• BIST 9374.2
 • Altın 2032.299
 • Dolar 31.0917
 • Euro 33.661
 • Ankara 2 °C
 • İstanbul 11 °C
 • Bursa 6 °C
 • Antalya 12 °C
 • İzmir 13 °C

Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten...Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten...Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de "Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştı. Bu Yöne

Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de "Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştı. Bu Yönetmelikte, 8/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişiklikler yapılmıştır.
 

8 Aralık 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27426
YÖNETMELİK
 

           Sağlık Bakanlığından:
ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN
MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN
MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 5 – (1) İşitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinin açılış ve denetim işlemleri için müdürlük bünyesinde bir komisyon oluşturulur. Komisyona il sağlık müdürünün görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Komisyon aşağıdaki üyelerin katılımıyla en az dört kişiden oluşur.
             a) Tıp meslekleri şube müdürlüğünde görevli bir personel,
             b) İldeki kamu hastanelerinde görev yapan bir kulak burun boğaz uzmanı, bu uzman bulunmadığı takdirde bir uzman odyolog, yoksa bir odyometrist,
             c) Ortez-protez yapım ve uygulama merkezlerinin açılış ve denetim işlemleri için bir ortopedi uzmanı veya bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, bu uzmanlar bulunmadığı takdirde bir fizyoterapist veya bir ortez-protez uzmanı veya ortetist-prostetist, yoksa bir ortez-protez teknikeri,
             ç) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             “İşitme cihazı satış ve uygulama merkezleri için asansör şartı aranmaz.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             “(1) b) Merkez binasının bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “(2) Sorumlu müdür, merkezin, idarî ve meslekî işlerinin hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, merkez sahibi ise malî ve hukukî işlerinden sorumludur. Sorumlu müdür, müdürlük ile diğer kurum ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Merkezin hizmet verdiği saatler içerisinde başka bir işte çalışamaz. Aynı zamanda, başka bir merkez veya kurumda görev yaptığı tespit edilenlerin sorumlu müdür belgesi iptal edilir ve bu kişiler adına beş yıl süreyle sorumlu müdür belgesi düzenlenmez. Merkez kurucusu, açmış olduğu veya açacağı merkez türüne göre sorumlu müdür olma şartlarını taşıması halinde bu merkezin sorumlu müdürü olabilir.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “Sorumlu müdür sertifikasyon eğitimi
             GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle;
             a) Sağlık meslek liselerinin ortopedik ortez-protez alanında eğitim veren bölüm mezunları ile
             b) Ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve uygulayan işyerlerinde son 5 yıldır çalıştığını Sosyal Güvenlik Ödeme Belgesi veya Vergi Dairesi kayıtları ile belgeleyenlere,
             üç ay içerisinde diploma ve belgeleri ile birlikte, Bakanlığa müracaat etmeleri ve Bakanlığın koordinatörlüğünde üniversitelerin ilgili bölümlerinin düzenleyeceği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 7’deki eğitim programına katılımları sonucunda yapılacak teorik ve pratik uygulama sınavlarından ayrı ayrı en az 70’er puan almaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere sorumlu müdür sertifikası verilir. Bu sertifikaya sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında açılacak merkezlerde sorumlu müdürlük yapabilirler.
             (2) Eğitim ve sınav merkezleri Bakanlığın internet sitesinden duyurulur.
             (3) Teorik ve/veya pratik uygulama sınavına hukuken kabul edilebilir mazeretinden dolayı katılamayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlara en fazla bir sınav hakkı daha verilir.
             (4) Eğitim ve sınava katılacak kişiler, eğitim ve sınav giderlerini kendileri karşılar.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.
             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
“Ek-7
ORTEZ-PROTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ/İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ
SORUMLU MÜDÜR BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI
             A) Teorik Eğitim:
             1- Fonksiyonel Anatomi (İskelet Sistemi) - 2 saat
             2- Fonksiyonel Anatomi (Kas Sistemi) - 4 saat
             3- Fizyoloji (Kas Fizyolojisi) - 2 saat
             4- Fizyoloji (Sinir Fizyolojisi) - 2 saat
             5- Kinezyoloji (Yürüyüş) - 2 saat
             6- Malzeme (Metaller) - 2 saat
             7- Malzeme (Plastikler) - 2 saat
             8- Amputasyonlar - 2 saat
             9- Hasta Psikolojisi - 2 saat
             10- Alt Ekstremite Protezleri I (Parsiyel-Syme-TT Protezler) - 4 saat
             11- Alt Ekstremite Protezleri II (TF-Kalça Dezartikülasyonu) - 4 saat
             12- Alt Ekstremite Protezleri Komponentleri Seçimi - 2 saat
             13- Üst Ekstremite Protezleri - 2 saat
             14- Alt Ekstremite Ortezleri - 4 saat
             15- Üst Ekstremite Ortezleri - 4 saat
             16- Omurga Ortezleri - 4 saat
             B) Pratik Eğitim:
             1- Ampute Değerlendirme - 2 saat
             2- Alt Ekstremite Protezleri (Ölçü Alma Prensipleri) - 2 saat
             3- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri II (TF-Kalça dezartikülasyonu) - 2 saat
             4- Alt Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri I (Parsiyel-Syme Pozitif Modelleri) - 2 saat
             5- Üretim Prensipleri - 2 saat
             6- Alt Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi - 2 saat
             7- Protezle Yürüyüş ve Sorunların Giderilmesi- 2 saat
             8- Üst Ekstremite Protezleri-Soket Ölçü Alma Prensipleri - 2 saat
             9- Üst Ekstremite Protezleri Model İşleme Prensipleri - 2 saat
             10- Üst Ekstremite Protezleri Üretim Prensipleri - 2 saat
             11- Üst Ekstremite Protezleri Komponent Seçimi - 1 saat
             12- Üst Ekstremite Protez Uygulaması ve Sorunların Çözümü - 2 saat
             13- Alt Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri - 2 saat
             14- Üst Ekstremite Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri - 2 saat
             15- Alt Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri - 2 saat
             16- Üst Ekstremite Ortezleri Üretim Prensipleri - 2 saat
             17- Hasta Üzerinde Ortez Uygulaması ve Sorunların Giderilmesi - 2 saat
             18- Omurga Ortezlerinde Ölçü Alma Prensipleri - 2 saat
             19- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – LSO - 2 saat
             20- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – TLSO - 2 saat
             21- Omurga Ortezlerinde Üretim Prensipleri – CTLSO - 2 saat
             22- Omurga Ortezlerinde Hasta Uyum ve Sorunların Çözülmesi - 2 saat
 
             (Not: Bakanlıkça programa dair yapılacak olan duyuru, www.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.)”
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/12/2008
27073
Bu haber toplam 5457 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu05 Mayıs 2010 Çarşamba 17:36
 • KİK Hatalı Kayıtlar04 Mayıs 2010 Salı 11:31
 • SGK İlaç indirim Açıklaması04 Mayıs 2010 Salı 08:58
 • 4.5.4.F-2-2 Yatarak tedaviler03 Mayıs 2010 Pazartesi 16:18
 • Ek-2/D'ye Eklenen İlaçlar30 Nisan 2010 Cuma 16:44
 • 1 Mayıs Provizyonu İşlemi30 Nisan 2010 Cuma 16:16
 • Prim Ödemeleri Kredi Kartıyla Yapılabilecek29 Nisan 2010 Perşembe 13:17
 • KİK Sonuçlarının Açılması29 Nisan 2010 Perşembe 11:04
 • Diyaliz Tetkikleri Duyuru29 Nisan 2010 Perşembe 10:50
 • Sistem Bakımı Duyurusu27 Nisan 2010 Salı 17:02
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim