• BIST 9074.68
  • Altın 2110.486
  • Dolar 31.5016
  • Euro 34.1931
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 18 °C

BUT Değişiklik

BUT Değişiklik
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100.36                22.04.08 * 5152

Konu: İlaç ve tedavi

…………. BAKANLIĞINA …………. BAŞKANLIĞINA …………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE …………. VALİLİĞİNE …………. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1.  Tebliğin eki EK–9 sayılı “Paket İşlem Fiyat Listesi”ne 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile ilave edilen “Periferik Angiografi” başlığı altında yer alan “P802350” ile “P802720” arasındaki (P802350 ve P802720 dahil) işlemlerin yanında yer alan yıldız (*) işareti listeden çıkarılmıştır.

2.  Tebliğin eki EK–9 sayılı “Paket İşlem Fiyat Listesi”nde yer alan “P614860”, “P614880” ve “P614960” kod numaralı işlemlerin açıklama bölümüne “Nörostimulatör hariç” ibaresi eklenmiştir.

3.  Tebliğin 20.3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tıbbi malzemelerin kullanım süreleri; vücut organ protezleri için 5 yıl, meme protezi için 2 yıl, myoelektrik kontrollü kol protezleri için 10 yıl, motorlu malul arabası için 10 yıl, standart tekerlekli sandalye için 5 yıl, akülü tekerlekli sandalye için 10 yıl, konuşma cihazı için 5 yıl olarak uygulanır.”

4.  Tebliğin eki (EK–1/G) sayılı “Kemik İliği Nakli Merkezleri Listesi”ne ruhsat/ izin
tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki merkezler ilave edilmiştir.

 

24

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana

 

25

Özel Bayındır Hastanesi, Ankara

 

26

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Pediatrik

27

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Ankara

 


5. Tebliğin eki (EK–4) sayılı “Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerinin Listesi” nde yer alan (80) sıra no’lu “Keçeli Hamamı” Listeden çıkarılmış, ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tesisler ilave edilmiştir.

 

103

22.3.2007/ 104

Mutlu Termal Oteli

BURSA

104

30.3.2007/ 105

Başak Termal

AFYONKARAHİSAR

105

30.3.2007/ 106

Huzur Termal Oteli

BURSA

106

04.4.2007/ 107

Rıchmond Termal Otel

DENİZLİ

107

6.4.2007/ 108

Ömer Termal Tesisi

AFYONKARAHİSAR

108

02.5.2007/ 109

Konak Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

109

18.5.2007/ 110

Gazlıgöl Yüntaş Termal Tesisleri

AFYONKARAHİSAR

110

18.5.2007/ 111

Çeşme Altınyunus Otel

İZMİR

111

25.5.2007/ 112

Horasan Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

112

29.5.2007/ 113

Gazlıgöl Ablak Termal Tesisi

AFYONKARAHİSAR

113

18.6.2007/ 114

Akasya Termal Tatil Köyü

ANKARA

114

25.7.2007/ 115

Çeşme Pırıl Hotel

İZMİR

115

17.7.2007/ 116

Saraçoğlu Termal Hotel

ANKARA

116

19.7.2007/ 117

Erciyeş 38 Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

117

22.8.2007/ 118

Grand Termal Otel Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

118

10.9.2007/ 119

İn-Altı Kaplıca Tesisi

DENİZLİ

119

04.10.2007/ 120

Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

BOLU

120

27.11.2007/ 121

Haruniye Termal Kaplıcası

OSMANİYE

121

23.10.2007/ 122

Doğan Termal Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

122

13.12.2007/ 123

Çitgöl Belediyesi Termal Kaplıcası

KÜTAHYA

123

08.1.2008/ 125

Erdoğan Sezer Kaplıcası

NEVŞEHİR

124

08.1.2008/ 126

Şimal Termal Dağ Ilıca Kaplıcası

BALIKESİR

125

11.1.2008/ 127

Adapalas Termal Otel

BURSA

126

11.1.2008/ 128

Somon Menteş Kaplıcası

MANİSA

127

02.2.2007/ 97

Erdem Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

128

30.1.2006/ 70

Fizitürk Thermal Resort Kayseri Kaplıca Tesisi

KAYSERİ

6. Tebliğin “Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler” başlıklı 12.7 nci maddesi ile Tebliğ eki EK–2/B ve EK–2/C sayılı Listelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a. Tebliğin 12.7.5 inci maddesinin (b) bendinin son fıkrası aynı maddenin (c) bendi olarak
değiştirilmiştir.

b. Tebliğin 12.7.6 ncı maddesinin (A) bendine; “Bu hususların belirtildiği ilaç kullanım
raporu ile hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.” ibaresinin yer aldığı fıkradan önce
gelmek üzere “Pubertal dönemde veya öncesinde geçirilmiş olan beyin ameliyatına (hipofiz bölgesi
ameliyatları, hipotalamus-hipofiz aksını etkileyen ameliyatlar gibi) bağlı büyüme hormonu eksikliği
olan hastalarda, epifizlerin açık olması dışında yukarıda sayılan şartlar aranmaz.” ibaresi (5)
numaralı madde olarak eklenmiştir.

c. Tebliğin 12.7.13 üncü maddesinin (A) bendinin (2) numaralı maddesinin (b) alt bendinin
birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak interferon kontrendikasyonu var ise
raporda belirtmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığından izin alınarak ribavirin tek başına reçete edildiğinde
de bedeli ödenir.” ibaresi eklenmiştir.

2


d. Tebliğin 12.7.13 üncü maddesinin (A) bendinin (5) numaralı maddesine son fıkra olarak
“Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve ALT
yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin
konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu
gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve
sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir.” ibaresi eklenmiştir.

e.  Tebliğin 12.7.27 nci maddesinin (A) bendinin son fıkrası “Faktör VIIa, hastanın tanısı,
faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman
hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda prospektüs onaylı
endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, ciddi kanamalarda ve cerrahi
operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.”
şeklinde değiştirilmiştir.

f.  Tebliğin 12.7.28 inci maddesine “Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda,
yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun
fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda
belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki
rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 1*1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”
ibaresi (D) bendi olarak eklenmiştir.

g.  Tebliğin eki EK–2/B sayılı listesindeki (39) numaralı maddesi “L-Ornithin- L- Aspartat
parenteral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimleri tarafından Sağlık Bakanlığınca
onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)” şeklinde değiştirilmiştir.

h. Tebliğin eki EK–2/C sayılı listesine, “L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)” ibaresi (70) numaralı madde olarak eklenmiştir.

7.  Tebliğ Eki EK–2/A sayılı “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları” listesine;

155.“Disülfiram” etken maddesinin yanına “Naltrekson hidroklorür” ve “Akamprosat kalsiyum” etken maddeleri,

200. “Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil)” etken maddesi “mevcut kullanımına ek olarak “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri (erişkin veya pediatrik) ve nöroloji (erişkin veya pediatrik) uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporu ile diğer hekimlerce reçetelenebilir.” koşulu ilave edilmiştir.

8.  Tebliğin “Kanser İlaçları Verilme İlkeleri” başlıklı 12.7.14 üncü maddesinin 3 üncü
maddesinin birinci bendine “Azasitidin” etken maddesi eklenmiş ve aynı maddenin 9 uncu
bendinden sonra gelmek üzere;

“Azasitidin: Kemik iliği blast oranının %5 in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu heyet tarafından düzenlenen ve 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer (1er) aylık tedavi miktarında reçete edilebilir. paragrafı ilave edilmiştir.

9.  Tebliğin “Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı” başlıklı 12.7.6 ncı
maddesinin (a) bendi,

Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Tebliğ eki EK-2/D Listesine dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yada çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim

3


raporuna   dayanılarak   tüm  hekimler   tarafından   yazılması   halinde   bedeli   ödenir.”   şeklinde değiştirilmiştir.

10. Tebliğ eki EK–2 sayılı “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nin

“15.Diğer Hastalıklar

15.4.Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar, ilk 2 yaşta inek sütü alerjisi ve/veya çoklu gıda protein alerjisi,”

şeklinde değiştirilmiştir.

11.    Bakanlığımızın 5.2.2008 tarihli ve 1196 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun 11.4.2008 tarihli ve 2008/25 sayılı Genelgesinin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeleri ihtiva eden listeler Tebliğ kapsamındakiler için de aynen geçerlidir.

12.    Bu Genelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 4/4/2008 tarihinden, diğer maddeleri 14/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin yerine getirilmesini ve durumun iliniz dâhilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

 

Bu haber toplam 7879 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim