• BIST 116.432
  • Altın 165,781
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 12 °C

Görevde Yükselme Sınavı’nın Tarihi Belli Oldu

Görevde Yükselme Sınavı’nın Tarihi Belli Oldu
Eğitimleri sona eren Görevde Yükselme Sınavı’nın tarihi açıklandı.
SINAVIN ADI
 
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı.
 
SINAV ÜCRETİ
 
Aday; 40 (Kırk) TL sınav ücretini 14 Haziran 2010–23 Haziran 2010 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
 
SINAV BAŞVURUSU
 
Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 14–23 Haziran 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.
 
Adaylar; 07 Temmuz 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanan sınav giriş belgelerini alarak bağlı bulunduğu kuruma onaylatacaktır.
 
SINAV YERİ
 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van
 
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
 
24 Temmuz 2010, Cumartesi günü, Saat: 10:00
 
SINAV UYGULAMASI
 
Görevde Yükselme Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 70 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
 
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir nüshasını da posta yolu ile 07 Temmuz 2010 tarihine kadar EĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı’na gönderecektir. Bu tarihten sonra EĞİTEK‟e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.
 
SINAV KONULARI
 
Sınav sorularının %60‟ı (42 soru) Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (SBPGM) tarafından hazırlanan “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği“ile ilgili konulardan oluşan sorulardan seçilecek, %40‟ı (28 soru) tablo-1‟de belirtilen konulardan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.
 
Tablo–1
 
Görevde Yükselme Eğitimi Konuları T.C. Anayasası
—Genel Esaslar
—Temel Hak ve Ödevler
—Cumhuriyetin Temel Organları
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
—Kurtuluş Savaşı
—Lozan Barış Anlaşması ve Değerlendirilmesi
— Atatürk İnkılâpları
—Atatürk İlkeleri
—Atatürkçü Düşünceye Göre Laiklik, Hürriyet, Hoşgörü
 
Ulusal Güvenlik
—Ulusal (Millî) Güvenlikle İlgili Tanımlar
—Millî Güvenlik Siyasetinin Esasları
—Yabancı Ülkelerdeki Milli Güvenlik Kuruluşlarına Kamuoyu ve Medyaların Bakış Açısı
— Türkiye’deki Milli Güvenlik Kurulu
—Kriz Yönetimi
 
Devlet Teşkilatı ile ilgili Mevzuat
—Giriş
—Bakanlıkların Kurulması
—Yerinden Yönetim Kuruluşları
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Mevzuat
—Giriş
—Temel ilkeler ve istihdam şekilleri
— Ödevler ve Sorumluluklar ile Genel Haklar ve Yasaklar
— Sınıflandırma, Gösterge ve Ek Göstergeler
— Devlet Memuru Olmanın Şartları
— Aday Memurlarla İlgili Usul ve Esaslar
— Atamalarda işe Başlama Süresi
— Devlet Memurluğunda ilerleme ve Yükselme
— Memurların Nakilleri ve Dış Memleketlere Gönderilmesi
—Silah Altına Alınma ve Vekâlet Görevi
— Memurluğun Sona Ermesi
— Memurların Çalışma Saatleri ve izinler
— Memurların Sicilleri ve Takdirname
— Memurların Disiplin işlemleri
— Görevden Uzaklaştırma
— Memurların Mali Hakları
— Sosyal Haklar ve Yardımlar
— Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
 
Türkçe, Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
 
-Giriş
-Türkçe de Ünlü Sesler ve Ünlü uyumu
-Türkçe de Ünsüzler
-Büyük Harf Kullanımı
-Bileşik Kelimeler
-Noktalama işaretleri
-Cümle Çözümlemeleri
-Yazışma Kuralları
 
Halkla ilişkiler ve Davranış Kuralları
— Halkla ilişkiler Kavramı
—Halkla ilişkilerin Amacı
—Halkla ilişkilerin Temel ilkeleri
—Halkla ilişkiler Çalışmalarının Aşamaları
—Halkla ilişkilerde Kullanılan Araçlar
—Çalışanlar ve Halkla ilişkiler
 

 

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. GRUP NO
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI
1
Hastane Müdürü
2
Hastane Müdür Yardımcısı
3
Şube Müdürü
4
Şef
5
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
6
Memur
7
Şoför
 
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, SBPGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını SBPGM yapacaktır.
 
İLETİŞİM ve DUYURU
 
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EĞİTEK Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.
 
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (SBPGM) tarafından yapılacaktır.
 
Sınav soru ve cevap anahtarları 26 Temmuz 2010 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
 
Adayların sınav sonuçları 27 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (SBPGM)‟ne teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI
 
Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://personel.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 8(sekiz) işgünü içerisinde SBPGM’ye yapabilecektir.
 
Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde SBPGM’ye yapabilecektir.
 
İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesnin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Yapılan bu itirazları SBPGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK‟ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak SBPGM ’ye bildirecektir.
 
 “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları EĞİTEK inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara SBPGM tarafından bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.


Bu haber toplam 3465 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim