• BIST 10732.55
  • Altın 2490.697
  • Dolar 32.8007
  • Euro 35.1041
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Bursa 32 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 36 °C

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı 30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 30 Aralık 2014 – 13 Ocak 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçentkadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLISTATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yılsüre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosutarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR, 553/atama-kriterleri.html adresindenöğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi AtamaKriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların,kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Periodontoloji

Yrd.Doçent(2)

1

Pedodonti

Yrd.Doçent(3)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Kimya

Yrd.Doçent(4)

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Göz Hastalıkları

Profesör (Türkçe)(1)(36)

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör (Türkçe) (1)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(37)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(38)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (Türkçe) (1)(39)

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent (Türkçe) (1)(40)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(41)

1

Nükleer Tıp

Doçent (Türkçe) (1)(42)

1

Adli Tıp

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(43)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(44)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecek ve Web sayfamızda duyurulacaktır.

2. Hücre kültürü ve doku mühendisliğinde deneyimli olmak.

3. Halitozis konusunda deneyimli olmak.

4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak.

5. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.

6. Doçent unvanını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak.

7. Doçent unvanını Deneysel Psikoloji alanında almış olmak.

8. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji veya Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

9. Doçent unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

10. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

11. Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış ve Okul Öncesi Eğitiminde Kaynaştırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak.

13. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış ve Etkileşimli Web Tabanlı Öğrenme Materyalleri Tasarımı ve Geliştirme çalışmaları yapmış olmak

14. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

15. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.

16. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış ve Standart Belirleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

18. Doğrusal olmayan operatörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19. İstatistik alanında doktora yapmış olmak.

20. Apis grubu arı hastalıkları ile ilgili çalışmaları ve yayınları olmak.

21. Yarı sonsuz optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22. Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Unvanını Resim alanından almış olmak.

23. Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanını almış ve grafik tasarım ile reklam fotoğrafçılığı alanında çalışıyor olmak.

24. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Alan: Seramik) ile sağlamış ve porselen konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

25. Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi almış olmak, Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü HeykelAnasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamış olmak.

26. Lisansüstü derecelerinden birini veya Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

27. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak.

28. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimlerinden almış olmak.

29. Medikal Mineroloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

30. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını Avrupa Bölgesi için doğrusal olmayan zemin büyütmesi modeli üretilmesi üzerine yapmış olmak.

31. Doktorasını Metalik Maden Yatakları konusunda yapmış olmak.

32. Doktorasını eşit kanallı açısal dövme yöntemi ile metalik malzemelerin şiddetli plastik deformasyonu konusunda yapmış olmak.

33. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını alüvyonal vadide dalga yayılımı üzerine yapmış olmak.

34. Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, Mesleki Gelişim ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış, Biyomekanik ve Kas-İskelet Sistemi simülasyonu alanında deneyimli olmak.

36. Nörooftalmoloji ve oküler elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

37. Üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

38. Pediatrik üroloji yandalı olmak.

39. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

40. İnvaziv aspergilloz tanı ve tedavisi alanında araştırmalarının olması.

41. Glokom konusunda deneyimi olmak.

42. Nükleer tıp uzmanı ve bilim doktoru sahibi olmak.

43. Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

44. Koroner BT Anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.

11829/1-1

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3748 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim