• BIST 8039.18
  • Altın 1681.076
  • Dolar 27.1548
  • Euro 28.9512
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Bursa 28 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 30 °C

Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge

Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge
Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge yayınlanmıştır.

Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge yayınlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü-26.09.2007

Bilindiği üzere, 25/5/2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-8 Listesi ve EK-10/C Listesi“8.2. Nükleer tıp görüntüleme ve tedavi” işlem adı açıklama bölümünde “Kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir” ibaresi yer almaktadır.

Yine SUT’un “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlıklı (25.4.) maddesi (13) numaralı alt maddesinde Tebliğ eki EK-8 Listesinde, ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu gerektiği belirtilen nükleer tıp tetkik ve tedavilerinde kullanılan radyofarmasötik ajanlar için sağlık kurumunun alış faturasının fotokopisi, fatura eki belgeler arasında sayılmıştır.

Kurumumuza iletilen başvurulardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde sıkıntıların yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 01/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere radyofarmasötik ajan bedellerinin ödenmesinde Genelge eki fiyat listesi esas alınacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/73

 

Tarih         : 26.09.2007

Konu         : Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri

 

 

Bilindiği üzere, 25.05.2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-8 Listesi ve EK-10/C Listesi “8.2. Nükleer tıp görüntüleme ve tedavi” işlem adı açıklama bölümünde “Kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir” ibaresi yer almaktadır.

Yine SUT’un “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlıklı (25.4.) maddesi (13) numaralı alt maddesinde Tebliğ eki EK-8 Listesinde, ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu gerektiği belirtilen nükleer tıp tetkik ve tedavilerinde kullanılan radyofarmasötik ajanlar için sağlık kurumunun alış faturasının fotokopisi, fatura eki belgeler arasında sayılmıştır.

Kurumumuza iletilen başvurulardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde sıkıntıların yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 01.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere radyofarmasötik ajan bedellerinin ödenmesinde Genelge eki fiyat listesi esas alınacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek 1) Radyofarmasötik ajan bedelleri


 

 

 

 

8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE

TEDAVİ

 

RADYOFAR

MASÖTİK

AJAN

ÜCRETİ

(YTL)

 

Solunum Sistemi

 

 

800.620

Akciğer perfüzyon sintigrafisi

Planar

54,00

800.630

Akciğer perfüzyon sintigrafisi + venografi

 

54,00

800.640

Akciğer perfüzyon SPECT

Planar dahil

54,00

800.641

Kantitatif akciğer sintigrafisi

 

54,00

800.650

Akciğer ventilasyon Sintigrafisi (Xe-133 ile)

 

780,00

800.660

Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksleri ile)

(Nebulizatör seti fiyata eklenir)

75,00

800.670

Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)

Planar

330,00

800.671

Akciğer ventilasyon SPECT (Technegas ile)

Planar dahil

330,00

 

Santral Sinir Sistemi

 

 

800.680

Beyin perfüzyon SPECT (HMPAO ile)

 

256,00

800.681

Beyin perfüzyon SPECT (ECD ile)

 

350,00

800.682

İktal SPECT

 

600,00

800.690

Beyin PET

BT ayrıca faturalanamaz, PET listesine bakınız

975,00

800.700

Beyin FDG çalışması (gamma kamera ile)

 

975,00

800.710

Beyin Sintigrafisi

Dinamik ve/veya statik

35,00

800.720

Sisternografi (In-111 DTPA ile)

 

1.560,00

800.730

Sisternografi (Tc-99m kompleksleri ile)

 

35,00

800.735

Beyin reseptör SPECT

I-123 IBZM görüntüleme (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

10.637,00

800.740

Ventriküler sıvı kaçağı ve şant analizi

 

35,00

800.745

İntrakarotit Xe-133 ile beyin perfüzyon çalışması

 

780,00

 

Kardiyovasküler Sistem

 

 

800.750

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tl-201 ile

 

140,00

800.755

I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi

(gerekçeli raporun olması şartı aranır)

5.525,00

800.760

İstirahat MUGA

 

63,00

800.770

MUGA SPECT

 

63,00

800.780

Miyokard infarkt sintigrafisi Pirofosfat ile

 

63,00

800.781

Tl-201 ile reinjeksiyon SPECT

Miyokard Perüzyon sintigrafisine eklenir

40,00

800.830

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile

 

111,00

800.840

Miyokard PET

BT ayrıca faturalanamaz, PET listesine bakınız

975,00

800.841

Miyokard perfüzyon PET

N-13 amonia, Rb-82 veya O-15 ile, BT ayrıca faturalanamaz, PET listesine bakınız

975,00

800.842

Miyokard FDG çalışması (gamma kamera ile)

PET listesine bakınız

975,00

800.850

Radyonüklid anjiyografi ve şant analizi

 

35,00

800.851

Radyonüklid venografi

 

63,00

800.860

Stres MUGA

 

63,00

 

İskeket Sistemi

 

 

800.870

Artrosintigrafi

 

45,00

800.880

Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi

 

45,00

800.890

Tüm vücut kemik sintigrafisi

 

45,00

800.900

Kemik SPECT

 

45,00

800.901

Kemik PET

PET listesine bakınız

975,00

 

Endokrin Sistem

 

 

800.920

Perklorat kovma testi

 

20,00

800.930

Adrenal korteks sintigrafisi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

3.162,00

800.940

Paratiroid sintigrafisi

Tc-99m MIBI ile

80,00

800.941

Paratiroid çıkarma Sintigrafisi

Tl-201ve Tc-99m ile

125,00

800.942

Paratiroid SPECT

Tc-99m MIBI ile

80,00

800.950

Tiroid sintigrafisi

Tc-99m perteknetat veya I-131 ile

20,00

800.960

Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile)

 

20,00

800.970

Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)

 

20,00

 

Gastrointestinal Sistem

 

 

800.990

Gastrointestinal kanama yerinin saptanması

 

63,00

800.995

GIS ptotein kaybı çalışması

Tc-99m-HIG ile

431,00

801.000

Gastrointestinal şant analizi

 

53,00

801.010

Gastroözafagial reflü çalışması

 

36,00

801.020

Hepatobiliyer sintigrafi

Dinamik, statik

123,00

801.030

Karaciğer dalak sintigrafisi

 

48,00

801.031

Karaciğer dalak SPECT

 

48,00

801.040

Meckel divertikülü sintigrafisi

 

20,00

801.050

Mide boşalma zamanı çalışması

 

41,00

801.060

Özefagus transit zamanı ve motilite çalışması

 

20,00

801.070

Tükrük bezleri çalışması

Dinamik, statik

15,00

801.080

C-14 ile üre nefes testi

 

79,00

 

Genitoüriner Sistem

 

 

801.090

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Dinamik, statik Tc-99m DTPA ile

35,00

801.091

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Dinamik, statik Tc-99m MAG-3 ile

105,00

801.092

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Dinamik, statik Tc-99m EC ile

130,00

801.110

Renal Kortikal SPECT (DMSA)

Planar dahil

40,00

801.120

GFR ölçümü (görüntüsüz)

 

35,00

801.140

Kaptopril renogram (çift çalışma)

 

70,00

801.150

Radyonüklid sistografi (direkt)

 

20,00

801.160

Radyonüklid sistografi (indirekt)

Böbrek sintigrafisine eklenir

 

801.170

Renal kortikal sintigrafi

Planar

39,00

801.180

Testis sintigrafisi

 

15,00

 

Enfeksiyon Görüntüleme

 

 

801.190

İşaretli lökosit sintigrafisi

 

391,00

801.191

İşaretli lökosit SPECT

 

391,00

801.200

Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama

 

431,00

801.201

Monoklonal antikorlar ile tüm vücut tarama

Tc-99m-antigranülosit antikorları ile (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

1.046,00

801.210

Tc-99m nanokolloid sintigrafisi

 

113,00

 

Nükleer Hematoloji

 

 

801.220

Dalak sekestrasyonu çalışması

 

44,00

801.230

Eritrosit yaşam süresi

 

1.105,00

801.240

Eritrosit/ plazma/ total kan volümü tayini

 

1.105,00

801.250

Ferrokinetik çalışma

Demir plazma klirens ve reutilizasyonu

1.092,00

801.260

Hepatik arter perfüzyon sintigrafisi

 

60,00

801.270

Kan havuzu SPECT

 

63,00

801.271

İşaretli eritrosit karaciğer/dalak SPECT

 

63,00

801.280

Kemik iliği sintigrafisi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

50,00

801.290

Lenfosintigrafi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

50,00

801.310

Selektif dalak sintigrafisi

 

43,00

801.320

Trombosit yaşam süresi ve sekestrasyonu

 

1.105,00

 

Nükleer Onkoloji

 

 

801.330

Tc-99m V DMSA tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

46,00

801.340

Ga-67 tüm vücut tarama (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

800,00

801.350

I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

110,00

801.360

In-111 Octreotid ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil,

3.881,00

801.370

İntraoperatuar gama probe uygulaması

 

75,00

801.380

MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

1.138,00

801.381

MIBG sintigrafisi (I-123 ile) (Bütün vücut veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

5.525,00

801.390

Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

111,00

801.400

Radyoimmun sintigrafi (hertürlü) (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT) bütün sistem ve organlar için

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

885,00

801.410

Sentinel lenf nodu sintigrafisi

 

106,00

801.420

Sintimammografi (Bölgesel veya SPECT)

 

111,00

801.430

Tl-201 ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

140,00

801.440

Tümör FDG PET BT ayrıca faturalanamaz,

PET listesine bakınız

975,00

801.450

Tümör FDG çalışması (gamma kamera ile)

PET listesine bakınız

975,00

 

Radyonüklid Tedavi

 

 

801.460

Radyonüklid sinevektomi (bir eklem için)

 

1.638,00

801.470

I-131 Troid Ca Tedavisi

100 mci

350,00

150 mci

400,00

200 mci

500,00

801.480

I-131 Hipertroidi Tedavisi

 

5 mci

 

100,00

10 mci

130,00

15 mci

145,00

20 mci

160,00

30 mci

175,00

801.490

I-131 MIBG Tedavisi

50 mci

2.600,00

100 mci

2.567,00

801.500

P-32 Tedavisi

 

1.725,00

801.510

Re-186 Tedavisi

 

5.157,00

801.520

Sm-153 Tedavisi

 

3.795,00

801.530

Sr-89 Tedavisi

 

4.000,00

801.540

Radyoimmün Tedavi

Y-90 işaretli anti-CD20 antikorları ile (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

27.643,00

801.541

Somatostatin Reseptör Tedavisi

In-111-pentetreotide ile (gerekçeli raporun olması şartı aranır)

16.847,00

801.543

İntraarteriel radyonüklid tedavi

 

4.600,00

 

Diğer İncelemeler

 

 

801.550

Dakriosintigrafi

 

15,00

801.552

Penil kan akımı çalışması

 

390,00

801.554

Radyonüklid histerosalpingorafi

 

50,00

801.556

Xe-133 cilt kan akımı çalışması

 

390,00

801.557

Organ kan akımı çalışması

 

50,00

                                              

 

 

Bu haber toplam 4456 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim