• BIST 107.401
  • Altın 173,507
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 21 °C

İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı hakkında duyuru

İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 39960995-949/
Konu: İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı Alımı (İKN: 2015/43414)                   

................................. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Yataklı tedavi kurumlarının hizmet sunumuna erişebilirliğini ve hizmet kalitesini artırmak için kurumumuz tarafından merkezi olarak 2015/43414 İhale Kayıt Numaralı İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı Alımı İhalesi 26/05/2015 tarihinde yapılmıştır.

İhale sonucunda; 20 Adet İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı 28.760,00 TL birim fiyat ve 575.200,00 TL toplam bedelle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli Maquet Tıbbi Sistemler Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile 20.08.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği yüklenicinin cihazları teslim edeceği sağlık tesislerini gösteren tahsis listesi yazımız ekinde yer almaktadır.

Bahse konu malzemelerin teslim/montaj yerleriyle ilgili olarak ilgili Genel Sekreterliklere / Sağlık Tesislerine; gerek ihale dokümanı gerekse de yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde bazı hatırlatmaların yapılması uygun görülmüştür.

Yüklenici firmalar ile akdedilmiş olan mezkur sözleşmenin 8.1. maddesinde: 'İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır" şeklinde hükme bağlandığından; işin ifasıyla ilgili olarak, sözleşme metninin dışında; idari şartname, teknik şartname ve zeyilname hükümlerine de dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. İhale dokümanlarında çelişki söz konusu olması durumunda, sözleşmenin 8.2. maddesinde bulunan hükmün uygulanması esastır.

Genel Sekreterliğinize bağlı kurumunuza/kurumlarınıza devri yapılan Hemodinamik Monitörlere ait çıkış taşınırlarımıza istinaden. Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden giriş kayıtlarının yapılarak taşınır işlemlerin ilgili idarelerce tamamlanması, yapılacak işlemlere esas olmak üzere düzenlen 2 (iki) adet ıslak imzalı taşınır işlem fişinin, ivedilikle Kurumumuza intikali sağlanmalıdır.

Teslimi/montajı yapılan cihazın, ihale dokümanı gereği 5 (Beş) yıl garantisinin varlığı unutulmamalıdır. Söz konusu cihazla ile ilgili olarak, teslimin yapıldığı kurumdaki ilgili birimlerce ihale dokümanları çerçevesinde gerekli takibinin yapılması; yetkili servislerce cihaza yapılan müdahalelerin kayıtlarının muntazam olarak tutulması gerekmektedir.

İhale dokümanı çerçevesinde; cihaz ile ilgili bildirimlerin, yetkili servisin müdahale tarihleri ve arızanın giderilme süresi gibi bütün detay bilgilerin kayıt altına alınması gereğinin, cihazların verimliliği ve firmaya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yapılması muhtemel yaptırımlar açısından büyük önem arz ettiği bilinmelidir.

İhale dokümanlarında düzenlenen garanti süreleri, bakım ve onarım şartları, yedek parça temini vb. hükümlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ilgililere tebliğ edilmesi, teslim ve montajı yapılacak cihazdan alınacak verimin üst seviyede olmasına katkı sağlayacak her türlü önlemin alınması ihale dokümanı ve mevzuat gereği olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin yapılması sırasında yüklenici firmadan, mezkûr ihalenin ihale dokümanı ile akdedilen sözleşmenin hükümleri dışında herhangi bir ilave talepte bulunulmaması; işin süresinde tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına çıkılmadan, gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü bildirimlerin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak (iade taahhütlü, elden teslim vb.) usulüne uygun yapılması gerekmektedir.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin, sözleşmede belirlenmiş olan hastanelere bilgilendirme yapılması ve http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular adresinde yayınlanan yazımız ekinde bulunan ihale dokümanı hükümleri ile firmanın teklif dosyasında sunmuş olduğu "Teknik Şartnameye Uygunluk Bclgesi'nin" hükümleri çerçevesinde; yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesi, kurulum gerektiren cihazlarda uygun yerlerin en kısa süre içerisinde yüklenici firmaya gösterilmesi, bu konuda aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Olgun DURMUŞOĞLU
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

 

Ek: Tahsisat Listesi
İhale Dokümanları (Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi. Taahhütnameler, Yedek Parça Fiyat Listeleri) (Ek Konulmadı)

DAĞITIM:
17 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 

İLERİ DÜZEY HEMODİNAMİK MONİTÖRÜ TAHSİSAT LİSTESİ

SIRA NO

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ADI

SAĞLIK TESİSİ ADI

MİKTARI

1

ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

2

ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

3

ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

4

ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

5

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

6

ANKARA 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

7

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

8

BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

9

DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

10

ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

11

İSTANBUL ANADOLU GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ E.A.H.

(1 ADET)

12

İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ E.A.H.

(1 ADET)

13

İSTANBUL BAKIRKÖY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

14

İSTANBUL BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

15

İZMİR GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

S.B. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK E.A.H.

(1 ADET)

16

İZMİR KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

17

KOCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

18

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

19

SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

20

VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(1 ADET)

 


İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı Hk. Üst Yazı 

İleri Düzey Hemodinamik Monitör Cihazı Hk. İhale Doküman ve Ekleri 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2363 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim