımlanmamış68
CVebaA20A20    - Veba68
A20.0A20.0 - Bubonik veba68
A20.1A20.1 - Selülokutanöz veba68
A20.2A20.2 - Pnömonik veba68
A20.3A20.3 - Veba menenjiti68
A20.7A20.7 - Septisemik veba68
A20.8A20.8 - Veba, diğer formları68
A20.9A20.9 - Veba, tanımlanmamış68
CViral Hemorajik Ateş SendromuA92.4A92.4 - Rift vadi ateşi 68
A96.2A96.2 - Lassa ateşi68
A98A98    - Viral hemorajik ateşler, diğer, başka yerde sınıflanmamış68
A98.1A98.1 - Omsk hemorajik ateşi68
A98.2A98.2 - Kyasanur orman hastalığı68
A98.3A98.3 - Marburg virüsü hastalığı68
A98.8A98.8 - Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış68
CZika Virüs Hastalığı U06U06    - Zika virüs hastalığı68
U06.9U06.9 - Zika virüs hastalığı, tanımlanmamış68ICD10 Listesi için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8101 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim