• BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 20 °C

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayımlandı.

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS P3

59

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

HM 02

Hemşire

Lise

KPSS P94

2

a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak

b) Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

HM 03

Hemşire

Lise

KPSS P94

1

a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak

b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak

c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

DYT 01

Diyetisyen

Lisans

KPSS P3

1

a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

LAB 01

Laborant

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.

EBE 01

Ebe

Lisans

KPSS P3

1

a) Ebelik Lisans Programından mezun olmak

b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.

RÖNT 01

Röntgen Teknisyeni

Ön lisans

KPSS P93

6

a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.

b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ECZ 01

Eczacı*

Lisans

KPSS şartı yoktur.

4

a) Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak

ST 01

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)

Ön lisans

KPSS P93

5

a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 02

Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)

Ön lisans

KPSS P93

3

a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 03

Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 04

Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

2

a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 05

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak

b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli ameliyatında deneyim sahibi olmak

c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 06

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak

b) Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak

c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim sahibi olmak d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 07

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

3

a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak

b) Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak

c) En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak

d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

DS 01

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

Lise

KPSS P94

2

a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 02

Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)

Lisans

KPSS P3

2

a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 03

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)

Ön lisans

KPSS P93

4

a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

TOPLAM

99

 

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak

7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 1-Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.) 2-Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek. 3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 4 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek. 5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için) 6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136 İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar )

İlanın aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 809 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim