• BIST 116.603
  • Altın 172,599
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 10 °C

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-22.08.2016

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-22.08.2016
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 22 Ağustos 2016 tarihli ve 29809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 22.08.2016

Son Başvuru Tarihi    : 05.09.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 -  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (232) 4888144

İşletme Fakültesi                                                 : (232) 4888113

İletişim Fakültesi                                                 : (232) 4888138

Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (232) 4888139

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (232) 4885301

Hukuk Fakültesi                                                 : (232) 4888145

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi    : (232) 4888122

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Turizm, Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, İşletme Anabilim Dallarında  (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Mutfak ve Mutfak Kültürleri” üzerine çalışmaları olmak)

• Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

İşletme Fakültesi

İşletme

Profesör

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

3

• Yönetim Organizasyon,  Muhasebe, Yönetim Bilimi veya Yöneylem Araştırması

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Endüstri Mühendisliği

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Uluslararası Ticaret ve Finans

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programından mezun olmak ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Kurumsal İletişim” alanlarında çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Profesör

1

• Medya ve İletişim

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör

veya

Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

veya

Doçent

2

• Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

• Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

• Dijital Oyun Tasarımı ve Etkileşim Tasarımı alanında

çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Yardımcı Doçent

1

• Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Endüstri Kümeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Endüstri / Endüstri Sistemleri / Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Gıda Mühendisliği / Biyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Mekatronik / Makine / Elektrik Elektronik / Robotik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Bilgisayar / Yazılım / Bilişim / Teknoloji Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Elektrik / Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• İnşaat Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Makine Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Havacılık / Uzay / Uçak Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

7598/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1623 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim