• BIST 9530.47
  • Altın 2463.432
  • Dolar 32.4418
  • Euro 34.5463
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 14 °C
  • İzmir 20 °C

Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar (2007/82 - Genelge)

Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar (2007/82 - Genelge)
SGK web sayfasında 26.10.2007 tarihli 2007/82 sayılı "Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar" konulu Genelge yayımlanmıştır.

SGK web sayfasında 26.10.2007 tarihli 2007/82 sayılı "Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar" konulu Genelge yayımlanmıştır.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.13.1.SGK.0.1/GSS 26.10.2007

Konu: Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar

GENELGE

2007/ 82

 

2007/46 sayılı “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelge gereği Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda, gerek sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekse Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve eki belgelerin teslim edileceği Kurumumuz ilgili birimleri duyurulmuştur.

Söz konusu (10) numaralı duyuruda; 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin teslim yerlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir.

Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan özellikle şahıs faturaları, optik faturaları ve iade cihaz faturaları ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı saptanmıştır.

Bu itibarla, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

A) Şahıs faturaları

1. 15/6/2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, ilaç, tetkik tahlil v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslim ve ödeme işlemleri;

a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devr edilen SSK tarafından yürütülen kişiler için;

SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) bulunan illerde bu birimlerce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen BağKur tarafından yürütülen kişiler için;

Dosyasının bulunduğu veya tedavinin yapıldığı ildeki BağKur il müdürlüklerince,

c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için;

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı (devredilen) ve bölge müdürlüklerince, yürütülmeye devam edilecektir.

15/6/2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin faturalar, yukarıda sayılan birimlerce teslim alınmış ise bu Genelgenin (2) numaralı maddesinde belirtilen birimlere iletilecektir.

2. 15/6/2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslimi ve ödeme işlemleri;

a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişiler için;

Aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince,

SSK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen BağKur tarafından yürütülen kişiler için;

Dosyasının bulunduğu ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa BağKur il müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için;

Maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.), yürütülecektir.

Şahıslar yukarıda belirtilen işlemleri yürütecek birimlerin dışında herhangi bir ildeki Kurumun bir başka birimine de müracaat edebilecektir. Ancak;

1. SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin (devredilen) bulunduğu illerde, BağKur il müdürlüğü (devredilen), SSK sigorta il/ sigorta müdürlükleri (devredilen) ve Emekli Sandığı bölge müdürlüğü (devredilen) tarafından şahıs ödemeleri müracaatları kabul edilmeyecek, şahıslar SSK sağlık işleri il müdürlüğüne (devredilen) yönlendirilecektir.

Örnek 1: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri BağKur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri BağKur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yapacaktır. Kayseri BağKur İl Müdürlüğüne (devredilen) veya SSK sigorta il/ sigorta müdürlüğüne (devredilen) müracaat edilmesi halinde müracaat kabul edilmeyecek, şahıs SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir.)

2. Şahısların SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunmadığı illerde Kurumun her hangi bir birimine müracaat etmesi halinde, fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için yukarıda sayılan birimlere en kısa sürede gönderilecektir.

Örnek 2: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri BağKur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya BağKur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs müracaatını Erzincan SSK Sigorta İl Müdürlüğüne yapması halinde, bu il müdürlüğünce fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için Malatya BağKur İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Örnek 3: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri BağKur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri BağKur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) yapması halinde; fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için en kısa sürede SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) gönderilecektir.

Örnek 4: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri BağKur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya BağKur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, Kurumun Malatya ilindeki diğer birimlerine müracaat etmesi halinde bu birimlerce müracaat kabul edilmeyecek, şahıs Malatya BağKur İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir.

Ödeme yapacak olan SSK sağlık işleri müdürlükleri/ sigorta il müdürlükleri /sigorta müdürlükleri; şahıs bazında gerekli kontrol ve kayıt işlemini yaptıktan sonra, elektronik ortamda veri transferi gerçekleştirilmesine yönelik sistem çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar ödemeye ilişkin bilgileri ortak muhasebe sistemine manuel olarak gireceklerdir.

Şahıs bazında kontrol ve kayıt işlemleri, Kurumun intranet sayfasında “Kurumsal Duyurular” bölümünde yer alan “Şahıs ödemeleri ve muhasebe fişi için yapılacak işlemler” konulu duyuruda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

B) Optik faturaları;

Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda, devredilen kurumlar (SSK, BağKur ve Emekli Sandığı) ile sözleşmesi bulunan optisyenlik müesseselerinin optik faturalarının teslim ve ödeme işlemlerinin, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen) yürütüleceği bildirilmiştir.

Ancak, optik fatura ve eki belgelerin duyuruda belirtilen birimler dışında diğer Kurum birimleri tarafından da teslim alındığı tespit edilmiştir.

Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren 15/6/2007 tarihi sonrası SSK, BağKur ve Emekli Sandığına ait optik fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince yürütülecektir. Ancak, 15/6/2007 tarihi sonrasına ait olup diğer birimlerce teslim alınmış optik fatura ve eki belgeler, teslim alan birimlerce kontrol edilerek kendi muhasebelerince ödeme işlemleri yapılacaktır.

C) Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına ait fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri;

Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına (Özel poliklinikler, belediye sağlık ocakları, belediye poliklinikleri, bankalara ait sağlık birimleri v.b.) ait fatura ve eki belgeler, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca (devredilen) teslim alınarak ödeme işlemleri yapılacaktır.

Ç) Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü tıbbi malzeme firmalarının fatura ve eki belgelerinin teslim ve ödeme işlemleri;

Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü firmaların Emekli Sandığı mensupları için düzenledikleri fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

Bu Genelgenin yayım tarihine kadar Kurum birimlerince teslim alınmış ve ödemeleri gerçekleştirilmemiş olan protokollü firmalara ait faturalar gerekli kontrol ve ödeme işlemi için devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK ve devredilen BağKur tarafından yürütülen kişiler için tıbbi malzemeye ilişkin faturalar şahıs adına düzenlenerek bu Genelgenin (A) bölümünde belirtildiği şekilde teslim ve ödeme işlemleri yapılacaktır.

D) İade cihaz ödemeleri

Kurum Sağlık Uygulama Tebliğinin (20.1) numaralı maddesinde Kurum tarafından iade alınan cihazların Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerektiği, müracaatı takiben söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidileceği, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedellerinin Tebliğin (20.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kurumca ödeneceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler söz konusu malzeme teminine ilişkin müracaatlarını, devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine yapacaklar ve bu birimlerce, kişinin sağlık yardımlarından yararlanma açısından müstahak olup olmadığı, sağlık kurulu raporunda belirtilen cihazların tıbbi uygunluk kontrolü ile hastaların daha önceden cihazı alıp almadıkları kontrol edilecek ve il dahilinde devredilen kurumların stoklarında mevcut olup olmadığı kontrol edilerek işlemler yürütülecektir. Cihazın mevcut olmaması halinde hasta tarafından temin edilebilmesi için stoklarda cihazın olmadığına dair onay verilecektir.

E) Kurum personeline ait faturalar;

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile geri ödeme kriterleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir.

Bu itibarla Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat, sevk, tedavi işlemlerinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

Ancak, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait faturalandırma ile fatura teslim birimleri ve ödeme işlemlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Ödeme işlemleri fatura ve eki belgeleri teslim alan birimlerce yürütülecektir.

1. Tedavi Faturaları

Kurumla protokolü bulunan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” bulunan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin faturaları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için düzenledikleri faturalar ile birlikte Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine, ayrı bir üst yazıyla ayrı bir klasör içerisinde branş ayırımı yapılmaksızın teslim edeceklerdir. Kurumla sözleşmesi bulunmayan ancak Maliye Bakanlığı ile yaptıkları sözleşme kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bu hizmetlere ilişkin tedavi faturalarını Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenleyecek ve sağlık kurumunun/ kuruluşunun bulunduğu ilin, Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Personele ait tedavi faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

2. Şahıs faturaları

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik, tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

Teslim alınan fatura bedellerinin ödeme işlemlerinde, tıbbi uygunluk alınması gerektiğinde, ilin bağlı olduğu devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinden görüş alınacaktır.

3. Eczane reçeteleri

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri Kurum personeli için ayrı bir sözleşme yapılmasına bakılmaksızın Kurum ile “SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol” çerçevesinde sözleşme imzalayan eczaneler tarafından karşılanacaktır.

Sözleşmeli eczanelerce;

a) SGK, devredilen SSK ve devredilen BağKur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

b) Devredilen Emekli Sandığı bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, Emekli Sandığı altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçeteler sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişilere ait reçetelere ait faturalar Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

4. Optik reçeteleri

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan optik faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

F) Şahıs ödemelerinde tıbbi uygunluk işlemleri

“Fatura bedellerinin ödenmesi” konulu 2007/46 nolu Genelgenin (5.7.) numaralı maddesinin ikinci fıkrasında, şahıs faturalarının gerektiğinde tıbbi uygunluk verilmesi için sağlık personeli tarafından (hekim, diş hekimi, eczacı) inceleneceği bildirilmiştir.

15/06/2007 tarihinden sonraki tedavilere ilişkin olarak düzenlenen faturaların incelenmesi ve ödenmesi işlemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle tıbbi uygunluk alınması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulacaktır.

1. Taahhütname karşılığı verilen iade tıbbi cihazlar için başvuru sırasında müstahaklık (tıbbi uygunluk ve cihazı almaya hak sahibi olup olmadığı) durumuna bakılması gerekmekte olup, ödeme aşamasında tekrar tıbbi uygunluk kontrolüne gerek yoktur.

2. Hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbası ve diğer yardımcı malzemeler ile kendinden jelli sonda bedellerinin ödenebilmesi için sağlık raporuna istinaden ilk malzeme temininde tıbbi uygunluk alınacak, rapor süresince müteakip ödemelerde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

3. SUT eki EK5/

C Listesinde yer alıp bu Genelge ekinde belirtilen “Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Vücut Protez ve Ortezler Listesi”ndeki malzemelerin ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

4. Ayrıca ;

a) Mikro infuzyon pompa seti,

b) Deferoksamine flakon uygulama seti,

c) Port iğnesi,

d) Beslenme seti,

e) Biyopsi ve chiba iğneleri,

f) Alarm cihazı,

g) Baş maskesi,

h) Ürodinamide kullanılan katater,

ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

G) Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler

Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler ve dilekçe örneği bu Genelge ekinde (EK1) belirtilmiştir. Müracaat anında bu belgelerin tamam olup olmadığına bakılacak, bu belgelerde eksiklik olması halinde eksik belgeler tamamlattırıldıktan sonra belgeler teslim alınacaktır.

Söz konusu dilekçe çoğaltılarak kullanılacak ve ekinde istenilen belgeler dışında (tıbbi uygunluk esnasında sağlık personeli tarafından istenilen belgeler hariç) başka bir belge talep edilmeyecektir.

Posta yolu ile şahıs ödemelerine ilişkin müracaat yapılması halinde ise eksik bilgi ve belgenin olduğu tespit edildiğinde en geç 10 iş günü içerisinde şahsa eksikliklerin tamamlatılmasına ilişkin yazının gönderilmesi gerekmektedir.

H) Yol parası ve zaruri masraf karşılıklarının ödenmesi Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerden yol parası ve zaruri masraf karşılıkları ödenen kişilerin tedavileri ile ilgili oluşan yol parası ve zaruri masraf giderlerine

ilişkin fatura ve gerekli belgeler;

1. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için sigortalının işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), SSK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana vebabası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), teslim alınarak, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları İle Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda,

2. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (devredilen), teslim alınarak, Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü '42ulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ödeme işlemleri yürütülecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Kurum merkez teşkilatına Sağlık Bakanlığına

Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (Devredilen) Maliye Bakanlığına

SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Devredilen)

Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine (Devredilen)

BağKur

İl Müdürlüklerine (Devredilen)

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜ

……………………..

 

 

 

Kurumunuz …………….. bölgesi çalışan/ emekli sigortalısıyım. Tedavim nedeniyle lüzum görülen ve fatura karşılığı tarafımca temin edilen tıbbi malzeme/ tetkik/ tedavi bedellerinin tarafıma ödenmesini, yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması durumunda meydana gelecek mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt eder, gereğini arz ederim.

Adı Soyadı

………………………

İmza- Tarih

 

 

 

SSK EMEKLİ SANDIĞI BAĞKUR

EMEKLİ VEYA SİGORTALININ

ADI SOYADI : ……………………………………………………..

SİCİL / TAHSİS NO : ……………………………………………………..

T.C KİMLİK NO : ……………………………………………………..

HASTANIN

ADI SOYADI : ……………………………………………………..

T.C KİMLİK NO : ……………………………………………………..

YAKINLIĞI : ……………………………………………………..

ADRES : ……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

TELEFON : (0 ) ……………..

 

Ödemenin yapılacağı yer: Adresime Banka hesap numarama Ödeme Bankaya Yapılacaksa Banka Hesap Numar ası ………………BANKASI………………..ŞUBESİ…………………………NOLU HESAP *** İstenilen belgeler dilekçenin ar ka kısmında yer almaktadır. Almış olduğunuz malzeme tür üne göre evraklarınızı tamamlayınız.

*** Devredilen SSK mensubu çalışan sigortalılarının bütün malzemelerin ger i ödemesinde vizite kâğıdı ar anmaktadır.

İSTENİLEN BELGELER

VÜCUT DIŞI PROTEZORTEZ

MALZEMELERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi

4. Demirbaş (iade cihazlar) malzemeler için taahhütname belgesi

FATURA EDİLEBİLEN İYİLEŞTİRİCİ SARF MALZEMELERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Kullanılmıştır ibareli rapor aslı ve 1 adet fotokopisi (Sürekli kullanılan malzemeler için “aslı gibidir” onaylı rapor fotokopisi)

4. Epikriz ve ameliyat notu (Ameliyat halinde)

5. Koroner stent için anjio raporu

6. İthalat faturası, gümrük giriş beyannamesi ve kalite belgesi (CE belgesi ) fotokopileri İŞİTME CİHAZLARI İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi

4. Odyoloji testi aslı ve bir adet fotokopisi

5. Cihaza ait CE ve garanti belgeleri

DİŞ TEDAVİLERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi ( Fatura veya sevk belgesine, sevk eden diş hekimince sevke uygunluğunun imza ve kaşe ile onaylanması)

2. Sevk belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi

TETKİKTAHLİLLER

İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi

2. Sevk belgesi ve 1 adet fotokopisi

3. Sonuç raporu ( MR, tomografi, sintigrafi, kemik dansitometri vb ileri tetkikler ) Sıra No KODU TIBBİ UYGUNLUK ARANMAYACAK VÜCUT ORGAN PROTEZ VE ORTEZLER LİSTESİ

1 200.100 Ağaç Koltuk Değneği

2 200.200 Air Plane Ortezi

3 200.300 Alüminyum Koltuk Değneği

4 200.400 Ayak Bilek Bağlantısı DeğişimiKonvansiyonel Ayak

5 200.500 Ayak Bilek Bağlantısı DeğişimiSach, Dinamik Ayak

6 200.501 Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi

7 200.600 Ayarlanabilir ( Derece Ayarlı ) Ortez (diz, ayak bileği)

8 200.700 Ayarlanabilir Kontraktür Ortezi (Üst ekstremite)

9 200.800 Baston (tek)

10 200.900 Başparmak Bandı

11 201.000 Bel Kemeri Değişimi

12 201.100 Brakial pleksus yaralanma ortezi

13 201.200 Canadian (Alüminyum, Tek)

14 201.400 Çelik Eklemli dizlik

15 201.500 Denis Brown Ortezi

16 201.600 Dinamik / Konvansiyonael ayak farkı

17 201.700 Dinamik Dirsek Splinti

18 201.800 Dinamik El El Bileği Splinti

19 201.900 Dinamik ElEl Bileği Splinti (İthal, Termoplastik)

20 202.000 Dinamik Parmak Splinti

21 202.100 Dinamik/Konvansiyonel Ayak Değişimi

22 202.600 Dirsek ROM Ortezi

23 204.200 Diz Eklemi Tamiri (Modüler)

24 204.600 Dizlik Yün

25 204.700 Dizlik/T Bandı/Çektirme

26 204.900 Dorsi Fleksör Bandı

27 205.000 DorsoLomber Çelik/Fleksible balenli korse

28 205.100 Dorsolomber Ortez (Taylor)

29 205.200 Ekinovarus Ortezi (Ayarlanabilir)

30 205.400 El Bileği Üniti Değişimi

31 205.500 El Bileği Yün (Balenli) korse

32 205.600 Elastik Ayak Bilekliği

33 205.700 Elastik Dirseklik

34 205.800 Elastik Dizlik

35 205.801 Elastik Basınç Eldiveni

36 205.802 Elastik Üst Ekstemite Basınç Giysisi

37 205.803 Elastik Gövde Korsesi (cerrahi sonrası)

38 205.900 Epikondilit Bandı

39 206.000 Epikondilit Ortezi

40 206.100 Epin Yastığı (Portatif)

41 206.200 Epin Yastığı (Sabit)

42 206.300 Fleksible Balenli Dizlik

43 206.400 Fom Çorabı Değişimi

44 206.500 Fom, Fom Mikası Değişimi

45 206.501 Diz altı protezi fom değişimi

46 206.502 Diz üstü protezi fom değişimi

47 206.503 Kol protezi fom değişimi

48 206.900 GöğüsMemeProtezi (Radikal Mastektomi ameliyatı sonrasında askılık ile birlikte sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde bedeli ödenir.)

49 207.000 Güdük Çorabı

50 207.100 Güdük ÇorabıYerli

51 207.200 Halluks Valgus Ateli (Tek)

52 207.300 Halluks valgus makarası

53 207.400 Harness Tamiratı

54 207.600 Hiperekstansiyon Ortez (Spinal)

55 207.700 İleal Loop Seti

56 207.800 İnhibitör el splinti

57 207.900 Kalça Abdüksiyon/DKÇ Ortezi

58 208.001 Kalça Eklemi Değişimi (Lateral eklemOrtezde)

59 208.100 Kalça Eklemi Değişimi (Modüler)

60 208.200 Kalça Eklemi Tamiri (Modüler)

61 208.300 Kalça/Hemipelvektomi Soket Değişimi

62 208.400 Kalkaneal (Heel) Kap

63 208.500 Kısa Opponens Splinti

64 208.600 Kısa Yürüme Ortezi

65 208.700 Kısalık destekleri her bir cm için

66 208.800 Klavikula Bandajı

67 208.900 Klavikula Stabilizasyon Ortezi

68 209.000 Kleinert Ortezi/Fleksör Tendon Splinti

69 209.200 Knee Cage

70 209.300 Kol Abdüksiyon Ortezi

71 209.400 Komple deri değişimi ( Uzun yürüme ortezi ve korse için.)

72 209.500 Longitudinal Ark Takviyesi (Sabitçift)

73 209.600 Longitudinal+Transvers Ark Takviyesi (Sabitçift)

74 209.601 Longitudinal Ark Takviyeli Tabanlık (Portatifçift)

75 209.602 Longitudinal+Transvers Ark Takviyeli Tabanlık (portatifçift)

76 209.603 Longitudinal Ark Takviyeli+Epin Tabanlık (portatifçift)

77 209.700 LumboSakral Fleksible/Çelik Balenli korse

78 209.800 Lumbosakral Ortez (Knight)

79 209.900 Lumbosakral yün elastik korse

80 210.100 Metatarsal pad

81 210.200 Mide Korsesi

82 210.300 Minerva Ortezi

83 210.400 Modifiye omuz ve dirsek splintleri

84 210.500 Modifiye Thomas Ortezi

85 210.600 Modüler Eklem Adaptörü Değişimi

86 210.700 Modüler Tüp Adaptörü Değişimi

87 210.800 Modüler Tüp Değişimi

88 210.900 ortopedik bot (çifti)

89 211.000 Omuz Askısı

90 211.400 Omuz Retraksiyon Harnesi (Postureks)

91 211.700 Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye

92 211.900 Parmak Kontraktür Ortezi

93 212.000 Parmak Protezi

94 212.100 Parsiyel Ayak Protezi (Deri patik)

95 212.200 Parsiyel Ayak Protezi (Plastik)

96 212.300 Parsiyel Ayak Protezi (Tabanlıklıdolgu)

97 212.400 Parsiyel El Protezi

98 212.500 Patellar Tendon Bandı

99 212.600 Patellar Tendon Yürüme Ortezi

100 212.601 Patellar Destekli Diz Ekstansiyon Ortezi (Grafo)

101 212.700 Penis Klempi

102 212.800 Plastazot Kaplama (Korse)

103 212.900 Plastazot Kaplama (Polietilen mold))

104 213.000 Polietilan Mold ( PAFO ) (İthal )

105 213.100 Polietilan Mold (PAFOModifiye)

106 213.200 Polietilen Diz Ortezi

107 213.300 Polietilen Diz Ortezi (Eklemli)

108 213.400 Polietilen gövde ortezi (TLSO +Ortez)

109 213.500 Polietilen Mold (PAFO)

110 213.600 Polietilen Mold (PAFO) (Eklemli) (İthal)

111 213.700 Polietilen Mold (PAFO)(Eklemli)

112 213.800 Polietilen Mold (PKAFO)

113 213.900 Polietilen Mold (PKAFO) (İthal)

114 214.000 Polietilen Mold (PKAFOEklemli)

115 214.100 Polietilen Mold (PKAFOLateral barlı)

116 214.200 Poliform Ortez (Dirsek, ElEl bileği)

117 214.300 Posterior Shell

118 214.500 Protez El Tamiri

119 214.600 Protez Eldiven Değişimi

120 214.700 Sach Ayak Değişimi

121 214.900 Sarmiento Ortezi

122 215.000 Scottish Rite Ortezi

123 215.100 Servikal Ortez (Ayarlı) (CollarBoyunluk)

124 215.200 Servikal Ortez (CollarBoyunluk)(ÇenelikliÇeneliksiz)

125 215.300 Servikal Ortez (Göğüs destekli)

126 215.400 Servikal Ortez (Philadelphia)

127 215.500 Servikal Ortez (Plastazot) (CollarBoyunluk)

128 215.600 Servikal Ortez (SOMI)

129 215.700 Servikal Ortez (Sünger) (CollarBoyunluk)

130 215.800 Silikonlu Stakinet (10 cm)

131 215.900 Skolyoz Ortezleri (Milwauke Boston v.b.)

132 216.000 Soft SoketPoliform

133 216.100 Statik Dirsek Splinti

134 216.200 Statik Dirsek Splinti (İthal, Termoplastik)

135 216.201 Statik el bileği splinti

136 216.300 Statik el el bileği splinti

137 216.400 Statik El El Bileği Splinti (İthal, Termoplastik)

138 216.500 Statik Parmak Splinti

139 216.600 Steindler Ortez

140 216.700 Subap Değişimi

141 216.800 Syme Protezi

142 216.801 Taşıma Sandalyesi

143 216.900 Tenodez splinti

144 216.901 Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu

145 217.000 Thomas Yürüme Ortezi

146 217.100 Traksiyon bant sistemi

147 217.200 Transvers Ark Takviyesi (silikonçift)

148 217.300 Transvers MetatarsalArk Takviyesi (Sabitçift)

149 217.400 Tripot (Alüminyum)

150 217.500 Twister (Çelik)

151 217.600 Twister (Lastik, kolon)

152 217.700 Uyluk Bandı/Y Bandı/Silesian Bant Değişimi

153 217.800 Uyluk Korsesi, Lateral EklemliDiz Altı

154 217.900 Uzun Opponens Splinti

155 219.200 Üzengi Değişimi

156 219.300 Varis Çorabı (çift)

157 219.400 Velcro/Bant Değişimi

158 219.401 Yüz Baskı Ortezi (ithal termoplastik)

159 219.402 Yüz Baskı Maskesi Elastik

160 219.500 Walker (Alüminyum)(HareketliSabit)

161 219.501 Walker (Modifiye; aksilla destekli, önkol destekli, vs)

162 219.600 X Bain veya O Bain Ortezi

163 219.700 Antiembolizm Basınç Çorabı

164 219.800 Antiembolizm Basınç Manşonu

 

Duyurunun orjinaline ulaşmak için tıklayınız

Bu haber toplam 9839 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim