• BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 28 °C

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-15.07.2016

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-15.07.2016
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 15 Temmuz 2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Gastroenteroloji Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur."

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanı almış olmak. Düşünme Becerileri ve Öğretim ile ilgili akademik yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Psikolojik Danışma ve Psikolojik Danışma Becerileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul öncesi Eğitimi

Profesör

1

Bilişsel gelişim, düşünme becerileri ve eğitimi ile özel öğrenme güçlükleri alanlarında çalışma ve yayınlarının olması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programı konusunda yapmış olmak. Curriculum Fransızca öğretmen eğitimi ve değerlendirme konularında yayın yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

Fosfin oksit içeren poliimid nanohibrit polimerler ve izosiyanat içermeyen poliiüretan hibrit kaplamalar konularında uluslararası dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

Avrupa ve Amerikada ırkçılık, 
ayrımcılık, yerli ve göçmen müslüman topluluklar, İslamofobi, yeni sosyal ve dini akımlar ile medya ve din üzerinde çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

Ortaçağ Mısırı ve Suriye Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

Türk Destanları üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

Türkiye Türkçesi ve Karşılaştırmalı Türk Dili Bilgisi alanlarında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

Epileptik beyin proteom analizi konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmak ve İngilizce ders verme kriterine ve tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihinde doktora yapmış olmak, Eğitim ve Kadın Tarihi üzerine araştırmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

İktisat Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak teknoloji, iktisat ve çevre alanında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasasında ve vakıflarda vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

İstatistik

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, çok değişkenli istatistik alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

İslâm Tarihi

Doçent

1

İslam Tarihi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

Türk-İslam Edebiyatı

Doçent

1

Türk-İslam Edebiyatı alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

Tasavvuf alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Profesör

1

Sözlü tarih ve toplumsal hareketler konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

Sosyal ve hizmet inovasyonu konularında çalışmış olmak. Üretim Yönetimi ve Pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Çalışma ve Endüstri İlişkileri ve Yönetim Bilimi ve Teknikleri alanında ders vermek. Dijital İşletmeler ve İtibar Yönetimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyo mühendislik

Biyo mühendislik

Profesör

1

Doçentliğini Kimya Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Enzim Teknolojileri, Omik Teknolojiler ve Antimikrobiyal Direnç Sahaları üzerine yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Profesör

1

Doçentliğini Elektirk ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Uydu Görüntü İşleme üzerine yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Okul Sağlığı ve Yaşlı Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmasının olması.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. İktisat Felsefesi, Ekonomi Politik üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Politikası

Doçent

1

Vergi teşvikleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yoksulluk konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Endoskopik girişimlerde sedoanaljezi deneyimi ve yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tüp Bebek klinik sertifikası olup, Üniversite Hastanesinde infertilite alanında uzman olarak çalışıyor olmak. Anatomi doktorası olup, anatomi doktora dersi veriyor olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Kıkırdak yaralanmalarının konservativ ve cerrahi tedavisi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği transplantasyonu alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, EMG ve kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda uluslararası çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak. Biyomedikal uzmanı olmak, protez-ortez ve engelliler sporu konusunda akademik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Klinik laboratuvarlarda kalite kontrol, altı sigma ve biyolojik varyasyon konusunda uluslararası tecrübesi olmak, bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birden çok makalesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

ERC (Avrupa Resusitasyon Cemiyeti) İleri Yasam Desteği (ALS) Eğitmen Sertifikası sahibi olmak.

Kardiyovasküler anestezi konusunda deneyimli olmak. Rejiyonel anestezi üzerine özellikle USG ile periferik bloklar ve TAP ~Blok üzerine yayınları bulunmak. Kalite iç denetimi konusunda eğitimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ekstremite rekonstruksiyonu ve deformite cerrahisi konularında eğitici düzeyinde tecrübe sahibi olmak. Travmatik pelvis ve asetabulum yaralanmalarının tedavisinde tecrübe sahibi olmak.

Gastroentereoloji Enstitüsü

-

-

Doçent

1

Laparoskopik Torakoskopik özofagus cerrahisi deneyimi olmak. Uluslararası hakemli dergilerde birinci isim yayınlamış laparoskopik cerrahi konusunda makaleleri olmak. Üst ve alt gastrintestinal sistem endoskopisi eğitimi almış ve deneyimi olmak.

6586/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1483 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim