• BIST 116.432
  • Altın 165,737
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 10 °C

İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla bir Devlet Üniversitesi kuruluyor

İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla bir Devlet Üniversitesi kuruluyor
İstanbul'da, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi"adıyla devlet üniversitesi kurulacak. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı, Sağlık Bakanı olacak

İstanbul'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla bir devlet üniversitesi kuruluyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarıya göre, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf üniversiteleri hakkında, verilen süre içerisinde mal durumunun düzeltilmemesi halinde YÖK gerekli tedbirleri alacak.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarının denetimi ve bu denetimi sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelererası Kurul'un görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. 
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim süreleri ve sınav haklarının yeniden düzenlenmesindeki azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacak.

Yükseköğretim kurumlarından tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 5 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
Sağlık bilimleri alanında önlisans diploması almış olanlara, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği ilişkili alanlarda, Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlara öncelik tanınarak lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim metotları ile verilebilecek. 

Yeni üniversite

İstanbul'da "Sağlık Bilimleri Üniversitesi" adıyla yeni bir devlet üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Üniversitenin yönetim organları, Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, rektör, bakanın seçeceği bir üye il Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak. Mütevelli heyeti başkanı, Sağlık Bakanı olacak. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, öğretim üyesi kadrolarının tahsisi ve kullanımı bakımından üniversitenin uyulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilecek. 
Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edilecek.

Yatay geçiş yapan öğrenciler

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu, oda Genel kurullarınca iki yıllık bir dönem için seçilen delegeler ile tabii delege olan oda başkanlarından oluşacak. Üye sayısı 200'e kadar olan odalar 5, 500'e kadar olan odalar 7, bine kadar olan odalar 10 asıl ve aynı sayıda yedek delege seçecek. Üye sayısı binden fazla olan odalar 10 delege ilave olarak her 500 için ayrıca bir asıl ve yedek delege seçecek. Merkez yönetim kurulu, iki yıllık dönem için Birlik Genel Kurulu tarafından delegeler ve Birlik Merkez organları asıl üyeleri arasından seçilen 11 üyeden oluşacak. 

Odalar, düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içinde oda genel kurulunu toplayarak birlik genel kurulu delegelerini seçecek. Seçili delegelerin görev süresi bir sonraki oda genel kuruluna kadar olacak. 

Üniversitelerde yatay geçiş yapan öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorunda kalmayacak. 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyesi olacak. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kaldırılacak.

Dershaneler için düzenleme

Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle, alkollü içki satılan yerler ile dönüşüm programına alınan dershane ve öğrenci etüt merkezleri arasında en az 100 metre mesafe bulunmasına ilişkin yasal zorunluluk, söz konusu eğitim kurumlarının dönüşümü için 2018-2019 öğretim yılının bitimine kadar öngörülen geçiş sürecine mahsus olmak üzere uygulanmayacak. 

14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerde istihdam edilen ebe ve hemşireler, haIen görev yaptıkları yerlerde çalışmaya ve mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam edecek. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle vekil ebe ve hemşire istihdam edilebilecek. 

Görevde yükselme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması gerekecek. Ancak ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına yazılı sınavı kazananlar arasından puan üstünlüğü uygulanmak üzere sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar bakanlıkça belirlenecek.

Düzenleme, kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ve bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanacak. 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına dair kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler, ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, Kamu Hastane Birliklerinde hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilecek. Bu görevlendirilmeden dolayı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

TÜSEB'in 2014 yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Türkiye Kanser Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü 6 ay içinde faaliyete geçirilecek. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü'nün kaldırıldığı tarihte devam eden iş ve işlemleri ile yürüttüğü projeler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacak. 

"Nöbetin problem yapılmasına üzüldüm"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, muhalefet milletvekillerinin "Sağlık Bakanlığı'nın üniversite kurduğu" yönündeki eleştirilerini yanıtlarken, söz konusu üniversitenin YÖK çatısı altında ve belirlenen kurallara tabi olacağını belirterek, bunun için yasal dayanağın olduğunu söyledi. "Tıp fakültesi veya tıp öğrencisi açığını kapatmak gibi bir derdimiz yok" diyen Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık vermedeki iddiasından kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söyledi.

Müezzinoğlu, "Tıp eğitimi zayıflarsa, 5 yıl sonra mahcup olacağımız durumları yaşarız. Özel sektörün önünü asla kesmedik. Bizim kimseyle rekabet etme derdimiz yok. Birlikte ve dengeli şekilde sağlık sunumunu yapmalıyız"dedi. 

Komisyon'da aile hekimlerinin nöbet tutması, uzun süre tartışıldı

Müezzinoğlu, sağlıkta bir alanda nöbet olmadığı anlayışının sektöre yapılabilecek en büyük kötülük olacağını ifade ederek, "Hiçbir sağlıkçı benim alanım nöbetsiz dememeli. Aile hekimlerimizin muhatap olduğu kitlenin karşısında daha geniş zamanlı bulunmasını ve bunun karşılığında nöbet ücreti almasını istiyoruz. Nöbetin problem ediliyor olmasına meslektaş olarak üzüldüm. Bu meslek nöbetsiz olmaz. Konumuzu, uzvumuzu köreltmeye hakkımız yok. Algının böyle yerleşmesine destek olmak en büyük haksızlık olur" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5558 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim